ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Теоретичні основи, завдання і принципи відновлювального навчання при афазіїТеоретичні основи, завдання і принципи відновлювального навчання при афазії

Теоретичні основи, завдання і принципи відновлювального навчання при афазії


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):


1.1. Симптоми і механізми виникнення афазії

Комплекс порушень при афазії охоплює велику групу симптомів як мовних, так і немовних розладів. Симптоматика афазії залежить від локалізації осередку ураження, його масивності, від причини і характеру пошкодження, від віку хворого, його індивідуальних особливостей. Існують різні форми афазії, що характеризуються певною симптоматикою, але можна виділити і симптоми, характерні для афазії в цілому.

Причинами виникнення афазії є порушення мозкового кровообігу (ішемія, геморагія), травми, пухлини, інфекційні захворювання головного мозку. Афазії судинного генезу часто виникають у дорослих людей в результаті розриву аневризми судин головного мозку, тромбоемболії, викликаних ревматичною хворобою серця, а черепно-мозковими травмами афазії нерідко спостерігаються у підлітків й осіб молодого віку. Афазія виникає приблизно в третині випадків порушень мозкового кровообігу, найбільш часто спостерігається моторна афазія.

У дітей афазія виникає рідше, як результат черепно-мозкової травми, пухлинних утворень або ускладнень після інфекційної хвороби. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теоретичні основи, завдання і принципи відновлювального навчання при афазії.

Афазія - один з найважчих наслідків мозкових уражень, при яких системно порушується вся мовленнєва діяльність. Складність мовного порушення при афазії залежить від локалізації ураження (розташування осередку при крововиливі в підкіркових відділах мозку), величини осередку ураження, залишкових і функціонально збережених елементів мовленнєвої, діяльності, при ліворукості. Реакція особистості хворого на мовний дефект і особливості відновлення функції (наприклад, ступінь автоматизації) визначають фон відновного навчання. В основі будь-якої форми афазії лежить та або інша первинно порушена нейрофізіологічна і нейропсихологічна передумова (наприклад, порушення динамічного або конструктивного праксису, фонематичного слуху, апраксії артикуляційного апарату та ін., що веде до специфічного системного порушення розуміння мовлення, письма, читання, рахунку. При афазії специфічно системно порушується реалізація різних рівнів, сторін, видів мовленнєвої діяльності (усне мовлення, мовна пам'ять, фонематичний слух, розуміння
мовлення, писемне мовлення, читання, рахунок та ін.). Великий внесок у розуміння порушення мовлення при афазії внесений як нейрофізіологією, так і нейропсихологією і нейролінгвістикою.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теоретичні основи, завдання і принципи відновлювального навчання при афазії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теоретичні основи, завдання і принципи відновлювального навчання при афазії


Фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового та банківського кредиту


План до курсової роботи:

Фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового та банківського кредиту

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового та банківського кредиту,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів

Капітальні вкладення - витрати на створення нових, розширення, реконструкцію та модернізацію діючих основних фондів. До капітальних вкладень на підприємствах відносяться:

- витрати на зведення будівель, споруд та інших об'єктів, включаючи будівельно-монтажні роботи, вартість обладнання та інвентарю, які входять до кошторисів будівництв;
- витрати на придбання машин та обладнання, які не входять до кошторисів будівництва;
- витрати на придбання транспортних засобів, обчислювальної техніки та ін.;
- витрати на будівництво й обладнання житлових будинків, дитячих дошкільних установ, об'єктів культурно-побутового призначення та ін. [15, c.67]

Крім цього, до складу капітальних витрат відносяться: проектно-пошукові витрати; витрати на відведення земельних ділянок та переселення у зв'язку з будівництвом; витрати на технічний нагляд за будівництвом; витрати на науково-дослідницькі роботи, передбачені в кошторисах на будівництво; витрати на утримання керівництва підприємств, які будуються; інші витрати, які не відносяться до монтажних та будівельних робіт, передбачені зведеним кошторисом на будівництво.

У господарській практиці розрізняють технологічну і відтворювальну структуру капітальних вкладень. Технологічна структура капітальних вкладень відображає співвідношення таких затрат: будівельні роботи, монтаж устаткування; придбання устаткування, яке вимагає монтажу, придбання інструменту, інвентарю; проектні роботи; інші затрати.

