ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Світовий досвід Антимонопольного законодавстваСвітовий досвід Антимонополь законодавства

Світовий досвід Антимонополь законодавстваI.Монополія як крайня полюсна структура ринків
1. Монополії та їх види

Крайньою полюсною структурою ринку є монополія, тобто ринок з єдиним продавцем і що виключає можливості входження в нього інших. Наприклад на початку 80-х р.р. компанія "Де Бірс" контролювала фактично всі джерела поставок алмазів у некомуністичному світі. В якості інших прикладів можна привести монополію "Поляроїд" на моментальну фотографію, власників значної частини каналів місцевого кабельного телебачення. У більшості великих міст послуги місцевого телефонного зв’язку і постачання електроенергією також забезпечується монополіями, проте ціни, що встановлюються ними регулюються державними організаціями (див. далі). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Світовий досвід Антимонопольного законодавства.

Монополія в чистому вигляді - явище рідке, але на багатьох ринках конкурують лише декілька фірм. Взаємодія фірм на таких ринках може бути складною і нерідко зв'язана з різноманітними аспектами конкурентної стратегії. Однак фірми можуть впливати на ціну і одержувати прибуток за рахунок встановлення граничних витрат. У таких фірм є монопольна влада. Ми розглянемо фактори, що визначають монопольну владу, критерію її виміру і її вплив на ціноутворення.

Існує також й інша важлива відмінність між конкуренцією і монополією. В умовах досконалої конкуренції не існує ніяких перешкод входженню в ринок нових виробників. Так, якщо ринкова ціна пшениці піднімається вище величини довгострокових середніх витрат її виробництва, то фермери переключаються з інших зернових на пшеницю. Цей процес спрямований на зменшення різниці в розмірах економічного прибутку у досконало конкурентних галузях. З іншої сторони, на монопольних ринках існують бар’єри входження, які роблять неможливим проникнення на ринок любого нового продавця. В силу цього монополія може мати значний притік прибутку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Світовий досвід Антимонопольного законодавства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Світовий досвід Антимонопольного законодавства


Особливості творчого мислення підлітків 5-их класів

1.1. Дослідження творчого мислення в сучасній психології

Проблема творчого мислення – є однією з найменш розроблених проблем у сучасній психології, не дивлячись на досить великий інтерес до особливостей розвитку творчого мислення.

Основна особливість творчого мислення як інтелектуальної системи – це вміння аналізувати будь-які проблеми, встановлювати системні зв'язки, виявляти протиріччя, знаходити для них оригінальні рішення, прогнозувати можливі варіанти розвитку.

Творче мислення – це вид мислення, пов’язаний зі створенням або відкриттям чогось нового (Р. Немов). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості творчого мислення підлітків 5-их класів.

Дослідження творчого мислення в психології ведеться у чотирьох напрямках:
• Дослідження процесу творчого мислення;
• Вивчення продуктів творчості;
• Вивчення креативності як здатності;
• Дослідження особливостей творчих особистостей.

Проблематикою творчого мислення займалися ще античні філософи (Геракліт, Демокрит, Платон). Істотний вплив на подальші дослідження творчого мислення в психології зробили ідеї Аристотеля, які лягли в основу асоціативної психології.

Необхідно відзначити внесок психологів-асоціаністів у дослідження психології творчого мислення. Встановлені ними закони асоціацій є найбільшим досягненням психологічної науки ХІХ століття. Вони допомагають зрозуміти, наприклад, чому колишній досвід часто може блокувати творчий підхід до вирішення завдання. На підставі цих законів був розроблений, наприклад, метод гірлянд випадковостей і асоціацій, застосовуваний зараз в евристики як прийому активізації творчого мислення.

