ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Туристичні ресурси України та перспективи розвиткуТуристичні ресурси України та перспективи розвитку

Туристичні ресурси України та перспективи розвитку1.1 Історія розвитку туризму

Масовий туризм є феноменом XX століття, оскільки отримав сучасний вигляд в основному за рахунок автомобілів і літаків з реактивними двигунами. Проте люди подорожували вже з незапам'ятних часів, головним чином для того, щоб уникнути голоду або небезпеки. Останки перших людей були знайдені в Західній Європі, Африці, Китаї і Джаві. Цей факт вказує на чудову здатність стародавніх людей подорожувати на дальні відстані без яких-небудь засобів пересування [16, с. 83]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Туристичні ресурси України та перспективи розвитку.

Винахід грошей фінікійцями і розвиток торгівлі, що почався в 4-му тисячолітті до н. е., можна визначити як початок сучасної ери подорожей. Фінікійці також винайшли писемність і колесо, так що їх по праву можна вважати родоначальниками «туристичного бізнесу». Як перших мандрівників можна виділити жителів Океанії та Середземномор’я. Серед найперших були подорожі по Океанії. Маленькі човникові каное, не більше 40 футів завдовжки, використовувалися для подорожей з Південно-Східної Азії через Індонезію і Тихий океан до островів Маркізи, архіпелагу Туамоту і Об’єднаних островів. В 500 р. до н.е. Полінезія із Об'єднаних островів подорожувала на Гаваї на відстань більше 2 тис. миль. Навігація здійснювалася шляхом спостереження за розташуванням сонця і зірок, хвилями океану, хмарами і польотами птахів. Нерозгаданою залишається проблема поповнення запасів прісної води та їжі.

В стародавній колисці Західної цивілізації подорожі з метою торгівлі, комерції, релігії, лікування або навчання були популярними ще за давніх часів. У Старому Заповіті існують численні згадки про подорожі торговців на караванах. З метою вивчення нових територій відправлялися в далекі подорожі старогрецькі учені (Геродот, V ст. до н.е.) і дослідники інших країн (Піфей, IV ст. до н.е.). Придбати курсову на тему - Туристичні ресурси України та перспективи розвитку, можна вже сьогодні!.

Починаючи з 776 р. до н.е. щорічно на Олімпійські ігри з’їжджалися тисячі любителів спорту і шанувальників мистецтв не тільки з Еллади, але і інших держав Середземномор'я. До цього періоду відноситься і споруда спеціальних великих будинків, в яких могли розміститися і відпочити атлети і глядачі [16, с. 92]. Нагромаджені до початку нашої ери географічні дані про різні країни якнайповніше були висловлені стародавніми географами Страбоном (63 р. до н.е. - 20 р. н.е.) і Клавдієм Птоломеєм (90-168 рр. н.е.).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Туристичні ресурси України та перспективи розвитку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Туристичні ресурси України та перспективи розвитку


Особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку


План до курсової роботи:

Особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історико-педагогічні аспекти розвитку творчої уяви дошкільників

Уява в житті людини відіграє особливу роль. Уява – це один з важливих психічних пізнавальних процесів. Адже творча людина з розвиненою уявою більш ефективно має можливість виходити з важких життєвих ситуацій, приймати нестандартні рішення, складати плани на майбутнє і т. д. Така людина має більше шансів і можливостей в сучасному розвиненому суспільстві. Отже, уява людини є важливою якістю, яку необхідно розвивати з самого дитинства.

Визначення поняття «уява» намагався сформулювати ще сам Сократ. Він визначав поняття уяву, як невіддільну частину мистецтва, а мистецтво є наслідуванням космосу або діяльності людей і тварин. Аристотель і Платон також займалися дослідженням поняття уяви. Вони першими поставили цю проблему як наукову, проаналізували її сутність і розкрили основні риси. Платон вважав, що уява – це змішання чуттєвого відчуття і думки, проте на думку Аристотеля, уява це певний рід діяльності, специфічним продуктом якого є пізнавальні образи навколишньої дійсності.

