ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Верховна Рада України. Компетенція Верховної Ради УкраїниВерховна Рада України. Компетенція Верховної Ради України

Верховна Рада України. Компетенція Верховної Ради України1. Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні

Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні

Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують урегулювання законами України, а також здійснює установчі та контрольні функції, передбачені Конституцією України. Вона приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Верховна Рада України. Компетенція Верховної Ради України.

До повноважень Верховної Ради України належать:
- внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбаченому розділом XIII Конституції України;
- призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 Конституції;
- прийняття законів;
- визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;
- призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;
- заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
- усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);
- надання згоди про призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;
- здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України та ін. Придбати курсову на тему - Верховна Рада України. Компетенція Верховної Ради України, можна вже сьогодні!.

Конституція України встановлює також, що виключно законами визначаються:
- права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;
- громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;
- права корінних народів і національних меншин;
- порядок застосування мов;
- правовий режим власності;
- правові засади і гарантії підприємництва;
- засади зовнішніх зносин;
- засади регулювання демографічних і міграційних процесів та ін.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Верховна Рада України. Компетенція Верховної Ради України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Верховна Рада України. Компетенція Верховної Ради України


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв'язків Німеччини


1. Значення і види зовнішньоекономічних зв’язків Німеччини, загальні закономірності та принципи їх розвитку

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина, нім. Bundesrepublik Deutschland) – республіканська, демократична, федеральна держава у центрі Європи. Держави, які мають спільний кордон з Німеччиною – на півночі Данія (68 км), на заході – Нідерланди (577 км), Бельгія (167 км), Люксембург (138 км) та Франція (451 км), на півдні – Швейцарія (334 км), Австрія (784 км) і Чехія (646 км), а на сході – Польща (456 км). На півночі омивається Балтійським та Північним морями [11, c. 109]. Територіальне розташування Німеччини на карті Європи представлено у Додатку А.

Чисельність населення – 82,4 млн осіб, (14-те місце у світі).

Площа країни становить 357 021 км2, з яких на суходіл припадає 349 223 км2 (6-те місце в Європі та 62-ге у світі). Найбільша довжина повітряного шляху з півночі на південь становить 876 км, із заходу на схід – 640 км. Загальні відомості про країну наведено у табл. 1.1.

Німеччина є членом Європейського Союзу, НАТО і «Великої вісімки», претендує на постійне членство в Раді Безпеки ООН [7, c. 156].

В адміністративному відношенні Німеччина поділяється на 16 земель (3 з яких – міста: Берлін, Гамбург та Бремен).

Земля в Німеччині є «державою-членом» (Gliedstaat) федерації.

Зовнішньоекономічні зв'язки Німеччини примітні тим, що ця країна одна з найважливіших експортерів і імпортерів світу [13, c. 133]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв_язків Німеччини.

Німеччина належить до найрозвинутіших постіндустріальних країн світу. Є одним з лідерів світової та беззаперечним лідером європейської економіки. У 2010 р. за розміром ВВП, розрахованим за обмінними курсами (3,322 трлн. дол.), країна займала 3-є місце у світі, поступаючись США та

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв_язків Німеччини,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв_язків Німеччини


Принципи, організація і методи дослідження психіки дітей дошкільного віку


1.1. Психологічний розвиток дитини дошкільного віку та його характеристика

Психічний розвиток – процес кількісних і якісних змін у психіці дитини протягом онтогенезу – процесу засвоєння дитиною суспільно-історичного досвіду [1, с. 354].

Новонароджений має передумови, що визначають його майбутній розвиток. Вони можуть бути спадковими та до них належать природні властивості організму, насамперед будова й робота мозку. Будову і функції організму дитина одержує у спадщину від своїх покійних предків. Від народження дитина має нервову систему, мозок, здатний стати органом найскладнішої психічної діяльності, властивої людині [2, с. 28], проте природні властивості дитини не породжують психічних якостей, а створюють передумови їхнього освіти.

Але є ще зовнішні джерела психічного розвитку, такі як, середовище й виховання. Головною умовою психічного розвитку є діяльність, також спілкування з дорослим, тобто зона найближчого розвитку.