Не можна обійти увагою і психоаналітичний підхід до дослідження творчого мислення. У рамках цього підходу вперше була зроблена спроба виділення фактора, що лежить в основі розумової активності. З. Фрейд вважав творчу активність результатом сублімації статевого потягу на іншу сферу діяльності: у творчому продукті опредмечується в соціально прийнятній формі сексуальна фантазія.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості творчого мислення підлітків 5-их класів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості творчого мислення підлітків 5-их класів


Образ Івана Мазепи у світовій літературі

1.1. Іван Мазепа як видатна історична постать

І. Мазепа народився в 1639 році на Київщині, в родині українського шляхтича. Він отримав прекрасну освіту - спочатку в Києво-Могилянській колегії, був фахівцем артилерійського справи, тому володів кількома мовами, писав вірші, володів музичними інструментами.

Перебуваючи на службі при дворі короля Речі Посполитої Яна Казимира в 1659-1663 роках, виконував важливі дипломатичні доручення у Франції, Італії, Німеччини, Іспанії.

Свою молодість він провів при польському дворі як паж: пізніше вживався для дипломатичних доручень в Україну. У 1660-х роках він залишив придворну службу - як припускають, унаслідок романтичної пригоди, що отримав гучний розголос. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Образ Івана Мазепи у світовій літературі.

У 1669 р., повернувшись на Правобережжя, Мазепа вступає на службу до гетьмана Правобережної України Дорошенка. Однак перша ж його дипломатична місія тут закінчується тим, що він потрапляє в полон до запорожців, які видають його лівобережному гетьману Самойловичу.

У 1687 році, після невдалого Першого Кримського походу, завдяки діям опозиційної старшини, яка бажала перерозподілу урядів і нового гетьмана Василя Борковського, Івана Самойловича було зміщено.

Замінив його не хто інший, як Мазепа за підтримки російськими вельможами. Безглузда легенда про те, що В. Борковський нібито позичив Мазепі 10 тис. рублів для хабара В. Голіцину, далека від істини вже хоча б тому, що таку суму генеральний обозний навряд чи мав, тому що його річний дохід становив всього на всього 200 рублів [16].

Новий гетьман, подібно до свого попередника, був дуже сумнівним надбанням для Гетьманщини в її тодішньому дуже серйозне становище. Людина здібний і честолюбний, але занадто ухильну і обережний, бюрократ і дипломат по складу понять і темпераменту, він мало годився для самостійної, відповідальної ролі правителя.

Прибувши в серпні 1689г. з візитом до Москви, Мазепа розсудливо ухилився від участі в змові царівни Софії проти Петра I, гетьман при зміцненні своєї влади зробив основну ставку на старшину, шляхту, духовенство.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Образ Івана Мазепи у світовій літературі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Образ Івана Мазепи у світовій літературі


Світоглядно-тематичне навантаження новели Франца Кафки Перевтілення

1.1. Експресіонізм як модерністський напрям у літературі початку ХХ століття

Експресіонізм – (від лат. еxpressio – вираз) – напрям в австро-німецькому мистецтві перших десятиліть ХХ ст., Одне з класичних напрямків європейського модернізму. Для експресіонізму характерний принцип всеохоплюючої суб'єктивної інтерпретації реальності, запанувала над світом первинних чуттєвих відчуттів, як було в першому модерністському напрямку – імпресіонізмі. Звідси тяжіння експресіонізму до абстрактності, загостреною і екстатичної, підкресленою емоційності, містику, фантастичного гротеску і трагізмом .

Експресіонізм – специфічний метод художньої творчості, характерний для деяких груп та окремих митців авангарду початку XX ст. і особливо – німецького авангарду. Вважається, що експресіонізм – це найбільший внесок, який німецькі художники внесли в мистецтво XX ст. Суть його полягає в загостреному виразі за допомогою виключно художніх засобів і прийомів почуттів і переживань художника, ірраціональних станів його душі, найчастіше трагічного і екзистенційно-драматичного спектрів: тривоги, страху, безвиході, туги, нервозності, роз'єднаності, підвищеної емоційності, болючою пристрасності, глибокої незадоволеності, ностальгії і т. п.