Гегель писав: «уява може бути пов'язана з витоком пізнавального процесу, «началом начал», може проявитися в здатності суб'єкта встановлювати різного роду зв'язки на всіх етапах розвитку, нарешті, виступати в якості синтезу» [10, с. 34].

Уява в сучасній психології розглядається як одна з форм відбивної діяльності свідомості. Уява допомагає відображати дійсність не як існуючу, а як певну можливість або ймовірність. За допомогою уяви людина здатна виходити за рамки наявного досвіду і поточного моменту часу, що дозволяє знаходити безліч варіантів виходів із ситуації [5, с. 181].

Іншими словами, уява – це обов'язковий компонент творчої діяльності людини, який виражається в побудові образів результатів діяльності, яка також забезпечує створення макета поведінки людини в різних невизначених ситуаціях. Разом з тим уява може також виступати і як засіб формування образів, які не зумовлюють діяльність, а замінюють її.


Особливості творчих здібностей дошкільника


План до курсової роботи:

Особливості творчих здібостей дошкільника

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості творчих здібостей дошкільника,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Теоретичний аналіз проблеми творчих здібностей в психолого-педагогічній літературі

В даний час можна відзначити підвищений інтерес до проблеми творчих здібностей, що дозволяє розглядати людину як потужний природний ресурс розвитку суспільства, бо в сучасних, швидко змінних умовах зростає потреба в особистостях творчих, професійно і соціально мобільних, відкритих новому досвіду, що вміють знаходити рішення в нестандартних ситуаціях.

Природні задатки творчих здібностей притаманні кожній людині. Але щоб розкрити їх і розвинути в повній мірі, потрібні певні об'єктивні і суб'єктивні умови: раннє і вміле навчання, творчий клімат, вольові якості особистості (завзятість, працездатність, сміливість та ін.).

Один з перших дослідників творчості Ф. Гальтон стверджував переважну роль спадковості і расових чинників можливості творчих проявів людей. У подальших дослідженнях здатності до творчості розроблялася з позицій різних психологічних теорій. Так, наприклад, представники психоаналізу (З. Фройд, Е. Фромм, К. Юнг та ін.) пов'язували творчі прояви з дитячими переживаннями комплексів, з сублімацією психічної енергії в творчість (З. Фрейд), подоланням комплексу недостатності («неповноцінності») (А. Адлер), дією архетипів колективного несвідомого [7].

У гештальтпсихології (М. Вертгеймер, К. Дункер, К. Левін та ін.) основною здатністю до творчості вважається інтуїція, яка поряд з цілісним сприйняттям є основою творчого мислення. У гештальтпсихології закладена традиція дослідження творчості як продуктивного мислення, процесу вирішення проблемних завдань (О. Зелц). Дослідження в області мислення (В. Келлер, О. Дункер) внесли значний вклад в розвиток психології творчості і отримали свій розвиток в евристиці (А.Ньюеля, Г.Саймон і ін.) [17].

Проблемі творчих здібностей присвячено чимало робіт, проте в сучасній психологічній науці даний феномен не має однозначного визначення. Розглянемо деякі погляди радянських та російських психологів, які зробили певний внесок в розуміння творчих здібностей.


Перспективні пcихoдіагнocтичні метoдики, переваги та недoліки


План до курсової роботи:

Перcпективні пcихoдіагнocтичні метoдики, переваги та недoліки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Перcпективні пcихoдіагнocтичні метoдики, переваги та недoліки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика поняття «психодіагностики»

Психодіагностика як науково-практична дисципліна сформувалася наприкінці XIX - на початку XX ст. її джерелами були експериментальна психологія, психофізика, психофізіологія, психометрія, психотехніка, яка вивчає проблеми практичної діяльності людей у прикладному аспекті. її витоки заглиблені у давній історії, свідчення про що (переважно у письмовій формі) збереглися до наших часів.

Термін «психодіагностика» запровадив Г. Роршах для позначення процесу дослідження за допомогою створеного ним «Заснованого на перцепції діагностичного тесту».

Паралельно з поняттям «психодіагностика» використовують термін «психологічне тестування».

