ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Суспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільствомСуспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільством

Суспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільством


1. Поняття суспільства як найбільш значної соціальної системи, його структура

В широкому значенні цього слова суспільство — це сукупність всіх способів взаємодії та форм об'єднання людей, в якій знаходить прояв їх взаємозалежність один від одного і які склалися історично. У більш вузькому сенсі суспільство виступає структурно або генетична визначеним типом спілкування людей, посталим як певна історична цілісність або система.

Найбільш характерними ознаками суспільства є [4, с.107]:
- спільність території, на якій проживають люди, що взаємодіють і спілкуються між собою;
- цілісність і сталість суспільства як певного єдиного цілого;
- автономність і самодостатність, самовідтворення, саморегуляція і саморозвиток;
- здатність підтримувати і відтворювати високу інтенсивність внутрішніх зв'язків;
- певний рівень розвитку культури з усталеною системою норм і цінностей, які лежать в основі соціальних зв'язків між людьми.

Отже, ці суттєві ознаки і характеристики суспільства, що виділяються більшістю вітчизняних і зарубіжних соціологів, дозволяють трактувати його насамперед як систему. Соціальна система — це цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємодії і відносини. Суспільство складається з безлічі індивідів, але не являє собою простої суми чи сукупності людей; це не сумативна, а цілісна система з якостями, яких немає у жодного зі складових її елементів окремо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Суспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільством.

В залежності від різноманітних підходів до розуміння суспільства як певної системи розрізняються й спроби розгляду його структури. У вітчизняній філософсько-соціологічній літературі найбільш розповсюдженим є системний підхід з виділенням трьох рівнів аналізу: в ньому макро- і мікрорівні доповнюються - мезорівнем, або середньою ланкою. Таке бачення рівнів дослідженню, як слушно зазначає С.Устич, дещо відрізняється від прийнятого у західних системних дослідженнях, опертих на традиційно-кібернетичний підхід з його макро- і мікрорівнями. Придбати курсову на тему - Суспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільством, можна вже сьогодні!.

Сучасна західна теоретична соціологія власне і побудована на засадах макро- та мікрорівневих інтерпретацій соціума, коли в першому випадку акцент ставиться на організацію і функціонування суспільства як єдиного цілого (макрорівень), а в другому — на дослідженні і тлумаченні дій індивіда (мікрорівень).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Суспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільством,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Суспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільством