ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Технологічний процес виготовлення освітленного пиваТехнологічний процес виготовлення освітленного пива

Технологічний процес виготовлення освітленного пива1.1. Історія виникнення пива

Забудькуватий пекар, колись ще в далекій від нас епосі неоліту залишив тісто занадто надовго на сонці, тісто стало рідким і забродило, пекар гидливо спробував масу, що забродила, не підозрюючи, що тільки що винайшов пивоварство. Але, як показує історія, йому сподобався отриманий результат. Швидше за все, так або подібним чином зміг з'явитися цей прекрасний напій [5, с.84].

У Двуріччі між Євфратом і Тигром оселилися люди, що йменували себе шумерами. Їхня високорозвинена культура проявилася й у різноманітті пива. Шумерські жінки пили пиво зі спельти - різновиду пшениці. Існували й змішані сорти пива, крім того, у пиво додавали різні приправи, оскільки хміль ще не був відомий, а, можливо, його не хотіли використовувати в пивоварстві. Пиво вживали в великих кількостях, і майже половина всього шумерського врожаю зернових перетворювалася в солод, з якого потім робили пиво.

Різні осади в пиві змушували древніх сирійців й єгиптян пити пиво через трубочки. Зображення на брилі вапняку виставлено в єгипетській частині берлінського музею Воді. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Технологічний процес виготовлення освітленного пива.

Пиво поступово завоювало симпатії єгиптян, і нестаток у цьому гарному напої швидко ріс, і пиво купувалося здебільшого у Вавилоні. Зробивши таким довгим шлях пива, природно, була загублена його якість, і жителям долини Нілу не залишалося нічого іншого, як самим розпочинати його виробництво, і пиво незабаром стало суспільним напоєм, один з основних продуктів харчування. Придбати курсову на тему - Технологічний процес виготовлення освітленного пива, можна вже сьогодні!.

Невеликим кроком у напрямку до нинішнього пива в 786 році стало перше згадування оброблення хмелю в документах Піппіна III. Ченці займалися цим ремеслом систематичніше, ніж приватні домашні броварні. Ченці в писемній формі передавали далі свій досвід, придбаний шляхом проб і помилок. Якість монастирського пива завдяки хмелю ставала усе краще й краще.

В 1589 році в Мюнхені була побудована перша придворна броварня, що готувала темне пиво, а з 1603 року - світле пиво. Ця броварня мала різні ексклюзивні права. Одним з перших привілеїв було право варити пиво для двору, а в 1610 році пиво вперше почали продавати власникам трактирів і приватним особам.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Технологічний процес виготовлення освітленного пива,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Технологічний процес виготовлення освітленного пива


Сутність фінансових посередників та особливості їх функціонування на фінансовому ринку України

1. Характеристика посередництва на фінансовому ринку

Важливе місце в розвитку економіки будь-якої країни займають фінансові посередники, що акумулюють вільні фінансові ресурси громадян та юридичних осіб і направляють їх до різних галузей економіки у вигляді кредитів та інвестицій

Фінансові посередники є основними учасниками, що забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів. Так у США вже з другої половини XX століття менш як 5 % нових випущених корпораціями облігацій і комерційних цінних паперів та приблизно 50 % акцій були продані безпосередньо домогосподарствам. Решту цінних паперів придбали фінансові посередники. Загалом пряме фінансування становить менше 5 % зовнішнього фінансування американських компаній [31, с. 47].

На фінансовому ринку діють різні учасники, функції яких визначаються метою їх діяльності та ступенем участі в укладанні угод. На думку І.О. Бланка, склад основних учасників фінансового ринку диференціюється залежно від форм здійснення угод, які поділяються на прямі та опосередковані. З врахуванням принципових форм укладання угод на фінансовому ринку основні його учасники поділяються на дві групи: по-перше, продавці та покупці фінансових інструментів, по-друге, фінансові посередники. Крім основних учасників фінансового ринку, що беруть безпосередню участь в укладанні угод, до складу його суб'єктів відносять численних учасників, що виконують допоміжні функції, а саме - функції обслуговування основних учасників фінансового ринку, функції обслуговування окремих операцій на фінансовому ринку тощо [5].

