ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Загальна характеристика аграрного права, як галузі праваЗагальна характеристика аграрного права, як галузі права

Загальна характеристика аграрного права, як галузі права1.1. Поняття і предмет аграрного права

Аграрне право України — одна з найважливіших галузей національного права. Воно певною мірою є правонаступником як колишнього колгоспного, так і сільськогосподарського права. Однак на відміну від останнього (комплексної, інтегрованої галузі) аграрне право України перебуває в стані становлення як самостійної та інтегрованої галузі національного права, котрій притаманні власний предмет, власні й частково інтегровані об'єкти, власні суб'єкти, методи, система. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Загальна характеристика аграрного права, як галузі права.

Кожна галузь права характеризується властивим їй предметом правового регулювання. Таким своєрідним предметом є аграрні правовідносини, які, по-перше, випливають із спеціальної правосуб'єктності суб'єктів аграрного права, із специфіки їхніх завдань та предмета діяльності; по-друге, складаються в сфері виробництва продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження, переробки і реалізації останньої суб'єктами аграрної підприємницької діяльності. Аграрні правовідносини як предмет зграйного права являють собою взаємопов'язані інтегровані відносини майнового, земельного, членського, учасницького, корпоративного, управлінського й трудового характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення завдань діяльності суб'єктів аграрного підприємництва [10, с. 37].

Їм притаманний певний суб'єктний склад, наділений спеціальною правосуб'єктністю, а також об'єктний склад, тобто засоби виробництва продуктів харчування, сировини й продовольства рослинного і тваринного походження. Тому особливістю діяльності суб'єктів аграрного підприємництва і властивостями об'єктів аграрного права визначається своєрідність предмета аграрного права як галузі національного права. На своєрідність цього предмета впливає також притаманне українському аграрному праву визначення й здійснення соціально-економічної діяльності колективних, кооперативних, корпоративних (по суті — приватних) та державних виробників товарної маси продовольства, продуктів харчування і сировини рослинного і тваринного походження. Придбати курсову на тему - Загальна характеристика аграрного права, як галузі права, можна вже сьогодні!.

Предметом аграрного права є ті суспільні (в тому числі виробничі, підприємницькі та соціального спрямування) віденки, що виникають у зв'язку з утворенням (заснуванням) і статутною діяльністю суб'єктів аграрного підприємництва форм власності та легальних організаційно-правових норм господарювання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Загальна характеристика аграрного права, як галузі права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Загальна характеристика аграрного права, як галузі права


Взаємодія попиту та пропозиції, Нецінові чинники впливу на попит і пропозицію


План до курсової роботи:

Взаємодія попиту та пропозиції, Нецінові чинники впливу на попит і пропозицію

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Взаємодія попиту та пропозиції, Нецінові чинники впливу на попит і пропозицію,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Ринковий попит і його економічна сутність

Ринок - це непрямі відносини між виробниками і споживачами продукції у вигляді купівлі-продажу товарів (послуг), товарно-грошових відносин і сфери продажу, а також сукупність методів, засобів, інструментів, структур правових норм, тощо які забезпечують оптимальне функціонування таких відносин. Зокрема, ринок - це єдина система відносин купівлі-продажу, головними структурними елементами якої є ринки товарів, капіталу, праці, цінних паперів, інформації тощо. Ринок є основою ринкової економіки.

Під ринком варто розуміти інструмент чи механізм, який об'єднує покупців (покупців) та продавців (постачальників) певних послуг та товарів; деякі ринки локальні, інші - міжнародні або національні. Одні розрізняють особистий контакт між пред'явником і постачальником, а інші - безособові - ніколи не зустрічаються очно чи зовсім не знають покупця і продавця.

Співвідношення попиту та пропозиції визначає стан ринку. Попит та пропозиція є взаємозалежними елементами ринкового механізму, коли попит визначається платоспроможною покупцями (споживачами), а пропозиція - набором товарів, пропонованих продавцями (виробниками); їхній взаємозв'язок обернено пропорційний, визначаючи відповідні зміни рівня цін на товари.

Попит виражає ряд альтернативних варіантів, які можна подати у вигляді таблиці. Він показує кількість товарів, що (при рівних умовах) буде затребувана за різними цінами. Попит показує кількість товару, який купуватимуть споживачі за різними цінами. Під ціною попиту варто розуміти максимальну ціну, за якою споживач хотів придбати товар [1, c. 43].

Досвід підтверджує, що кількість товарів, придбаних споживачами (кількість попиту), залежить перш за все від ціни цього товару. Можна простежити такі закономірності попиту: при незмінності всіх інших умов зниження ціни на товар викликає, як правило, збільшення вартості попиту, а підвищення ціни, навпаки, зниження вартості попиту. Саме ця обернена залежність між ціною і попитом є законом попиту.


Види господaрських прaвовідносин тa підстaви їх виникнення


План до курсової роботи:

Види господaрських прaвовідносин тa підстaви їх виникнення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Види господaрських прaвовідносин тa підстaви їх виникнення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття господарських правовідносин

Сфера господарювання є різноманітною та багатогранною, адже з огляду на виду відносин, що складаються між її суб’єктами та іншими учасниками господарського життя.

Відносини, що виникають при цьому, попри свою багатоманітність, є господарськими, оскільки їм притаманні спільні специфічні ознаки:
• сфера виникнення – є господарські системи будь-якого рівня (державного - економіка країни, територіального - економіка певного регіону, локального – суб’єкти господарювання/господарські організації);
• урегульованість цих відносин за допомогою господарсько-правових норм (містяться в актах господарського законодавства - в широкому розумінні, втому числі установчих документах), у певних випадках - ще й за допомогою господарських договорів (як правового документа), що забезпечують індивідуальне «підрегулювання» з урахуванням специфіки господарського зв’язку;
• особливий суб’єктний склад (обов’язковим учасником цих відносин є суб’єкти господарювання - індивідуальні підприємці та/або господарські організації, в певних випадках суб’єкти організаційно/управлінсько-господарських повноважень (органи державної влади:
o господарські і функціональні міністерства та відомства;
o органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією;
o господарські об’єднання;
o холдингові компанії, засновники та власники майна суб'єктів господарювання);
крім того, участь у цих відносинах також беруть (можуть брати) споживачі, громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (ст. 2 Господарський кодекс України – далі ГК України) та ін.;


Види примусових заходів виховного характеру та їх характеристика


План до курсової роботи:

Види господaрських прaвовідносин тa підстaви їх виникнення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Види господaрських прaвовідносин тa підстaви їх виникнення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття господарських правовідносин

Сфера господарювання є різноманітною та багатогранною, адже з огляду на виду відносин, що складаються між її суб’єктами та іншими учасниками господарського життя.

Відносини, що виникають при цьому, попри свою багатоманітність, є господарськими, оскільки їм притаманні спільні специфічні ознаки:
• сфера виникнення – є господарські системи будь-якого рівня (державного - економіка країни, територіального - економіка певного регіону, локального – суб’єкти господарювання/господарські організації);
• урегульованість цих відносин за допомогою господарсько-правових норм (містяться в актах господарського законодавства - в широкому розумінні, втому числі установчих документах), у певних випадках - ще й за допомогою господарських договорів (як правового документа), що забезпечують індивідуальне «підрегулювання» з урахуванням специфіки господарського зв’язку;
• особливий суб’єктний склад (обов’язковим учасником цих відносин є суб’єкти господарювання - індивідуальні підприємці та/або господарські організації, в певних випадках суб’єкти організаційно/управлінсько-господарських повноважень (органи державної влади:
o господарські і функціональні міністерства та відомства;
o органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією;
o господарські об’єднання;
o холдингові компанії, засновники та власники майна суб'єктів господарювання);
крім того, участь у цих відносинах також беруть (можуть брати) споживачі, громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (ст. 2 Господарський кодекс України – далі ГК України) та ін.;


Виконання судових рішень як стадія кримінального провадження


План до курсової роботи:

Виконання судових рішень як стадія кримінального провадження

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виконання судових рішень як стадія кримінального провадження,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття і значення стадії виконання судових рішень у системі стадій кримінального провадження

Діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду здійснюється у певній послідовності та може поділятися на частини, що називають стадіями кримінального процесу.

Усі стадії кримінального процесу тісно пов’язані між собою, проте відрізняється одна від іншої безпосередніми завданнями, особливим колом учасників, специфікою процесуальних відносин, а також підсумковими рішеннями [23, с. 98].

Стадії кримінального процесу – це відносно самостійні етапи кримінально-процесуальної діяльності, що характеризуються безпосередніми завданнями, специфічним колом суб’єктів процесуальної діяльності, властивою їм кримінально-процесуальною формою та підсумковими рішеннями.

