ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Управління персоналом на підприємстві. Організаційний контекст управління персоналомУправління персоналом на підприємстві. Організаційний контекст управління персоналом

Управління персоналом на підприємстві. Організаційний контекст управління персоналом1.1. Методологія та складові системи управління персоналом

Вирішальну роль для успішного подолання економічної кризи і розвитку економіки відіграють кадри. Поняття "управління персоналом" або кадрова політика, охоплює широкий діапазон діяльності: підбір, підготовка, оцінка і розстановка керівних кадрів, розробка системи заробітної плати (і мотивації в широкому розумінні), підвищення кваліфікації кадрів, здійснення соціально-побутових заходів (включаючи систему пенсійного забезпечення) та ін. Щоб успішно вирішити ці задачі необхідно чітко з’ясовувати особливості управлінської праці як об’єкта менеджменту. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління персоналом на підприємстві. Організаційний контекст управління персоналом.

Особливим видом людської діяльності є управлінська праця, в якій відображується реальна взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів суспільної діяльності людей. Відоме теоретичне положення про первинність матеріального, об’єктивного і похідність суб’єктивного ні в якій мірі не зменшує ролі останнього, оскільки використання в управлінні економічних законів реалізується через свідому діяльність людей.

Роль суб’єктивного в управлінні підприємствами виявляється при аналізі зв’язку результативних показників їх господарювання із забезпеченістю управлінськими кадрами, їх стабільністю і кваліфікацією тощо.

Підкреслюючи важливість суб’єктивного фактора, не можна разом з тим фетишизувати, недооцінювати об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві і в окремих трудових колективах. Для високоефективної організації процесу менеджменту потрібен аналіз об’єктивних факторів, які існують незалежно від свідомості, волі і бажання людей, а також певне врахування свідомих, творчих засад у діяльності, глибоке пізнання суті і взаємозв’язку об’єктивного і суб’єктивного в управлінні. Придбати курсову на тему - Управління персоналом на підприємстві. Організаційний контекст управління персоналом, можна вже сьогодні!.

Управлінська праця безпосередньо не створює певних споживчих вартостей, а здійснює регульований вплив на процес виробництва і цим забезпечує необхідні умови для його розвитку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління персоналом на підприємстві. Організаційний контекст управління персоналом,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління персоналом на підприємстві. Організаційний контекст управління персоналом


Звіт про проходження практики на ТОВ "Маркус фільм"


План до курсової роботи:

Звіт про проходженя практики на ТОВ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт про проходженя практики на ТОВ "Маркус фільм",

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ «Маркус Фільм» здійснює наступні види робіт:

- анімація;
- відео-реклама;
- постпродакшн;
- саунд.

Підприємство розташоване за адресою: 03134, м. Київ, пр. Академіка Корольова, 1.

Вітчизняний ринок анімаційної продукції представлений такими гравцями:

Дніпропетровськ

Animatix 4D. www.animatix4d.com

Донецьк

Тунгуру. www.toongu.ru

ACS-Design. www.acs-design.com.ua

Київ

Бабич-дизайн. www.babichdesign.com.ua
Бубон (студія Олександра Бубнова). www.youtube.com/user/MrSachaBubnov
Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова. hanzhonkov.com
МІКНУ. mikny-animacija.livejournal.com
Мультвір. www.multvir.net
Новаторфільм. www.novatorfilm.com
Орлик. users.i.com.ua/~orlyk_om, www.youtube.com/user/orlyk
Укранімафільм. www.ukranimafilm.com.ua
Фарс. fars.com.ua


Земельні ресурси України. Проблеми та перспективи їх використання


План до курсової роботи:

Земельні ресурси України. Проблеми та перспективи їх використання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Земельні ресурси України. Проблеми та перспективи їх використання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Формування земельних ресурсів

Розуміння усієї сукупності протиріч у використанні земельного фонду України, які були обумовлені як адміністративно-командним стилем управління, так і пануванням єдиної державної форми власності на землю, зумовило приділення питанню власності на землю особливої уваги ще до проголошення Акту про незалежність України.

Об'єктами власності є засоби виробництва, земля, її надра, рослинний і тваринний світ, робоча сила та результати її діяльності - предмети матеріальної та духовної культури, цінні папери, гроші. Визначальним серед цього різноманіття є засоби і фактори виробництва. Саме власність на засоби виробництва характеризує сутність усієї сукупності відносин власності, в тому числі механізму розподілу і привласнення результатів виробництва, доходів господарської діяльності. Власник засобів виробництва значною мірою привласнює і результати виробництва. Домінуючим об'єктом власності стала земля, яка завдяки розвитку продуктивності суспільної праці поступово перетворилась з колективної основи існування людини на відокремлений засіб її виробничої діяльності. Але особливість землі як засобу виробництва полягає в тому, що вона не є результатом людської праці. Земля не створена людиною і тому має бути надбанням усіх людей[8,c.10].