Рушійними силами психічного розвитку є внутрішні суперечності між досягнутим рівнем і тим новим змістом, яким людина оволодіває в онтогенезі, що веде до прояву нових потреб та інтересів і оволодінню новими видами діяльності. Але й види діяльності, і форми спілкування дорослих з дітьми, - результат історичного поступу людства. Дитина - маленький член людського суспільства, і всі умови його життя та розвитку від початку соціальні, тобто, створено суспільством. Отже, через безпосереднє оточення - ближніх, іграшки та інші речі, створені руками людини, - розвиток дитини визначається людським суспільством, коли він росте, і виховується [3, с. 21]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Принципи, організація і методи дослідження психіки дітей дошкільного віку.

Дитина народжується з набором найпростіших форм поведінки – безумовними рефлексами. Вони необхідні щоб вижити, та й для подальшого психічного розвитку. На базі безумовних рефлексів дуже рано починають вироблятися умовні рефлекси, які ведуть до розширення реакцій на зовнішні впливи. У процесі засвоєння громадського досвіду окремі рефлекторні механізми об’єднуються у складні системи - функціональні органи мозку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Принципи, організація і методи дослідження психіки дітей дошкільного віку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Принципи, організація і методи дослідження психіки дітей дошкільного віку


Держава Україна як суб'єкт цивільного права


РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ДЕРЖАВИ

Держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

Держава є публічно-правовим утворенням, метою якої є забезпечення публічних інтересів суспільства. У той же час, вказаний публічно-правовий статус у разі вступу держави у цивільні відносини є лише супутнім, і може впливати на майнові відносини, у випадках, встановлених законом. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом [4].

Держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлене законом. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом (ст. 167 Цивільного кодексу України) [1, Ст.356].

Відповідно до ч.2 ст.2 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) у цивільних правовідносинах, окрім фізичних та юридичних осіб може брати участь держава Україна [1, Ст.356].

Суб'єкти публічного права, які в цілому виконують інші функції, як правило, владно-політичного характеру, беруть участь у цивільно-правових відносинах винятково. Для них участь у цивільно-правових відносинах має допоміжний (неосновний) характер. Водночас, вступаючи в цивільно-правові відносини, вони наділяються такими самими правами, як і будь-які інші учасники цивільного обороту (фізичні або юридичні особи). Таке правило закріплено у ст. 82 ЦКУ [7, c. 10]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Держава Україна як суб’єкт цивільного права.

Україна, як і кожна інша держава, є перш за все політико-територіальною організацією публічної влади. Держава для реалізації покладених на неї функцій наділяється державним суверенітетом, у силу чого сама регулює різні відносини, встановлюючи загальнообов'язкові правила поведінки.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Держава Україна як суб’єкт цивільного права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Держава Україна як суб’єкт цивільного права


Міжнародна конкурентоспроможність України в галузі літакобудування


1.1. Сутність поняття конкурентоспроможності

Конкурентоспроможність є важливим елементом функціонування будь-якого виробництва, що притаманне всім ступеням розвитку ринкової економіки і може розглядатися як спосіб життя й рушійна сила поступу будь-якого суспільства.

Попри широку вживаність цього поняття, в наукових дослідженнях досі немає єдиного усталеного визначення конкурентоспроможності національної економіки. Українські та зарубіжні автори роблять акценти на різних складових цієї багатовимірної категорії, висуваючи їх як основні критеріальні ознаки. Відтак спектр визначень коливається від суто технологічних, що випливають з розширеного трактування конкурентоспроможності фірми, до розгорнутих суспільно-економічних, які розглядають конкурентоспроможність як узагальнений показник стійкості суспільно-економічної системи країни.

Різні економісти по-різному визначають сутність категорії «конкурентоспроможність», але всі вони одностайні у тому, що у широкому значенні конкурентоспроможність означає можливість виграшу у змаганні.

У західній економічній літературі поширене «універсальне» трактування конкурентоспроможності як здатності країни чи фірми розробляти та виготовляти товари і послуги або вищої якості, або ж за цінами, значно нижчими порівняно з конкурентами. У розгорнуті тому вигляді такий підхід представлено в дослідженнях Світового економічного форуму.

На думку експертів цієї організації, конкурентоспроможність визначається реальною та потенційною можливостями фірм в існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та збувати товари, які за ціновими і якісними характеристикам и більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Міжнародна конкурентоспроможність України в галузі літакобудування.

Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і використовується в економічному аналізі відносно конкретних об’єктів дослідження; критерії, характеристики і фактори динаміки конкурентоспроможності на кожному рівні дослідження мають свою специфіку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Міжнародна конкурентоспроможність України в галузі літакобудування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Міжнародна конкурентоспроможність України в галузі літакобудування


Мерчендайзинг в системі маркетингу підприємства торгівлі ТОВ ЕКО-Маркет


1.1. Місце мерчандайзингу в маркетинговій діяльності торгівельного підприємства

В умовах жорстокої конкурентоспроможності для привертання уваги потенційних клієнтів до своєї продукції необхідно створювати комплекс заходів з просування та збуту товарів, причому керівники торговельних підприємств прийшли до висновку, що гроші, час та майстерність професіоналів, які є витраченими на виробництво реклами, не приносять очікуваного ефекту. Саме таким сучасним комплексом маркетингових зусиль, що спрямований на активізацію продажу і створення зручностей для покупців з метою забезпечення ефективності збуту, використання торгової площі та підвищення рентабельності, і є мерчандайзинг.

Особливість вітчизняного ринку полягає у тому, що мерчандайзинг на ньому отримав свій розвиток з приходом американських та західних мультинаціональних корпорацій. З відти ж походить і етимологія даного поняття етимологія даного поняття. Термін «мерчандайзинг» походить від англійських слів merchandise - (товар, товари) та to merchan- merchandise (продавати, торгувати).

Аналіз наукової літератури свідчить, про відсутність єдиного підхіду до трактування даної дефініції. На думку Д. Вейко «мерчандайзинг – це набір технологій для побудови ефективних комунікацій між покупцем і товаром в місцях продажу» [5, с. 92-93]. В. Іванченко вважає, що «…тлумачення поняття мерчандайзингу з урахуванням всіх нюансів стосується фізичного розташування й оформлення товару в точці продажу а також правильного представлення і детального знання товару продавцями, що всебічно стимулюють споживача до імпульсивного його придбання» [20, с. 3]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мерчендайзинг в системі маркетингу підприємства торгівлі ТОВ ЕКО-Маркет.

М. Котляренко у своїй роботі «Мерчандайзинг як мистецтво» пише: «Мерчандайзинг – це комплекс заходів, спрямований на збільшення обсягів продажів в роздрібній торгівлі. Він розвиває популярність марок шляхом впливу на споживача і полягає в проведенні спеціальних робіт пов’язаних з розміщенням і викладкою товарів, оформленням місць продажів і створенням ефективного запасу. Ця робота розширює число покупців торгівельної марки за рахунок стимулювання бажання кінцевого споживача обрати і купити просуває мий товар, а також виділення продукції відносно конкурентів» [28].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мерчендайзинг в системі маркетингу підприємства торгівлі ТОВ ЕКО-Маркет,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мерчендайзинг в системі маркетингу підприємства торгівлі ТОВ ЕКО-Маркет


Кредитна політика комерційного банку і механізм її реалізації


1.1 Сутність та необхідність кредитної політики в банку

Дослідження сучасних наукових підходів до визначення економічної сутності кредитної політики банку дало змогу констатувати про неоднозначність трактувань цього поняття у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі.

Так, в Енциклопедії банківської справи України цей термін взагалі не визначений.

На думку Вовчак О. Д. та Рущишина Н. М., кредитна політика – це стратегія і тактика банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку на основі принципів: повернення, строковості, цільового використання, забезпеченості, платності [17, с. 44].

Голова правління банку визначає кредитну політики, по-перше, пріоритетами у виборі клієнтів і кредитних інструментів (сегментів ринку), по-друге, нормами та правилами, які регламентують практичну діяльність банківського персоналу й реалізують ці пріоритети на практиці. Тому здатність управляти банківським ризиком залежить, по-третє, від компетентності керівництва банку та рівня кваліфікації персоналу, який займається відбором кредитних заяв і розробкою умов кредитних згод [16, с. 21].

Аналогічний підхід у трактуванні кредитної політики можна зустріти у сучасній зарубіжній літературі. Так, на думку Н. Брука, кредитна політика становить інтеграцію організаційних потреб, правил, законів і управлінської філософії. Це сприяє розвитку корпоративної культури. При розробці політики зміцнюється імідж банку та закладається основа для майбутніх результатів, а також для внутрішнього та зовнішнього аудиту [56, с. 16]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кредитна політика комерційного банку і механізм її реалізації.

Кредитна політика має низку складових, що дозволяє говорити про види кредитної політики. Питання щодо видів кредитної політики є новим, таким, що не знайшло детального розгляду у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі, у зв’язку з чим вважаємо за необхідне висвітлити його детальніше.

У тлумачному словнику «дефініція», «вид» визначається як «різновид, тип, що має іншу властивість, стан предмета, що сприймається зором» [12, с. 54]. На відміну цьому, форма (лат. forma), окреслюється, як:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кредитна політика комерційного банку і механізм її реалізації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кредитна політика комерційного банку і механізм її реалізації<


Основні етапи розвитку керування документаційними процесами


1.1. Становлення керування документацією та його законодавчо-нормативне регулювання

Під «керуванням документаційними процесами» (КДП) розуміють:

  1. керування континуумом документів (континуум документів (record continuum) – графічною і теоретичною моделлю, що охоплює послідовний і взаємопов’язаний режим роботи з документацією від моменту проектування системи роботи з документацією, її створення і до зберігання та користування документами в архіві. Режимом роботи з документацією (recordkeeping regime) називається система правил створення і зберігання документів певної сфери, починаючи від проектування системи роботи з документацією і до передачі в архів чи знищення документа;
  2. забезпечення послуг у галузі керування та користування документами для задоволення потреб і захисту інтересів установи та її клієнтів;
  3. створення повної, точної, достовірної, придатної для користування документації, що відображає діяльність установи;
  4. керування документаційними процесами як цінним майном і інформаційними ресурсами;
  5. підвищення ефективності, раціоналізація керування документацією, діяльності установи шляхом правильного окреслення практичної роботи з документацією [19, с. 183].

Документаційне забезпечення управління (діловодство) сягає у давнину і у своєму розвитку пройшло кілька етапів. Сьогодні воно охоплює діяльність кожного підприємства, організації, установи. Складно знайти організацію, в якій би не застосовувались ті чи інші документи, або системи документів, однак з самого початку діловодство стосувалось переважно документів, які видавалися органами державного управління та місцевого самоврядування і тільки потім набуло такого поширеного характеру. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні етапи розвитку керування документаційними процесами.

Створення та розвиток писемності у світі сприяло тому, що з’явилась можливість фіксувати письмово угоди, які укладались між племенами, торгівельні угоди та інші господарські дії, надаючи їм правового характеру, та зберігаючи інформацію як на державному рівні, так і в приватних структурах.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні етапи розвитку керування документаційними процесами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні етапи розвитку керування документаційними процесами


Управління конкурентоспроможністю послуг


1.1. Сутність, визначення основних понять і значення конкурентоспроможності

Важливим атрибутом ринкової економіки є конкурентоспроможність підприємства. Сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. Відомий англійський економіст Ф. Хайєк слушно стверджував: „… суспільства, які покладаються на конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї мети” [37, с. 47].

Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по-різному. Термін „конкуренція ” походить від латинського слова „concurrere,, що означає „зіштовхуюсь”. Конкурентоспроможність – це реальна і потенційна можливості підприємств в існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та реалізовувати товари, що за ціновими та неціновими характеристиками є привабливішими для споживачів, ніж товари їхніх конкурентів. [37].

Згідно Закону України «Про захист економічної конкуренції», «економічна конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку” [46].

У ринковій системі господарювання категорія конкурентоспроможності є однією з головних через те, що в ній концентровано відображаються економічні, науково-технічні, виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості не лише окремого підприємства, а й у цілому економіки країни. Тлумачення конкурентоспроможності як економічної категорії не відрізняється одностайністю. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління конкурентоспроможністю послуг.

Визначений авторитет в галузі конкуренції М. Портер, висновки якого обґрунтовуються результатами багатьох досліджень досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що підприємства попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим перспективним розвитком продуктивних сил, які

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління конкурентоспроможністю послуг,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління конкурентоспроможністю послуг


Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів


1.1 Дослідження сутності поняття категорій «основні фонди» і «основні засоби»

Терміни «основні фонди» і «основні засоби» пов’язані з поняттям “виробничі сили”, що являють собою сукупність засобів виробництва та робочої сили. У свою чергу засоби виробництва складаються з засобів праці та предметів праці Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні активи тривалого (більше одного року) використання, вартість яких у масштабах підприємства є недостатньо високою, щоб відображати ці необоротні активи на рахунку „основні засоби” [1, с. 146].

Предмети праці – це об’єкт прикладання людської праці в процесі виробництва (поклади корисних копалин, сировина і т.д.). Сировина – це предмет праці, який піддають обробці. Засоби праці – сукупність засобів, за допомогою яких люди впливають на предмети праці, видозмінюючи їх відповідно до своїх потреб. До засобів праці відносять землю, будівлі, споруди, машини, інструменти, засоби сполучення, зв’язку. Найголовнішою частиною засобів праці є знаряддя виробництва. Ними люди безпосередньо впливають на предмети праці (машини, верстати, прилади, двигуни, інструмент).

Слід зазначити, що використання категорії «основні фонди» було у радянський період замінником категорії «основний капітал», яка використовується в ринковій термінології. Обидві категорії за своєю суттю є вартісним значенням основних засобів, тобто вкладеним у них капіталом. Основною проблемою є те, що в сучасній термінології використовуються обидві категорії для позначення по суті одного й того ж поняття. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів.

Основні засоби, як складова частина будь-якого виробництва, впливають на результат діяльності підприємств, що зумовлено ефективністю їх використання, терміном експлуатації та ступенем зносу відповідністю їх основним вимогам науково-технічного прогресу тощо.

3 погляду економічної категорії, основні засоби - це частина постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів праці та поступово, протягом багатьох виробничих циклів, переносить свою вартість на виготовлений продукт.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів


Звіт Бельгія. Загальна характеристика економічної системи Бельгії


Розділ 1. Загальна характеристика гео- та демографічних систем Бельгії

Бельгія (офіційна назва: Королівство Бельгія) – держава у Західній Європі. Географічні координати - 50 градусів північної широти, 4 градуси східної довготи.

На суходолі межує на півночі з Нідерландами, на сході – з Німеччиною і Люксембургом, на півдні – з Францією.

З півночі територія Бельгії омивається Північним морем Атлантичного океану. Довжина берегової лінії - 66 км.

Площа країни - 30 510 км? (139 місце у світі). Площа суші - 30,2 кв. км, площа річок та озер - 280 кв. км (менше 1% загальної площі).

За густотою населення (354,7 чол. на 1 км?) Бельгія посідає одне з перших місць у світі. Столиця — Брюссель. Серед інших великих міст слід виділити Антверпен, Льовен, Мехелен, Ґент, Брюгге, Льєж.

Бельгія поділяється на 3 регіони: Брюссельський столичний (власне Брюссель і 18 приміських громад), Валлонія, Фландрія, які діляться на 10 провінцій (по 5 у Фландрії й Валлонії), а провінції — на громади.

Клімат Бельгії визначається близькістю до Атлантики - він помірно морський, з м'якою зимою і нежарким літом.

Середня річна кількість опадів становить 800-1000 мм. В Арденнах вона більша, ніж в інших районах Бельгії - близько 1400 мм у рік.

Найсонячніші місяці - квітень і вересень.

Середня річна температура 9° С. Середні температури січня коливаються від -1° C в Арденнах до 3 °C на узбережжі, червня - відповідно від 14° C до 19° C. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт Бельгія. Загальна характеристика економічної системи Бельгії.

У Бельгії виділяються три природних райони: гори Арденни, низьке центральне плато і прибережні рівнини.

Гори Арденни - західне продовження Рейнських Сланцевих гір і складені переважно вапняками та пісковиками палеозою. Вершинні поверхні сильно вирівняні внаслідок тривалої ерозії і денудації. В альпійську епоху вони піднялися, особливо на сході, де знаходиться плато Тай і Високий Фенн, висота яких перевищує 500-600 м над рівнем моря. Найвища точка країни - гора Ботранж (694 м) на Високому Фенні. Річки, особливо Маас і її притоки, прорізали платоподібні поверхні, в результаті чого утворилися глибокі долини і вкриті горбами міжріччя, характерні для Арденн.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт Бельгія. Загальна характеристика економічної системи Бельгії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт Бельгія. Загальна характеристика економічної системи Бельгії