ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Управління якістю продукції на підприємстві АвтозазУправління якістю продукції на підприємстві Автозаз

Управління якістю продукції на підприємстві АвтозазПерелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):

1.1. Економічна сутність поняття якості

У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції. [17, с.15]

У сучасній літературі і практиці існують різні трактування поняття якість. Міжнародна організація по стандартизації визначає якість (стандарт ІСО-8402) як сукупність властивостей і характеристик продукції чи послуг, що додають їм здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби. Цей стандарт увів такі поняття, як "забезпечення якості", "керування якістю", "спіраль якості". Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління якістю продукції на підприємстві Автозаз.

Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами ІСО серії 9000. Перша редакція міжнародних стандартів ІСО серії 9000 вийшла наприкінці 80-х років і ознаменувала вихід міжнародної стандартизації на якісно новий рівень. Ці стандарти вторглись безпосередньо у виробничі процеси, сферу управління й установили чіткі вимоги до систем забезпечення якості. Вони поклали початок сертифікації систем якості.

Стандарти ІСО серії 9000 установили єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов по оцінці систем якості й одночасно регламентували відносини між виробниками і споживачами продукції. Іншими словами, стандарти ІСО - тверда орієнтація на споживача. Придбати курсову на тему - Управління якістю продукції на підприємстві Автозаз, можна вже сьогодні!.

Якість продукції є складової і наслідком якості роботи. Тут безпосередньо оцінюється якість придатної продукції, думка споживача, аналізуються рекламації.

Для подальшого уточнення поняття аналізу та управління якістю продукції доцільно звернути увагу на трактування поняття продукції й уточнити саме це поняття.

Продукція - комплексне поняття. Це - результат діяльності фірми, що може бути представлений товарами, продуктами (що мають речовинну форму) і послугами (не мають речовинної форми). Послуги виробничого характеру (ремонт і т.п. ) називають роботами. Для того, щоб зробити ту чи іншу продукцію, виконати роботу, надати послугу, необхідно здійснити цілий ряд операцій, підготовчих робіт. Кінцева якість залежить від якості роботи на кожнім етапі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління якістю продукції на підприємстві Автозаз,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління якістю продукції на підприємстві Автозаз


Внутрішній аудит в системі ризик-менеджменту на підприємстві


План до курсової роботи:

Внутрішній аудит в системі ризик-менеджменту на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Внутрішній аудит в системі ризик-менеджменту на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит - невід'ємна частина управлінського контролю підприємства; він може бути і незалежним, тобто безпосередньо підпорядковуватися виконавчому органу підприємства, а зовнішнім засновникам [3, c. 54-59].

Інститут внутрішніх аудиторів США (Instilut of Internal Auditors) розробив наступне визначення: внутрішній аудит - це незалежна діяльність в організації (на підприємстві) з перевірки й оцінки її роботи в її ж інтересах [8, c. 187].

Внутрішній аудит - один із способів контролю за ефективністю діяльності ланок структури економічного суб'єкта [7, c. 198].

Мета внутрішнього аудиту - допомогти членам організації ефективно виконувати свої функції. Внутрішні аудитори надають своєї організації (підприємству) дані аналізу і оцінки, рекомендації та іншу необхідну її формацію, що є результатом перевірок.

Суб'єктами внутрішнього аудиту є працівники відділів внутрішнього аудиту, внутрішні аудиторські служби, які звітують лише перед керівництвом підприємства.

Предметом внутрішнього аудиту є сукупність інформації, що є суттєвою при прийнятті управлінських рішень.

Об'єкти внутрішнього аудиту визначаються його цілями і завданнями. Основними об'єктами внутрішнього аудиту є:

- стан ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
- фінансова звітність та її вірогідність;
- стан активів підприємства і джерел їх утворення;
- забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;
- забезпеченість власними засобами;


Война Белой и Алой розы


План до курсової роботи:

Война Белой и Алой розы

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Война Белой и Алой розы,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Причины войны

В конце 14 столетия после Ричарда II сел на престол Генрих IV из дома Ланкастерского, один из внуков Эдуарда III; он сел по праву сильного и счастливого; оставались еще потомки старших сыновей Эдуарда III, так что только личные таланты Генрихов IV и V останавливали претендентов на престол. Но при сыне Генриха V, добродушном, но слабом и болезненном Генрихе VI, эти претенденты поднялись с большою силою. Сам король, потерявший Францию еще в детстве своем, охотно отказался от престола. Но за него крепко держалась супруга его Маргарита Анжуйская [3, c. 29].