Фінансові посередники складають досить численну групу основних учасників фінансового ринку та забезпечують посередницький зв'язок між покупцями та продавцями фінансових інструментів. Певна частина фінансових посередників сама може бути на фінансовому ринку продавцями чи покупцями. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сутність фінансових посередників та особливості їх функціонування на фінансовому ринку України.

Фінансове посередництво з позиції виконуваних функцій визначають В.П. Ходаківська і О.Д. Данілов. Вони вважають, що фінансові посередники практично створюють нові фінансові активи. Вони мають змогу отримувати прибуток внаслідок економії, зумовленої зростанням масштабу операцій,

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сутність фінансових посередників та особливості їх функціонування на фінансовому ринку України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сутність фінансових посередників та особливості їх функціонування на фінансовому ринку України


Сегментація ринку споживачів Інтернету

1.1. Поняття, суть та значення сегментації ринку

Основною передумовою ефективної товарної, цінової, збутової та рекламної діяльності фірми є виділення більш-менш однорідних груп споживачів - сегментація ринку.

Сегментом ринку називають групу споживачів, що зайняті пошуком однотипних товарів та згодні їх купити.

Процес розподілення всіх потенційних споживачів ринку будь-якого товару чи послуги на досить великі групи таким чином, щоб кожна з них мала особливі вимоги до даного товару або послуги, називається сегментацією.

Сегментація має такі ознаки:

  1. Сегментація застосовується виключно до споживачів (покупців) окремого виду товару чи послуги. Сегмент — це завжди якась група споживачів — покупців годинників, верстатів, консультаційних послуг, учбових програм.
  2. Сегмент виявляє вимоги до модифікацій товару і цим відрізняється від ринку, що характеризується особливим видом товарів. Так, на ринках тракторів і телевізорів існують відповідно споживачі міні-тракторів та переносних телевізорів.
  3. Використання декількох характеристик при сегментуванні не є обов’язковим, сегмент може базуватись і на одній ознаці (рівень доходу на сім’ю, релігійні погляди). В той же час практика показує доцільність багатомірної сегментації.
  4. Сегментація — атрибут ринку покупця, оскільки саме боротьба фірм за його гроші примушує глибше вникати в потреби споживача.

Для дефіцитного ринку, де панує продавець, сегментація не актуальна. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сегментація ринку споживачів Інтернету.

Вдала сегментація ринку та раціональний вибір сегмента – це необхідна умова успіху кожної фірми, що діє в умовах ринкової економіки [4].

Процес розподілу ринку кожного товару на відокремлені частини (сегменти) відповідно до обраних критеріїв при опрацюванні маркетингової політики фірми і є сегментацією.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сегментація ринку споживачів Інтернету,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сегментація ринку споживачів Інтернету


Становлення методів опитування та його різновидів

1.1. Історія становлення методів опитування

Метод опитування - це не винахід соціологів. В усіх галузях науки, де для отримання інформації дослідник звертається до людини із питаннями, він має справу з різними модифікаціями цього методу. Наприклад, лікарі, з'ясовуючи перебіг хвороби і стан здоров'я пацієнта, проводять анамнестичні опитування. Юристи, з'ясовуючи у свідків обставини справи, також користуються методом опитування, спеціально вивчають його психологічні аспекти та можливості оцінки достовірності відповідей. Журналісти, педагоги, працівники служб соціального забезпечення та багатьох інших сфер соціальної практики використовують цей метод для отримання необхідної інформації.

Специфіка методу полягає насамперед у тому, що при його використанні джерелом первинної соціологічної інформації є людина (респондент) - безпосередній учасник досліджуваних соціальних процесів і явищ.

Кожен варіант опитування представляє собою один із найбільш складних різновидів соціально-психологічного спілкування, зумовленого низкою обставин: змістом анкети або інтерв'ю, тобто переліком питань, в яких реалізований предмет дослідження; якістю роботи анкетера або інтерв'юера; зосередженої роботи респондента над запропонованими питаннями; психологічним станом респондента в момент проведення опитування.

