ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Зовнішньо-економічні звязки Африки. Рівень розвитку та структура економікиЗовнішньо-економічні звязки Африки. Рівень розвитку та структура економіки

Зовнішньо-економічні звязки Африки. Рівень розвитку та структура економіки1.1. Рівень розвитку та структура економіки країн Південної Африки

Африканський континент є одним з найменш розвинутих і найменш динамічних в плані економіки регіонів світу. Економічний розвиток африканських країн характеризується нерівномірністю, нестабільністю, широкомасштабними кризовими явищами як суто господарського походження, так і спричиненими політичними факторами. Африканська економіка дуже вразлива до так званих форсмажорних обставин [4, с. 79]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Зовнішньо-економічні звязки Африки. Рівень розвитку та структура економіки.

Загалом Південна Африка – країна засушлива, середньорічна кількість опадів дорівнює 464 мм (середня у світі – 857 мм). На більшій частині країни (65%) щороку випадає менше 500 мм опадів, що нижче граничного мінімуму для землеробства. У деяких гірським місцевостях випадає до 2 000 мм, однак уздовж західного узбережжя інколи за рік випадає тільки 50 мм опадів. Як і інші регіони Африки, що на південь від Сахари, ПАР часто страждає від жорстокої засухи [4, с. 80].

На високогірних плато літо буває теплим, навіть жарким, зими – сухі та сонячні, інколи надходять холодні фронти і заморозки. Високо в горах часом випадає сніг. У Західному Кейпі взимку буває досить прохолодно, дмуть сильні вітри, високо піднімається вологість повітря.

Південно-Африканська країна складається із двох основних регіонів: величезне за площею континентальне рівнинне плато і вузька смуга океанського узбережжя. Ці два регіони відокремлені гірським пасмом, над яким домінують Драконові Гори (Drakensberg). На півдні і заході Кейпу лежить ще декілька мальовничих гірських масивів.

У країні немає судноплавних річок. Деякі річки в засушливих зонах наповнюються водою тільки в сезон дощів. Основними морськими портами є Дурбан, Кейптаун, Порт-Елізабет, Іст-Лондон, Річардс-Бей і Салдана-Бей.

Клімат в основному помірний. Завдяки тому, що простори країни оточені океанами, клімат Південної Африки в основному помірний, проте кліматичні умови і кількість опадів різних регіонів суттєво відрізняються. Наприклад, клімат Західного Кейпу взимку нагадує Середземноморський з його дощами, що супроводжуються поривчастим вітром. В інших прибережних зонах дощі випадають упродовж усього року, проте 80% опадів припадає на літні місяці з жовтня по березень. У цей час нерідко бувають грози та град.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Зовнішньо-економічні звязки Африки. Рівень розвитку та структура економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Зовнішньо-економічні звязки Африки. Рівень розвитку та структура економіки


Аналіз діяльності державної районної адміністрації

1.1 Особливості діяльності місцевих адміністрацій в містах з районним поділом

Відповідно до ст.6 Конституції України виконавча влада є однією із самостійних гілок єдиної державної влади [1]. Її призначення - організовувати впровадження в життя вимог законодавства, контроль за виконанням законів та підзаконних актів. Існування значної кількості суб’єктів виконавчої влади є об’єктивною передумовою координації, узгодження їхньої діяльності.

Проблеми реалізації виконавчої влади на місцевому рівні знайшли відображення у наукових працях українських та російських державознавців В.Б. Овер’янова, С.С. Алексєєва, О.П. Альохіна, Г.В. Атаманчука, В.Г. Афанасьєва, К.С. Бєльського, Д.М. Бахраха, І.Л. Бачило, Ю.П. Битяка, В.Г. Вишнякова, І.П. Голосніченка, В.М. Кампа, Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, А.Т. Комзюка, М.І. Корнієнка, О.Д. Крупчана, Б.М. Лазарєва, В.М. Манохіна, Н.Р. Нижник, В.І. Новосьолова, В.Ф. Погорілка, А.О. Селіванова, Ю.А. Тихомирова, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького, В.В. Цвєткова, О.М. Якуби, Ц.А. Ямпольської та ін.