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про земельну реформу» (1990 р.) проголосила усі землі в межах республіки об'єктами реформи. На першому етапі земельної реформи був прийнятий заков «Про економічну самостійність Української РСР» (від 3.08.1990 р.) у якому вперше проголошено три форми власності в нашій державі – державну, колективну, індивідуальну (особисту і приватну трудову), закон «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу у народному господарстві» (від 15.05.1992 p.),


Зміст корекційно-педагогічної роботи в спеціальній установі для дітей сиріт


План до курсової роботи:

Зміст корекційно-педагогічної роботи в спеціальній установі для дітей сиріт

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зміст корекційно-педагогічної роботи в спеціальній установі для дітей сиріт,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Система роботи педагога-психолога спеціальної (колекційної) школи-інтернату для дітей-сиріт

Діти-сироти мають певні особливості психічною розвитку, що зумовлено перебуванням їх у закладах закритого типу.

Недостатній інтелектуальний розвиток цих дітей може полягати й виражатися в несформованості або нерозвиненості пізнавальних процесів, а саме нестійкості уваги, слабкості пам’яті, слабко розвиненим мисленням (наочно-образним, абстрактно-логічним, вербальним та ін.), низькій ерудиції. Причини низькою інтелектуальною розвитку можуть бути різні: від порушення нормальної роботи мозку, до відсутності нормальною освітньо-виховного середовища (педагогічна занедбаність). Відсутність належної уваги до інтелектуального розвитку дитини може привести до серйозного відставання в навчанні й неможливості продовжувати навчання в загальноосвітній школі з діагнозом «затримка психічного розвитку». Отже відсутність якісного, змістовного спілкування з дорослими, котре було б адекватним для дітей, що виховуються в дитячому будинку, у свою чергу, є серйозною перешкодою на шляху їх взаємодії з іншими та з оточуючим світом в цілому.

Одним з найскладніших наслідків виховання в дитячих будинках є порушення емоційно-вольової сфери. Наслідком цих порушень є затруднення взаємодії з іншими та порушення процесу соціальної адаптації, а саме порушення соціальної взаємодії, неадекватна самооцінка та невпевненість в собі, недостатній розвиток самостійності та зниження самоорганізації, цілеспрямованості, проблеми у побудові нормальних взаємин з оточуючими, аж до повної відсутності тенденції до співробітництва.

Порушення подібного роду проявляються найчастіше в підвищеній тривожності, емоційній напрузі, психічному стомленні, емоційному стресі, підвищеній чутливості до різного роду перешкод, нездатності переборювати труднощі, зниженні потреб у досягненнях та успіху, підвищеній агресивності, недовірливості, запальності, нестриманості, надмірній імпульсивній активності, емоційній холодності.


Значення та місце літакобудування для розвитку національного господарства України


План до курсової роботи:

Значення та місце літакобудування для розвитку національного господарства України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Значення та місце літакобудування для розвитку національного господарства України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Значення та місце літакобудування для розвитку національного господарства України

Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом (макротехнологією) створення авіаційної техніки, і займає провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та регіональної пасажирської авіації. За рівнем розвитку літакобудування Україна належить до найбільш розвинутих держав. Таку промисловість мають п'ять – шість держав, які застосовують високі технології. Деякі моделі літаків типу Ан випереджають аналогічні світові зразки на три – чотири роки. Літакобудування є однією з найбільш прибуткових і в той же час найбільш капіталоємних галузей машинобудування [13].

На сьогоднішній день Україна входить до групи країн світу, які розробляють і виробляють авіатехніку (АТ) під своїми власними брендами, посідаючи 7 місце за виробничим потенціалом. Авіаційна промисловість (АП) складає основу технологічного укладу, при цьому її підприємства випускають близько 20% продукції машинобудівного комплексу та забезпечують до 10% валютних надходжень України. На законодавчому рівні АП у складі машинобудування включена до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 2003-2015 рр. [16].

Слід зазначити, що рівень розвитку машинобудування, до якого входить галузь літакобудування, значною мірою визначає економічний розвиток країни в цілому.

Основною сировиною для галузі літакобудування є продукція металургійної промисловості. Поряд з тим воно не може обійтися без великої кількості конструкційних матеріалів, які виробляють лісова, хімічна, легка промисловість. Літакобудування потребує великої кількості металу. Воно належить до металоємної галузі [2, c. 112].

