ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Утримання та відрахування від заробітної платиУтримання та відрахування від заробітної плати

Утримання та відрахування від заробітної плати1.1. Державне регулювання оплати праці

Найважливішою державною соціальною гарантією, пов’язаною з оплатою праці, є мінімальна заробітна плата - вона обов'язкова на всій території України для підприємств усіх форм власності й господарювання. Мінімальною заробітною платою є законодавчо встановлений розмір зарплати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) провадитися не може (ч. 1 ст. 3 Закону України ”Про оплату праці”). До складу мінімальної зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Визначається розмір мінімальної зарплати з урахуванням вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників (відповідно до економічного розвитку країни); загального рівня середньої зарплати; продуктивності праці; рівня зайнятості та інших економічних умов. На початок 2008 року розмір мінімальної заробітної плати згідно зі ст. 76 Закону ”Про Державний бюджет України на 2008 рік” становить 633 гривень на місяць. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Утримання та відрахування від заробітної плати.

Держава також здійснює регулювання інших норм і гарантій в оплаті праці - зокрема, оплати праці за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі й вихідні дні; в нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості їх щоденної роботи, оплати щорічних відпусток; за час виконання державних обов'язків; для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, на медичне обстеження в медичний заклад; для переведених працівників за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу в зв'язку з виробничою необхідністю; за час переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років тощо. Придбати курсову на тему - Утримання та відрахування від заробітної плати, можна вже сьогодні!.

1.2. Облік особового складу та використання робочого часу

Для контролю за використанням трудових ресурсів ведеться поточний облік чисельності персоналу та затрат робочого часу. Ці показники є об’єктами оперативного обліку та статистичного узагальнення, в той же час вони органічно пов’язані з обліком заробітної плати і тому обробляються та контролюються бухгалтерією.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Утримання та відрахування від заробітної плати,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Утримання та відрахування від заробітної плати


Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини


1. Знищення і зруйнування пам’яток історії і культури

Умисне знищення, зруйнування чи зіпсування пам’яток історії і культури, взятих під охорону держави, або територій та об’єктів природно-заповідного фонду, — карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п’ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Об’єктом злочину є основні принципи духовного життя суспільства, зокрема встановлений порядок поводження з культурними цінностями.

Конституція України проголошує: ”Культурна спадщина охороняється законом” (ч. 4 ст. 54); ”Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність…” (ч. 5 ст. 54); ”Кожен зобов’язаний не заподіяти шкоду природі, культурній спадщині, відшкодувати завдані ним збитки (ст. 66).

Предметом даного злочину є пам’ятки історії та культури, взяті під охорону держави, а також території та об’єкти природно-заповідного фонду. Пам’ятками історії та культури є споруди, пам’ятні місця і предмети, пов’язані з історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, втори матеріальної і духовної творчості, які становлять історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність. Всі вони охороняються державою. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини.

Це можуть бути пам’ятки історії (будинки, споруди, пам’ятні місця і предмети, пов’язані з найважливішими історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, науки і техніки, культури і побуту народів, з життям видатних політичних, державних, військових діячів, народних героїв, діячів науки, літератури і мистецтва), археології (городища, кургани, залишки стародавніх поселень, укріплень, виробництв, каналів, шляхів, стародавні місця поховань, кам’яні скульптури, наскальні зображення, старовинні предмети, ділянки історичного культурного шару стародавніх населених пунктів), містобудування і архітектури (архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, вулиці, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової та народної архітектури, а також пов’язані з ними твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного, садово-паркового мистецтва, природні ландшафти), мистецтва (твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва), документальні

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини


Основні елементи проекту "Випуск нового виду продукції ТОВ "АгроВест"


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЕКТУ “ВИПУСК НОВОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ ТОВ “АГРОВЕСТ”

Характеристика проекту

Об’єктом дослідження є ТОВ “АгроВест”, створене у 2004 р. Вид діяльності – виробництво та оптова торгівля сільськогосподарською продукцією.

Основними видами діяльності ТОВ «АгроВест» є виробництво оптова торгівля наступними видами сільськогосподарської продукції:
- картоплі, овочів, баштанових культур, грибів;
- олійних культур і насіння;
- кормових культур;
- великої рогатої худоби;
- свиней;
- молока;
- меду та ін.

Підприємство реалізує свою продукцію на ринку м. Києва та Київської області.