Метод опитування, який спирається на достатню кількість навчених анкетерів або інтерв'юерів, дозволяє в максимально короткі строки опитувати досить велику кількість респондентів і отримувати різну за своєю природою інформацію. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Становлення методів опитування та його різновидів.

Однак, завжди слід враховувати можливе спотворення інформації, отриманої методом опитування, пов'язане з особливостями процесу відображення різних сторін соціальної практики у свідомості людей [19].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Становлення методів опитування та його різновидів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Становлення методів опитування та його різновидів


Планування фінансових результатів від операційної діяльності торговельного підприємства

1.1. Зміст, класифікація та функції фінансових результатів діяльності підприємства

Фінансові результати з усіма своїми проблемами і протиріччями є своєрідним еталоном дієвого та ефективного здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання, а тому дослідження сутності даного поняття має значний науковий і практичний інтерес. Адже як вважає з цього приводу Я.В. Соколова: “кому потрібен прибуток: бухгалтеру чи його працедавцю, яка його структура і як він (прибуток) обчислюється – проблема проблем” [25, с. 441].

Як показав огляд нормативно-правової бази України, в законодавстві не розглядається сутність саме поняття “фінансові результати”. Зокрема, в частині законодавчих актів з бухгалтерського обліку обґрунтовано лише сутність дефініцій “прибуток” та “збиток” (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” [20]). Вважаємо, наведені поняття не доцільно ототожнювати, оскільки недостовірність даних впливає на формування інформації про господарську діяльність, а також призводить до зменшення ефективності контрольних дій над операціями суб’єктів господарювання.

Отже, недоліком законодавства України є те, що в нормативно-правових документах, які регулюють питання організації та ведення бухгалтерського обліку, відсутнє визначення поняття “фінансові результати”, а обґрунтовано лише часткові щодо нього категорії.

У зв’язку з цим, потрібно закріпити на законодавчому рівні сутність такого поняття як “фінансові результати” та уточнити з метою однозначного розуміння трактування дефініцій “прибуток” та “збиток”. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Планування фінансових результатів від операційної діяльності торговельного підприємства.

В ході аналізу довідкової та навчальної літератури виявлено, що між фахівцями у галузях бухгалтерського обліку, фінансів, економіки та юридичних наук немає однозначності щодо визначення сутності поняття “фінансові результати” (табл. 1.1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Планування фінансових результатів від операційної діяльності торговельного підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Планування фінансових результатів від операційної діяльності торговельного підприємства


Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком

1.1. Суть та роль грошово-кредитної політики

Основним ринковим регулятором стабільності економічного розвитку є державна грошово-кредитна політика. Саме вона визначає напрями і можливості регулювання економіки монетарними методами.

Зміст грошово-кредитної політики зумовлений особливостями економічних систем, завданнями і межами державного втручання в економіку. За ринкових умов господарювання грошово-кредитна політика перебуває у тісній взаємодії з бюджетно-фіскальною політикою.

Основною метою грошово-кредитної політики в сучасних умовах є стабілізація економіки, забезпечення зайнятості та стримування інфляції. В окремих випадках як синонім грошово-кредитної політики вживається поняття «монетарна політика», яка базується на спроможності грошово-кредитної системи впливати на грошову пропозицію та, відповідно, на відсоткову ставку, а через неї – на інвестиції та реальний дохід [10, с. 241]. Такий акцент на визначення сутності грошово-кредитної політики пов'язаний з поширенням теорії монетаризму, в якій роль грошових чинників впливу на економіку гіпертрофована. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком.

У сучасній вітчизняній економічній літературі спостерігається певне розходження в поглядах на можливості грошово-кредитної політики. Так, одні автори стверджують, що грошово-кредитна політика – оперативне і гнучке доповнення до бюджетної політики, вона ґрунтується на принципах монетаризму і має низку переваг над фіскальною політикою [16 с. 214].

Інші науковці вважають, що грошово-кредитна політика доповнює бюджетну [11, с. 114].

