ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Типи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних картокТипи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних карток

Типи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних карток1.1. Історія виникнення та розвитку платіжних карток

Ідея кредитної картки була висунута в книзі Едуарда Белламі “Дивлячись назад” в 1880 році. Проте, реально перша кредитна карта була випущена лише в 1914 році відомою фірмою Mobil Oil (правда раніше ця фірма називалася General Petroleum Corporation California). Випущені даною компанією карти використовувалися при оплаті торгових операцій по нафтопродуктах. Перші картки були картонними, дані на них були або написані, або видавлені. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Типи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних карток.

В 1928 році компанією Бостона Farrington Manufacturing були випущені перші металеві пластинки, на яких видавлювалася адреса і які видавалися кредитоспроможним клієнтам. Продавець вкладав таку пластинку в спеціальну машинку, звану імпринтером, і букви, видавлені на ній, віддруковувалися на торговому чеку.

Пошук відповідного матеріалу затягнувся на десятиріччя, і лише в 60-ті роки було знайдено прийнятне рішення - пластикова картка з магнітною смугою. Десять років потому, в 1975 р. француз Ролан Моренно винайшов і запатентував електронну карту пам'яті. Пройшло ще декілька років, і компанія Bull (Франція) розробила і запатентувала смарт-карту з вбудованим мікропроцесором. Придбати курсову на тему - Типи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних карток, можна вже сьогодні!.

1 жовтня 1958 року була випущена перша карта American Express. Вже через рік ця компанія налічувала 32 тисячі підприємств і більше 475 тисяч утримувачів карток. Такий успіх American Express пояснюється, по-перше, тим, що компанія придбала Universal Travel Card, що випускалася Асоціацією американських готелів. Але головною причиною була вже існуюча розгалужена міжнародна сіть обслуговування дорожніх чеків “American Express” і величезні фінансові кошти, що дозволили кредитувати клієнтів.

В 50-ті роки понад 100 американських банків почали свої програми кредитних карток. Але, мабуть, принципово новий період в розвитку карткового, бізнесу почався, коли в нього вступили перший і другий за величиною американські банки: Bank America і Chase Manhattan Bank. Це відбулося також в 1958 році [11, с. 93].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Типи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних карток,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Типи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних карток


Теоретичні основи викладання російської мови на сучасному етапі


План до курсової роботи:

Теоретичні основи викладання російської мови на сучасному етапі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретичні основи викладання російської мови на сучасному етапі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ

Поняття «компетентність» не є новим ні в зарубіжній, ні у вітчизняній психолого-педагогічній науці. Так, уже в 80-х рр. ХХ ст. ідея і термін «компетентність» широко використовувались у США та деяких країнах Європи. Саме поняття «компетентність» виникло в процесі вивчення досвіду роботи провідних учителів США. Уже тоді було здійснено спробу використати термін «компетентність» у значенні «освітній результат діяльності учня».

Протягом останніх десятиліть на межі ХХ–ХХІ ст. поняття «компетентність» стало все більше виходити на загальнодидактичний, загальнопедагогічний і методологічний рівні.

Посилена увага до цього поняття зумовлена також рекомендаціями Ради Європи, що стосуються оновлення освіти. Остання визначила компетентність, як мету і результат освітнього процесу.

Протягом життя людина має можливість постійно вдосконалювати власні компетенції, розвивати їх, доповнювати. За дослідженням С. Карамана, компетенції починають формуватися від народження дитини і під час пізнання нею реальних об’єктів дійсності [7, с. 3].

До закінчення школи, в учня мають бути сформовані всі основні компетентності. Потім вони будуть лише розвиватися, як стверджує П. Біблів [7, с. 3].

Комунікативна компетентність – це категорія, яка своїм змістом зорієнтована безпосередньо на практичний аспект навчання мови. Більше того, вона визначає домінуючу спрямованість навчального процесу. Ця категорія характеризується поліфакторністю своїх складників, що утруднює теорію її осмислення і не дає змоги дійти висновку щодо єдиного визначення цього поняття.

Уміння, що використовує людина в процесі своєї мовленнєвої діяльності, як стверджує М. І. Пентилюк, називаються комунікативними вміннями, що ґрунтується на чіткому усвідомленні дії, її складу, структури [7, с. 3].


Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука


План до курсової роботи:

Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Формування теорії держави і права як самостійної юридичної науки

Наука – це важлива форма суспільної свідомості, яка включає в себе різні погляди, ідеї, теорії людей і суспільства, в тому числі юридичні, філософські, правові, соціальні, економічні, релігійні, моральні й інші. Всі вони в кінцевому результаті визначаються суспільним буттям, умовами і потребами матеріального і духовного розвитку суспільства.