Причин, породивших войну в Англии второй половины XV века, называется множество. Их ищут и в политике, и в экономике, и в географии – кому какая точка зрения ближе.

При этом явная, лежащая на поверхности причина – неспособность власти удержать ситуацию под контролем – неизменно отходит на второй план. Между тем в данном случае самое простое объяснение может оказаться и самым верным.

В прошлом столетии широкое распространение получила теория о том, что Англия столкнулась с тяжелейшими экономическими и социальными проблемами, суть которых состояла в противостоянии старых и новых форм хозяйствования. Утверждалось, что экономический спад середины XV века крайне обострил борьбу за политическое влияние, которое было вернейшим способом обрести большое богатство. Деградация экономики прежде всего затронула землевладельческий класс, так как арендная плата падала, а трудовые затраты неуклонно возрастали. Особенно пострадали лорды, чьи владения располагались в Уэльсе, поскольку валлийские арендаторы с успехом противостояли требованиям своих иноязычных английских сеньоров.


Вплив культури обслуговування на ефективність роботи готельних комплексів


План до курсової роботи:

Вплив культури обслуговування на ефективність роботи готельних комплексів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив культури обслуговування на ефективність роботи готельних комплексів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Визначення понять «готельні послуги» та «культура обслуговування» в готельному господарстві, їх значення

Система заходів, що забезпечують високий рівень комфорту, задовольняючих різноманітні побутові і господарські запити гостей, називається в готельному господарстві сервісом. Сервіс потрібно будувати не тільки за принципом попиту (що хоче гість), але і за принципом пропозиції (готель пропонує нові послуги, які може надати, а гість вибирає). Але не можна нав'язувати послуги. Виконавець не має права без згоди споживача надавати додаткові послуги, що надаються за платню. Споживач має право відмовитися від оплати послуг, не передбачених договором. Також забороняється обумовлювати виконання одних послуг обов'язковим наданням інших послуг.

Перелік послуг залежить від категорії готелю. Не у всіх готелях є можливість організовувати побутове обслуговування гостей і надавати їм повний перелік послуг. Проте усюди повинні прагнути того, щоб набір послуг повністю відповідав запитам гостей.

Підприємства, що надають послуги, повинні розміщуватися в доступному місці (частіше всього на першому поверсі). У вестибюлі, на поверхах, в номерах повинна бути інформація про те, як і де отримати послуги, години роботи повинні бути зручними для гостей.

Надаючи які-небудь послуги, персонал повинен проявляти такт і коректність. При наданні послуг важливою є не тільки їх кількість, але і якість. Тому в багатьох готелях проживаючих при від'їзді просять заповнити невеликі анкети, які здаються разом з ключами в службу прийому і розміщення, а потім їх вивчають в службі реклами і маркетингу. Головна функція готельного підприємства – надання тимчасового житла за грошову винагороду. Під готелем розуміється підприємство, призначене для тимчасового мешкання; під мотелем – готель розташований поблизу автомобільної дороги. Допустиме мінімальне число номерів в готелях – не менше 10 [27, с. 40].


Вплив маркетингу на підвищення конкурентоспроможності й поліпшення фінансового становища сучасних підприємств


План до курсової роботи:

Вплив маркетингу на підвищення конкурентоспроможності й поліпшення фінансового становища сучасних підприємств

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив маркетингу на підвищення конкурентоспроможності й поліпшення фінансового становища сучасних підприємств,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення маркетингової діяльності підприємства

Маркетинг — це поєднання точної науки та мистецтва ефективної роботи на ринку. Вперше цей термін з’явився на початку ХХ ст. у США, а через кілька десятків років ним користувалися вже в багатьох країнах світу.