В Україні існує, по суті, три моделі організації місцевого самоврядування в містах з районним поділом. Перша - у Києві та Севастополі, де на рівні районів у місті існують районні державні адміністрації та районні ради; друга - у містах із районним поділом, де утворено районні в місті ради; третя - де такі ради не утворювали. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз діяльності державної районної адміністрації.

«Адміністрація» в перекладі з латинської мови означає «керування» та «управління». Це інституції, які здійснюють функції управління у різних сферах суспільного життя.

Існує кілька аспектів вживання терміна «адміністрація». У словосполученнях він вживається для визначення системи певних органів влади. Словосполучення «державна адміністрація» вживається для визначення назви конкретних органів влади адміністративно-територіальних одиниць в Україні, наприклад, Миколаївська обласна державна адміністрація. Відповідно до чинної Конституції України, «виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації» [7].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз діяльності державної районної адміністрації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз діяльності державної районної адміністрації


Аудит доходів діяльності підприємства та формування фінансових результатів

1.1. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку

Поняття доходності комерційного банку відображає позитивний сукупний результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки, включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток, розмір якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних і активних операцій.

Іншими словами, доходи банку — це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг. Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну позицію на ринку [6; c. 279].

Основними джерелами доходів більшості комерційних банків є (рис. 1.1.):
- проценти, які стягуються з позичальника за користування позичками:;
- доходи від проведення операції з іноземною валютою як у вигляді комісійних за виконання цих операцій, так і у вигляді курсової різниці;
- доходи від виконання для своїх клієнтів широкого спектра послуг, таких як: надання гарантій, розрахунково-касове обслуговування, трастові, консультаційні, аудиторські, лізингові, факторингові тощо.

Чим більшою є частка доходів, отриманих на регулярній основі, в загальному обсязі доходів, тим вища якість банківських доходів. Якщо значна частина доходів має випадковий характер, то це свідчить про низьку їх якість та нестабільність діяльності банку. Високі доходи банку ще не свідчать про ефективну його діяльність. Адже, отримання доходів потребує певних витрат. Зазвичай, чим вищі доходи, тим вищі і витрати на отримання цих доходів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку.

Витрати банку — це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності. Іншими словами, витрати – це зменшення економічних вигод протягом звітного періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (причому таке зменшення не пов’язане з виплатами засновникам).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз доходів і витрат банку. Економічна сутність та класифікація доходів і витрат банку


Управління витратами в підприємстві готельно-ресторанного господарства

1.1. Склад та класифікація поточних витрат підприємств готельного господарства

В суспільній економіці поточні витрати відіграють надзвичайно важливу роль, та охоплюють усі сфери життя людей, формують систему кругообігу доходів та продуктів суспільства , всі стадії суспільного виробництва. Не менш важливе значення мають поточні витрати для ефективного функціонування підприємства – окремого господарюючого суб’єкта ринку.

В умовах ринкової економіки організації підтримують економічні взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємств, тому виникає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, яка б забезпечувала прийняття обґрунтованих та правильних рішень. У зв'язку з цим підвищується роль управління поточними витратами [2, с. 30-50].

Роль економічного аналізу господарської діяльності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління сьогодні зростає в Україні. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про господарські процеси, їх характер та обсяги, про наявність та використання матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, власного капіталу, зобов'язання і фінансові результати діяльності.

Поточні витрати підприємства у всіх видах і формах, є найважливішим самостійним об’єктом фінансового менеджменту, та потребує поглиблення вивчення теоретичних основ і розширення практичних рекомендацій. Це визначається тією роллю, яку поточні витрати відіграють у розвитку підприємства та формуванні кінцевих результатів фінансової діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління витратами в підприємстві готельно-ресторанного господарства.

Отже, в сучасних умовах господарювання майбутній власник повинен дати відповіді на такі стратегічні питання:

  1. Оптимальна величина та склад поточних витрат підприємства.
  2. Джерела фінансування, та їх оптимальна структура;

3. Поточне та перспективне управління фінансовою діяльністю, для того, щоб забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління витратами в підприємстві готельно-ресторанного господарства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління витратами в підприємстві готельно-ресторанного господарства


Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки

1. Структура бюджетної системи України і принципи її організації

Бюджетною системою України є – сукупність окремих її ланок, юридично пов’язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам.