Спустошеність, меланхолія, психопатія, нерідко істеричність, похмурий есхатологізм, а іноді і гучні крики протесту проти навколишнього світу і заклики про допомогу містять чимало творів експресіонізму. Цей сенс терміна експресіонізм не відразу утвердився в науці. На початку 1910-х рр. їм позначали нерідко більш широке коло авангардних явищ у мистецтві, пов'язаний з тими чи іншими деформаціями видимої дійсності. Поряд з власне експресіоністами сюди відносили і фовістів (фовізм), кубістів (кубізм), іноді і деяких постімпресіоністів (постімпресіонізм). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Світоглядно-тематичне навантаження новели Франца Кафки Перевтілення.

Тільки в більш пізній період склалося сучасне розуміння експресіонізму, яке також не відрізняється чіткою визначеністю кордонів (хронологічних, стилістичних, персоналістичний). Однак центральним і найбільш характерним для експресіонізму прийнято вважати діяльність, перш за все, німецьких художників, пов'язаних з групою «Die Brucke» («Міст»)

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Світоглядно-тематичне навантаження новели Франца Кафки Перевтілення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Світоглядно-тематичне навантаження новели Франца Кафки Перевтілення


Формування інтелектуальних умінь як наукова проблема у світовій педагогіці

1.1. Сутність і структура базових понять дослідження

Поняття «інтелект», як і багато інших понять сучасної науки, мало тривалу історію, - пише В. Зінченко в передмові до книги М. Вертгеймера «Продуктивне мислення». Воно є культурно-історичним і несе на собі численні нашарування, що передували його сучасному вживання. У цьому складність його визначення, яка зафіксована в психологічній науці. Таких визначень занадто багато. Інтелект (розуміння, розуміння, осягнення) – відносно стійка структура розумових здібностей індивіда [6].

Як зазначає М. Холодна [9,45] з психологічної точки зору призначення інтелекту - створювати порядок з хаосу на основі приведення у відповідність індивідуальних потреб з об'єктивними вимогами дійсності.

Інтелект – це психологічна основа розумності, вважає цей дослідник. У загальному вигляді інтелект – це система психічних механізмів, які обумовлюють можливість побудови «всередині» індивіда суб'єктивної картини відбувається. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування інтелектуальних умінь як наукова проблема у світовій педагогіці.

Побіжний погляд на проблему інтелекту в тому вигляді, як вона зараз представлена в літературі, дає підставу говорити, що, незважаючи на багаторічну історію становлення, ця категорія не може бути віднесена до розряду усталених понять психології. Так, у ряді психологічних концепцій інтелект ототожнюють:

  • з системою розумових операцій;
  • зі стилем і стратегією вирішення проблем;
  • з ефективністю індивідуального підходу до ситуації, що вимагає пізнавальної активності;
  • з когнітивним стилем.

Існує і тенденція ототожнювати або принаймні зближувати за змістом поняття «інтелект» і «мислення». Словник іноземних слів розкриває поняття «інтелект» як розум, розум, розум, розумова здатність людини. Існує ряд принципово різних трактувань інтелекту [6]. У структурно-генетичному підході Ж. Піаже інтелект трактується як вищий спосіб урівноваження суб'єкта з середовищем, що характеризується універсальністю. При когнітівістской підході інтелект розглядається як набір когнітивних операцій.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування інтелектуальних умінь як наукова проблема у світовій педагогіці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування інтелектуальних умінь як наукова проблема у світовій педагогіці


Еколого-економічний потенціал розвитку і регіонального розміщення біоенергетики в світі

1.1. Сутність, структура, зв’язки та значення енергетичного комплексу. Біоенергетика як галузь альтернативної енергетики

Енергетика - основа розвитку господарства. Вона забезпечує технологічні процеси в промисловості, дає тепло і світло людям. Це система галузей, що охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідною базою. Підприємства енергетики ведуть розвідку, освоєння, переробку та транспортування енергоносіїв, виробництво та передачу електроенергії і тепла. Більшість виробничих об'єктів системи знаходяться під контролем одних і тих самих угруповань капіталу. В світовому господарстві ' це великі транснаціональні корпорації [16, c. 4].

