ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Вишивка хрестом. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярівВишивка хрестом. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярів

Вишивка хрестом. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярівПерелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):

1.1. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярів

Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особистості, і для суспільства. З цього приводу К.Ушинський писав: “Якби люди винайшли філософський камінь, то була б ще не велика біда: золото перестало б бути монетою. Але якби вони знайшли казковий мішок, з якого вискакує усе, чого душа забажає, або винайшли машину, яка цілком затіняє всяку працю людини, то самий розвиток людства припинився б: розбещеність і дикість полонили б суспільство”. [30]

У процесі фізичної праці в учнів розвивається мускулатура різних частин тіла, координація і точність рухів, зграбність, сила, витривалість. Праця сприяє їх розумовому розвиткові. Діти, зайняті різними видами праці, кмітливіші, винахідливіші, вони стикаються з різними знаряддями праці, матеріалами, дізнаються, про їх призначення, збагачують свій словниковий запас. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вишивка хрестом. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярів.

Участь школярів у трудових процесах позитивно впливає на їх поведінку, дисциплінує. Процес залучення школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці відбувається з метою передання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини. [3]

Трудове виховання – це ведуча ланка всієї системи виховання школярів. Трудове виховання визначається багатьма факторами, а в школах здійснюється системою засобів, які охоплюють всі знання навчально-виховної роботи, а також зовнішньою діяльність школярів, родинне суспільство, виробничі колективи і засоби масової інформації.

Завдання трудового виховання зумовлені потребами існування, самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному середовищі. Воно покликане забезпечити:
- психологічну готовність особистості до праці (бажання сумнівно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов’язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та повага до трудової діяльності); Придбати курсову на тему - Вишивка хрестом. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярів, можна вже сьогодні!.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вишивка хрестом. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вишивка хрестом. Сутність та завдання трудового виховання молодших школярів


Правочини в судовій та нотаріальній практиці


Розділ 1. Загальна характеристика правочину, класифікація правочинів

У цивільному праві поняття правочину пов'язується з діями, які породжують юридичні наслідки. Українська правова термінологія отримала визначення з німецької цивілістики, що було тісно пов'язане із виникненням пандектної системи цивільного права. Розробку цього терміна приписують особистості німецького професора Г. А. Хайзе. Сам термін «правочин», від німецького перекладається як «правова дія», «правова справа». Ф. К. фон Савіньї розглядав правочин як різновид волевиявлення, при визначенні правочину як юридичного поняття він робив акцент саме на вираз волі [1, c. 107-108].

Законодавче визначення правочину міститься у ст.202 ЦК, яка передбачає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

У ст.202 Цивільно Кодексу України (далі – ЦКУ) зазначено, що правочини можуть вчиняти особи, відповідно до ч.1 ст.2 ЦК особами є лише такі учасники цивільних відносин, як фізичні та юридичні особи [2, ст.356].

Проте ч.2 ст.2 ЦКУ передбачає, що учасниками цивільних відносин, крім осіб, є також держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади та інші суб'єкти публічного права. Причому згідно зі ст.ст. 167-169 ЦКУ зазначені суб'єкти публічного права діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин [2, ст.356]. Звідси випливає, що й правочини вони мають право вчиняти так само, як і фізичні та юридичні особи.

Тому при визначенні поняття "правочин" треба вести мову не про дію особи, а про дію суб'єкта цивільного права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правочини в судовій та нотаріальній практиці.

Положення ч.1 ст.202 ЦКУ стосовно того, що правочин — це дія особи, спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, слід тлумачити розширено в тому сенсі, що правочини можуть бути також підставою інших видозмін правовідносин. Наприклад, правочин може бути підставою призупинення, поновлення, реалізації правовідносин тощо. При цьому він може бути одночасно і підставою припинення одних та підставою виникнення або зміни інших правовідносин. Наприклад, продаж наймачем орендованого майна третій особі спричиняє припинення договору оренди і водночас є підставою виникнення правовідносин відповідальності за порушення договору оренди [9, с.321].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правочини в судовій та нотаріальній практиці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правочини в судовій та нотаріальній практиці


Економічне обгрунтування проектування готелю у м.Львів


1.1. Дослідження ринку готельно-ресторанного бізнесу у Галицькому районі м. Львів як основа розробки проекту

Львівщина є одним із найбільш привабливих туристичних регіонів, адже володіє сприятливими кліматичними умовами, значним природно-ресурсним потенціалом, багатою історико-культурною спадщиною. Однією з найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає її реальний потенціал, є готельне господарство.