Відтворювальна структура капітальних вкладень включає в себе такі напрями: нове будівництво; розширення, реконструкція і технічне переоснащення діючих підприємств.


Форма дипломатичної діяльності


План до курсової роботи:

Форма дипломатичної діяльності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форма дипломатичної діяльності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність дипломатичної діяльності держав

Дипломатична діяльність держав реалізується через систему органів зовнішніх зносин. Розрізняють внутрішньодержавні і закордонні органи зовнішніх зносин.

Дипломатична діяльність держав регулюється нормами міжнародного та національного права, в яких встановлюються органи зовнішніх зносин держав, регламентуються їх повноваження, визначаються форми дипломатичної діяльності та інші питання.

Дипломатична діяльність держави - це офіційна діяльність держави, її органів і посадових осіб щодо захисту прав та інтересів даної держави, прав і законних інтересів його фізичних та юридичних осіб, підтримання режиму міжнародного правопорядку і законності [17].

Сучасний український «Словник іншомовних слів» дає таке визначення дипломатії: «Офіційна діяльність глав держав, урядів та спеціальних органів зовнішніх зносин щодо здійснення зовнішньої політики й захисту прав та інтересів держави за кордоном... мистецтво досягти своєї мети методами, притаманними дипломатові» [15, с. 170].

Найбільш повне визначення «дипломатії» дається у «Дипломатическом словаре»: «Дипломатія — засіб здійснення зовнішньої політики держави, що являє собою сукупність невоєнних практичних заходів, прийомів і методів, які застосовуються з урахуванням конкретних умов і характеру завдань, що вирішуються, офіційна діяльність глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, дипломатичних представництв за кордоном, делегацій на міжнародних конференціях по реалізації цілей і завдань зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів держави, її установ та громадян за кордоном» [8].

Отже, основними складовими дипломатичної діяльності держави в сучасному світі є:

- постійне представництво (представлення) держави за кордоном, яке здійснюється її посольствами та місіями і спрямоване на підтримку нормальних відносин з іноземними державами;


Форми переживання почуттів. Експериментальне дослідження форм переживання почуттів


План до курсової роботи:

Форми переживання почуттів. Експериментальне дослідження форм переживання почуттів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми переживання почуттів. Експериментальне дослідження форм переживання почуттів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття про емоції і почуття

Будь-яка людина знає, що таке емоції, проте описати і пояснити їх не завжди здатна. І це не дивно, оскільки й дотепер проблема емоцій в науці залишається загадковою й багато в чому незрозумілою, хоча їхня роль у керуванні поведінкою людини велика.

Емоції й почуття, виконуючи різні функції, беруть участь у керуванні поведінкою людини як невимушений компонент, втручаючись у нього як на стадії усвідомлення потреби й оцінки ситуації, так і на стадії ухвалення рішення та оцінки досягнутого результату. Тому розуміння механізмів керування поведінкою вимагає розуміння й емоційної та почуттєвої сфери людини, її ролі в цьому керуванні [2, с. 437].

Історично домінувала традиція відособлення емоційних процесів в окрему сферу - афективну, протиставлення її сфері пізнання, оскільки логіка спостереження і самоспостереження фіксувала наявність таких почуттів, як радість, горе, сум, які спонукають або гальмують певні дії людини, засвідчуючи цим свою реальність [17].

Термін «емоції» (франц. emotion-хвилювання, збудження, емоція, від лат. еmoveo - вражаю, хвилюю) використовується для позначення психічних процесів переживання людиною ставлення до тих чи інших явищ навколишньої дійсності [5, с. 163].

Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності.

Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю - це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції і почуття. Характерною ознакою складних емоцій є те, що вони - результат усвідомлення об'єкта, що зумовив їх появу, розуміння їхнього життєвого значення, наприклад, переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу [7, с. 212].


Формирование и развитие системы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе


План до курсової роботи:

Формирование и развитие системы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формирование и развитие системы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сущность и значение системы национальной и международной безопасности регионов

Трансформация системы международных отношений, вызванная завершением «холодной войны», повлияла, без преувеличения, на все сферы международной жизни и зацепила все страны мира. Постбиполярность принесла новые подходы к организации международных связей, рост роли новых международных актеров и диверсификацию сфер межгосударственного сотрудничества. Изменения произошли и в международной иерархии в самом широком смысле - изменилось, иногда кардинальным образом, соотношение между международными актерами, сферами интересов, угрозами и инструментами мировой политики.