В нових соціальних умовах наука – це не лише форма суспільної свідомості, вона стає безпосередньою виробничою силою, так як будь-яка діяльність людини прямо або опосередковано зв'язана із застосуванням науково-технічних досягнень, певних знань, в тому числі гуманітарних. Якщо взяти економічні науки, то в останні роки можна прослідкувати негативні тенденції що відповідно впливає на розвиток нашої економіки та соціального життя. Законодавство України, в свою чергу, повинно відображати закономірності економічного і політичного розвитку суспільства. Законодавство може стимулювати економічний і духовний розвиток суспільства, якщо воно науково обґрунтоване. Якщо ні, то закони можуть гальмувати такий розвиток, а іноді можуть і нейтрально відноситись до такого розвитку. Таким чином, бачимо, що наука – це система достовірних знань про об'єктивні закони розвитку природи і суспільства, які були набуті в ході історичного розвитку суспільства. Завдання науки полягає в тому, щоб дати правильне пояснення явищам природи і су
спільства. Прогрес науки полягає в тому, що вона все повніше і глибше відображає реальну дійсність [13, с. 8].

Всю сукупність наук можна класифікувати на дві великі групи: природничі і суспільні. Таке протиставлення в певній мірі умовне тому, що суспільство, цивілізація, як і окрема людина, — це також частина природи, яка виділилась із рослинного і тваринного світу і підпорядковує всю природу своїм потребам.

Суспільні науки досліджують розвиток людського суспільства. Іноді суспільні науки називають гуманітарними (в перекладі з латині – людство). Усі суспільні науки класифікуються на філософію, соціологію, політологію, політекономію, історію, юриспруденцію або правознавство тощо. Наука, яка об'єктом свого дослідження має державу і право, називається правовою або юридичною наукою.


Теорія і практиа фармацевтичної інформатики


План до курсової роботи:

Теорія і практиа фармацевтичної інформатики

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теорія і практиа фармацевтичної інформатики,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

Фармацевтичну інформацію розглядають як відомість, статистичні, нормативні, правові, економічні, управлінські факти, а також із галузі, пов’язаної із науковою фармацевтичною інформацією та інформацією, яка стосується лікарських засобів, які необхідні для того, щоб здійснювати фармацевтичну діяльність.

До даної категорії відносять відомості, які функціонують у фармацевтичній сфері та, яка описує фармацевтичні, хімічні, фармакоекономічні і інші властивості лікарських засобів; відомості, які стосуються виробничих процесів, розподілу і відпустку лікарських засобів; процеси, пов’язані із управлінням інформаційних потоків; процеси, фінансового характеру та процеси, пов’язані із лікарським забезпеченням населення., відомості економічних й інформаційних планів, якими обмінюються кожна із систем управління.

Усі вони об’єднані у систему фармацевтичної інформації. Систему фармацевтичної інформації розглядають як комплекс установ, спеціалістів, інформаційних процесів і технологій, мета яких полягає у зборі, обробці, зберіганні та забезпеченні даними, які було одержано фармацевтичною наукою і практикою [21, с. 25].

До основних законів, які здійснюють вплив на фармацевтичну інформацію є такі нормативні акти як Закон України «Про охорону здоров’я», «Про інформацію», «Про лікарські засоби», «Про рекламу», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про науково-технічну інформацію», «Про телебачення та радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

До провідного органу у системі виконавчої влади, який забезпечує державну політику у сфері охорони здоров’я, санітарне та епідемічне благополуччя громадян; створює, виробляє, контролює якість та реалізацію лікарських засобів і виробів медичного призначення відносять Міністерство охорони здоров’я України.


Техніко-криміналістичне дослідження грошових знаків


План до курсової роботи:

Техніко-криміналістичне дослідження грошових знаків

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Техніко-криміналістичне дослідження грошових знаків,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Створення національної валюти

Гроші - це особливий товар, що виконує роль всезагального еквіваленту, і є неодмінним атрибутом будь-якого суспільства. Фальшування грошей посягає на кредитно-фінансову та економічну систему держави, тому грошовим знакам завжди приділяється дуже велике значення.

Перехід України на свою національну валюту здійснювався поступово. На першому етапі були випущені тимчасові грошові знаки-купони (карбованці). До 1996 року в Україні в обігу були купони вартістю від 1 до 1 000 000 карбованців [3].