Основними споживачами продукції підприємства є великі оптові та роздрібні підприємства, що здійснюють продаж сільськогосподарської продукції населенню. Серед основних споживачів продукції ТОВ “АгроВест” необхідно виділити: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні елементи проекту “Випуск нового виду продукції ТОВ “АгроВест”.
- ТОВ “ПродМережі”;
- ТОВ “КиївТорг”;
- ТОВ “Сільпо”
- ТОВ “Мережа закладів швидкого харчування “Швидко”;
- ПП “Сяйво”;
- ПП “Диво край”.

Отже, підприємство не здійснює роздрібної торгівлі, не має власної роздрібної мережі.

На ринку сільськогосподарської продукції м. Києва та Київської області присутні багато виробників сільськогосподарської продукції, тому конкуренція є високою.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні елементи проекту “Випуск нового виду продукції ТОВ “АгроВест”,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні елементи проекту “Випуск нового виду продукції ТОВ “АгроВест”


Старим Подолом. Ретроспективи розвитку Подолу


1.1. Характеристика базових понять екскурсійної справи

Екскурсійна справа - важливий розділ культурно-просвітньої роботи серед населення. Екскурсійній справі - понад ста років, але найбільш інтенсивним був її розвиток в 1970- ті й 1980- ті роки минулого сторіччя [6, с. 7].

Екскурсійна справа – важливий вид послуг, що надаються музеями та туристичними фірмами. Незважаючи на певні відмінності, сутність та технологічні аспекти організації та проведення екскурсій в обох випадках майже однакові. Тому виклад екскурсійної справи в цьому розділі розглядається як під кутом зору музейного працівника-екскурсовода, так і ширше – туристичного екскурсовода як такого (приватного підприємця, працівника екскурс-бюро, турфірми чи музею).

Характерною рисою сучасного екскурсійного туризму є тенденція до здійснення автобусних (чи комбінованих залізнично-автобусних) подорожей та круїзів (морських і річкових) на далекі відстані з відвіданням за одну подорож відразу кількох країн.

Екскурсії як окремий різновид послуг можуть надаватися різним категоріям населення, до яких відносяться: місцеві жителі, відпочивальники, школярі, студенти, учасники конференцій, виставок, нарад, транзитні пасажири тощо. Правильно підготовлена і проведена екскурсія дає змогу екскурсанту «побачити» за допомогою своєї уяви та мислення щось більше, ніж те, що перед ним є в цей момент як об'єкт спостереження. Так відбувається тому, що всі об'єкти – пам'ятки історії та культури, музейні експонати – цікаві не тільки самі собою, а як свідчення існування певної культури, втілення певної історичної епохи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Старим Подолом. Ретроспективи розвитку Подолу.

Отже, екскурсія (з лат. excursio – поїздка) – це методично продуманий показ визначних місць, пам'яток історії і культури, музейних колекцій, в основі якого лежить аналіз об'єктів, що містяться перед очима екскурсантів, а також уміла розповідь про події, пов'язані із цими об'єктами. Структурними компонентами екскурсій є: екскурсовод – екскурсійний об'єкт – екскурсант. Екскурсію можна визначити як спільну діяльність екскурсовода та екскурсантів, спрямовану на вивчення в процесі пересування визначеним маршрутом пам'яток природи, історії і культури, що спостерігаються в природних умовах чи у сховищах колекцій та експонатів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Старим Подолом. Ретроспективи розвитку Подолу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Старим Подолом. Ретроспективи розвитку Подолу


Приховане безробіття в Україні, його причини та заходи щодо зниження


1.1. Економічна сутність, форми та причини прихованого безробіття

Безробіттям називається соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлено переважанням пропозиції праці над попитом на неї. Хоча й існує думка, що безробіття є стимулятором трудової дисциплінованості і активності працюючого населення, однак соціально-економічні втрати від безробіття настільки значні, що в усьому світі докладається багато зусиль для його мінімізації, і все ж жодній країні не вдається ліквідувати його повністю.

Навіть у таких країнах з розвиненою соціально орієнтованою економікою, як Японія, Німеччина, США та інших, кількість безробітних, за різними даними, досягала не менше 2,0 — 3,0 % загальної кількості працездатних. Узагалі ж експерти Міжнародної організації праці вважають, що в наступні роки в середньому в свiтi безробіття становитиме близько 10 % i повністю ліквідувати його не зможе жодна країна [19].

Проблема безробіття – одна з найактуальніших проблем, які виникають на ринку праці. Не винятком є й Україна, де трансформаційні зміни спричинили істотні зміни у сфері зайнятості. В усіх країнах так званого соціалізму до початку економічних реформ зайнятість розглядалася як загальна, повна та обов’язкова, офіційне безробіття було відсутнім, проте добре відомо, що безробіття у прихованій формі існувало. Надлишкова робоча сила в умовах командно-адміністративної економіки була результатом низької інтенсивності і продуктивності праці. На думку Грубової О.М. [12, 6], в кінці 80-х років надлишкова робоча сила в Україні становила 20%. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Приховане безробіття в Україні, його причини та заходи щодо зниження.

Приховане безробіття — це неповна вимушена зайнятість працівників, які стали зайвими з різних організаційно-економічних причин виробництва, але продовжують знаходитися у складі підприємства [7, 94].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Приховане безробіття в Україні, його причини та заходи щодо зниження,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Приховане безробіття в Україні, його причини та заходи щодо зниження


Основні елементи проекту "Надання нового виду послуг ПП "Євро-Курс"


1.1. Характеристика проекту

Приватне підприємство “Євро-Курс” було створене у 2008 році рішенням власника майна (засновника) з метою одержання прибутку.

Предметом діяльності підприємства є:
- позашкільна освіта;
- навчання дорослих та інші види освіти;
- матеріально-технічне забезпечення підприємств, установ та організацій;
- проведення комерційної та консалтингової діяльності;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Юридична адреса підприємства: 33000, м. Рівне, вул.. Орлова, 40. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні елементи проекту “Надання нового виду послуг ПП “Євро-Курс”.

Послугами ПП “Євро-Курс” користуються:
- фізичні особи (діти, підлітки, дорослі);
- юридичні особи.

Свої послуги підприємство реалізує на ринку освітніх послуг м. Рівне.

Серед освітніх послуг, які надає ПП “Євро-Курс”, слід виокремити:
- надання послуг з вивчення англійської мови;
- надання послуг з вивчення німецької мови;
- надання послуг з вивчення французької мови;
- надання послуг з вивчення італійської мови;
- надання послуг з вивчення іспанської мови.

Серед основних його конкурентів необхідно відзначити:

 1. ПП “Курси-12”;
 2. ПП “Перші Київські курси іноземних мов-3”;
 3. ПП “Супер-Лінгва”;
 4. ПП “Європейські курси іноземних мов”;
 5. ПП “English school”.

Отже, ринок освітніх послуг м. Рівне також представлений 6 основними виробниками даної продукції та дрібними підприємствами (рис. 1.1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні елементи проекту “Надання нового виду послуг ПП “Євро-Курс”,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні елементи проекту “Надання нового виду послуг ПП “Євро-Курс”


Основні елементи проекту "Надання нової послуги ПП "Стиль"


1.1. Характеристика проекту

Об’єктом дослідження є приватне підприємство “Стиль”, яке здійснює надання послуг населенню м. Київ з пошиття та ремонту одягу. Воно було створене у 1999 році та передбачало надання наступних послуг:
- пошиття одягу;
- ремонт одягу.

Основними споживачами підприємства є фізичні особи м Києва.

Ринок послуг пошиття та ремонту одягу м. Києва представлений великою кількістю конкурентів, серед яких необхідно виділити наступних (найбільших):

 1. ТОВ “Майстер”;
 2. ПП “Побут”;
 3. ПП “Юність”;
 4. ПП “Елегант”;
 5. ТОВ “Світ моди”;
 6. ТОВ “Майстер”;
 7. ТОВ “Жіночі мрії”;
 8. ПП “Подіум”;
 9. ТОВ “Марія”;
 10. ТОВ “Зоряна”.

В таблиці 1.1 розглянемо, яким чином поділили між собою ринок основні його учасники.

Як бачимо, попит споживачів на пошиття одягу з часом скорочується, а на ремонт – зростає, але невисокими темпами.

Саме тому керівництво ПП “Стиль” прийняло рішення надавати населенню нову послугу з хімічного чищення одягу, оскільки попит на неї зростає стрімкими темпами впродовж останніх трьох років. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні елементи проекту “Надання нової послуги ПП “Стиль”.