Спочатку під психологічним тестуванням розуміли будь-які вимірювання у психології, однак із розвитком тестів це словосполучення застосовують лише щодо вимірювання особливостей та когнітивних здібностей особистості.

Однозначного трактування предмета психодіагностики не існує. Психологи розглядають психологічну діагностику як науку про:
- встановлення достовірного психологічного діагнозу (О. Бодальов, В. Столін);
- особливий вид психологічного експериментування, яке полягає у ранжуванні людей за психологічними і психофізіологічними ознаками, що дає змогу вивчати їх різноманітні психологічні і психофізіологічні риси (С. Рубінштейн, К. Гуревич, П. Дерюгін, В. Дюк та ін.);
- сукупність методик і прийомів формування психологічного діагнозу оцінки (Л. Бурлачук, С. Морозов, С. Батигін, І. Дев’ятко та ін.);
- розділ психології, що вивчає принципи, методи і засоби психологічної оцінки (М. Шевардін) [1].

Загальна психодіагностика розглядає закономірності прийняття валідних і надійних діагностичних суджень, правила «діагностичних умовиводів», за допомогою яких здійснюється перехід від ознак або індикаторів певного психічного стану, структури, процесу до констатації наявності і вираження цих психологічних «змінних».


Підвищення інтересу у дітей старшого дошкільного віку до фізичної культури під час проведення днів здоровя в закладі дошкільної освіти


План до курсової роботи:

Підвищення інтересу у дітей старшого дошкільного віку до фізинчної культутри під часа проведення днів здоровя в закладі дошкільної освіти

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підвищення інтересу у дітей старшого дошкільного віку до фізинчної культутри під часа проведення днів здоровя в закладі дошкільної освіти,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль фізичного виховання у розвитку дітей старшого дошкільного віку. Особливості формування інтересу до рухової діяльності

Вчені пропонують безліч визначень поняття «інтерес», даючи йому різні характеристики: «прагнення», «досвід», «установка», «орієнтація», і акцентують увагу на виявленні його сутності (Н. Бібік, А. Кондратюк, А. Кульчицька) .

Л. Крамаренко зазначив, що інтерес – це саморегулююча характеристика особи, яка взаємодіє з навколишнім світом, уточнюється її психологічна сутність як взаємозв’язки зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного фактора, що визначають поведінку особистості, її творчу адаптацію до самостійного життя та діяльності. Задоволення інтересу не зменшує його, а виявляє нові його форми, завдяки яким пізнання явищ досягає вищого рівня розуміння [11].

О. Леонтьєв розглядає інтерес як мотив до діяльності. За визначенням більшості авторів, стосовно ефективної навчальної діяльності мотиваційна сутність представляє інтерес. У численних роботах (Б. Ананьєв, М. Бєляєв, Л. Божович, О. Ковальов, Г. Костюк, Н. Морозова), спрямованих на вивчення інтересу до навчання, традиційної концептуальної позицією є мотиваційний характер інтересу [12].

С. Кондратюк, Л. Лохвицька, О. Білоброва та інші досліджували пізнавальний інтерес як провідний мотив навчальної діяльності та визначили основні умови його виховання, а саме: створення ситуацій потреби в пізнанні; формування позитивного ставлення до предмету і методів діяльності, що забезпечує переживання успіху; організація занять, що сприяють поглибленню пізнавального інтересу [12].

При вивченні проблеми, що цікавить А. Кульчицька та О. Мисковец підкреслюють виборчу спрямованість особистості на конкретну діяльність, в основі якої лежить інтерес. Це також прояв розумової або емоційної активності, як свого роду злиття емоційних, вольових та інтелектуальних процесів, як домінуюча потреба, як ставлення людини до світу. Таким чином, поняття інтересу характеризується різноманітністю свого змісту, проявів і ролі в формуванні та функціонуванні особистості.