Літакобудівна промисловість належить до високотехнологічних галузей національної економіки. Її розвиток визначає можливість переходу до нового технологічного укладу і відповідно справляє істотний вплив на модернізацію економіки в цілому. Рівень розвитку літакобудування як галузі промисловості, що інтегрує в своїй продукції результати діяльності суміжних галузей національної економіки, є для будь-якої країни показником її науково-технічного розвитку і промислового потенціалу [10, c. 216].


Зовнішні відносини США наприкінці 20 - 21 сторіччя


План до курсової роботи:

Зовнішні відносини США наприкінці 20 - 21 сторіччя

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зовнішні відносини США наприкінці 20 - 21 сторіччя,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічний та політичний розвиток США в другій половині ХХ ст.

Після завершення Другої світової війни США виявилися наймогутнішою державою світу, економічним і військово-політичним лідером. За роки війни виробничі потужності зросли в 2 рази, а експорт у 5 разів, кількість робітників у промисловості — на 10 млн. осіб. З 1944 р. американський долар замінив англійський фунт у ролі міжнародної валюти. США виготовляли половину світової промислової продукції, зосередили в себе 73% світового золотого запасу. Збройні сили США були найчисельнішими (понад 12 млн. осіб), у країні сформувався потужний військово-промисловий комплекс. Ряд провідних конкурентів США зазнали поразки у війні (Німеччина, Японія) і не могли змагатися з американцями за світові ринки збуту і сировини. Великобританія і Франція потрапили у фінансово-економічну залежність від США [69].

Спираючись на свої економічні переваги і використовуючи військову могутність, посилену монопольним володінням ядерною зброєю, США здійснюють активний вплив на міжнародні справи, домагаючись вирішення тих чи інших міжнародних проблем у власних інтересах. У післявоєнний час продовжується мілітаризація американської економіки, формується могутній військово-промисловий комплекс (20-30 тис. компаній, 66 млн. робітників). Атомна промисловість, що мала винятково важливе значення для США, в 1946 р. була передана під контроль держави. У виробленні стратегічного курсу США на міжнародній арені зростає роль створеної у 1947 р. Ради національної безпеки — вищого дорадчого органу при президентові. Важливу функцію у забезпеченні американських інтересів виконує Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств малого бізнесу в Украіні


План до курсової роботи:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств малого бізнесу в Украіні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств малого бізнесу в Украіні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть та принципи функціонування малого підприємства у зовнішньоекономічній діяльності

Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних економічних зв'язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні - з другого.

Значимість таких зв'язків у розвитку країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний розвиток ряду країн підтверджує позитивний вплив і вигідність розширення участі кожної з них у міжнародному поділі праці та у різноманітних формах міжнародних зв'язків.

Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є важливою умовою її економічного зростання. Особливо це актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства .

Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання.

Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) виявляється в такому:

- це важливий і потужний фактор економічного зростання і розвитку кожної країни (національний аспект ЗЕД);


Зовнішньо-торгівельна угода з експорту курятини


План до курсової роботи:

Зовнішньо-торгівельна угода з експорту курятини

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зовнішньо-торгівельна угода з експорту курятини,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення експортної діяльності підприємства

Серед різноманітних форм зовнішньоекономічної діяльності історично першою та переважаючою є міжнародна торгівля, тобто міжнародний обмін продуктами й послугами. За напрямком товарного потоку операції у міжнародній торгівля поділяються на експорт і імпорт. Розглянемо сутність експорту.

Експорт товарів – продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України. Таким чином, український суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що здійснює експорт товарів, є експортером. Експортна операція являє собою діяльність, спрямовану на продажів і вивіз за кордон товарів для передачі їх у власність іноземному контрагенту. Для продавця не має значення, що буде робити з цим товаром покупець – пустить в переробку, реалізує на внутрішньому чи ринку перепродасть у третій країні. Для продавця і його країни в будь-якому випадку це буде експортна операція. Її основними ознаками є висновок контракту з іноземним контрагентом і перетинання товаром границі країни - експортера. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону держави [9, с. 51].

Перед здійсненням експортної операції необхідно вирішити питання про метод експорту.

Метод експорту - це спосіб здійснення експортної операції.

У міжнародній торговій практиці застосовуються два методи експорту:

1. Прямий експорт - здійснення операції безпосередньо між виробником і споживачем через власну зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків.


Зовнішньо-торгівельна угода з експорту молока


План до курсової роботи:

Зовнішньо-торгівельна угода з експорту молока

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зовнішньо-торгівельна угода з експорту молока,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та зміст експортної діяльності підприємства

Зовнішня торгівля - це торгівля між країнами, що складається з вивезення (експорту) і ввезення (імпорту) продукції та послуг. Особливість міжнародних комерційних операцій полягає в тому, що вони здійснюються не тільки згідно з нормами національного права, але також регулюються міжнародними нормативними актами.