Складовими елементами бюджетної системи є [10, с.23-43]:
- структура;
- принципи побудови;
- організація функціонування.

Згідно з Законом “Про бюджетну систему України”, що було ухвалено у 1991 році структура бюджетної системи України будується на основі бюджетного устрою держави.

Бюджетний устрій – це організація та принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками. Так бюджет України об’єднує 13.3 тис. самостійних бюджетів. Бюджетна система складається з державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України.

Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки.

До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет об’єднує області обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування.

Бюджет району містить районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. В свою чергу селищні та сільські бюджети створюються за рішенням районних, міських Рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні та міські Ради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об’єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи характеризує бюджетний устрій країни. Він визначається державним устроєм і адміністративно-територіальним поділом України.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки


Дефіцит державного бюджету і шляхи його подолання

1. Дефіцит державного бюджету і причини його виникнення

Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури.

Види державного дефіциту:

Циклічний дефіцит бюджету – це дефіцит, який є результатом циклічного падіння виробництва (скорочення національного доходу та обсягу виробництва) внаслідок кон’юнктурних коливань.

Структурний дефіцит бюджету – це дефіцит, який є результатом дискреційної політики (встановлення ставок оподаткування, виплати на соціальне забезпечення, розмір оборонних видатків).

Основні фактори зростання дефіциту бюджету:
- Збільшення оборонних видатків.
- Зростання виплат по державному боргу.
- Збільшення трансфертних платежів.
- Зниження податків.

Складають бюджет і його виконують спеціалісти по фінансах.

Фінанси – загальна назва системи методів, які використовуються для управління доходами і витратами органів державної влади і господарських організацій.

Бюджет, як державний економічний механізм, ускладнюється тоді, коли державі гостро не вистачає грошей на розв’язання важливих завдань, тобто, коли державний бюджет складений з дефіцитом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дефіцит державного бюджету і шляхи його подолання.

Дефіцит державного бюджету складається при такій фінансовій ситуації, яка виникає тоді, коли державі необхідно зробити витрати на більшу суму, ніж можлива величина його доходів. Бюджетний дефіцит – перевищення витрат уряду над його доходами. А накопичена сума дефіцитів і бюджетних лишків являє собою державний борг.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дефіцит державного бюджету і шляхи його подолання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дефіцит державного бюджету і шляхи його подолання


Сутність бюджету і його роль у суспільному відтворенні

1. Бюджет як економічна і юридична категорія

Бюджет держави є досить складним і багатогранним явищем у суспільстві. Розкриваючи поняття "бюджет" доцільно розглядати три його найважливіших характеристики [4, с.154]:
- як економічну категорію
- як правову категорію
- за матеріальним змістом.

Перш за все слід підкреслити, що бюджет є самостійною економічною категорією. Ця категорія, будучи частиною фінансів, характеризується тими ж ознаками, які притаманні фінансам в цілому, але одночасно має свої особливості, які відрізняють її від інших сфер і ланок фінансових відносин. До цих особливостей відносяться:
- бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, пов'язаних з відокремленням частини ВВП в руках держави і використанням її з метою задоволення потреб всього суспільства і окремих адміністративно-територіальних формувань;
- за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу, рідше - національного багатства, між окремими галузями народного господарства, адміністративно-територіальними формуваннями, сферами суспільної діяльності;
- пропорції бюджетного перерозподілу вартості в більшій мірі, ніж в інших ланках фінансової системи, визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, які стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку;
- сфера бюджетного розподілу займає центральне місце у складі державних фінансів, що зумовлено ключовим положенням бюджету порівняно з іншими ланками.

Звідси можна зробити висновки про специфічне суспільне призначення бюджету - задоволення загальнодержавних потреб суспільства і його адміністративно-територіальних формувань. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сутність бюджету і його роль у суспільному відтворенні.

Бюджет держави — складова ланка державних фінансів (рис. 1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сутність бюджету і його роль у суспільному відтворенні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сутність бюджету і його роль у суспільному відтворенні


Економічна сутність та необхідність страхування

1. Економічна сутність та необхідність страхування

Страхування - це спосіб відшкодування збитків, що настигли фізичну або юридичну особу, за допомогою розподілу між багатьма особами (страховою сукупністю). Відшкодування збитків здійснюється з засобів страхового фонду, що перебуває у власності страхової організації (страховика). Об'єктивна потреба в страхуванні зумовлюється тим, що збитки часом виникають внаслідок руйнівних факторів, в загалі не підконтрольних людині (стихійних сил природи), у всякому разі не тягнуть чиєїсь цивільно-правової відповідальності.