Підприємництво у сфері готельного бізнесу в Україні


План до курсової роботи:

Підприємництво у сфері готельного бізнесу в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підприємництво у сфері готельного бізнесу в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Наше сьогодення - це час, коли молода незалежна Україна робить кроки до інтеграції до Європи, у світ економік з високорозвиненими технологіями. Ринковий готельний бізнес, якого ми прагнемо досягти, неможливий без загальноукраїнських нормативних технологічних основ, особливо у сфері гостинності, що можна вважати національною особливістю українського народу. Саме українці зберегли традицію зустрічати почесних гостей хлібом-сіллю.

Поняття "гостинність" старе, як людська цивілізація, воно є визначальним фактором сфери послуг. Англійське слово "hospitality" (гостинність) походить від латинського "hospitium" (госпиції). В основі даного терміна лежить слово "host" (хазяїн), "hospice" (притулок), "hotel" (палац або будинок палацового типу, призначений для перебування в ньому важливих гостей).

Термін "гостинність" був запроваджений європейськими експертами Конфедерації національних асоціацій готелів та ресторанів (HOT-REC), сформованої в 1982 р. Гостинність з наукової точки зору визначає систему заходів та порядок їх здійснення в порядку задовольнити різноманітні побутові, економічні та культурні потреби гостей туристичних підприємств, їх розсудливе обслуговування шляхом надання ряду послуг. Послуга є результатом безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також особистої діяльності виконавця, спрямованої на задоволення потреб споживача [4, c. 42].

Сфера гостинності - це комплекс галузей, основне завдання яких пов’язане з обслуговуванням туристів під час перебування за межами місця постійного проживання. Сфера гостинності, згідно визначень провідних фахівців в галузі економіки туризму, включає готельно-ресторанний бізнес, компанії транспортного обслуговування, розваги. Готельна індустрія в структурі індустрії гостинності виконує ключові функції, оскільки пропонує відвідувачам комплекс послуг, у формуванні та реалізації яких беруть участь усі сектори та елементи індустрії гостинності. Таким чином, доцільно виділити готельну індустрію як найскладнішу складову індустрії гостинності та розглядати її самостійно.


Підприємство як об'єкт організації в сучасних умовах господарювання


План до курсової роботи:

Підприємство як обєкт організації в сучасних умовах господарювання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підприємство як обєкт організації в сучасних умовах господарювання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та значення підприємства

Головними суб'єктами ринкової економіки є різні підприємства. Вони є основною, первинною організаційно-економічною ланкою національного господарства. До підприємств належать заводи, фабрики, шахти, електростанції, ферми, банки, магазини, університети, інші заклади, які є самостійними суб'єктами господарювання. Вони створюються для виробництва потрібних суспільству матеріальних благ та різноманітних послуг.

Стимулом для створення підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності є одержання прибутку і використання його для задоволення суспільних та особистих потреб. Підприємства є головними товаровиробниками, які визначають ділову активність національної економіки. Від ефективності їхньої господарської діяльності залежать темпи економічного зростання і добробут населення країни.

Причини виникнення і функціонування будь-якого підприємства учені пов'язують з суспільним поділом праці - спеціалізацією окремих суб'єктів господарювання.

На підприємстві як первинній ланці національної економіки зосереджено певну сукупність чинників виробництва: засобів виробництва, фінансових ресурсів, працівників та ін. Тут виникають економічні відносини власності як між членами підприємства, так і між іншими суб'єктами господарювання. Саме на підприємстві здійснюється безпосереднє виробництво потрібних суспільству, споживачам (покупцям) товарів або послуг, первинний розподіл знову створеної вартості на первинні доходи (доходи підприємців, працівників, держави).

Окрім того, саме на підприємстві здійснюється поєднання працівників із засобами виробництва. Причому характер такого поєднання визначається формою власності на засоби виробництва і зумовлює вид підприємства. Кожне підприємство вступає в економічні відносини з іншими суб'єктами господарювання (при купівлі засобів виробництва, наданні та отриманні послуг, одержанні кредитів та виплаті відсотків по них), державою (при виплаті податків та ін.), зарубіжними підприємствами (при виробничій підрядній кооперації, спеціалізації тощо) та ін. [12 с. 88].