Міжнародною (або зовнішньоторговою) визнається така угода, яка укладається між контрагентами, тобто торговими партнерами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних країнах, або, іншими словами, в юридичній адресі яких вказані різні держави.

Об'єктом міжнародних комерційних операцій є матеріальна продукція та послуги, включаючи результати виробничого та науково-технічного співробітництва, які отримують у процесі обміну на світовому ринку вартість, тобто перетворюються у товар. Особливості багатьох комерційних операцій визначаються специфічними об'єктами бізнесу, що становлять різні види активів: інтелектуальні, матеріальні, валютні, фондові. На договірних умовах здійснюються: толлінг, франчайзинг, біржові угоди, банкінг, дилінг, лізинг, факторинг та інші. Окрім того, до комерційних операцій належать операції неторгового характеру: послуги (в тому числі транспортні та посередницькі), туризм, страхування, банківські операції, фінансово-розрахункові операції, які здійснюються на рівні міжнародної торгівлі.

Суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють зовнішньоторговельні операції можна поділити на експортерів та імпортерів, а також спеціалізованих посередників. Розрізняють такі типи посередників: брокери або прості посередники, комісіонери, консигнатори, повірені посередники, торговельні агенти, дилери.


Зовнішньо-торгівельна угода з експорту ячміню


План до курсової роботи:

Зовнішньо-торгівельна угода з експорту ячміню

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зовнішньо-торгівельна угода з експорту ячміню,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» з’явилось в Україні з початком економічної реформи 1987 року, сутність якої полягала у поступовій відміні монополії держави на здійснення будь-яких економічних операцій, у тому числі й зовнішньоекономічних, наданні підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішні ринки, а також стимулюванні розвитку ЗЕД на рівні суб’єктів господарювання.

Після проголошення в 1991 р. незалежності України були здійснені заходи, спрямовані на суттєву лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в країні, розширення прав підприємств і організацій у цій сфері. На підставі основних господарських підходів до ведення ЗЕД відокремлені та сформувалися два основні поняття - «зовнішньоекономічні зв’язки» (ЗЕЗ) і «зовнішньоекономічна діяльність» (ЗЕД).

Зовнішньоекономічні зв’язки (ЗЕЗ) - це сукупність форм, засобів і методів зовнішньоекономічних відносин між країнами. Як економічна категорія «зовнішньоекономічні зв’язки» відображає систему економічних взаємин, що виникають внаслідок руху ресурсів всіх видів між державами та економічними суб’єктами різних держав. Ці двосторонні відносини охоплюють всі сфери економічного життя держави і передусім виробничу, торговельну, інвестиційну та фінансову діяльність.

Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія висвітлює передусім відповідні (пов’язані зі здійсненням міжнародного бізнесу) функції виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об’єднань та ін.).


Зовнішня політика Туреччини на початку ХХI століття


План до курсової роботи:

Зовнішня політика Туреччини на початку ХХI століття

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зовнішня політика Туреччини на початку ХХI століття,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Взаємовідносини з країнами ЄС

В 1963 р., Walter Hallstein, перший президент Європейської Комісії, зробив заяву під час церемонії підписання Анкарської угоди, яка була наріжним каменем у відносинах Туреччини з європейськими інтеграційними інституціями щодо процесу інтеграції.

Туреччина подала заявку на повноправне членство в Європейському економічному співтоваристві (ЄЕС) в 1987 р., але тільки в 1999 р. ЄС визнали за Туреччиною статус кандидата.

Переговорні процеси щодо вступу розпочалися в 2005 р. Однак, бажання, висловлене Президентом Єврокомісії, ще не здійснилось. Сьогодні, переговори щодо вступу продовжуються. Даний процес, маючи безкінечний характер, не дає точної відповіді, коли він закінчиться і чи стане Туреччина, зрештою, членом ЄС.

Угода про створення Митного союзу між Туреччиною та ЄС була підписана у березні 1995 р. Однак, історія її становлення розпочалась ще у вересні 1963 р., коли ЄС та Туреччина підписали Угоду про асоціацію в Анкарі (так звана «Анкарська угода»), поклавши початок процесу створення Митного союзу в три етапи.

Метою першого (підготовчого) етапу Угоди про Митний союз було зміцнення турецької економіки для підготовки до переходу на другий етап. Під час даного періоду з 1964 по 1973 рр. ЄЕС повинно було надати пряму фінансову допомогу Туреччині та створити умови для преференційної торгівлі з Туреччиною.

Другий (перехідний) етап угоди про Митний союз (1974-1995 рр.) був ініційований Додатковим протоколом 1970-го р., який спирався на двох окремих списках з різним кінцевим терміном виконання: 12- та 22-річні списки товарів, класифіковані за їх потребою у захисті (Akkonyunlu-Wigley, Mihei, 2006, p.6).