ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Валовий національний продукт. Види валового національного продуктуВаловий національний продукт. Види валового національного продукту

Валовий національний продукт. Види валового національного продуктуРОЗДІЛ 1. ВНП – як показник результатів діяльності національної економіки
1.1. Економічна сутність валового національного продукту

ВНП — це назва, яка дається сукупній вартості кінцевих товарів і послуг, що вироблені країною за один рік. Це цифра, до якої приходять, коли застосовують грошову одиницю до вимірювання різних товарів і послуг, від яблук до цитр, від лінкорів до металообробних верстатів, що їх країна виробляє за допомогою землі, праці і капіталу. ВНП дорівнює сумі вартостей усіх споживчих та інвестиційних товарів, урядових покупок, обсягу чистого експорту в інші країни. Можна також визначити валовий національний продукт, як сукупний суспільний продукт за виключенням проміжного споживання, тобто вартості товарів та послуг, використаних у виробничих цілях таких як сировина, напівфабрикати та комплектуючи, енергетичні ресурси, та інші виробничі фактори одноразового призначення, що передають усю свою вартість знов виробленому товару. При визначенні обсягу ВНП вже не відбувається подвійного заліку вартості, але в цій обсяг ще включено декілька компонентів виробничого характеру. [2, ст. 366] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Валовий національний продукт. Види валового національного продукту.

Показник ВНП використовується в багатьох цілях, але найважливішим є те, що він визначає результативність роботи всієї економіки. Якби запитали фахівця з економічної історії, що сталося в роки Великої депресії, його коротка відповідь була б: ВНП з 104 млрд. дол. в 1929 р. впав до 56 млрд. дол. у 1933 р. Різке зменшення вартості товарів і послуг, вироблених економікою, тобто різке зменшення обсягу ВНП спричиняє злидні, банкрутства, невдачі банків, хаос і політичне безладдя.

Валовий національний продукт (або ВНП) — це найобширніша міра сукупного обсягу національного виробництва товарів і послуг. Це сума ринкових вартостей споживання, валових інвестицій, урядових покупок товарів і послуг та чистого експорту. [2, ст. 368]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Валовий національний продукт. Види валового національного продукту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Валовий національний продукт. Види валового національного продукту


Патріотичні почуття у творах Т. Шевченка

1.1. Формування українського патріотизму, суперечливість поглядів

Щоб простежити процес формування українського патріотизму, повернемося в період древньої Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Справа в тому, що ці держави по суті не були державами українськими. Слово «Україна» не були присутні в їх назві, їх піддані не називали себе українцями і не усвідомлювали свою приналежність до української нації. Втім, поняття нації в сучасному його значенні тоді взагалі не існувало, і державність пов'язувалася, насамперед, з правлячою династією, а не з племінним складом населення.

Руська (загальноросійська) державність бере свій початок у Новгороді, в якому, згідно з літописом, у 862 році почав правити князь Рюрик. Наступник Рюрика, князь Олег, у 882 році переніс столицю до Києва, від чого Древню Русь згодом історики стали називати Київською Руссю. Давня Русь, що досягла свого найбільшого розквіту як централізована держава в період правління Я. Мудрого (1019-1054), територіально не збігалася з нинішньою України, займаючи, крім її частини, також територію сучасної Білорусії і частина сучасної Російської Федерації. Все це не дозволяє ставити знак рівності між Давньою Руссю і України.

Династія давньоруських князів Рюриковичів знайшла своє продовження в великих князів, а потім у царях московських і всієї Русі, тоді як гілку цієї ж династії, що правила в Галицько-Волинському князівстві, згасла в XIV столітті. Але галичани зберігали пам'ять про свою історичну приналежність до Русі, і коли Галичина після чотирьох століть польського панування перейшла в 1772 р. під владу Австрії, галичани називали свою землю Червоної Руссю, а себе русинами. Про те, що вони живуть в «Західної України» і є «українцями», вони у ті часи не мали ні найменшого поняття. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Патріотичні почуття у творах Т. Шевченка.

Зараз існують суперечки з приводу того, коли де з'явилося поняття «Україна» та «українці». Щоб розібратися з питанням про появу і значенні слова «українці», необхідно врахувати, що ще в середині XIX століття назва «Україна» мало чисто географічне значення й відносився до району Подніпров'я. На захід від України лежали Волинь і Поділля, чиї назви мали точно таке ж географічне значення. У другій половині XIX ст. термін «України» став поширюватися на всі південноруські землі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Патріотичні почуття у творах Т. Шевченка,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Патріотичні почуття у творах Т. Шевченка


Україна як суб'єкт світового ринку товарів

1.1 Сутність та структура світових товарних ринків

Сучасні світові товарні ринки являють собою досить специфічні й складні об'єкти для аналізу й вивчення.

Світовий товарний ринок – це область товарно-грошових відносин між державами, які засновані на міжнародному поділі праці. Світові товарні ринки формуються під впливом безлічі факторів і мають ряд особливостей [4, c. 137]:

  1. це ринки вже зроблених товарів, які продаються за межами національних кордонів;
  2. на ці товари, що переміщаються між країнами, діють не тільки внутрішні, але й зовнішні попит та пропозиція;
  3. ці ринки сприяють найбільш ефективному використанню факторів виробництва в тих або інших галузях і регіонах;
  4. завдяки їм з міжнародного товарного обміну вилучаються товари, які не відповідають стандартам якості при даних конкурентних цінах.

Для них характерні висока динамічність, мінливість, відсутність твердих, однозначно й чітко визначених рамок і границь.

Більше того, світові товарні ринки в цей час формуються й розвиваються під впливом безлічі факторів різної природи, причому не тільки економічних, але й політичних, науково-технічних, кліматичних і т.д.

При дослідженні світових товарних ринків важливе значення має оцінка обсягу, ємності того або іншого ринку.

Під обсягом ринку розуміється сукупність всіх актів купівлі-продажу, у результаті яких товари й послуги від виробника доходять до споживача. Практично обсяг ринку може бути визначений як сума первинних продажів товарів і послуг промисловцями, фермерами, підприємствами й т.д. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Україна як субєкт світового ринку товарів.

Під місткістю ринку розуміється потенційний обсяг реалізації (або попиту) при відповідному рівні цін, стані кон'юнктури й значення інших параметрів. Таким чином, місткість ринку це не фіксована величина, вона змінюється. Її визначення характеризується значним ступенем невизначеності.

У процесі вивчення місткості ринку значну роль грає його структурний аналіз, встановлення взаємозв'язків окремих сегментів ринку, їх взаємин, зв'язків з відповідними сукупностями споживачів і т.д.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Україна як субєкт світового ринку товарів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Україна як субєкт світового ринку товарів


Конституційний Суд України в системі органів державної влади

1.1. Виникнення Конституційного суду як органа конституційного судочинства

3 другої половини 80-х років XX ст. у житті радянського суспільства і держави — Союзу РСР зароджуються не зворотні процеси у сфері політики, економіки, демократії, громадських інститутів, національної свідомості, прав і свобод людини і громадянина тощо. Вони потребували істотних змін, виходячи із принципів вільного і всебічного розвитку особистості людини, справедливості, верховенства права, громадянського суспільства, гармонізації відносин між громадянином і державою, виходячи із пріоритету цінностей людини і громадянина [12, с. 11].

Національний інтерес кожного з народів у складі Союзу зберігся, не розчинився у ньому. Свідченням цього є декларації про державний суверенітет, прийняті республіками ще за часів перебування в союзній державі. Цих процесів не могли не помічати ні керівники Комуністичної партії, ні керівництво радянської держави, ні її органи.

Вони в тій чи іншій формі вимушено погоджувалися з демократизацією державного і суспільного життя, запровадженням певною мірою оновлених принципів організації і діяльності державних органів, утворенням у їх системі структур, що десятиліттями успішно функціонували в розвинених країнах Заходу, проте аж ніяк не сприймалися в Союзі, в суспільстві розвиненого соціалізму.

Одним із таких новоутворених державних органів і був Комітет конституційного нагляду СРСР, який проіснував з травня 1989 по серпень 1991 р. Фактом появи в системі органів державної влади Союзу цього органу хоч не прямо, але опосередковано стверджувалася необхідність такої структури, визнавалося насамперед, що такий широко пропонований гарант прав та свобод людини і громадянина, первинне ядро усіх державних органів та об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, як Комуністична партія насправді вже не має такого значення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конституційний Суд України в системі органів державної влади.

Комітет конституційного нагляду СРСР було утворено в умовах розпаду союзної держави та з метою формально-юридичного впливу на тенденції, які визначилися в суб'єктах федерації і розвивалися в напрямі здобуття ними реальної незалежності і суверенітету шляхом мирного виходу зі складу Союзу РСР.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конституційний Суд України в системі органів державної влади,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конституційний Суд України в системі органів державної влади


Доходи та витрати комерційного банку. Аналіз діяльності АКБ Правекс-банк

1.1. Сутність доходів і витрат комерційного банку

Джерелом доходів комерційного банку є всі види його діяльності (бізнесу), які підрозділяються на основну й побічну діяльність. Крім того, до джерел доходів відносять інші види його діяльності неординарного (непередбаченого) характеру. Основна діяльність банку - це здійснення банківських операцій і надання банківських послуг клієнтам. Вся інша діяльність банку, що приносить дохід, вважається побічною.

Джерела доходів комерційних банків розглядаються відповідно до видів банківського бізнесу й групуються за формою одержання, ступеня стабільності й порядку обліку доходів.

Банківські доходи можна підрозділити на стабільні й нестабільні. До стабільних джерел доходів відносяться доходи, отримані від надання різних послуг клієнтам банку. До нестабільних - доходи від переважної частини його операцій із цінними паперами на фінансових ринках, а також доходи від побічної діяльності банку й випадкові доходи.

Доходи комерційного банку обов'язково повинні покривати його витрати, тим самим утворюючи прибуток. При цьому частина доходів банку спрямовується на створення резервів для покриття наявних ризиків. Крім того, для ефективного функціонування банку необхідно, щоб він не тільки мав обсяг доходів, що перевищують його витрати, але також забезпечував регулярність надходження доходів. У такому плануванні стабільність джерела доходів має вирішальне значення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Доходи та витрати комерційного банку. Аналіз діяльності АКБ Правекс–банк.

Сукупність доходів комерційного банку за формою одержання підрозділяється на три групи [16, c. 187]:
- процентні доходи;
- комісійні винагороди;
- інші види доходів.

У ряді випадків за окремими кредитними операціями банк може одержувати одночасно й процентний дохід, і комісійні.

Сума всіх доходів банку в даному звітному періоді називається валовим доходом.

У складі валового доходу виділяються наступні групи [17, c. 124]:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Доходи та витрати комерційного банку. Аналіз діяльності АКБ Правекс–банк,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Доходи та витрати комерційного банку. Аналіз діяльності АКБ Правекс–банк


Упаковка в системі планування продукту

1.1. Загальні відомості про підприємство. Асортимент продукції

Товариство з обмеженою відповідальністю «Метко» (надалі – Товариство) створено згідно чинному законодавству України.

Назва організації: ТОВ «Метко».

Організаційно - правова форма організації: Товариство з обмеженою відповідальністю.

Галузева приналежність: легка промисловість.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 7.

Товариство є юридичною особою - організацією, створеною і зареєстрованою у встановленому законом порядку. Товариство володіє і розпоряджається відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем в судах України. Здійснює будь-яку підприємницьку діяльність, яка не протиречить чинному законодавству України, його діяльність відповідає цілям, затвердженим в Статуті Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Воно використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську і іншу операційну діяльність. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Упаковка в системі планування продукту.

Товариство створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових стосунків, отримання прибутку і реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу. Предметом діяльності Товариства є:
• Виробництво вугілля для пікніків, каміну та ін.;
• Виробництво дров для каміна, пікніків, бані та ін.;

Користуючись принципами комерційної діяльності, Товариство може займатися іншими, не вказаними вище, видами діяльності, якщо вони не є забороненими для такого роду підприємств. Для здійснення своєї діяльності Товариство отримує ліцензії і дозволи, передбачені чинним законодавством, за свій рахунок організовує навчання персоналу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Упаковка в системі планування продукту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Упаковка в системі планування продукту


Меланин. Метаболизм меланина. Виды меланина

РАЗДЕЛ І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меланин (от греческого melas, melanos ? темный, черный) ? темнокоричневый или черный пигмент, содержащийся в волосах, коже, а также в сосудистой (в т.ч. в радужке) и сетчатой оболочках глаза. Меланин содержится не только в коже и волосах человека, но и во внутренних органах, включая substantia nigra мозга. При нарушении синтеза меланина в организме возникает целый ряд заболеваний, например, витилиго, фенилкетонурия, болезни Паркинсона, Аддисона и др. Отмечена необычно высокая восприимчивость альбиносов (у них отсутствует меланин) к болезням. Меланинам приписывалась брутто-формула C77H98O33N14S [3, 206-222].

1.1. Метаболизм меланина

Меланин образуется путем полимеризации продуктов окисления тирозина в специализированных отростчатых клетках эпидермиса ? меланоцитах. Гранулы, заполненные меланином, ? меланосомы ? транспортируются по отросткам меланоцитов и передаются кератиноцитам. В кератиноцитах меланин функционирует подобно фильтру с нейтральной оптической плотностью и поглощает ультрафиолетовое излучение. Под действием солнечного излучения синтез меланина увеличивается, и появляется загар. Это происходит за счет активации тирозиназы в меланоцитах, что в свою очередь обусловлено высвобождением эйкозаноидов и эндотелина-1. От эффективности работы этого механизма зависит устойчивость кожи к действию солнечного излучения. Меланины ? аморфные пигменты темно-коричневого и черного цвета, содержащиеся в норме в волосах, коже, перьях и сетчатке глаза у позвоночных, а также в растениях, у насекомых и некоторых морских беспозвоночных. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Меланин. Метаболизм меланина. Виды меланина.

У животных меланин сосредотачивается в специальных клетках ? меланофорах. Усиление образования и отложения меланина в коже происходит под влиянием облучения солнечными и ультрафиолетовыми лучами, что обуславливает появление загара и веснушек. Меланин содержит в своем составе углерод, азот и водород в соотношении примерно 1:5:5, а также в ряде случаев серу (от 2 до 12%). Меланин нерастворим в воде, кислотах, органических растворителях и т.д. Но меланин волос легко растворяется в щелочах и выпадает в осадок при подкислении растворов.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Меланин. Метаболизм меланина. Виды меланина,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Меланин. Метаболизм меланина. Виды меланина