ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Теоретичні основи потенціалу підприємстваТеоретичні основи потенціалу підприємства

Теоретичні основи потенціалу підприємства


1. Потенціал та потенціал підприємства як економічні категорії

На сучасному етапі формування ринкових відносин в економіці України відбуваються зміни в теорії і практиці управління на підприємствах. Необхідність пристосування суб`єктів економіки до роботи у змінених умовах породжую значне коло проблем. Особливу увагу привертають проблеми визначення потенціалу підприємства та пошуки шляхів його ефективного використання. Вирішення саме цих проблем є нагальною необхідністю забезпечення раціонального використання тих ресурсів, які є у наявності підприємств. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теоретичні основи потенціалу підприємства.

Термін потенціал у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова “potentia” й означає “приховані можливості”, які в господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю. В словнику іншомовних слів Васькової І. А. проводиться тлумачення терміну як міць, сила [33]. В Великій Радянській Енциклопедії проводиться визначення терміна «потенціал» як «…засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використанні для досягнення відповідних цілей, здійснення плану, рішення будь-якого завдання, можливості окремого суспільства, держави в відповідній сфері» [4]. Поняття "потенціал" використовується як до оцінки окремих властивостей об'єкта, так і до оцінки сукупності властивостей об'єкта. При цьому особливістю поняття "потенціал" є те, що його вимір складається із ряду чисельних (досить точних), так і порівняльних (прогнозних) вербальних оцінок [34, с. 246].

Відповідно до визначення Великого економічного словника, потенціал як економічна категорія становить наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення будь-чого [17, с. 5]. Придбати курсову на тему - Теоретичні основи потенціалу підприємства, можна вже сьогодні!.

Наукова цікавість до проблеми оцінки потенціалу підприємства змушує звернутись до аналізу накопиченого теоретичного матеріалу. В кінці 1970-х на початку 1980 років вийшло багато публікацій, які вміщують різноманітні аспекти поняття «потенціал». В більшості робіт відзначають важливість вивчення проблем оцінки потенціалу і вказують на існування значних відмінностей у визначенні самого поняття потенціалу, його сутності, складу і співвідношення з другими категоріями.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теоретичні основи потенціалу підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теоретичні основи потенціалу підприємства