На основі аналізу норм КПК України можемо стверджувати, що вітчизняний кримінальний процес має три рівні: досудове провадження, судове провадження, виконання судових рішень [7, с. 115].

У вказаній системі судове провадження є домінуючою складовою. Зазначене обґрунтовується також переформатуванням суб’єктного складу учасників процесу та їх процесуальних повноважень, що відбулось зі зміною структури стадій, переходом до публічно-змагального кримінального процесу. Так, у судовому провадженні наявні чотири групи суб’єктів: суд; сторона обвинувачення (з потерпілим); сторона захисту; інші учасники кримінального провадження. Разом з тим у п.п. 19, 25, 26, ч. 1 ст. 3 КПК України при визначенні понять до сторін чи учасників процесу не віднесено представників правосуддя. На нашу думку, це зумовлено розумінням законодавцем судової інстанції як неупередженого арбітра між сторонами процесу, який не просто бере участь у процесі, а є його обов’язковим елементом.


Використання ідей Сухомлинського в навчальному процесі початкової школи


План до курсової роботи:

Використання ідей Сухомлинського в навчальному процесі початкової школи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання ідей Сухомлинського в навчальному процесі початкової школи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. В.О.Сухомлинський як представник передової вітчизняної педагогіки

Життя та діяльність одного з найвідоміших педагогів ХХ століття, видатного сина України Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970) вражає своїм потужним науковим і творчим потенціалом та гуманістичним подвижництвом. Близько 40 монографій та брошур, понад 600 статей, близько 2000 творів мініатюрного мистецтва та казок, створених В. Сухомлинським для нинішнього та майбутніх поколінь, є творчими джерелами цінних психолого-педагогічних знань на шляху до тонкого і вмілого проникнення у таємничий світ дитинства.

В. Сухомлинський народився 28 вересня 1918 року в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області в бідній родині. Навчався у Кременчуцькому педагогічному інституті, але не закінчив його через хворобу. Василь Олександрович деякий час викладав, а потім вступив до Полтавського педагогічного інституту. Після закінчення школи працює в школі. Учасник війни, демобілізований після поранення. З 1944 року повернувся до викладацької діяльності (працював в Удмуртії). Навесні 1944 року Сухомлинський повернувся в Україну, 4 роки працював завідувачем районного відділу народної освіти, а також викладав в школі українську мову та літературу. У 1948 році його призначили директором Павлиської середньої школи, якою він керував до кінця свого життя. 23 роки самовідданої праці в Павлиші стали найбільш плідним періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності [18, c. 40].

В. Сухомлинський був видатним викладачем, майстром педагогічної журналістики, який органічно поєднував у своїй роботі теорію з практикою і чиї праці потрапили до скарбниці науково-педагогічної думки.

Багатогранна спадщина В. Сухомлинського пронизана ідеєю людського становлення і формування. "Якщо ви ретельно продумаєте нашу роботу, найважливішим напрямком об'єднання теорії та практики є проектування людини". Він блискуче інтегрував психолого-педагогічні знання про взаємозв'язок між навчанням та розвитком та зробив вагомий внесок у найскладнішу область дидактики - теорію та практику розвивального навчання.


Виробництво густих і сухих екстрактів


План до курсової роботи:

Виробництво густих і сухих екстрактів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виробництво густих і сухих екстрактів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття процесу екстрагування

Процес екстрагування належить до процесів масообміну і відбувається внаслідок дифузії із зони з високою концентрацією. Екстрагування засноване на дифузії біологічно активних речовин із внутрішніх структур частинок матеріалу в екстрагент і закінчується, коли досягаються рівноважні концентрації. У рівноважному стані від матеріалу до екстрагента переходить така ж кількість молекул, як від екстрагента до матеріалу, тобто концентрація залишається постійною. Концентрація в матеріалі зазвичай вища, ніж у екстрагенті.

Дифузія буває молекулярною та конвективною.

Молекулярна дифузія - це процес перенесення елементів речовини (біологічно активної речовини - БАР) внаслідок хаотичного руху самих молекул у нерухомому середовищі. Характеризується коефіцієнтом молекулярної дифузії Б, який отримують із рівняння Ейнштейна.

Коефіцієнт молекулярної дифузії характеризує здатність даної речовини проникати внаслідок дифузії у нерухоме середовище і збільшується із збільшенням температури та зменшується із збільшенням в'язкості та розміру частинок речовини.