У подібній ситуації буває неможливо стягувати збитки з кого б то ні було, і вони "осідають" у майновій сфері самого потерпілого. Заздалегідь створений страховий фонд може бути джерелом відшкодування збитку. Страхування доцільно тільки тоді, коли передбачені правовідносинами страхувальника і страховика страхові події (ризики) викликають значну потребу в грошах. Так, наприклад, фізична особа, у якої ця потреба виникає, як правило, не може покрити її з власних засобів без дошкульного обмеження свого життєвого рівня.

Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи. Для страхування характерні економічні відношення тільки по перерозподілу прибутків і накопиченню, пов'язаних із відшкодуванням матеріальних та інших втрат. Таким чином, страхування пов'язано з наявним рухом грошової форми власності. Страховий випадок може і не наступити. Для страхування характерні всі ознаки фінансів, але воно має і свої відмінні ознаки [8, с.194]: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Економічна сутність та необхідність страхування.

Виникають перерозподільні відносини, обумовлені наявністю страхового ризику як імовірності і можливості настання страхового випадку, здатного нанести матеріальний і інший збиток.

Для страхування характерні замкнуті перерозподільні відносини між його учасниками, пов'язані із солідарною розкладкою суми збитку одного або декількох суб'єктів на всіх суб'єктів, залучених до страхування. Ця замкнута розкладка заснована на імовірності того, що число постраждалих господарств звичайно менше числа учасників страхування. Як правило, число постраждалих повинно бути істотно менше числа застрахованих. Для організації замкнутої розкладки збитку створюється грошовий страховий фонд, сформований за рахунок внесків всіх учасників.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Економічна сутність та необхідність страхування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Економічна сутність та необхідність страхування


Платоспроможність комерційного банку та управління нею

1.1. Економічна сутність банківської платоспроможності

Важливим фактором, що впливає на попит на той чи інший банківський актив є його ліквідність, тобто наскільки швидко цей актив можна перетворити у готівку без значних втрат його вартості. Тому одним з головних завдань, що стоїть перед будь-яким банком, є забезпечення достатньої кількості готівки, необхідної для виплати вкладникам у разі відпливу вкладів, тобто коли депозити втрачаються, бо вкладники вилучають свої гроші і вимагають отримання готівки. Щоб мати під рукою достатню суму готівки, банк повинен управляти ліквідністю. Йому потрібно для покриття зобов’язань вкладникам мати відповідну кількість ліквідних активів.

Активи - це ресурси, що контролюються установою, які набуто в результаті попередніх операцій і які повинні принести дохід чи іншу економічну вигоду в майбутньому.

Ліквідність активів – це швидкість перетворення активів підприємства у грошові кошти [24; c. 512].

Ліквідність балансу - це міра покриття зобов’язань підприємства такими активами, строк погашення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань [24; c. 512]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Платоспроможність комерційного банку та управління нею.

Ліквідність банку - здатнiсть банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань. Визначається збалансованiстю мiж строками i сумами погашення активiв та строками i сумами виконання зобов’язань банку.

Ліквідність тісно пов’язана (а іноді і змішується) з поняттям платоспроможності, яке тлумачиться як здатність банку своєчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями. Ліквідність банку значною мірою визначає його платоспроможність, яка залежить і від ряду інших чинників, таких як розмір капіталу, спеціалізація та диверсифікація банківських послуг, загальний рівень ризику діяльності, співвідношення власних і залучених коштів. Тому, економічні терміни “ліквідність” і “платоспроможність” в сучасній економічній літературі часто перемішуються, замінюючи та доповнюючи один одного. Дійсно, поняття, які визначають ці терміни, досить подібні, але між ними є істотна різниця. Якщо перше є переважно функцією господарського органу, який сам вибирає форми і методи підтримання своєї ліквідності на рівні встановлених чи загальноприйнятих норм, то інше, як правило, стосується функцій держави.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Платоспроможність комерційного банку та управління нею,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Платоспроможність комерційного банку та управління нею