За сприяння туристичних фірм упродовж 2011 року область відвідало 41,6 тис. громадян України та 9,3 тис. іноземних громадян з 45 країн світу. Частка Львівщини у туристичних потоках України становила відповідно 3,8% та 3,3%. Порівняно з 2010 роком кількість іноземних туристів, які відвідували Львівщину, та внутрішніх туристів, які приїжджали з інших областей та міст України, зменшилась відповідно на 33,8% та 21,1%.

Найбільш популярною метою відвідування серед туристів залишається дозвілля і відпочинок. З такою ціллю у 2011 році Львівщиною подорожувало 39,2 тис. осіб, з них 7,4 тис. – іноземних туристів.

Порівняно з 2010 роком на 0,7 тис. (9,6%) зменшилась кількість туристів-громадян України, які приїжджали лікуватися в санаторно-курортних закладах Львівщини. Проте серед такої категорії туристів кількість іноземних громадян збільшилась на 0,3 тис, або на 30,8%.

Упродовж останніх років на Львівщині незмінно розширюється мережа готельних закладів. Кількість готельних закладів підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (за даними обстеження, проведеного Головним управлінням статистики у Львівській області) у 2009 році проти 2010 року зросла на 19,5%, а проти 2007 року – у 2,3 раза і становила 465 одиниць, з них 155 – готельні заклади підприємств-юридичних осіб. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Економічне обгрунтування проектування готелю у м.Львів.

Фінансування розвитку готельного бізнесу Львівщини пригальмувалось. У 2011 році в готельне господарство області було направлено 86,8 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що в 2,5 раза менше, ніж попереднього року (у 2010 році відбулося зростання в 1,7 раза).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Економічне обгрунтування проектування готелю у м.Львів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Економічне обгрунтування проектування готелю у м.Львів


Інноваційні напрями впровадження екологічного менеджменту в діяльності підприємства готельного господарства Турист


1.1. Науково-теоретичні основи, суть та значення інноваційних напрямів впровадження екологічного менеджменту

В умовах невпинної глобалізації розвитку екологічний менеджмент все більше перетворюється з теоретичних концепцій на реальні механізми управління підприємствами. Однак далеко не всі керівні особи сьогодні володіють необхідним об’ємом знань та кваліфікацією, в результаті чого їх рішення стосовно навколишнього середовища не завжди є ефективними й комплексними, а іноді і взагалі завдають прямих збитків довкіллю.

Тому надзвичайної актуальності сьогодні набуває пошук механізмів прийняття менеджерами різних рівнів ефективних рішень, які би приносили вигоди та позитивні наслідки як підприємствам, так і навколишньому природному середовищу [4, с. 32].

На наш погляд, сьогодні існує два ефективні шляхи розв’язання окресленої проблеми – підвищення рівня екологічної освіченості відповідальних осіб та використання новітніх механізмів екологічного ринку.

Необхідність підвищення рівня екологічної освіченості особами, що приймають рішення, стоїть на порядку денному в Україні вже не одне десятиліття. Воно обумовлюється рядом факторів. По-перше, непослідовність та суперечливість багатьох законодавчих актів в Україні, в тому числі й в екологічній сфері, вимагає досконального їх знання та постійного відслідковування змін у правовому полі, адже недотримання законодавчих норм може призвести не лише до забруднення довкілля, а й до штрафів та навіть закриття підприємств-порушників. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Іноваційні напрями впровадження екологічного менеджменту в діяльності підприємства готельного господарства Турист.

Окрім того, щоб відповідати всім правилам, законам та вимогам техніки безпеки, охорони здоров’я та навколишнього середовища, підприємства потребують збільшення інвестицій та постійного контролю за ситуацією, що, з огляду на постійне зростання законодавчих актів з екологічної проблематики на всіх рівнях, є досить складним завданням для обмежених сил спеціалістів, які працюють на вітчизняних підприємствах.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Іноваційні напрями впровадження екологічного менеджменту в діяльності підприємства готельного господарства Турист,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Іноваційні напрями впровадження екологічного менеджменту в діяльності підприємства готельного господарства Турист


Принцип заборони застосування сили та погрози силою


1.1. Поняття основних принципів міжнародного права та їх ознаки

Принципи міжнародного права – це юридично узагальнене правило поведінки суб’єктів міжнародного права в певній сфері правовідносин.

Основні принципи міжнародного права – це система основоположних норм міжнародного права, які регулюють відносини між його суб'єктами і є критерієм правомірності міжнародних правотворчого і правозастосовчого процесів, дійсності інших міжнародно-правових норм.

Не всі принципи міжнародного права є універсальними нормами. Існують також регіональні принципи (принцип непорушності державних кордонів), партикулярних (локальних) принципів міжнародного права. Не всі міжнародно-правові принципи є імперативними нормами в повному обсязі.

Природа основних принципів міжнародного права Основні принципи є основою і системо утворюючим фактором міжнародної нормативної системи.

Більшість основних принципів мають юридичну обов'язковість на рівні норм jus cogens.

Але є і такі принципи міжнародного права, від яких держави відступають в своїх міжнародних договорах, не порушуючи міжнародного права.

Суб'єкти міжнародного права можуть відступити від взятих міжнародних зобов'язань шляхом укладення нового міжнародного договору, на випадок докорінної зміни обставин (rebus sic stantibus), чи утворення імперативної норми, якій суперечить відповідне міжнародне зобов'язання.

Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань є принциповою вимогою сучасного міжнародного права. Проте, як свідчить практика застосування загальних принципів міжнародного права до держави, яка порушила принцип незастосування сили, може бути призупинена дія принципу добросовісного виконання міжнародних зобов'язань. Отже обов'язковість принципу добросовісного виконання міжнародного зобов'язання не значить, що він є нормою jus cogens. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Принцип заборони застосування сили та погрози силою.

Не можна вважати принцип самовизначення народів імперативним, адже юридично не встановлено суб'єкту його застосування. На сьогодні в міжнародному праві немає визначеного поняття "народ".

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Принцип заборони застосування сили та погрози силою,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Принцип заборони застосування сили та погрози силою


Коучінг як інноваційний метод управління персоналом у готельно-ресторанному господарстві


1.1. Функціональне та змістове значення коучингу на підприємстві

Існує багато визначень коучингу, з них найбільш відоме наступне: «коучинг – це новий стиль управління людськими ресурсами, технології якого сприяють мобілізації внутрішніх можливостей і потенціалу працівників, постійному вдосконаленню професіоналізму та кваліфікації працівників» [19, с. 53].

За визначенням Є. Денисенко, коучинг – це індивідуальне тренування людини для досягнення значущих цілей, підвищення мобілізації внутрішнього потенціалу, розвиток необхідних здібностей та навичок, засвоєння провідних стратегій отримання результату [11, с. 52].

Коучинг можна визначити як процес сприяння максимальному саморозкриттю потенціалу окремих людей чи організацій. Хоча, зі свого боку, кожна зі шкіл коучингу має свої нюанси розуміння сутності коучингу.

Ентоні М. Грант дає таке визначення коучингу: «Коучинг – це сфокусований на рішенні, орієнтований на результат і системний процес співробітництва, під час якого коуч сприяє поліпшенню виконання діяльності, збільшенню життєвого досвіду, самостійному навчанню та особистісному зростанню людей з нормальних (не клінічних) популяцій» [9, с. 27].

А засновник школи трансформаційного коучингу П. Вріца вважає, що «коучинг – це мистецтво сприяти розвитку інших людей». Ефективний коуч, на його думку, допомагає іншим людям реалізовувати свій потенціал, який вони вже мають, проте, можливо, ще не проявили [6, с. 18].