Отже, чим менший радіус дифузійних частинок, тим швидша дифузія. Наприклад, розчини білків, слизу, пектинів з великими молекулами мають дуже низькі коефіцієнти дифузії. Речовини з малими молекулами (які є більш поширеними БАР) дифундують набагато швидше.

Під час екстрагування з лікарської рослинної сировини відбувається дифузія БАР з внутрішніх структурних частинок матеріалу. Цей процес має свої особливості [2, c. 81].

Перш за все, наявність пористої перегородки, міжклітинного простору та клітинних ходів зменшує швидкість дифузії.

По-друге, лише ті речовини, частинки яких не перевищують розмір пір, можуть проникати в пори перегородки. Нарешті, є ще одна важлива особливість - явище десорбції, яке спостерігається в клітині після проникнення екстрагента. Оскільки речовини, що знаходяться в клітині, зв’язані силою тяжіння, перш за все необхідно подолати ці сили адсорбції.


Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства


План до курсової роботи:

Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ Й ЗНАЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ

Результативність господарської діяльності підприємства визначається рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. За умов постійного вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають проблеми раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури підприємства.

Інфраструктура – це сукупність складових частин будь-якого об'єкта, що мають підпорядкований (допоміжний) характер і забезпечують умови для нормальної роботи об'єкта в цілому [4, с. 206].

Таким чином виробнича інфраструктура – це комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво і забезпечують його ефективну економічну діяльність.

До них належать транспорт, звя'зок, електро-енергетика, кредитно-фінансові заклади, спеціалізовані галузі ділових послуг. Виробничу структуру підприємства, зокрема, складають: допоміжні та обслуговуючі цехи та господарства підприємства (ремонтний, інструментальний, енергетичний, транспортний, складське господарство тощо); допоміжні дільниці та служби, що розміщені у основних цехах; магістральні об'єкти, комунікаційні мережі, засоби збору та обробки інформації, природоохоронні споруди тощо [2, с. 15].

Розгляд поняття «інфраструктура підприємства» ми пропонуємо проводити із позицій комплексного підходу. Відповідно, інфраструктура підприємства є комплексом взаємопов’язаних видів економічної діяльності, що безпосередньо не беруть участь у створенні товарів у їх натурально-матеріальній чи вартісній формі, проте забезпечують основний виробничий процес інформацією, інструментами та оснащенням, паливом і енергією, сировиною і матеріалами, підтримуючи технологічне устаткування в працездатному стані, здійснюючи внутрішню і зовнішню логістику, а також сприяючи професіональному та соціальному розвитку персоналу підприємства [15, с. 156].


Витрати виробництва і прибуток підприємства


План до курсової роботи:

Витрати виробництва і прибуток підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Витрати виробництва і прибуток підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та теорії витрат виробництва

Для того щоб виготовляти товари і надавати послуги, використовують різноманітні ресурси, або чинники виробництва. Це — сировина, паливо та енергія, машини і механізми, різні типи праці будь-якої кваліфікації. Для отримання готового продукту чинники виробництва мають бути певним чином поєднані між собою. Способів такого поєднання дуже багато навіть для одного виробника. Скажімо, можна використати більше живої праці, тоді менше знадобиться машин і механізмів. І навпаки, збільшення кількості та якості технічних засобів приведе до зменшення використовуваної живої праці. Оскільки кожен виробник прагне бути ефективним виробником, то із багатьох альтернативних способів поєднання чинників виробництва вони мають вибрати такий, який би був ефективним як з технологічної, так і з економічної точки зору [18, с. 104].

Виробнича діяльність підприємства завжди пов'язана з витратами. Насамперед це затрати на оплату праці найманих працівників, купівлю засобів виробництва, тобто устаткування, машин, обладнання, сировини, матеріалів, на оплату електроенергії та інше. І перш ніж розпочати виробництво тих чи інших товарів, підприємці вивчають попит і ціни на товари, потім розраховують витрати на виробництво товарів та очікувані доходи і на цій основі приймають остаточне рішення про організацію виробництва. Далі розраховують, яку кількість товарів вони зможуть запропонувати на ринку [6, с. 202].

Кількість товару, яку фірма планує запропонувати на ринку, залежить від цін на ресурси, необхідні для виробництва товарів, та ефективності їх використання, з одного боку, і від ціни, за якою товар буде продаватися на ринку, — з іншого.