Підстави та порядок призначення експертизи у кримінальному провадженні


План до курсової роботи:

Підстави та порядок призначення експетизи у кримінальному провадженні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підстави та порядок призначення експетизи у кримінальному провадженні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Визначення та основні риси експертизи у кримінальному процесі України

Науково-технічний прогрес істотно впливає на сфери людської діяльності. Майже кожен день вчені роблять наукові відкриття, які знаходять своє застосування на практиці. Але в цьому є і позитивні, і негативні сторони. Наприклад, розглянемо позитивну сторону, вона допомагає ефективно боротися зі злочинністю і навпаки - відкриває нові шляхи для вчинення злочинів злочинцями.

Одним з головних принципів судової влади є справедливість і об'єктивність. І судова експертиза допомагає дотримуватися цих принципів, тому що розслідування і розкриття злочинів, а потім і судовий розгляд - це процес доказування, який необхідно розвивати і вдосконалювати. Доказування спрямоване на встановлення фактів про минулі події, а також відомостей, що потрапляють до слідчого у вигляді відомостей. Це вимагає спеціальних знань, які допомагають ідентифікувати, записувати, досліджувати та інтерпретувати. Без експертизи та фахівців-експертів це було б важко зробити, фактично неможливо.

Провадження експертизи у кримінальному провадженні регулюється: Конституцією України, Законом України "Про судову експертизу", кримінально-процесуальним кодексом, відомчими правилами та нормативними актами Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров'я України щодо проведення експертиз [2, c. 56].

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини справи, яка розглядається органами попереднього слідства або судами. Залучення експерта - це слідча дія, що представляє собою особливу законодавчу форму отримання нових знань, що мають особливе значення для кримінального провадження, шляхом досліджень особами, що володіють спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла [4].

Сутність експертизи полягає у проведенні експертом незалежного дослідження за клопотанням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді або суду на підставі його спеціальних знань, необхідних для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, що відображається у висновку експерта.


Планування і оптимізація розподілу товарів на підприємстві


План до курсової роботи:

Планування і оптимізація розподілу товарів на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування і оптимізація розподілу товарів на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність логістичної діяльності підприємства

Оскільки метою логістичної діяльності є гармонізація інтересів виробників, постачальників і споживачів, то її основними напрямами є вдосконалення параметрів вхідних потоків ресурсів на основі покращення зв’язків з постачальниками; вдосконалення внутрішніх потоків, тобто результатів і погодженості дій підрозділів підприємства; вдосконалення зв’язків зі споживачами, забезпечення найбільш точної відповідності вихідних потоків товарів та послуг їх вимогами [22, с. 58].

Все це як логічне продовження функціонального підходу зумовлює процесний підхід до розуміння категорії «логістична діяльність» . Згідно з даними логістична діяльність підприємства розглядається з точки зору реалізації основних логістичних процесів, які базуються на координації:
? діяльності з оперативно-календарним планом постачання сировини, матеріалів та напівфабрикатів; транспортно-складських робіт з предметами постачання;
? діяльності з планом фізичного розподілу під час виробництва продукції; внутрішньозаводським переміщенням матеріалів, сировини, запчастин та готової продукції, завантажувально-розвантажувальними роботами, транспортно-складськими роботами з незавершеного виробництва тощо;
? господарської діяльності з планом маркетингу під час реалізації продукції, прогнозуванням попиту, сервісним обслуговуванням, оперативно-календарним плануванням, обробленням замовлень клієнтів, складськими та транспортними роботами.

Таким чином, здійснення логістичної діяльності на підприємствах дає підстави розглядати її як складову частину логістичних систем. Виконання завдань та функцій логістики, що випливають з її мети, забезпечується на базі системного підходу, а саме завдяки функціонуванню логістичних систем Здійснений нами аналіз визначень логістичної системи дає змогу зробити такий висновок: усі автори акцентують увагу на тому, що система є складною сукупністю певної кількості підсистем, об’єднаних загальною метою, яка пов’язана з організацією ефективного логістичного процесу. Отже, більшість дослідників розглядає логістичну діяльність через реалізацію логістичних функцій, які поділяються на логістичні процеси та логістичні операції.