В історичному контексті зародження маркетингу слід поєднувати із зародженням процесу обміну, оскільки саме обмін зумовлював задоволення певних потреб. Незважаючи на те, що на ранніх стадіях обмін здійснювався в неадекватному порядку (часто споживча вартість домінувала на міновою вартістю), можна стверджувати, що саме завдяки обмінним операціям відбувався суспільно-економічний поступ людської цивілізації [30, с. 44].

Як наука маркетинг заявив про себе у 1950-х рр., поєднавши розрізнені наукові напрями частин економічної теорії, психології, соціології, математичного моделювання, мистецтва тощо.

У вітчизняному освітньому та бізнесовому просторі про маркетинг почали вести мову лише з другої половини 1980-х рр. Однак широке впровадження принципів маркетингу в соціально-економічне життя суспільства зумовило потребу у вивченні цієї навчальної дисципліни та освоєння практичних прийомів і методів маркетингу фахівцями найрізноманітніших спеціальностей. Особливо важливими ці знання є для фахівців економічних спеціальностей, оскільки саме вони повинні пам’ятати, що, економлячи на маркетингу, вони наражатимуться на небезпеку отримання негативного сальдо балансу підприємства, де ці спеціалісти працюватимуть [21, с. 55].

Термін «маркетинг» походить від англійського слова «market» і в буквальному розумінні означає якусь діяльність, здійснювану на ринку. Однак це надто загальне тлумачення, що дає лише поверхневе уявлення про сутність даного явища як особливого виду людської діяльності.


Вплив новітніх інформаційних технологій на керування документаційними процесами


План до курсової роботи:

Вплив новітніх інформаційних технологій на керування документаційними процесами

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив новітніх інформаційних технологій на керування документаційними процесами,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичні передумови створення інформаційних технологій для керування документаційними процесами

Сьогодні поняття "керування документаційною діяльністю" все частіше зустрічається в наукових публікаціях, особливо в комп'ютерних виданнях, які часто використовують дослівні переклади англійських термінів. Проте лише в деяких публікаціях робиться спроба зрозуміти зміст цього поняття, його значення для документознавства як наукової дисципліни і для практичного застосування даного терміна. Доречно навести визначення, підготовлене термінологічної групою Міжнародної ради архівів: "під керуванням документацією розуміється область загального адміністративного управління, спрямована на економне та ефективне створення, використання та зберігання документів протягом їх життєвого циклу" [31, с. 70].

У чому відмінність цього поняття від загальноприйнятого в українській практиці терміна діловодство? Діловодство, згідно з передостаннім державним стандартом, визначається як галузь діяльності, забезпечує документування і організацію роботи з офіційними документами. Цим ДСТУ діловодство одночасно розуміється і як документаційне забезпечення управління. Тим самим сучасне діловодство як би піднімається на новий рівень, і його сфера дії поширюється на всю документацію організації [15].

Документаційне управління, - це термін, що характеризує перехідну стадію від традиційного діловодства до управління документаційного процесу [16].

Отже управління документацією як повноцінну управлінську функцію організації, реалізація якої поширюється на всі стадії життєвого циклу побутування документів (від виникнення документів - до їх знищення або передачі на зберігання до архіву), всі види документів і системи документації організації.


Вплив особистісних особливостей на виникнення та розвиток синдрому "професійного вигорання" у працівників


План до курсової роботи:

Вплив особистісних особливостей на виникнення та розвиток синдрому “професійного вигорання” у працівників

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив особистісних особливостей на виникнення та розвиток синдрому “професійного вигорання” у працівників,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність синдрому «професійного вигорання». Історія розвитку вчення про синдром у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених

Отже, синдром «професійного вигорання» - один із проявів стресу, з яким стикається людина у власній професійній діяльності. Цей термін - загальна назва наслідків тривалого робочого стресу і певних видів професійної кризи. Оскільки дані сучасних досліджень унаочнили так, що «професійне вигорання» можна вирізнити від інших форм стресу не лише концептуально, а й емпірично, виникла необхідність у систематичних наукових дослідженнях цього синдрому.

Щодо аналізу основних підходів до вивчення синдрому «професійного вигорання» слід зауважити, що цей феномен став предметом спеціального аналізу зовсім недавно.