Розглянемо тлумачення сутності грошово-кредитної політики різними науковцями (табл. 1.1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком


Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ "СБС-Консалтинг"

РОЗДІЛ 2. Оцінка сучасного стану обліку і аудиту ТОВ «СБС-Консалтинг»

Організація бухгалтерського обліку – це комплекс заходів власника підприємства, направлених на забезпечення реєстрації фактів господарського життя, узагальнення їх з метою отримання необхідної інформації для складання звітності та прийняття управлінських рішень [12].

Технологією облікового процесу складають методика й техніка (спостереження, вимірювання та реєстрація, нагромадження й зберігання) збирання інформації за допомогою найрізноманітніших групувань у регістрах обліку в умовах ручної бухгалтерської праці, а при автоматизованому обліку – на спеціальних носіях (магнітних стрічках, дискетах тощо). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – інансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ «СБС-Консалтинг».

Підприємство ТОВ „СБС-Консалтинг” є суб’єктом малого підприємництва, який відповідно до чинного законодавства зобов’язаний вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність. Особливості організації бухгалтерського обліку суб’єкта малого підприємництва, полягають в:
- формі організації бухгалтерського обліку;
- застосування Плану рахунків;
- формі бухгалтерського обліку;
- порядку складання та подання фінансової звітності;
- веденні податкового обліку.

Для малих підприємств виділяють послідовні фази циклу обробки облікової інформації, які представлені на рис. 2.1.

Структура бухгалтерії ТОВ „СБС-Консалтинг” та основні обов’язки бухгалтерів наведено на рис. 2.2.

Як бачимо, з рис. 2.2 на підприємстві ТОВ „СБС-Консалтинг” існує централізована форма організації облікового процесу. Особливістю побудови бухгалтерії ТОВ „СБС-Консалтинг” є те, що податковий облік здійснюється не одним бухгалтером, та ще й перевіряється головним бухгалтером, що дозволяє уникнути помилок.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
інансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ «СБС-Консалтинг»,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

інансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ «СБС-Консалтинг»


Бухгалтерський облік 20 століття. Процес розвитку національних систем бухгалтерського обліку

1.1. Характеристика національних систем бухгалтерського обліку

В XX ст. у багатьох країнах формуються національні системи бухгалтерського обліку. Під системою обліку слід розуміти сукупність елементів обліку, пов'язаних між собою й об'єднаних у єдине ціле, якій притаманні свої методи оцінки основних засобів і нарахування зносу, методи оцінки виробничих запасів, порядок відображення в звітності операцій, виражених в іноземній валюті, підходи щодо до складання форм звітності, способи контролю за діяльністю підприємств тощо [5].

На формування національних систем обліку вплинули як зовнішні, так і внутрішні фактори. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бугалтерский облік 20 століття. Процес розвитку національних систем бухгалтерського обліку.

До внутрішніх факторів слід віднести:
- стадію економічного розвитку країни,
- рівень законодавчої та нормативної бази,
- рівень системи оподаткування,
- рівень інфляції,
- національні особливості та культурні відносини.

До зовнішніх факторів можна віднести:
- рівень іноземних інвестицій,
- вплив транснаціональних корпорацій,
- наявність кризових явищ у світі та інші.

Національні системи бухгалтерського обліку різних країн суттєво відрізняються між собою. Це пов'язано з їх історичним і економічним розвитком, політичною системою, відмінностями законодавчої бази, загальним рівнем облікової освіти в кожній країні, культурними цінностями, традиціями тощо. Разом із тим, облікові системи одних країн можуть впливати на облікові системи інших. Це може бути зумовлено політичною або економічною залежністю, географічним положенням.

Наприклад, завдяки географічній близькості й тісним економічним зв'язкам, США значно впливають на облікову політику Канади. Значний вплив на розвиток теорії та практики у світі також здійснює Великобританія.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бугалтерский облік 20 століття. Процес розвитку національних систем бухгалтерського обліку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бугалтерский облік 20 століття. Процес розвитку національних систем бухгалтерського обліку


Організація маркетингових досліджень роздрібного підприємства

1. Сутність та система маркетингових досліджень підприємства

Маркетингові дослідження - це системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності.

