ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Сучасні моделі конституційної юрисдикціїСучасні моделі конституційної юрисдикції

Сучасні моделі конституційної юрисдикції


1.1 Дослідження змісту поняття «конституційна юстиція» і «конституційна юрисдикція»

Аналіз наукової літератури щодо визначення «конституційної юстиції», дозволив нам зробити висновок, що існуючі поодинокі визначення поняття «конституційна юстиція» свідчать про неоднозначність його розуміння, а також про заміну його іншими «конкуруючими» термінами. Враховуючи те, що одна й та сама категорія може бути застосована для вивчення аналогічних правових інститутів різних країн, особливо важливе чітке розуміння змісту кожної категорії конституційного права. Це сприятиме ефективності порівняльно-правових досліджень та не схематично-еклектичному запозиченню зарубіжного досвіду, а з урахуванням перспектив його еволюції в умовах інших правових систем. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасні моделі конституційної юрисдикції.

Актуальність уточнення поняття «конституційна юстиція» обумовлюється: соціально-політичними реаліями, що свідчать про потребу переосмислення ролі конституційної юстиції у сучасній правовій системі та суспільстві в цілому; міжнародно-правовими чинниками, зокрема, необхідністю врахування світових тенденцій розвитку цього інституту тощо. Доктринальне обґрунтування переорієнтації діяльності конституційної юстиції сприятиме швидшому її законодавчому впровадженню. Придбати курсову на тему - Сучасні моделі конституційної юрисдикції, можна вже сьогодні!.

Згідно зі словником термінів конституційного права, підготовленим П. Шляхтуном, конституційна юстиція - це особливого роду судові органи - конституційні суди або квазісудові органи та їх діяльність із здійснення конституційного контролю [46]. Юридична енциклопедія визначає конституційну юстицію як поняття, яке іноді вживається для позначення судів спеціальної (конституційної) юрисдикції або судів загальної юрисдикції та їхніх функцій щодо вирішення питання відповідності різних нормативно-правових актів або тільки законодавчих актів Конституції. Узагальнено ці функції називають судовим конституційним контролем, характер і зміст якого багато в чому визначаються природою органів, що його здійснюють [43]. Багато хто ототожнює поняття «конституційна юстиція» і «конституційне правосуддя».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасні моделі конституційної юрисдикції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасні моделі конституційної юрисдикції