Термін «професійне вигорання» (англ. - «burnout») введено американським психіатром X. Дж. Фрейденбергером у 1974 році. Фрейденбергер ввів це поняття для характеристики психічного стану здорових людей, які інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно перебувають в емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги. Це люди, які працюють у системі «людина - людина»: лікарі, юристи, соціальні працівники, психіатри, психологи, вчителі; менеджери тощо [3].

Вигорання - термін, що став відомим не раптово. Люди використовували його задовго до того, як наукова психологія визнала вигорання феноменом, вартим дослідження. Метафоричні сполучення, утворені з допомогою дієслова «горіти», зустрічаються в літературі минулих століть і нашого часу. Перші письмові описи синдрому вигорання, його причин і симптомів сягають ще Біблійних часів. У Старому Завіті 1. Царів (17-22) є історія пророка Іллі, яку вважають класичним випадком вигорання [4, с. 8]:


Вплив особистісних якостей керівника на морально-психологічний клімат у колективі


План до курсової роботи:

Вплив особистісних якостей керівника на морально-психологічний клімат у колективі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив особистісних якостей керівника на морально-психологічний клімат у колективі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Морально-психологічний клімат у колективі: сутність та структура, детермінанти формування

Феномен психологічного клімату організації можна визначити як переважний відносно стійкий психічний стан (настрій) колективу, що відображає особливості його життєдіяльності. Як синонім даного поняття в психологічній літературі часто використовують поняття «морально-психологічний клімат», «соціально-психологічний клімат», «моральна атмосфера», «духовна атмосфера» [1, 16, 61].

Психологічний клімат – багатогранне явище, яке має різноманітні вияви, або структурні елементи, що можуть бути класифіковані за кількома критеріями. Одним із критеріїв, який можна покласти в основу такої класифікації і відповідно – в основу побудови структури психологічного клімату, є такий показник, як «ставлення членів колективу до об’єктів навколишнього світу» [32, с.140]. Виходячи з цього критерію, можна виокремити чотири структурних елементи психологічного клімату, які відображають ставлення членів трудових колективів до загальної справи, один до одного, світу в цілому, самих себе. Слід зазначити при цьому, що перші дві складові є первинними, тобто найпоказовішими і найбільш безпосередніми виявами психологічного клімату. Наступні – вторинні, більш опосередковані, оскільки вони зумовлюються не лише життєдіяльністю конкретного освітнього колективу, а й іншими факторами (соціальними та власне особистісними).

У свою чергу, всі вияви психологічного клімату мають два основних параметри:
а) предметний (спрямованість уваги та характер сприйняття працівниками тих чи інших сторін їхньої діяльності);
б) емоційний (задоволення або незадоволення цією діяльністю).


Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі


План до курсової роботи:

Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення податкової політики для забезпечення економічної і соціальної стабільності в державі

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Саме через податкову політику держави відбувається становлення і розвиток податкової системи держави. Основними принципами податкової політики є фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість.

Історичний розвиток суспільства зумовив становлення податку як невід'ємного та обов'язкового атрибуту державної влади. Саме завдяки посередництву таких інструментаріїв, держава отримала змогу виконувати свої функції як основне соціополітичне, культурне, економіко-правове об'єднання груп осіб, які мали спільні інтереси та територію проживання.

Початкові зародки вчення про податки, які поклали початок теорії оподаткування, з'явилися в Епоху Просвітництва. Вони дістали назву атомістичної теорії, згідно якої податок розуміють як результат договору між сторонами, за яким підлеглий вносить державі плату за різні послуги [22]. Головними представниками згаданої теорії стали Ш. Монтеск'є, Т. Гоббс, С.Вольтер, О. Мірабо. Зокрема, Ш. Монтеск'є зазначав: «Податок - частина, яку кожний громадянин надає із свого майна для того, щоб отримати охорону тієї частини, що залишилась або використати її з більшою насолодою». Вольтер притримувався думки, що «сплачувати податок означає віддавати частину свого майна, щоб зберегти залишкове» [22].