Особливості призначення опікунства над дітьми з фізичними вадами

1.1. Поняття та завдання опіки над дітьми з фізичними вадами

Опіка над дітьми від стародавніх часів відігравала головну роль у формуванні моральних почуттів і поведінки дорослої людини. Діти як істоти невинні мають отримати опіку, допомогу і підтримку в кожному моменті свого життя. Соціальні катаклізми, війна, кризи і катастрофи спричиняли ситуацію, коли діти залишалися на одинці, потребували допомоги. У зв’язку з цим розроблялися концепції виховання дітей, позбавлених природних сімей, створювалося чимало організацій та установ, які мали на меті допомогти сиротам і знедоленим дітям.

Міркування над поняттям “опіка” та її походженням потрібно розпочати із з’ясування цього поняття. Визначення його сутності потрібне для розуміння його походження і зв’язку з поняттями “виховання” і “допомога”.

Допомога – категорія суспільної поведінки, яка має на меті поліпшення чиєїсь ситуації чи запобігання погіршення даного стану [16].

Опіка над дитиною – різноманітні діяння, які проводять відповідні інституції чи особи з метою забезпечення щоденних потреб дітей, а також усестороннього розвитку їх особистості. Особливо інтенсивної опіки вимагають діти, які перебувають у складних життєвих і виховних умовах, а також діти, розвиток яких є під загрозою [16].

Особи чи інституції, які взялися за опіку дітей, несуть за це моральну і правову відповідальність. Опіка над дитиною пов’язана з вихованням: виховання сприяє активізації і самостійності одиниць, що перебувають під опікою. До опікунських інституцій, які забезпечують повну опіку, належать сім’я, будинок дитини, дошкільні установи. Інтернат, світлиці, клуби, будинки молоді та ін. – надають часткову опіку [16]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості призначення опікунства над дітьми з фізичними вадами.

Тлумачний словник української мови визначає опіку як піклування про кого, що-небудь, догляд за кимсь, опікування; постійний нагляд, контроль за чиїми-небудь діями, вчинками; організований і контрольований державою нагляд за недієздатними громадянами (малолітніми, душевнохворими і т. ін.), піклування про їхні особисті й майнові права та інтереси [7, с. 468].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості призначення опікунства над дітьми з фізичними вадами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості призначення опікунства над дітьми з фізичними вадами


Специфіка бізнес - планування на ринку стоматологічних послуг

1.1. Характеристика процесу бізнес – планування

В умовах ринку середовище, в якому підприємство здійснює господарську діяльність, характеризується значною динамічністю, тому виникла потреба у специфічному плановому документі, що як найкраще відповідав би потребам підприємців в комплексній оцінці майбутнього бізнесу та допомагав би у реалізації бізнес-проектів, забезпечував їх планове «супроводження». Таким плановим документом на сучасному етапі розвитку планування є так званий бізнес-план, що є одним з видів техніко-економічного обґрунтування бізнес - ідей (проектів), структура якого адаптована до вимог ринку.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність бізнес-проекту, шляхи й засоби його реалізації та охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним на визначеному етапі часу [12, c. 33]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Специфіка бізнес – планування на ринку стоматологічних послуг.

Хоча бізнес-план і є елементом системи різновидів планових комплексів він істотно відрізняється від планів, що розробляються у межах техніко - економічного планування. Відмінними рисами бізнес-плану, що відокремлюють його від традиційних планів є такі:
- при розробці бізнес-плану має місце пророблення питань, пов'язаних не з усіма, а з одним напрямком діяльності фірми (одним бізнес-проектом);
- бізнес-план орієнтований тільки на розвиток, у той час як спектр стратегічних альтернатив звичайних планів ширше;
- обрій традиційного планування переглядається (продовжується) по мірі реалізації планів, а бізнес-план має чіткі часові границі, після того як вони вичерпані його мета повинна бути досягнута, а процес розробки бізнес плану вважають закінченим.

Бізнес-план - це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства з питань реалізації бізнес-ідеї; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту. Бізнес- план, як комплексний, багатофункціональний документ, поступово стає обов'язковим елементом компетентного управління.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Специфіка бізнес – планування на ринку стоматологічних послуг,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Специфіка бізнес – планування на ринку стоматологічних послуг