Планування фінансового стану підприємства


План до курсової роботи:

Планування фінансового стану підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування фінансового стану підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, завдання та предмет аналізу фінансового стану

Фінансовий стан підприємства - це складне комплексне поняття, яке потребує науково-обґрунтованих підходів та спеціальних методів вивчення з метою об'єктивної оцінки та можливістю його подальшого вдосконалення.

Незважаючи на простоту та розповсюдженість терміна "фінансовий аналіз", його тлумачення суттєво різняться:
? в якості пояснення цього терміну описують напрямки аналізу фінансового стану;
? має місце ототожнення понять "аналіз фінансового стану" та "фінансовий аналіз";
? в структурі фінансового аналізу відокремлюють і аналіз фінансового стану, і його окремі напрями: ліквідність балансу, платоспроможність організації тощо. Найбільш економічно обґрунтованим та об'єктивним є визначення фінансового стану як результату взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, який визначається сукупністю факторів, пов'язаних зі звичайною діяльністю підприємства. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їхнім розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю тощо [4, с. 50].

Тоді фінансовий аналіз являє собою систему спеціальних знань, спрямованих на вивчення причинно-наслідкових зв'язків у фінансових взаємовідносинах, фінансових ресурсах і їх потоках для оцінки стану і перспектив життєдіяльності суб'єкта господарювання.

Фінансовий аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній. Для здійснення першого залучається вся циркулююча в системі управління інформація, а для проведення другого - офіційні форми фінансової звітності, що публікуються.


Побудова обліку розрахунків з підзвітними особами, особливості їх документування


План до курсової роботи:

Побудова обліку розрахунків з підзвітними особами, особливості їх документування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Побудова обліку розрахунків з підзвітними особами, особливості їх документування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ВИЗНАННЯ, ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Вивчення сутності, класифікації, обліку та аналізу методики дебіторської заборгованості є досить актуальною темою на сучасному етапі існування будь-якого підприємства та впливає на стан економіки країни в цілому, що підтверджується станом та динамікою дебіторської заборгованості підприємства і є негативним явищем, так як суттєво впливає на його фінансовий стан, внаслідок відволікання грошових коштів з обороту. Тому дебіторська заборгованість є дуже важливим елементом оборотних активів, що впливає на ефективне функціонування підприємства.

Аналіз публікацій науковців, щодо визначення сутності дебіторської заборгованості показав, що більшість авторів посилаються на Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», але всі дослідники підтвердили, що це заборгованість підприємства та відволікання грошових коштів з діяльності підприємства. З метою проведення якісного обліку та аналізу дебіторської заборгованості й управління нею, необхідно визначити ознаки її класифікації та методику проведення економічного аналізу, що є подальшим напрямом дослідження [3].

Усі фірми намагаються здійснювати продаж товару з негайною оплатою, але вимоги конкуренції змушують погоджуватися на відстрочку платежів, в результаті чого з'являється дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість слід розглядати як грошову суму, яку суб’єкт господарювання має сплатити будь-якому покупцю. Окрім цього дебіторську заборгованість розглядають як важливу частину оборотних активів підприємства, що пов’язано із тим, що саме вони формують прямий вплив на те, яке місце мають займати грошові кошти та платежі.

Дебіторська заборгованість – важливий компонент оборотного капіталу.

У тому випадку коли один суб’єкт господарювання продає продукцію іншому, в більшості випадків оплати за неї не відбувається негайно. Величина несплачених рахунків за продукцію, яку було сплачено формує більшу частину дебіторської заборгованості. Специфічним елементом дебіторської заборгованості є векселі до одержання, які слід розглядати як цінні папери, комерційного призначення. До головного завдання будь-якого фінансового менеджера, яке стосується того, як управляти дебіторською заборгованістю відносять розрахунок рівня того, наскільки неплатоспроможності покупці; визначення прогнозних значень про резервах сумнівних боргів; формування рекомендацій, які пов’язані із тим, як працювати із будь-яким неплатоспроможним покупцем [13, с. 201].