Особливе місце в розвитку теорiї податкiв, їх вiдображенні в господарських операцiях належить представникам класичної школи в особi А. Смiта i Д.Рiкардо та їх послiдовникiв, якi найглибше розробили питання економiчної природи податкiв. А. Смiт стверджує, що податок, – це справедлива цiна за послуги держави. Вiн писав: “Витрати уряду щодо своїх пiдданих – те саме, що витрати управлiння вiдносно господарiв великого помістя, зобов'язаних брати участь у цих витратах у розмiрi доходiв, отримуваних кожним із цього помiстя” [16, с.78].


Впровадження сучасних технологій управління персоналом на інноваційному підприємстві


План до курсової роботи:

Впровадження  сучасних технологій управління персоналом на інноваційному підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Впровадження сучасних технологій управління персоналом на інноваційному підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основні етапи еволюції управління персоналом

Упродовж тривалого періоду розвитку суспільства проблемами формування ефективної системи управління людьми опікувалися видатні вчені, теоретики та практики. Питання про сутність, основні складові елементи та принципи раціонального управління персоналом являли собою предмет їх досліджень, хоча окремої науки, навчальної дисципліни та цілеспрямованої управлінської діяльності щодо управління персоналом організацій майже до середини ХХ-го століття у світі не існувало.

Характеризуючи еволюцію поглядів на управління персоналом, можна виділити декілька етапів, що є відповідними до формування та розвитку управління персоналом.

Загалом, доіндустріальна епоха, включаючи рабоволодіння, яке характеризувалося застосуванням методів прямого примусу до праці, а також епоху феодалізму із властивою їй відсутністю особистої свободи, не потребувала якихось «раціоналізованих» підходів до управління людьми.

І тільки із виникненням та розвитком капіталізму, ринкової економіки управління виробництвом, а з ним - і управління людьми, їх працею, набуває все більшого значення. І все ж до кінця ХІХ-го - початку ХХ-го століття наукового управління, і тим більше управління персоналом, не існувало[8,c.43].

Розвиток капіталістичного способу виробництва у Англії у першій половині ХІХ-го сторіччя потребував значної кількості робітників. Важкі соціально-економічні умови життя фермерів спонукали їх залишати свої місця та заповнювати центри розвитку мануфактурного виробництва, погоджуватися на всяку працю за мізерну платню, яка забезпечувала їм життя хіба що на межі фізичного існування. За таких умов у роботодавців рідко виникали проблеми із залученням необхідних працівників.


Впровадження процесного підходу на підприємстві, готель Турист


План до курсової роботи:

Впровадження процесного підходу на підприємстві, готель Турист

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Впровадження процесного підходу на підприємстві, готель Турист,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 200 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ «ТУРИСТ», М. КИЇВ

Готель «Турист» - п’ятизірковий готель в Києві. Адреса готелю: вул. Р. Окипної, 2.

П’ятизірковий готель «Турист» є одним з кращих місць для проведення бізнес-зустрічей на Україні. Функціональний бізнес-центр і зі смаком прикрашені банкетні зали підійдуть для будь-якого заходу в Києві: від корпоративних свят до прес-конференцій та презентацій.

«Турист» пропонує своїм гостям послуги унікального спа-салону Києва «Натюрель» і фітнес клубу «Олімпус» з 23-метровим закритим басейном.

Готель також відомий своїми ресторанами і барами в Києві. Серед них - головний ресторан готелю «Гриль Азія», що спеціалізується на стравах європейської та азіатської кухні, «Бар на 8», що відкриває панораму на історичну частину міста, і затишний Лобі Лаунж Бар, місце для невеликих зустрічей в самому серці готелю.

Готель «Турист» пропонує наступні послуги:

1) номери та послуги (234 номери, включаючи 25 номерів люкс), в яких передбачаються:
- окрема робоча зона;
- мармурова ванна кімната і окрема душова кабіна;
- 25-дюймовий телевізор;
- дитяче ліжечко за попереднім замовленням;
- система клімат-контролю;
- ранкова газета;
- голосова пошта;
- міні-бар;
- цілодобові послуги консьєржа;
- високошвидкісна інтернет-лінія;
- максимальна кількість гостей у номері;