Маркетингові дослідження - це функція, що є з’єднувальною ланкою між споживачем, клієнтом, громадськістю і товаровиробником за допомогою інформації. Остання використовується для:
- з’ясування та визначення маркетингових проблем;
- генерування, поліпшення й оцінювання маркетингових дій;
- моніторингу маркетингової діяльності;
- поліпшення розуміння маркетингу як процесу.

Маркетингове дослідження уточнює інформацію, необхідну для пошуку цих даних, розробляє метод збирання інформації, керує і спрямовує його процесом збирання даних, аналізує результати, повідомляє про знахідки та їх запровадження [14, с. 63].

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення ефективної маркетингової програми підприємства. Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку в конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності. Предметом маркетингових досліджень є конкретна маркетингова проблема, що стосується ситуації в мікросередовищі чи в зовнішньому бізнес-середовищі підприємства, а їх об’єктом — певний суб’єкт системи «підприємство–ринок–економіка» або певна його конкретна характеристика.

У сучасній концепції маркетингу вивченню ринків надається особливе значення. Дослідження слугують за основу для формування стратегії підприємства та тактики проведення цілеспрямованої товарної політики. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація маркетенгових досліджень роздрібного підприємства.

Щоб ефективно функціонувати в маркетингових умовах, слід отримувати адекватну інформацію до та після прийняття рішень. Достовірна інформація дозволяє маркетологам вирішувати такі задачі:
- отримувати переваги над конкурентами;
- знижувати ступінь фінансового ризику;
- стежити за реакцією споживачів та зовнішнім середовищем;
- координувати підприємницьку стратегію;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація маркетенгових досліджень роздрібного підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація маркетенгових досліджень роздрібного підприємства


А.Токвіль про демократію як суспільний лад

1. Cвітoвa демoкрaтичнa ревoлюція у пoгляді A. Тoквіля

Oдним з фундaтoрів пoлітичнoгo ліберaлізму, cуcпільнo-пoлітичнoї течії, щo знaйшлa ширoке рoзпoвcюдження, є фрaнцузький іcтoрик, coціoлoг і пoлітик ХIХ cт. Шaрль Aлекcіc де Тoквіль. Нaрoдивcя Шaрль Aлекcіc де Тoквіль 29 липня 1805 р. пoблизу Пaрижa в aриcтoкрaтичній cім’ї [4, c. 74]. Зa чacів якoбінcькoгo періoду у Фрaнції бaтькo й мaти були ув’язнені, тa від cтрaти їх врятувaли пoдії 9 термідoрa. Ні coціaльне пoхoдження, ні дoля бaтьків, ніщo нa пoчaтку життєвoгo шляху Шaрля Тoквілля не виявлялo, щo він cтaне щирим прихильникoм демoкрaтичнoгo cуcпільнoгo лaду. В 1820-1823 рр. Ж.-A.-К. Тoквіль нaвчaвcя в кoледжі м. Мец, a з 1823 пo 1826 рік cтудіювaв прaвo в Пaрижі [2, c. 54]. 3 1827 р. перебувaв нa держaвній cлужбі – був пoмічникoм cудді cудoвoї пaлaти м. Верcaль. Під чac Липневoї ревoлюції Тoквіль, будучи вірним рoдинним трaдиціям, не приcягнув нoвій oрлеaнcькій динacтії, хoчa ввaжaв немoжливим віднoвлення прaвління Бурбoнів. У 1831-1832 рр. був в Північній Aмериці, де aнaлізувaв aмерикaнcьку пoлітичну cиcтему. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – А.Токвіль про демократію як суспільний лад.