Даний проект є перспективним, про що свідчить динаміка зростання попиту на дану послугу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні елементи проекту “Надання нової послуги ПП “Стиль”,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні елементи проекту “Надання нової послуги ПП “Стиль”


Рішення господарського суду, як акт правосуддя


1.1. Загальна характеристика судових рішень господарського суду

Підсумком судового вирішення будь-якого господарського спору є судове рішення — владний акт, що пов'язує правову норму з конкретним юридичним фактом і поширює дію норми на даний факт, установлює права й обов'язки конкретних суб'єктів права. Як акт застосування норм права, судове рішення ухвалюється ім'ям України і являє собою категоричне й обов'язкове до виконання веління, у якому реалізуються авторитет і сила судової влади [4, с.21].

У залежності від підстав суд виносить рішення, ухвали і постанови.

Рішення приймається господарським судом при вирішенні спору по суті, тобто при повному чи частковому задоволенні позову або при відмові в позові. В інших випадках господарський суд виносить ухвали, а по справах про банкрутство — постанови про визнання боржника банкрутом. Постанови також виносяться апеляційною і касаційною інстанціями за підсумками перегляду винесених судом попередніх інстанцій рішень, ухвал і постанов.

Судове рішення в господарському суді першої інстанції приймається в засіданні за результатами вивчення всіх обставин справи і відповідно до норм матеріального і процесуального права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Рішення господарського суду, як акт правосуддя.

Прийняте рішення викладається в письмовій формі, підписується всіма суддями, що брали участь у засіданні, і оголошується суддею (головуючим) у судовому засіданні по закінченні розгляду справи. При колегіальному розгляді суддя, не згодний з рішенням, також його підписує, однак має право викласти в письмовій формі свою особливу думку, що приєднується до справи, але не оголошується (статті 4 і 82 ГПК).

При згоді сторін суддя може оголосити тільки вступну і резолютивну частини рішення, про що робиться відмітка в протоколі судового засідання (ч. 2 ст. 85 ГПК).

Рішення господарського суду набуває законної сили по закінченні 10-денного терміну з дня його прийняття, а у випадку, якщо в судовому засіданні були оголошені тільки вступна і резолютивна частини рішення, воно набирає сили по закінченні 10-денного терміну з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог ст. 4 ГПК України.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Рішення господарського суду, як акт правосуддя,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Рішення господарського суду, як акт правосуддя


Технічне забезпечення управління працею


1.1. Поняття управління працею

Управління працею — це особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів суспільної діяльності людей. Управлінська праця є специфічним видом діяльності, який виділився в результаті поділу, спеціалізації та кооперації виробничої праці. Отже, вона є працею виробничою. Предметом управлінської праці є як людина, так і її діяльність.

Управлінська праця безпосередньо не створює певних споживчих вартостей, а здійснює регульований вплив на процес виробництва, і цим забезпечує необхідні умови для його розвитку. Продуктом діяльності управлінської праці є рішення, і управлінських працівників правомірно віднести до найбільш активної частини трудового колективу, що бере участь у створенні матеріального продукту за рахунок впливу на матеріальні елементи виробництва і через інші колективи. Тому ефективність цієї праці може визначатися виробничими результатами. Проте, слід враховувати, що, на відміну від фізичної, цілі управлінської праці, засоби їх досягнення, а також результати є менш визначеними [17, с. 24].

Управлінська праця здійснюється в широкому діапазоні умов, не має прямих вимірників, і це ускладнює оцінку її ефективності. При оцінці її якості не можна випускати з виду ту обставину, що результати цієї праці у великій мірі опосередковується її колективною діяльністю. Сфера впливу на виробництво управлінської праці значно ширша, ніж праця робітників, безпосередньо зайнятих у сфері виробництва. Тому не випадково недоліки і упущення діяльності менеджерів більше позначаються на результатах виробництва, ніж недоліки в роботі безпосередніх виконавців (машиністів, операторів та ін.). При недоліках у роботі апарату управління знижується індивідуальна продуктивність праці не тільки робітників, а й усього колективу. Тому раціональна організація праці у сфері менеджменту є важливою частиною проблеми планомірного підвищення продуктивності всієї суспільної праці. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Технічне забезпечення управління працею.

Істотна особливість управлінської праці полягає в тому, що вона пов’язана з перетворенням інформації як специфічного предмета праці, тоді як діяльність працівників виробничих спеціальностей спрямована на численні предмети праці (сировина, паливо, запасні частини) і пов’язана з перетворенням предметів праці у продукти споживання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Технічне забезпечення управління працею,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Технічне забезпечення управління працею


Планування формування грошових резервів торговельного підприємства


1.1 Економічна сутність та склад грошових резервів підприємства

Одним з елементів фінансових ресурсів є фiнансовi резерви – це особлива група фондів грошових коштів, в яких нагромаджуються кошти, що на деякий час вилучаються з обороту, а використовуються у випадках збоїв у процесі суспільного виробництва.