У жовтні 1991 року було розміщено замовлення на виготовлення банкнот номінальною вартістю 1, 2, 5, 10 та 20 гривень на фірмі «Канадіан Банк Нот Компані Лімітед» (Канада), [1]. У травні 1993 року було укладено контракт з англійською фірмою «Томас Де Ля Рю енд Компані Лімітед», яка на своїх фабриках виготовляла високоякісні цінні папери і паперові гроші для багатьох країн світу. Цей контракт передбачав поставку устаткування, новітніх технологій та навчання наших фахівців.

Створення в Україні остаточно сформованої грошової системи з постійною національною валютою вимагало застосування всіх необхідних заходів її захисту. Для забезпечення належного захисту національної валюти в Україні у березні 1994 року був введений у дію банкнотно-монетний двір [4], який використовує найсучасніші технології, системи комп’ютерної графіки, виготовлення оригінальних друкарських форм та захищених фарб. Це друкарські лінії, що включають офсетні машини «Супер-Сімултан-312» і машини інтагліо друку «Супер Орлов Інтагліо», це автоматичний контроль якості продукції на машині «Нота-Чек», тобто лінії автоматичної обробки банкнот «Кутпак-2» та близько 250 одиниць технологічного устаткування, виготовленого провідними фірмами Німеччини, Австрії, Італії.

Банкнотно-монетний двір виконує замовлення на виготовлення банкнот, різних видів цінних паперів і документів суворого обліку. Усе, що виготовляється банкнотно-монетним двором, має найсучасніші засоби захисту від підроблення.


Технології управління інноваціями в публічній сфері


План до курсової роботи:

Технології управління інноваціями в публічній сфері

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Технології управління інноваціями в публічній сфері,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття і класифікація інновацій

Щодо поняття «інновація», то воно є досить багатовимірним і широко застосовуваним в економічній сфері та технічній галузі діяльності суспільства й практично не застосовується у сфері публічного управління. Виходячи зі змістового наповнення даного терміну, інновації в публічному управлінні слід розглядати як нові форми і методи роботи органів публічної влади, нові управлінські технології, підходи та інструменти, які використовуються для розв’язання завдань, з одного боку, для вдосконалення самої системи публічного управління, а з іншого – для забезпечення суспільного розвитку. Ці інновації передбачають виявлення і використання латентних потенціалів системи публічного управління та об’єктів її впливу на основі емпіричного досвіду й новітніх наукових досягнень.

Об’єктом інноваційного розвитку публічного управління є як сам процес управління, так й інновації, які впроваджуються й використовуються на всіх рівнях і в органах публічної влади. Інноваціями в публічному управлінні можуть бути нові або трансформовані організаційні структури, фінансові, інформаційні, правові та інші механізми управління суспільним розвитком, підходи у взаємодії органів публічної влади з громадськістю і бізнесом [12, с. 125].

Термін "інновація" вперше ввів у науковий обіг австрійський учений Йозеф Шумпетер 1912 р. у праці "Теорія економічного розвитку". Він визначав інновації як нову науково-організаційну комбінацію використання виробничих факторів, яка мотивована підприємницьким духом. Шумпетеру належить і перша спроба класифікувати інновації. Так, він виділяв п'ять типів інновацій:

  1. виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями;
  2. впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції.;
  3. застосування нових матеріалів;
  4. освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни;

5) впровадження нових організаційних форм.


Товарна політика підприємства та механізм її реалізації


План до курсової роботи:

Товарна політика підприємства та механізм її реалізації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Товарна політика підприємства та механізм її реалізації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічна сутність товарної політики підприємства та механізму її реалізації

Маркетингова товарна політика - це комплекс заходів щодо формування ефективного, з комерційної точки зору, асортименту, спрямований на підвищення конкурентоспроможності продукції, створення нових товарів, оптимізації асортименту, продовження життєвого циклу товару.

Основним завданням товарної політики є створення такого товару чи послуги і такого управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж використовувались мінімально як допоміжні для досягнення фірмою визначеної мети.

Товарна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити прийняття рішень стосовно формування асортименту й управління ним; підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні; знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробку і реалізацію стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів [2, с. 115].

Проаналізувавши та узагальнивши усі наведенні варіанти можна визначити маркетингову товарну політику як комплекс дій підприємства, що направлений на формування та управління конкурентоспроможним асортиментом товарів, за умов ефективного використання існуючих можливостей з метою задоволення потреб споживачів та отримання компанією прибутку. Також, виходячи з визначень, варто зазначити, що товарна політика тісно пов’язана з виробничими та ресурсними можливостями підприємства та обов’язково повинна їх враховувати. Головна мета ефективної маркетингової товарної політики – створення товару, що має визначені конкурентні переваги, максимально повно задовольняє потреби ринку та приносить прибуток підприємству [8, с. 152].