Витрати виробництва — це сукупні затрати на виробництво товару. Іншими словами, економічні витрати — це ті видатки, які фірма повинна зробити для того, щоб придбати ресурси для організації виробництва товарів.


Виховання морально-вольових якостей дітей старшого дошкільного віку засобами гри


План до курсової роботи:

Виховання морально-вольових якостей дітей старшого дошкільного віку засобами гри

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання морально-вольових якостей дітей старшого дошкільного віку засобами гри,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Проблема інтересу до власного здоров’я у психолого-педагогічній літературі

Здоровий спосіб життя – це спосіб життя людини, направлений на збереження власного здоров’я, профілактику захворювань і загартування організму в цілому.

Науковці виокремили численні визначення поняття «інтерес», надаючи йому різноманітних характеристик: «устремління», «переживання», «ставлення», «спрямованість», та зосереджують увагу на виявленні його сутності (Н. Бібік, А. Кондратюк, А. Кульчицька) [5].

За визначенням Л. Крамаренко, інтерес – саморегулятивна характеристика людини, що взаємодіє з навколишнім світом, уточнюється його психологічна сутність як взаємозв’язки зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного фактора, що визначають поведінку особистості, її творчу адаптацію до самостійного життя й діяльності. Задоволення інтересу не зменшує його, а виявляє нові його форми, завдяки яким пізнання явищ досягає вищого рівня розуміння [4].

О. Леонтьєв розглядає інтерес як мотив діяльності. За визначенням більшості авторів, стосовно ефективної навчальної діяльності є саме мотиваційна сутність інтересу. У багатьох працях (Б. Ананьєв, М. Бєляєв, Л. Божович, О. Ковальов, Г. Костюк, Н. Морозова), які спрямовані на дослідження інтересу до навчання, традиційним концептуальним положенням є мотиваційний характер інтересу.

С. Кондратюк, Л. Лохвицька, О. Білоброва та інші досліджували пізнавальний інтерес як головний мотив навчальної діяльності та визначили основні умови його виховання, а саме: створення ситуацій виникнення потреби в пізнанні; формування позитивного ставлення до предмета й способів діяльності, що забезпечує переживання успіху; організація діяльності, що сприяє поглибленню пізнавального інтересу [2; 5; 7].

А. Кульчицька та О. Мисковець акцентують увагу на вибіркову спрямованість особистості на ту чи іншу діяльність, в основу якої покладено інтерес. Він також є й проявом мисленнєвої або емоційної активності, як своєрідний сплав емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, як домінуюча потреба, як ставлення людини до світу.


Виховання почуття прекрасного у дітей середнього дошкільного віку


План до курсової роботи:

Виховання почуття прекрасного у дітей середнього дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання почуття прекрасного у дітей середнього дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості виховання прекрасного дітей середнього дошкільного віку

Естетичне виховання - це послідовне формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприйняття та розуміння прекрасного в мистецтві, природі, людських взаєминах, художніх потребах та здатності до художньої творчості.

Основним способом естетичного розвитку дитини є самостійне художнє творіння, в якому вона відкриває щось нове, а для інших - нове про себе. Творчість може виражатися у виконанні художніх творів (виразна передача їх змісту та настрою), у створенні власного виробу (малюнок, вироби з пластиліну), музичних імпровізаціях (бажання втілити свої переживання, ставлення до дійсності у піснях).

Важливим напрямком естетичного виховання дітей дошкільного віку є художнє виховання - виховання людини за допомогою мистецтва, завданнями якого є:
- систематичний розвиток естетичного сприйняття, почуттів та уявлень дітей;
- ознайомлення дітей з діяльністю у галузі мистецтва, виховання прагнення внести елементи краси у повсякденне життя, природу та їх діяльність;
- розвиток художньо-творчих здібностей у різних видах діяльності.

Естетичне виховання тісно пов’язане з вихованням почуттів. Всі види мистецтва, краса природи сприяють розвитку естетично багатого сприйняття, що викликає хвилювання, радість, захоплення, інтерес, бажання творити красу.

Художні здібності проявляються у дітей дошкільного віку індивідуально в різний час і в різних формах. Тому невірно розділяти їх на здібних та нездатних до художньої творчості. Звичайно, природні нахили дітей відіграють значну роль у художній освіті, але без систематичного навчання їх розвиток сповільнюється.