Поняття “резерв” має доволі змістовне навантаження та широко використовується в наукових економічних виданнях і практичній діяльності суб’єктів господарювання. Кожен автор намагається розкрити зміст поняття “резерв” відповідно до специфіки своєї галузі знань, у ході реалізації завдань бухгалтерського обліку, контролю, фінансів, фінансового менеджменту, аналізу та страхування. Існування різноманітних підходів до визначення поняття “резерв” призводить до плутанини в оцінці їхнього економічного змісту у зв’язку з тим, що резерви розглядаються з різних позицій: з позиції держави, регіону, окремої галузі та підприємства.

Поняття “резерв” походить від французького “reserve”, що в перекладі означає “запас”, чи від латинського “reserve” – “економлю, зберігаю”. Відповідно до Тлумачного словника В. Даля, резерв – запас, речі про запас, в запасі, запасне військо, запасна сила [10, с.89]. Відповідно до Великого економічного словника А.Б. Борисова резерви – це запаси (матеріальні й грошові), створені для компенсації дії різних неврахованих факторів на ринку, стихійних лих, збоїв у виробництві; можливості покращання використання наявних виробничих ресурсів [5, с.623]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Планування формування грошових резервів торговельного підприємства.

Зазначимо, що поняття “резерви” можна розглядати як з економічного, так і з практичного погляду. З економічного погляду під резервами ми розуміємо запаси ресурсів, які необхідні для постійної роботи підприємства. З практичного погляду під резервами ми розуміємо невикористані можливості покращання ефективності виробництва.

На думку М.І. Баканова та О.Д. Шеремета, під резервами треба розуміти невикористані можливості зменшення поточних та авансованих затрат матеріальних, трудових та фінансових ресурсів за умови незмінного рівня розвитку продуктивних сил та виробничих відносин [2, с.236].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Планування формування грошових резервів торговельного підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Планування формування грошових резервів торговельного підприємства


Возникновение и деятельность Национал-социалистической рабочей партии Германии в 1919 - 1933 гг


1.1. Аналіз історичних наукових робіт німецьких та зарубіжних істориків щодо виникнення і діяльності НСДАП (Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини) в 1919 - 1933 рр.

Історіографія фашизму налічує приблизно стільки ж років, скільки й сам феномен фашизму, тому процес вивчення почався чи не з моменту його виникнення. Вона включає в себе тисячі найменувань. Головною рисою в літературі про фашизм з самого початку була приналежність авторів до “марксистської” або “немарксистської” позиції, що зумовило полярність висновків щодо сутності фашизму, його функцій і методів, хоча, потрібно зауважити, в ряді моментів (наприклад, засудження расової доктрини ) ці позиції були близькі.

Як марксистська, так і немарксистська історіографія за минулі 70 років досягли у вивченні історії нацизму значних результатів. Однак ступінь дослідженості ролі НСДАП у формуванні політичної системи “третього рейху” невелика. Ця проблема з різним ступенем глибини лише зачіпалася в численних статтях і монографіях про націонал-соціалізм: про економіку, ідеологію, каральну систему, підготовку та розв’язання Другої світової війни, концентраційні табори, персоналії керівників “третього рейху” і т.п.

У марксистській історіографіі тривалий час німецький фашизм розглядали в рамках визначення XIII пленуму Виконкому Комінтерну як “відкриту терористичну диктатуру найбільш реакційних, шовіністичних і імперіалістичних елементів фінансового капіталу”. При цьому мова йшла про характеристику фашизму як політичного руху, але не аналіз з позицій правової держави. Тому в роботах вчених ні сама історія нацистської партії, ні з’ясування її ролі в формуванні політичної системи і зовнішньої політики “третього рейху” не стали предметом спеціального дослідження, автори лише мимохідь відзначали факт її існування. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Возникновение и деятельность Национал-социалистической рабочей партии Германии в 1919 - 1933 гг.

Вже в 30-ті роки ХХ ст.. марксистські вчені приділяли найпильнішу увагу дослідженню ідеологічних основ націонал-соціалізму, бо вони були більш всього доступними для вивчення. A.M. Деборіним, С.Я. Вольфсоном,

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Возникновение и деятельность Национал-социалистической рабочей партии Германии в 1919 - 1933 гг,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Возникновение и деятельность Национал-социалистической рабочей партии Германии в 1919 - 1933 гг