Рробота енергетики оцінюється за показниками рівня забезпеченості країн носіями, рівня енергоспоживання в окремих країнах, пропорціями паливно-енергетичного балансу країн і світу в цілому. Як енергоносії людство використовувало мускульну силу, деревину, рушійну енергію Сонця тощо. В наш час основними енергоносіями стали вуглеводи і сполуки (нафта, газ, вугілля) та ядерне паливо. Як альтернативні джерела майбутнього розглядається енергія Сонця, геотермічна енергія Землі, водень, термо­ядерна енергія.

Енергозабезпечення світу станом на початок 90-х років за розмірами споживання становило 11 млрд. тонн умовного палива (т.у.п.) у вугільному еквіваленті.

Найбільші енергоспоживачі: США - 25 % енергоспоживання світу, Росія - близько10 %, Китай - 9 %, Японія - 5,5 %, ФРН - 7,3 %. Енергоспоживання України (близько 3 %) співмірне з показниками Великобританії, Франції, Канади та Індії [22]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Еколого-економічний потенціал розвитку і регіонального розміщення біоенергетики в світі.

Біоенергетика — галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива, яке створюється на основі використання біомаси.

До біомаси відносять усю рослинну і вироблену тваринами субстанцію. При використанні біомаси в енергетичних цілях для виробництва тепла, електроенергії і палива, розрізняють енергетичні рослини і органічні відходи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Еколого-економічний потенціал розвитку і регіонального розміщення біоенергетики в світі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Еколого-економічний потенціал розвитку і регіонального розміщення біоенергетики в світі


Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку

1.1. Основи економічного виховання старших дошкільників

Економічне виховання – одна з граней виховного процесу дошкільників. Потреба в ньому була завжди, але значимість посилилася в період реформ 1990-х років, і прагнення нашої економіки до ринкових відносин [7].

Питання необхідності економічного виховання дошкільників піднімалося в журналах "Дошкільне виховання". Але, на наш погляд, проблематично воно не звучало, тому що основою економічного виховання дошкільників були і є завдання морально-трудового виховання, які ставить перед нами "Програма виховання і навчання в дитячому садку" під редакцією М. Васильєвої М.А. (1985), а потім перероблена і доповнена В. Гербовою і С. Комаровою, і які обов'язково повинні вирішуватися в роботі з дітьми як раніше, так і в даний час.

З часу створення програми багато чого змінилося. Тому питання, чи потрібно і навіщо дошкільнику економічне виховання, набуває нині особливої актуальності і вимагає серйозної педагогічної корекції. Чим більше діти дошкільного віку стикаються із соціальною дійсністю, побутом, тим більше виникає у них питань. Повсякденне життя, сім'я, спілкування з однолітками, нарешті, виховно-освітня робота в умовах дитячого саду формують той емпіричний досвід, який стає базою для подальшої роботи з економічного виховання. І ось тут-то педагог дитячого саду повинен стати для дитини авторитетною людиною, який допоможе правильно осмислити нові явища, факти, поняття. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку.

У радянські часи дитина могла знати про наявність грошей, наприклад, в житті взагалі, про відсутність їх йому повідомлялося фразою «... не куплю, немає грошей», його рідко присвячували в те, як вирішуються грошові проблеми. Він також знав, що йому хочеться мати ту чи іншу іграшку або ласощі і що його бажання майже завжди задовольнялося, але не знав, за рахунок чого це здійснилося. Він знав, що достаток у сім'ї забезпечується старшими, але не здогадувався, що і він може допомогти своїй родині стати багатшими. Він багато чого знав, але і про багато що не здогадувався - не було в цьому необхідності [2].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку