ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Виробництво наркотиків. Наркобізнес. Глобалізація наркозлочинностіВиробництво наркотиків. Наркобізнес. Глобалізація наркозлочинності

Виробництво наркотиків. Наркобізнес. Глобалізація наркозлочинності1.1. Історія наркобізнесу в країнах золотого півмісяця

Більше чотирьох років тому 7 жовтня 2001 року США й Великобританія почали на території Афганістану «контртерористичну операцію» проти міжнародного терористичного угрупування Аль-Каіда і її керівників Усами бен Ладена (шейха Усами бен Ладена) і Аймана Аз-Завахірі.

Декларовані США й Великобританією цілі «антитерористичної операції» так і не були досягнуті - організаційна й фінансова структури міжнародного ісламістського угрупування Глобальний джихад Салафи не постраждали, а жоден з великих керівників Аль-Каіди так і не був затриманий або ліквідований. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Виробництво наркотиків. Наркобізнес. Глобалізація наркозлочинності.

При цьому саме після початку операції США й падіння режиму талібів в Афганістані почалося рекордне зростання виробництва опіуму (опію-сирцю - наркотичної сировини для виробництва героїну), що восени 2005 року наблизилося до рекордної оцінки 15 000 тонн щорічно.

Після початку «контртерористичної операції» на території Афганістану в жовтні 2001 року й падіння, що пішов за нею, режиму талібів, ця країна знову вийшла на перше місце по виробництву наркотиків опійної групи, у першу чергу, героїну.

Уже в 2002 році зростання виробництва опію-сирцю, а, отже, і героїну, склало 1400% і був досягнутий обсяг середини 1990-х років, коли на території Афганістану було зосереджено близько 70% посівів опійного маку. В 2001 році (останній рік правління руху «Талібан» в Афганістані) було зібрано 185 тонн опію-сирцю, в 2002 році вже 1900-2700 тонн, в 2003 - більше 7000 тонн (87% світового споживання й майже 100% споживання в Європі), в 2004 - 12 000 тонн, а очікуваний сумарний обсяг зробленого опію в 2005 році - більше 15 000 тонн [6, с.83]. Придбати курсову на тему - Виробництво наркотиків. Наркобізнес. Глобалізація наркозлочинності, можна вже сьогодні!.

Дані про загальні обсяги виробництва опію-сирцю й, отже, кінцевого продукту - героїну, досить достовірні, тому що збираються на основі супутникової розвідки посівів опіумного маку. Розбіжність у даних, надаваних організацією Програма контролю за наркотиками ООН (United Nations Drug Control Programme) і DEA (the U.S. Drug Enforcement Administration - аналог російського Держнаркоконтролю) незначна й пов'язана з різними методиками підрахунків площі посівів опійного маку й урожайності опію з гектара опіумних посівів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Виробництво наркотиків. Наркобізнес. Глобалізація наркозлочинності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Виробництво наркотиків. Наркобізнес. Глобалізація наркозлочинності


Загальна методика систематизації документів основні принципи та правила


План до курсової роботи:

Загальна методика систематизації документів основні принципи та правила

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальна методика систематизації документів основні принципи та правила,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Розуміння понять системи та систематизації

Розглядаючи поняття «системи», слід зауважити, що на сьогодні не існує єдиного розуміння як «системи» в цілому, так і «системного підходу» зокрема. Таке розуміння, у першу чергу, зумовлено роллю та значенням цих категорій для науки. Доволі влучно, на нашу думку, висловив це бачення К. Боулдінг, який зазначав, що система «... є скелетом науки в тому розумінні, що її метою є розробка основ та структур систем, на яких нарощуються плоть та кров окремих дисциплін та окремих предметів дослідження в їх русі до впорядкованого та послідовного тіла знань» [1, с. 124].

Однак навіть таке узагальнене розуміння аксіології систем та системного підходу не приносить якоїсь єдності в загальне розуміння поняття «система». Саме тому в загальнотеоретичному та філософському значенні поняття «система» має безліч хоча і споріднених, проте різних за змістом понять. Так, під поняттям «система» в літературі розуміють: «впорядковану певним чином множину елементів, які пов’язані між собою та утворюють при цьому певну цілісну єдність» [2, с. 90]; «спосіб впорядкування онтологічно незалежних елементів, які поєднуються за функціональною ознакою» [3]; «певну сукупність елементів (речей, властивостей, ознак, понять, тобто будь-яких дискретних утворень матеріального та духовного характеру), що знаходяться у певному взаємозв'язку, який надає даній сукупності цілісний характер» [4, с. 5];

«певне впорядкування організованої множини елементів, що утворюють певну цілісність, властивості якої не зводяться до властивостей елементів, що її складають» [5, с. 49]; «множинність пов'язаних між собою елементів, що складають певне цілісне утворення» [6, с. 320]; «цілісна сукупність елементів, у якій всі елементи настільки пов'язані один із одним, що виступають по відношенню до оточуючих умов та інших систем як єдине ціле» [7, с. 161]; «множинність пов'язаних між собою елементів (будь-якої природи), що мають той чи інший вид впорядкованості за певними властивостями та зв'язками, а також наділені відносно стійкою єдністю, яка характеризується внутрішньою цілісністю, що відображається у відносній автономії поведінки та (або) існуванні цієї множинності в оточуючому середовищі» [8, с. 48 - 49] та ін.


Загальна характеристика зарубіжного цивільного права


План до курсової роботи:

Загальна характеристика зарубіжного цивільного права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальна характеристика зарубіжного цивільного права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття зарубіжного цивільного права

Цивільне право є основною складовою приватного права і системи права в цілому. Приватне право виступає певною макросистемою, яка охоплює сукупність норм щодо визначення статусу та захисту інтересів окремих осіб, які не є фігурантами держави, не перебувають у відносинах влади-підпорядкування щодо одна-одної, рівноправно і вільно встановлюють собі права та обов’язки у відносинах, що виникають з їхньої ініціативи [15, с. 14]. Разом з тим, поняття «приватне право» не є загальноприйнятим для всіх країн і правових систем сучасного світу; у багатьох країнах узагалі немає поділу права на публічне та приватне.

Так, у країнах англо-американської правової системи не тільки не розглядається внутрішня дихотомія всієї системи права, що дозволяє розмежувати публічне та приватне право, але відсутній і звичний для нас поділ права на галузі, зокрема не виокремлюється галузь цивільного права. Норми, які регулюють майнові та особисті немайнові відносини й належать в інших країнах до системи цивільного права, становлять тут не галузі цивільного чи торгового права, а окремі розділи, інститути, зокрема, договірне право, право власності, деліктне право та ін.

У системах, де такий поділ існує, сфера дії приватного права не завжди співпадає через розбіжності в змісті приватноправових галузей. Зокрема, інститут неспроможності у Франції є частиною торгового, тобто приватного права, а у ФРН — процесуального, тобто публічного права. Інститут оголошення громадянина померлим у праві країн континентальної правової сім’ї є складовою цивільного права, а в англо-американській має суто процесуальний характер. У зв’язку з цим поняття цивільного права повніше виражає сутність предмета нашого інтересу й розглядається як єдине для всіх правових систем і систем права кожної окремої країни.


Загальна характеристика нормативно правових актів щодо забезпечення безпеки


План до курсової роботи:

Загальна характеристика нормативно правових актів щодо забезпечення безпеки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальна характеристика нормативно правових актів щодо забезпечення безпеки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ

Надійність і ефективність функціонування системи оцінюється за критеріями: відсутність, або своєчасного виявлення спроб несанкціонованого проникнення до підприємницької структури в злочинних цілях; недопущення фактів витоку, розголошення відомостей, що становлять комерційну та іншу таємницю, що охороняється законом , втрати важливих документів, збереження матеріальних цінностей, фінансів, припинення насильницьких посягань на життя і здоров'я співробітників, попередження надзвичайних подій. Головним же критерієм оцінки ефективності та якості системи є стабільність фінансового і економічного розвитку підприємницької структури відповідно з наміченими планами і завдань в різних умовах обстановки.

Системний підхід до безпеки підприємництва повинна бути:

 1. безперервним - вимога, яка не дає можливості зловмисникам обійти захист для досягнення своїх протиправних цілей;
 2. централізованим - в межах певної підприємницької структури має гарантуватися організаційно - функціональна самостійність процесу забезпечення безпеки;
 3. плановим - розробка планів дій щодо забезпечення захищеності організації всіма компонентами його структури;
 4. універсальним – незалежність заходів безпеки від місця їх можливого впливу;

5) активним - захисні заходи втілюються в життя з достатнім ступенем наполегливості;


Загальний огляд фізичної термінології в українській мові


План до курсової роботи:

Загальний огляд фізичної термінології в українській мові

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальний огляд фізичної термінології в українській мові,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Мовна специфіка українського терміна

Мовна специфіка сучасного українського терміна ще не стала предметом спеціального наукового дослідження лінгвістів. Вони здебільшого розглядають український термін як особливий знак серед лексем національної мови або використовують його як об’єкт для ілюстрації теоретичних засад загального термінознавства. Тому українські мовознавці особливу увагу звертають на семантику терміна й особливості вияву парадигматичних відношень (синонімних, омонімних, паронімних і родовидових) в термінній лексиці, а також на пошуки доказової бази, що ілюструє таку фундаментальну властивість терміна, як тенденція до однозначності. Чимало місця в різноманітних дослідженнях займає етимологія і словотвірна будова термінів, що належать до різноманітних терміносистем, а також історії формування найменувань спеціальних понять. Тематичні обрії українського термінознавства розширюють недавні монографічні дослідження, де внутрішньомовні чинники розвитку терміносистем пов’язано з теорією мовного планування, детально проаналізовано роль і міс
це греко-латинських коренів у різноманітних терміносистемах чи розвиток термінології пов’язано з лінгвоцидом української мови в ХХ ст. [11, с. 25].

Півторастолітня історія наукового терміна в новій українській літературній мові однак засвідчує, що серед основних питань термінознавства, як і літературної мови загалом, чи не на перше місце завжди висувалась проблема відбору з найрізноманітніших варіантів і органічного входження терміна в лексичну підсистему національної мови. І якщо нове загальновживане слово часто виникало в мові спонтанно, то відбір спеціального слова вимагав опрацювання критеріїв входження в загальнолітературну мову і окрему терміносистему. Це завдання легше вирішувати тоді, коли існує певна традиція терміновжитку.


Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку в процесі дошкільного виховання


План до курсової роботи:

Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку в процесі дошкільного виховання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку в процесі дошкільного виховання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність навчання, виховання та розвитку в процесі фізичного виховання

Основою всебічного розвитку дитини в перші роки життя є фізичне виховання. Організовані фізкультурні заняття (в яслах, дитячих садах та сім'ї), а також вільна рухова діяльність, коли дитина під час прогулянок грає, стрибає, бігає і т.п., поліпшують діяльність серцево-судинної, дихальної та нервової систем, зміцнюють опорно-руховий апарат, покращують обмін речовин. Вони підвищують стійкість дитини до захворювань, мобілізують захисні сили організму. Через рухову діяльність дитина пізнає світ, розвиваються її психічні процеси, воля, самостійність. Чим більшою кількістю різноманітних рухів опанує дитина, тим ширші можливості для розвитку відчуття, сприйняття і інших психічних процесів, тим повноцініше здійснюється її розвиток. Тому, якщо даний період буде упущений в плані грамотного фізичного виховання, то надалі надолужити прогалини, усунути допущені помилки буде надзвичайно важко [21].

Метою фізичного виховання, починаючи з раннього дитинства, є формування фізично досконалої людини, зміцнення здоров'я та підвищення її працездатності. Ця мета відображає суспільні та особисті інтереси кожної людини. Вона реалізується у вигляді конкретних матеріальних показників: рівня здоров'я, фізичного розвитку, рухової підготовленості та творчого довголіття [2].

Ефективність педагогічного процесу в дитячому садку, спрямована на зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову підготовленість дітей дошкільного віку, залежить від урахування біологічних закономірностей їх організму, пов'язаних із значною потребою дитини у різноманітних рухах.


Загальні положення судового розгляду


План до курсової роботи:

Загальні положення судового розгляду

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальні положення судового розгляду,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть та значення стадії судового розгляду кримінальних проваджень

Згідно зі статтями 62 та 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, і тільки суд у законному порядку може визнати особу обвинувальним вироком винуватою у вчиненні злочину та піддати її кримінальному покаранню. Процесуальною формою здійснення правосуддя в кримінальних справах є судовий розгляд.

Кримінальний процес - це не тільки заснована на законі діяльність органів попереднього розслідування, прокуратури і судна щодо розкриття злочинів, викриття і покарання винних, але і її чітка система [18, с. 125].

Кожна стадія кримінального процесу поруч із загальними задачами кримінального процесу, має свої задачі й особливості провадження .У кримінальному процесі України нараховується вісім стадій :

 1. порушення кримінальної справи;
 2. попереднє розслідування ;
 3. попередній розгляд справи ;
 4. судовий розгляд ;
 5. апеляційне проведення ;
 6. виконання вироку ;
 7. проведення в порядку нагляду ;
 8. перегляд судового рішення в порядку виключного провадження .

З цього можна зробити висновок, що сукупність стадій утворює систему кримінального процесу.

Усі вісім стадій кримінального процесу є взаємозалежними, тому стадії: порушення кримінальної справи, що передує розслідування і попередній розгляд справи суддею служать необхідними етапами для підготовки до судового розгляду і вирішення справи по суті, а всі наступні стадії (апеляційне проведення, виконання вироку, касаційне провадження, перегляд судового рішення в порядку виключного провадження


Загальні принципи організації предметизації в Україні


План до курсової роботи:

Загальні принципи організації предметизації в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальні принципи організації предметизації в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія предметизації та поняття предметизації документів

Предметизація в нашій країні пройшла довгий шлях розвитку. Її розвиток визначався потребами бібліотек забезпечити можливість пошуку для читача. У різних країнах, на різних континентах створювалися бібліотечні пошукові системи, які ґрунтувалися на одних принципах і були скоріше схожі, ніж різні. Перші предметизаційні системи з'явилися в країнах німецької мови (Німеччини, Швейцарії, Австрії). Це каталог ключових слів з заголовка і предметний каталог.

В Україні предметні каталоги з'явилися наприкінці XVIII в. Досить назвати ПК Головної бібліотеки Гірничого інституту, датою заснування якого вважається 1797 рік [5, c. 13]. Він функціонує і в наш час, будучи незамінним помічником для студентів і аспірантів уже відокремленої Росії.

Але справжній бум по створенню ПК спостерігався в 1920-х – 30-х рр. Саме до цього періоду відноситься створення основної маси каталогів в Радянському Союзі. У становленні предметного каталогу в нашій країні величезну роль зіграли видатні бібліотекарі – співробітники Публічної бібліотеки Я.П. Гребенщиков і Б. Р. Зельцле. Широке поширення предметного каталогу почалося з лекцій з предметизації та організації предметного каталогу, читаннях Я. П. Грєбєнщіковим на бібліотечних курсах при Публічній бібліотеці. Збереглися матеріали, що свідчать, що слухачі мали широкі можливості для ознайомлення з різними типами існуючих у той час предметизаційних систем як на Заході, так і в нашій країні. Зокрема читалися лекції по перехресному (словниковому) каталогу, а також каталогам на ударне і ключове слово [5, c. 14-15].


Загальнонаукові електронні журнали України


План до курсової роботи:

Загальнонаукові електронні журнали України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальнонаукові електронні журнали України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія створення журналів

Аналіз діяльності загальнонаукових електронних журналів України «Наука та інновації», «Вісник Національної академії наук України» та «Культура народів Причорномор’я» почнемо з дослідження історичного факту створення згаданих видань.

У січні 2013 р. виповнилося вісім років із часу заснування науково-практичного журналу Національної академії наук України «Наука та інновації». Видання було створено відповідно до Постанови Президії Національної академії наук України № 7 від 12 січня 2005 р. «Про започаткування науково-практичного журналу «Наука та інновації». Передумовою для заснування журналу стала нагальна потреба всебічно і на професійному рівні інформувати суспільство про роль науки в забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни [2].

«Вісник Національної академії наук України» - один з найстаріших академічних журналів України. Його було засновано в 1928 р. як «Вісті Всеукраїнської Академії наук». Журнал неодноразово змінював назву в зв'язку з перейменуванням Академії: у 1936 р. – «Вісті АН УРСР», у 1947 р. – «Вісник Академії наук Української РСР», у 1991 р. – «Вісник Академії наук України», а з квітня 1994 р. видання носить нинішню назву. Упродовж більш як 80 років своєї історії журнал був і залишається справжнім літописом української науки [3].

Науковий журнал «Культура народів Причорномор'я» утворений у 1997 році Міжвузівським центром «Крим» (зареєстрований Міністерством інформації України 25 квітня 1997 року Серія КВ № 2562) сумісно з Кримським науковим центром НАН України та Міністерства у справах науки та технологій з 1 листопада 2003 року є колективним виданням, до складу засновників якого входять: Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр Національної академії наук України та Міністерства науки та освіти України.


Закон автономії волі сторін та обхід закону проблеми розмежування


План до курсової роботи:

Закон автономії волі сторін та обхід закону проблеми розмежування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Закон автономії волі сторін та обхід закону проблеми розмежування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальна характеристика тлумачення «обхід закону» та особливості його застосування

Розуміння понять, що є предметом даного аналізу неможливе без надання чіткого визначення цим термінам. У словнику міжнародного права під редакцією М.М.Авакова зустрічаємо таке визначення поняття «обхід закону» (fraus omnia corrumpit) — це такі дії учасників відносин, за яких сторонами свідомо створюється прив’язка до іноземного права з метою уникнути використання до цих правовідносин примусового закону, якому вони підпорядковані (як правило, закону своєї країни) [44, с. 134].

Щодо наслідків обходу закону, то така штучна колізійна прив’язка до іноземного закону породжує недійсність відповідної угоди.

Проблема обходу закону в судовій практиці виникла передусім у сфері регулювання шлюбно-сімейних відносин. Свого часу в багатьох країнах континентальної Європи (особливо в тих, де сильні позиції мала католицька церква) були заборонені розлучення або існували значні перешкоди для укладення шлюбу. З метою отримати розлучення подружжя з таких країн прагнули обійти (оминути) такий закон і виїжджали за кордон, приймали громадянство іншої країни, розлучалися, поверталися назад і знову набували громадянство країни місця постійного проживання.

У науковій літературі і судовій практиці великого розголосу набула справа принцеси Бофремон як одне із найбільш ранніх судових рішень з приводу обходу закону. Французька принцеса Бофремон мала намір розлучитися зі своїм першим чоловіком. Не маючи можливості отримати розлучення у Франції (французьке право на той час - 1878 р. - не знало інституту розлучення), принцеса виїхала у Німеччину, набула німецького громадянства, розлучилася і взяла новий шлюб з румунським принцом.


Заняття з образотворчої діяльності як форма навчання і засіб різнобічного розвитку дитини дошкільника


План до курсової роботи:

Заняття з образотворчої діяльності як форма навчання і засіб різнобічного розвитку дитини дошкільника

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Заняття з образотворчої діяльності як форма навчання і засіб різнобічного розвитку дитини дошкільника,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Вимоги до організації занять

Дошкільний вік – період інтенсивного розвитку особистісних механізмів поведінки, творчих здібностей, невичерпних питань, фантазії, різноманітності ігрових задумів. Разом із загальним розвитком дитини значно розширюється й коло її інтересів. Інтерес змушує дитину активно прагнути до пізнання навколишнього життя. Якщо в дитини інтерес сформований, то вона займається, діє не заради похвали, а тому, що захоплена процесом діяльності, просто не може чинити по-іншому [14, с. 164].

Естетичне виховання є масштабною, складною справою, яка передбачає залучення дитини в контекст прекрасного як універсуму, в систему загально цивілізаційних естетичних художніх цінностей, оскільки прекрасне є ці лісним, єдиним у своїй всезагальності, втілює в собі естетичний, художній геній, який є однаково цінним для кожного народу [15, с. 86].

Задум продуктивної діяльності втілюється за допомогою зображувальних засобів. Засвоюючи цю діяльність, дитина вчиться виокремлювати в реальному предметі сторони, які можуть бути відображені нею. Отже, ознаки і якості предметів є опорними точками в пізнанні дитиною дійсності. У дошкільника формується вміння варіативно використовувати виражальні засоби і знаряддя, він поступово опановує узагальнені способи зображення об'єктів навколишнього світу [12].

Необхідні умови для опанування загальноприйнятих еталонів уперше створюються під час продуктивних видів діяльності. Коли перед дитиною ставлять завдання відтворити на малюнку, аплікації, в конструкції певний предмет, вона старається зіставити особливості цього предмета з особливостями наявного матеріалу. Ускладнення продуктивних видів діяльності зумовлює засвоєння дитиною нових еталонів, більшість із яких вона опановує до 4-5 років [20].