Отже, коучинг – це наука та мистецтво сприяти саморозкриттю людини чи організації. Коучинг працює як інтерактивний процес підтримки окремих людей і організацій, який полягає в тому, щоб сприяти максимальному розкриттю їхнього потенціалу. Також, не зважаючи на те, що коучинг є досить новою концепцією, можна відстежити еволюцію самого поняття коучингу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Коучінг як інноваційний метод управління персоналом у готельно-ресторанному господарстві.

Термін «коуч» походить від середньовічного англійського слова coach – «візок», «карета». Таким чином коучинг – це своєрідний засіб пересування (просування) клієнта до розкриття його потенціалу. А коуч – своєрідний провідник, тренер, який супроводжує людину чи команду до найбільших звершень.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Коучінг як інноваційний метод управління персоналом у готельно-ресторанному господарстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Коучінг як інноваційний метод управління персоналом у готельно-ресторанному господарстві


Поняття та значення громадянства. Права людини і культура громадянства


1.1. Поняття інституту громадянства

Основою правового статусу особи як одиниці населення як у державному, так і в міжнародному праві є громадянство. Громадян з державою поєднує стійкий правовий зв’язок, що проявляється у чітко визначених законодавством кожної країни взаємних правах та обов’язках. Громадяни мають певні права та обов’язки по відношенню до своєї держави, а держава забезпечує захист їх прав та інтересів як на своїй території, так і за її межами. Держави наділяють своїх громадян більш високим рівнем прав, ніж іноземців, у тому числі певною правоздатністю участі в управлінні державою безпосередньо або через представницьку систему [5, с. 85-89].

Термін «громадянство» походить від слів «град», «городянин». В англійській мові — «city» — «citizenship». У німецькій мові «Burger» — не лише громадянин, а і міський житель. Пояснення — в тому, що перші республіки переймали досвід самоврядних міст. Зараз у документах для позначення громадянства використовується інший термін — «nationality» (англ.), «nationalite» (франц.), «nazionalita» (італ.). Що означає приналежність до держави.

Необхідно зазначити, що громадян не можна розцінювати лише як сукупність осіб, які проживають на території певної держави. Така сукупність утворює її населення, яке складається з громадян даної держави, а також іноземців та осіб без громадянства — апатридів. Населення — демографічна, а не правова категорія. Немає також підстав вважати громадянами усіх осіб, на яких поширюється влада держави, її суверенітет. Суверенна влада держави є обов’язковою як для громадян даної держави, так і для іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають чи перебувають на її території.

У деяких країнах існують різні види громадянства. У Нідерландах особи, що народилися в «голландських володіннях» (тобто в колоніях), володіють статусом «голландських підданих», на відміну від повноправних громадян «нідерландців». У деяких федераціях, наприклад, в США, крім федерального громадянства існує громадянство суб’єктів. А у Швейцарії, крім федерального громадянства існують громадянства кантону і громади. У міжнародному праві існує тільки федеральне громадянство [8, с. 301]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття та значення громадянства. Права людини і культура громадянства.

Більш складним явищем є громадянство Європейського Союзу, встановлене Маастріхтським договором про ЄС, згідно з яким «кожна особа, що має громадянство держави-члена, є громадянином Союзу».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття та значення громадянства. Права людини і культура громадянства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття та значення громадянства. Права людини і культура громадянства


Радянсько-німецький пакт (пакт Ріббентропа-Молотова) і таємні протоколи до нього


1.1. Розстановка сил на міжнародній арені напередодні Другої світової війни

Після того як надії Радянської Росії на світову революцію розвіялися, радянським керівникам довелося думати про те, як би зав'язати з "капіталістами" торговельні та дипломатичні відносини. Перешкодою до визнання більшовицького уряду була відмова визнати борги, зроблені царським і Тимчасовим урядами, а також сплатити іноземцям за відібраний у них радами майно, але була й більш серйозна причина. Крім комісаріату закордонних справ, в Радянській Росії був і інший орган, який проводив свою, неофіційну зовнішню політику - "Атланта" (Комуністичний інтернаціонал), завданням якого було підрив державних устроїв країн, з урядами яких радянська дипломатія намагалася встановити нормальні відносини [9].

Побоюючись комуністів, але одночасно з цим потребуючи ринку збуту своєї промислової продукції в російську сировину, європейські держави і США пішли на компроміс. Не визнаючи радянську владу, вони почали з порадами жваву торгівлю. Вже в грудні 1920 року, США скасували заборону на торговельні операції своїх приватних фірм з Радянською Росією. Їхній приклад наслідували багато європейських держав. 10 квітня 1922 року в Генуї відкрилася міжнародна конференція, на яку вперше була запрошена радянська делегація. Її голова, комісар закордонних справ Чичерін заявив про готовність радянського уряду визнати царські борги, якщо його буде визнано і, якщо йому будуть відкриті кредити. Єдина зі всіх присутніх 33-х країн прийняла цю пропозицію Німеччина, і 16 квітня в Рапалло вона уклала з Радянською Росією не тільки торговий але і таємний договір - "операція Кама". Згідно якому був побудований завод "Юнкерси", що випустив до 1924 році кілька сотень військових літаків для Німеччини, на верфях Петрограда і Миколаєва почали буд
уватися для неї підводні човни; в Липецьку і Борсоглібську були відкриті для німецьких льотчиків авіаційні школи і була побудована ціла мережа аеродромів, на яких, починаючи з 1927 року, німецькі пілоти отримували підготовку; в Казані була відкрита танкова, а в Луцьку артилерійська німецькі школи. У 1926 році між Німеччиною та СРСР був підписаний договір про нейтралітет. Германо-радянська співпраця продовжувалася і далі [18, с. 93]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Радянсько-німецький пакт (пакт Ріббентропа-Молотова) і таємні протоколи до нього.

Особливо ворожу позицію стосовно більшовиків займала Англія, поки там у влади перебували консерватори на чолі із Черчиллем. Коли ж у 1924 році влада перейшла до робочої партії, то Англія встановила дипломатичні відносини з СРСР. Її приклад наслідували майже всі європейські держави, а також Японія,

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Радянсько-німецький пакт (пакт Ріббентропа-Молотова) і таємні протоколи до нього,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Радянсько-німецький пакт (пакт Ріббентропа-Молотова) і таємні протоколи до нього


Виробничий потенціал підприємства (цеху) і резервні підвищення ефективності його використання


1.1. Сутність виробничого потенціалу підприємства

Оскільки потенціал підприємства є інтегрованою системою багатьох потенціалів, її можна представити як багаторівневу структурну модель, яка складається з об'єктивних і суб'єктивних складових (рис. 1.1), взаємопов'язаних між собою.

Рис. 1.1. Структурна модель формування потенціалу підприємства [31, с. 23]

Основною складовою потенціалу підприємства є виробничий потенціал, який утворюється на виробничому рівні та представляє собою здатність виробничої системи виробляти матеріальні блага, використовуючи ресурси виробництва.

На теперішній час в економічній літературі немає єдиної точки зору щодо структури виробничого потенціалу підприємства. Тому розглянемо підходи декількох авторів до визначення структури виробничого потенціалу (Додаток А). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Виробничий потенціал підприємства (цеху) і резервні підвищення ефективності його використання.

На думку П. Фоміна та М. Старовойтова, виробничий потенціал підприємства представляється у вигляді поєднання виробничих ресурсів, що його характеризують. До них слід віднести [27, с. 8]:

- основні фундації підприємства – це є вартісний вираз засобів праці. Головною визначальною ознакою основних фундацій виступає спосіб перенесення вартості на продукт – поступово: протягом ряду виробничих циклів; частинами: у міру зносу. Після реалізації продукції нарахований знос нагромаджується в особливій амортизаційній фундації, яка призначається для нових капітальних вкладень. Таким чином, одноразово авансована вартість в статутний капітал (фундація) в частині основного капіталу скоює постійний кругообіг, переходячи з грошової форми в натуральну, в товарну і знову в грошову;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Виробничий потенціал підприємства (цеху) і резервні підвищення ефективності його використання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Виробничий потенціал підприємства (цеху) і резервні підвищення ефективності його використання


Анархізм - течії та їх спрямування. Сутність та класифікація течії анархізму


1.1. Сутність та класифікація течії анархізму

Анархізм – це вчення про безвладдя, вчення про досконале суспільство, якому не потрібні ні державний апарат, ні уряд, ні чиновники.