Розробка і здійснення товарної політики вимагають дотримання таких умов: чіткої уяви про цілі виробництва і збуту на перспективу; наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; доброго знання ринку і характеру його вимог; чіткої уяви про свої можливості і ресурси (дослідницькі, науково-технічні, виробничі, збутові) нині і на майбутнє. Структура та цілі маркетингової товарної політики наведені на рис. 1.1.


Транскордонне та міжрегіональне співробітництво України


План до курсової роботи:

Транскордонне та міжрегіональне співробітництво України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Транскордонне та міжрегіональне співробітництво України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність транскордонного та міжрегіонального співробітництва

На сучасному етапі розвитку людського суспільства дедалі вагомішою стає самоорганізація спільнот, використання у цьому процесі різних форм і методів, механізмів і підходів для пом’якшення глобальних викликів в умовах значних коректив і змін в геополітичному просторі, особливо після «великого» розширення Євросоюзу 2004-2007 рр. та подій в Україні 2014 р.

Поняття транскордонного співробітництва в його сучасному розумінні виникла порівняно недавно - в середині минулого століття, коли регіони Європи почали відігравати незалежну роль у міжнародних відносинах, вони отримали ширші права здійснювати міжнародну співпрацю на місцевому рівні. В результаті виникла і пропагується концепція "Європи регіонів", де головну роль відіграють вже не держави, а окремі регіони, важливою складовою яких є транскордонне співробітництво [2, c. 46].

Для реального сприйняття та подальшого розгляду цього питання доцільно надати відповідні термінологічний інструментарій для транскордонного співробітництва.

Регіон - це одна або кілька суміжних адміністративно-територіальних одиниць держави, де чинне законодавство встановлює певний механізм економічних та інших відносин.

Міжрегіональне (міжтериторіальне) співробітництво - це особлива система взаємодії між регіонами, що не мають спільного кордону (у тому числі, що взагалі не прилягають до державного кордону), де характер співпраці згідно з чинним законодавством та міжнародними актами також визначається Мадридською конвенцією та рішеннями місцевої влади.

Режим державного кордону - система правил і механізмів охорони кордону та його перетинів, а також діяльність конкретних об'єктів та служб безпосередньо вздовж державного кордону, в пунктах пропуску, у певних районах та населених пунктах, визначена національним законодавством та міждержавними угоди (зокрема щодо візових питань).


Транснаціоналізація і глобалізація економічних відносин


План до курсової роботи:

Транснаціоналізація і глобалізація економічних відносин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Транснаціоналізація і глобалізація економічних відносин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, цілі, принципи та причини економічного глобалізму

Головною характеристикою сучасного стану розвитку світової економіки являється розширення інтеграційних процесів глобалізації, які мають значний вплив на формування міжнародних відносин, змінюють напрями та тенденції розвитку національних країн світу.

Представники класичної школи, на думку вченого, у визначенні глобалізації спираються на дослідження Роланда Робертсона, який представив глобалізацію у своєму творі «Глобалізація: соціальна теорія та глобальна культура» як двоєдиний процес перетворення загального в окреме і окремого в загальне [30, с. 135].

Гіперглобалісти схиляються до думки, що сучасна глобалізація призведе в результаті до створення нового загальносвітового порядку, при якому повноваження і легітимність національних держав практично нівелюються. Підтвердження цьому вони вбачають у поступовій втраті національними урядами здатності контролювати ті процеси, які відбуваються в їх власних кордонах. Школа трансформістів найчисленніша і найбільш неоднорідна. Ці дослідники доводять, що глобалізація є багатоаспектним, суперечливим, довгостроковим процесом, на який впливають численні чинники, або явищем, результат якого неможливо достовірно спрогнозувати. Головною особливістю цієї школи є розуміння сутності глобалізації як феномена сучасного світу, який лежить в основі провідних радикальних трансформацій у всіх сферах розвитку сучасного суспільства – економіці, політиці, культурі, управлінні тощо [9, с. 206].

Скептики на противагу всім іншим школам вважають, що глобалізація спричиняє лише посилення взаємодії між окремими суб’єктами з різних куточків світу. При цьому суверенні держави продовжують відігравати головну роль на міжнародній арені, і безпосередньо керують глобалізацією.