Одна из таких иерархических трансформаций времени постбиполярности - рост роли региональных систем международных отношений, постепенный сдвиг ответственности в экономической, военной безопасности в сторону механизмов и инициатив регионального уровня. Этот сдвиг как универсальная тенденция был отмечен уже в середине 90-х годов XX века и эта тенденция лишь укрепилась за последние годы [35, с. 14].

Особенно важным является такое перенесение центра международных взаимодействий на региональный уровень в сфере безопасности, которое и сегодня продолжает ассоциироваться с приматом государства в международной политике. Кроме того, именно проблемы безопасности исторически чаще всего становились причиной вмешательства со стороны больших государств или сверх держав. Наконец, отсутствие прецедентов параллельного существования в рамках развитой глобальной системы независимых региональных инструментов требовало отдельного осмысления ситуации и анализа ее возможных последствий для международных отношений.


Формирование финансового плана деятельности предприятия


План до курсової роботи:

Формирование финансового плана деятельности предприятия

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формирование финансового плана деятельности предприятия,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Розрахунок планової суми амортизаційних відрахувань

Планова сума амортизаційних відрахувань буде визначена в таблиці 2, а потім відображена в кошторисі витрат на виробництво у відповідних рядках.

Згідно даних в таблиці 1 на підприємстві мажмо наступні дані:

– Первісна вартість основних фондів - 11000 тис. грн..
– Ліквідаційна вартість основних фондів - 78 тис. грн..
– Термін користування основного засобів - 3 роки
– Дата придбання основних фондів – січень 2012 року.
– Метод нарахування амортизаційних відрахувань - кумулятивний

При розрахунку суми амортизаційних відрахувань ми керувалися «Податковим кодексом України».

Кумулятивний - річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного терміну використання об'єкта основного фонду, на суму числа його корисного використання.

Так, для об’єкта основних засобів зі строком служби 3 роки кумулятивне число становитиме: 1 + 2 + 3 = 6. Відповідно кумулятивний коефіцієнт кожного року експлуатації об’єкта складе:

— у перший рік — 3/6;
— у другий рік — 2/6;
— у третій рік — 1/6.

При цьому первісна власність, що амортизується буде визначена як різниця між первісною вартістю ОФ та її ліквідаційною вартістю:
11000-78 = 10922 тис. грн..

Таким чином, амортизаційні відрахування у 2013 році складуть:
А) за 1 рік амортизації (2013):
10922*3/6 = 5461,000 тис. грн.


Формування вмінь слухати і розуміти усне мовлення на уроках рідної мови в 1 класі


План до курсової роботи:

Формування вмінь слухати і розуміти усне мовлення на уроках рідної мови в 1 класі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування вмінь слухати і розуміти усне мовлення на уроках рідної мови в 1 класі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Вміння слухати і розуміти усне мовлення як наукове поняття

Розвиток мовлення в дитини - це процес оволодіння рідною мовою, умінням користуватися нею як засобом пізнання навколишнього світу, засвоєння досвіду, набутого людством, як засобом пізнання самої себе і саморегуляції, як могутнім засобом спілкування і взаємодії людей.

Розрізняють мовлення розуміюче слухання і розмовне. Розмовне мовлення в дітей і дорослих звичайно бідніше від розуміючого. У дітей в процесі оволодіння мовою ця розбіжність виступає особливо різко [18].

На думку Долобан О.О., мовленнєвий розвиток молодших школярів забезпечується в процесі слухання і розуміння усних висловлювань, що передбачає сприймання потоку звуків, слів, речень та усвідомлення їх значень, розуміння загального змісту, визначення в ньому цікавого, важливого, головного, а також менш важливого і другорядного [17].

Правова Н.В. визначає уміння слухати і розуміти усне мовлення як «надзвичайно важливим для формування та розвитку навичок мовленнєвої діяльності. Уточнення і розвиток слухового сприймання і мовного слуху в добукварний період є основою для засвоєння звуків. Учні навчаються розрізняти звуки довкілля, мовленнєві одиниці (звуки, слова, речення), інтонацію та гучність голосу» [10, с. 6].

Вміти слухати означає одночасно розуміти і запам’ятовувати інформацію, визначати головне і другорядне, мати своє ставлення до прослуханого. Таке вміння тісно пов’язане з умінням відповідати на запитання вчителя.


Формування естетичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобом екскурсій


План до курсової роботи:

Формування естетичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобом екскурсій

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування естетичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобом екскурсій,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Психолого-педагогічні основи формування естетичних почуттів дітей старшого дошкільного віку

Естетичне виховання – це розвиток здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, це виховання прагнення самому брати участь в перетворенні оточуючого світу за законами краси, це залучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей. Особлива роль в естетичному вихованні відводиться мистецтву. Естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва, функціонуючи в єдності з іншими напрямами та формами виховання, є їхньою основою, яка створює психоемоційне підґрунтя, забезпечує розвиток вихідних чуттєво-пізнавальних, інтелектуальних, вольових, комунікаційних здібностей [20, с. 140].

Організація естетичного виховання дошкільників, що спрямоване на розвиток природних нахилів дітей, їхніх художньо-творчих здібностей, на формування творчої активності, має на меті забезпечення у дітей систематичного розвитку сприйняття прекрасного, естетичних почуттів та уявлень, формування основ естетичного смаку. Цьому сприяють усі види мистецтва, природа та побут, що викликають безпосередній емоційний відгук, радість, хвилювання чи захоплення [3, с. 134].

Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. «Все прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене людиною для інших людей, повинно доторкнутися до серця дитини і облагородити його», — стверджував В. Сухомлинський [13, с. 39]. Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі дитина робить у дошкільному віці. За словами Я.Корчака, вона прагне створити у ньому свій світ дитинства, добра і краси, своєрідний мікрокосмос реального світу [4; 6].

С. Русова пов’язувала теорію і практику естетичного виховання дітей з ідеями народності виховання і навчання, вважаючи ігри, усну народну творчість, свята, природу невичерпним джерелом для пробудження в дитині духовних сил. Естетичне виховання вона розглядала в єдності з моральним, що, за її твердженням, має спільну основу — розвиток вищих почуттів [17, с. 373].


Формування конкурентних стратегій для торгової марки Jaffa


План до курсової роботи:

Формування конкурентних стратегій для торгової марки Jaffa

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування конкурентних стратегій для торгової марки Jaffa,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Перспективи ринку та його привабливість

Всім відомо, що натуральний сік – дуже корисний продукт. Сік отримують шляхом вичавлювання з кращих і стиглих фруктів або овочів. Але деякі люди вичавлюють сік з різних їстівних стебел, коренів і листя (наприклад, сік селери).

Таким чином, можна виділити наступні види соку за походженням:

? фруктовий (апельсиновий, вишневий, виноградний, яблучний, абрикосовий, сливовий та інші);
? овочевий (морквяний, томатний, капустяний та інші);
? соки дерев (березовий, кленовий).

Також за способом виробництва виділяють:

? fresh-juice – свіжовичавлений сік – сік вичавлений безпосередньо перед вживанням, це натуральний і найбільш корисний сік;
? сік прямого віджиму – фруктовий або овочевий сік, що пройшов пастеризацію і вже розлитий в скляну тару або асептичну упаковку. Через термообробки під час пастеризації сік втрачає деяку харчову цінність, однак колір, смак і запах повністю зберігаються;
? концентрований сік – це сік, одержуваний внаслідок видалення з соку прямого віджиму зайвої води;
? відновлений сік – сік, отриманий з концентрованого соку або соку прямого віджиму та питної води, продається в асептичній упаковці.

На українському ринку представлений широкий асортимент соків і сокової продукції різних брендів і торгових марок. До сокової продукції, крім соків, відносять також нектари, морси та соковмісні напої.

Основною проблемою ринку соків залишається дефіцит сировини. Навіть у врожайні роки потреби виробників цієї продукції місцевою сировиною забезпечуються не більше як на 25 %. В Україні просто немає промислових посадок абрикосів, айви, вишні, персиків та ін. Основними постачальниками є приватні господарства, яких не можна вважати надійною сировинною базою.


Формування криміналістичного прогнозування історія, сучасний етап, тенденції розвитку


План до курсової роботи:

Формування криміналістичного прогнозування історія, сучасний етап, тенденції розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування криміналістичного прогнозування історія, сучасний етап, тенденції розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія формування криміналістичного прогнозування

Цілу епоху в розвитку криміналістики становлять праці О.Ф. Буринського (1849-1912). Особливо слід відзначити ті роботи, в яких він прогнозував майбутнє криміналістики, наприклад висловлювався про необхідність включення науки про почерку в коло знань досліджують природу людини. Більш того, майже 100 років тому вчений передбачав використання математики в діяльності юристів: писав про можливу появу «галузі світлопису...», а також про те, що «в майбутньому до вивчення почерків підійдуть з числом і мірою, вона (криміналістика) отримає математичну форму».

Післяреволюційний етап розвитку криміналістики характеризується яскраво вираженою практичною спрямованістю. Накопичення і класифікація емпіричного матеріалу стали базою, на якій сформувалася сучасна криміналістика. У 40-50-ті рр. з'являються перші зачатки криміналістичного прогнозування. Це підтверджується думкою Б.М. Шавера, який вважав, що на основі вивчення конкретних даних про розслідування окремих категорій злочинів «можна визначити ще не розкриті, але можливі способи і прийоми вчинення злочинів».

У наступні двадцять - тридцять років в області прогнозування з'явилися наукові дослідження, на основі яких була створена вітчизняна прогностика як галузь прогнозного знання. Тоді ж відбулося проникнення прогностичних ідей в правові галузі науки, в тому числі в кримінологію і криміналістику. Вперше ідею про створення криміналістичної прогностики висловив Р.С. Бєлкін. Розвиваючи цю думку в одній з монографій, він коротко виклав завдання, гносеологічні, логічні засади, напрями та структуру майбутньої теорії криміналістичної прогностики.

Вчені визначають передбачення як властивість мозку відображати дійсність, випереджаючи події. Зазвичай воно пов'язане з якою-небудь подією, точний час настання якого передбачення не вказує. Тому для більш певного передбачення потрібен прогноз. Під прогнозом розуміється науково обґрунтоване судження про можливі зміни об'єкта в майбутньому і про альтернативні шляхи його існування [16, с. 49–51].


Формування культури монологічного мовлення у майбутнього вчителя початкових класів


План до курсової роботи:

Формування культури монологічного мовлення у майбутнього вчителя початкових класів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування культури монологічного мовлення у майбутнього вчителя початкових класів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Психологічні засади формування у студентів культури монологічного мовлення

Сьогодні приділяють багато уваги у ВНЗ проблемі навчання монологічному мовленню як виду мовленнєвої діяльності. Процес розвитку мовленнєвих навичок і вмінь на кожному етапі має свої особливості, які визначаються конкретними умовами навчання. Навчити виражати свої думки в монологічній формі є однією з найголовніших практичних цілей навчання мови [11].

Монолог — це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї особи.

Монологічне мовлення характеризується певними комунікативними, психологічними і мовними особливостями, які вчитель має враховувати у процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності [53].

Основною формою монологічного мовлення є розповідь. Це послідовний систематизований виклад інформації, який використовують для дохідливого, емоційного опису завершеної події. Крім розповіді, виділяють інші форми монологічних висловлювань.

Залежно від характеру логіко-синтаксичних зв'язків розрізняють опис, роздум (міркування), повідомлення, оцінку і доказ. Усі вони відрізняються структурою організації та рівнем складності.

Неподільною структурною одиницею монологічного мовлення є текст. Його композиційна структура включає зачин (початок розповіді); основну частину (розгортання думки чи подій); висновок (кінець розповіді). У зачині мовець використовує фрази, спрямовані на залучення уваги слухача, а також вказує предмет і мету розповіді.

Основна частина розкриває тему. Її цілісність досягається завдяки зв'язку між фразами і побудови, інформації відповідно до логічної послідовності. Так, у розповіді логічною основою буде хронологічна послідовність подій, в описі - ступінь важливості ознак. Завершення монологу, висновок - це коротке, стисле узагальнення сказаного в основній частині.