На думку Шляхтуна П.П., “Анархізм (від - грецьк. anarchia - безвладдя) - це ідейно-політична течія, яка проголошує своєю метою знищення держави й заміну будь-яких форм примусової влади вільною і добровільною асоціацією громадян” [22].

Спочатку ідеї безвладдя проявляються як ностальгія за державним ладом і радикальна критика існуючого державного устрою. Теоретики анархізму однаково негативно ставились до всіх типів державного устрою: самодержавства, конституційної монархії, буржуазно-демократичної республіки, диктатури пролетаріату, тобто до всіх форм організації суспільства “зверху вниз”.

До основних моментів ідеології анархізму слід віднести:

  1. по-перше, заперечення будь-якої влади, не тільки державної;
  2. по-друге, заперечення суспільної дисципліни, необхідність підлеглості меншості більшості;
  3. по-третє, проповідь свободи для кожної окремо взятої особи [2 с. 76].

Анархістським ідеям характерне таке явище, як утопізм. Радянський історик С. Канєв стверджував, що різні революційні проекти, які висувались теоретиками анархізму, “виявлялись ілюзорними, і при зіткненні з реальним життям лопались як мильні бульбашки” [9, с. 3].

Необхідно зауважити, що широке розповсюдження анархізм отримує в історичних ситуаціях крайнього відчаю, песимізму, які виникли під впливом політичних, економічних, соціальних та інших кризових явищ у переломні моменти історичного розвитку [15, с. 24]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Анархізм - течії та їх спрямування. Сутність та класифікація течії анархізму.

Питання класифікації анархізму є досить дискусійним, оскільки науковці використовують різні підходи у дослідженні анархізму. Розроблялись класифікації на основі на основі ідеологічних, філософських, суспільних поглядів теоретиків анархістського руху. Розробкою класифікацій займались історики, політологи, філософи, економісти. Вони намагались дослідити диференціацію анархістської теорії.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Анархізм - течії та їх спрямування. Сутність та класифікація течії анархізму,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Анархізм - течії та їх спрямування. Сутність та класифікація течії анархізму


Державний бюджет, сутність та його значення


1.1. Економічна суть та місце бюджету в економічному та соціальному розвитку держави

Державні фінанси є основою розвитку держави, підвищення матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується у бюджетах різних рівнів. Бюджет завжди був важливим знаряддям впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З його допомогою держава, розподіляючи і перерозподіляючи валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень. В умовах трансформаційної економіки роль бюджету значно зростає, він стає основним інструментом регулювання соціально-економічних процесів. Саме в бюджеті переплітається великий спектр різнорівневих інтересів і суперечностей. Він є об’єктом боротьби ідеологій, політичних переконань, наукових концепцій, уявлень про справедливість. Нині в Україні у сфері бюджету концентруються найгостріші проблеми економічного й соціального життя держави.

У економічній науці існують різні трактування сутності бюджету, що пов’язано з поступовим пізнанням цієї категорії, зосередженням уваги вчених на окремих її аспектах. Аналіз розвитку вчення про бюджет, дає підстави стверджувати, що бюджет – це багатоаспектна категорія, яку можна розглядати з точки зору фінансів, економічної теорії, права, політики. Вихідним моментом у розумінні такої складної категорії є її визначення, яке повинно відобразити найголовніше, найсуттєвіше, що відрізняє цю категорію від інших. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Державний бюджет, сутність та його значення.

Ми вважаємо, що більш грунтовним є визначення бюджету дане Павлюк К.В. [33], суть його в тому, що бюджет визначається, як частина вартості валового внутрішнього продукту, відокремленої у процесі його руху у формі суспільного грошового фонду, що перебуває у розпорядженні органів державної влади і місцевого самоврядування й витрачається на ухвалені суспільством в особі представницьких органів економічні, соціальні, політичні цілі. У цьому визначенні акцентується на таких ознаках бюджету: а) частина вартості валового внутрішнього продукту; б) грошова форма вираження; в) обов’язкове формування й використання суспільного фонду; г) правова регламентація; ґ) політичний характер бюджету.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Державний бюджет, сутність та його значення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Державний бюджет, сутність та його значення