Трипільська археологічна культура в Україні


План до курсової роботи:

Трипільська археологічна культура в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Трипільська археологічна культура в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Побут трипільців

Спочатку трипільці жили в невеликих поселеннях, які розташовувались переважно на невеликих пагорбах біля водойм. Поселення мали незвичайний дизайн: будинки розташовувались по колу або декількох концентричних колах.

Можливо, було легше захищатися від ворога. Пізніше з’явилися величезні поселення, що нагадували міста, їх називали протомістами. Населення їх було до 10 000. Таким чином, археологи нарахували 1575 жителів у селищі біля міста Майданецьке та 2700 біля міста Талянки [9; 11].

У поселенні проживало від декількох сотень до 50 000 людей за так званими протоколами. Трипільці мали постійне чотирикутне житло. При будівництві будинку в землю забивали дубові стовпи, між якими розміщували плетені стіни і покривали глиною. У районах без деревини будинки будували глиняними валиками. Дах вкривали соломою чи очеретом. Він мав чотири схили та отвір для диму. Підлогу вимощували глиняними випаленими блоками, які потім обмазувалися глиною. Частіше за все будівлі складались з двох або трьох кімнат, з однією великою глинобитною піччю, навколо якої знаходились лежанки з випаленої цегли. Хати розмальовували як усередині, так і ззовні. Зовні трипільські житла білили та фарбували в жовтий або червоний кольори. Іноді вони розписувалися дивовижними червоно-чорними візерунками. Таке декоративне мистецтво створювало неповторний колорит кожного селища.

Залишки будинків, а також їх глиняні макети, знайдені археологами, дозволяють відновити вигляд трипільських будинків. Зазвичай це одно- або двоповерхові чотирикутні будинки (мал. 1.1). Стіни були побудовані з вербової лози, яку покривали глиною. Дах був похилий, вкритий пучками соломи чи очерету. Вікна були маленькі і круглі. У кожному будинку була піч, біля якої ставили обпалену глиняну лавку. Були, також дерев’яні меблі: стільці, столи, крісла зі спинками. Начинки будинків були глиняними [4; 9; 11].

У другій половині VI тисячоліття і в першій половині V тисячоліття до н.е. племена трипільської культури оселились у басейні Дністра та Південного Бугу, де дослідники виявили багато ранньотрипільських поселень. У цей період вони в основному селилися в низьких місцях біля річок, але вони, також знаходили поселення, розташовані на високих плато.


Удосконалення організації постачальницько-збутової діяльності підприємства


План до курсової роботи:

Удосконалення організації постачальницько-збутової діяльності підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Удосконалення організації постачальницько-збутової діяльності підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність понять постачальницької та збутової діяльності на підприємстві

В сучасних умовах на ринку діє велика кількість підприємств та фірм, які являються важливою ланкою та невід’ємною частиною всієї економіки країни. Саме на рівні підприємства створюються усі необхідні товари та послуги для суспільства та задоволення потреб споживачів. Підприємство являє собою ту ланку, на якій формується закупівельна, виробнича, комерційна, збутова та інша діяльність, за допомогою якої виробляється потрібна суспільству продукція та надаються необхідні послуги.

Сьогодні більшість підприємств працюють в кризових умовах, при нестабільному положенні економіки, ці, та багато інших негативних факторів, таких як підвищення рівня цін на матеріали та зниження споживчого попиту на товари та послуги спонукають підприємства до постійного розвитку та пошуку нових ідей у сфері постачання матеріалів та збуту виробленої продукції.

Оскільки насиченість ринків товарами достатньо велика, підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції та постійно вимушені шукати нові шляхи зниження сукупних витрат підприємства та боротися за свою аудиторію покупців.

Ефективна організація постачальницько-збутової діяльність підприємства набуває сьогодні особливої актуальності. Це пов'язано, в першу чергу з тим, що основним джерелом доходу, а, отже, умовою життєдіяльності підприємства стає ефективно працююча система постачання та збуту, які в свою чергу, допомагають підприємству враховувати потреби ринку і бути конкурентоспроможним.

Враховуючи це, можна зробити висновок, що для успішної роботи підприємства потрібна розробка ефективних методів організації постачальницько- збутової діяльності.

Для того, щоб задовольнити попит кінцевого споживача необхідно вміло організувати та керувати постачальницько-збутовою діяльністю на підприємстві.

Будь-яке підприємство, як виробниче, так і торгове, можна розглядати як логістичну діяльність, яка включає в себе практичну реалізацію комплексних логістичних функцій та елементарних логістичних операцій, які наведено в табл. 1.1 [91, c.15].