Гoлoвним результaтoм йoгo перебувaння в CШA cтaлa книгa «Демoкрaтія в Aмериці», щo cтaлa пoпулярнoю cеред єврoпейcькoї грoмaдcькocті, пocлужилa вaгoмим aргументoм при oбрaнні Шaрля Aлекcіca де Тoквілля членoм Aкaдемії мoрaльних і пoлітичних нaук, a пoтім і фрaнцузькoї aкaдемії. Він cтaє депутaтoм пaрлaменту Фрaнції, a пізніше oбирaєтьcя дo уcтaнoвчих збoрів, згoдoм і членoм зaкoнoдaвчих збoрів. Ж.-A.-К. Тoквіль був aктивним депутaтoм, aле ocoбливoгo визнaння нa цьoму пoприщі не здoбув, мaбуть, через те, щo був не нaдтo впрaвним прoмoвцем, a пoчacти й тoму, щo зaймaв пoлітичну пoзицію між урядoм Гізa і oпoзицією. Впливoвішoю булa йoгo діяльніcть у чacи Другoї реcпубліки. Піcля лютневoї ревoлюції 1848 р. Тoквіля oбрaли депутaтoм уcтaнoвчих збoрів, де він прaцювaв у cклaді кoміcії, щo рoзрoблялa реcпублікaнcьку кoнcтитуцію, a в 1849 р. – і дo нoвих зaкoнoдaвчих збoрів [5, c. 112]. Він cтaв віце-президентoм, a з червня пo жoвтень тoгo ж рoку прaцювaв мініcтрoм зaкoрдoнних cпрaв. Йoгo пoлітичнa кaр’єрa oбірвaлacя з держaвним перевoрoтoм, здійcненим Луї Нaпoлеoнoм. Піcля тoгo, як зaлишив пoлітичну cцену, пocеливcя пoблизу міcтa Туз, де зaймaвcя нaукoвoю діяльніcтю; пoдoрoжує дo Німеччини, Aнглії. Пoмер Шaрль Aлекcіc Тoквіль 16 квітня 1859 р.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
А.Токвіль про демократію як суспільний лад,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

А.Токвіль про демократію як суспільний лад


Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів. Газобетон

1.1. Загальна характеристика та класифікація товару

Перелік товарів, що пропонується на ринку будівельних матеріалів (ТОВ «Будхаус»):

1. Газобетонні блоки. Виробники: ТОВ «Аерок», м. Обухів, ТОВ «ТД «Орієнтир», м. Бровари, ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1», м. Нова Каховка.
1.1. Газобетон ААС.

Газобетон ААС застосовується для зведення зовнішніх стін в малоповерховому будівництві (5 поверхів). Також вони застосовуються для зведення внутрішніх несучих стін і несучих перегородок; для заповнення самонесучих зовнішніх стін монолітно-каркасних будівель будь-якої поверховості. Перегородковий газоблок ААС, шириною 100,115 і 150мм - для внутрішніх міжкімнатних перегородок. Газобетон шириною 200 і 250мм використовується при зведення несучих зовнішніх стін з утепленням, внутрішніх несучих стін, а також для заповнення об'ємно-планувальних комірок каркасних будівель у висотному будівництві з утепленням в майбутньому. Газоблоки ААС, шириною 300,360,375 і 400мм - для будівництва зовнішніх стін. Теплоізоляційні характеристики зовнішніх стін, побудованих з блоків AАС, шириною 375мм і щільністю Д 400, забезпечують нормативні вимоги по тепловому захисту будівель. Вони не потребують додаткового утеплення для всіх температурних зон України. Блоки шириною 75 і 50мм використовують як утеплювач фасадів або підлогових поверхонь в приміщеннях. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів. Газобетон.

1.2. Газобетон Аерок (інша назва - газоблок Aeroc, газобетонні блоки) автоклавного тверднення.

Він є на сьогоднішній день одним із самих популярних будматеріалів та застосовується практично у всіх сферах будівельної промисловості. Використовується для зведення будівель в житловому, промисловому, сільськогосподарському та адміністративному секторах. Завдяки економічності та ефективності цього будівельного матеріалу газоблоки дозволяють в короткі терміни зводити будівлі різного призначення. Конструкції з газобетону автоклавного тверднення можуть зводитися в будь-якій кліматичній зоні без боязні впливу на них температури й опадів. Газоблок може бути використаний не тільки в якості матеріалу для будівельних конструкцій, але і для створення теплоізоляції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів. Газобетон,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів. Газобетон