ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Суб’єкти та об’єкти фінансового моніторингуСуб’єкти та об’єкти фінансового моніторингу

Суб’єкти та об’єкти фінансового моніторингу1.1. Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів

До легалізації (відмивання) доходів відносяться дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами.

Кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 209 КК настає у разі вчинення хоча б однієї з таких дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів:

  1. фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння чи укладення угоди щодо них;
  2. дій, спрямованих на приховання чи маскування: а) незаконного походження таких коштів або іншого майна; б) володіння ними; в) прав на такі кошти або майно; г) джерела їх походження; д) місцезнаходження; е) переміщення;
  3. набуття, володіння або використання таких коштів чи іншого майна.

Відповідальність за зазначені дії настає лише у разі, коли кошти або інше майно, що є предметом легалізації, були одержані внаслідок вчинення предикатного діяння (передбаченого п. 1 ст. 209 КК [8], яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ці дії були вчинені умисно з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню такими коштами або майном, їх набуттю чи для приховання джерел їх походження. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Суб’єкти та об’єкти фінансового моніторингу.

Під вчиненням фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, відповідно до абзацу п’ятого ст. 1 Закону № 249-IV слід розуміти вчинення будь-якої фінансової операції, пов’язаної зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Укладення угоди щодо коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення предикатного діяння, - це вчинення щодо них будь-яких правочинів, тобто дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 202 Цивільного кодексу України), у визначеному цим Кодексом порядку незалежно від їх виду - як дво- або багатосторонніх (які іменуються договорами), так і односторонніх.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Суб’єкти та об’єкти фінансового моніторингу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Суб’єкти та об’єкти фінансового моніторингу


Лінгво-прагматичні особливості номінативного речення у французькій мові


План до курсової роботи:

Лінгво-прагматичні особливості номінативного речення у французькій мові

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Лінгво-прагматичні особливості номінативного речення у французькій мові,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Види речення у французькій публіцистиці, роль номінативного речення

Оскільки текст є актуалізацією прагматичних установок адресанта, в ньому наявні відповідні мовні засоби, відібрані на основі їх комунікативної релевантності. Найвища ступінь прагматичної детермінованості спостерігається в публіцистичних текстах, основними завданнями яких є вплив на суспільну думку.

Серед численних особливостей текстів різних газетних жанрів нас конкретно цікавить порядок слідування членів однієї з основних комунікативних одиниць – речення – як засіб зв’язку між самостійними реченнями. Причому нашу увагу направлено на їх зумовленість в кожному конкретному тексті.

Порядок слів в сучасній французькій мові становить собою досить стійке розташування слів, де одиниці речення займають певні позиції в синтаксичних структурах . Характерною рисою французької мови прийнято вважати прогресивний порядок слів, при якому лише розташування слів відносно присудка вказує на його функцію. Однак, будучи залученим до складу такого складного завершеного в смисловому, композиційному та структурному відношенні цілісного мовного твору, яким є текст, речення не можуть не зазнавати змін, які виявляються в різноманітних можливих перестановках його членів. До тих пір, однак, поки лінійна організація тексту відповідає його комунікативному завданню та не порушує його логічної послідовності.

Як відомо порядок слідування окремих ізольованих речень в тексті залежить від необхідності передачі послідовності думок та інтенції адресанту. Відповідно і зв’язок речень в тексті досить різноманітний і підпорядкований завданню комунікації, тема-рематичній організації тексту. Це головна відмінність речень всередині тесту від ізольованих речень, так як одне і те саме речення, яке несе одну і ту саму інформацію, буде мати різну форму вираження в залежності від того. Ізольоване воно від тексту чи реалізується в ньому.


Логіка та гра, як запорука всебічного розвитку особистості


План до курсової роботи:

Логіка та гра, як запорука всебічного розвитку особистості

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Логіка та гра, як запорука всебічного розвитку особистості,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Види чисел та історія їх виникнення

Число — одне з найголовніших понять математики, яке в багатьох випадках може виступати як міра кількості чогось.

У давнину у слов'янських мовах, слово "число" означало "знак", "символ", Поняття", "ідея”. Під словом "числити" розуміли в ті часи "значити", "думати", а також "записувати щось за допомогою знаків", “робити певні дії зі знаками". Пізніше, зокрема з поширенням арифметики і точних наук на Русі Петром І у XVIII ст. під числами стали розуміти в першу чергу ті знаки, які використовуються для позначення певних кількостей. У XIX та XX ст., з розвитком і поширенням вищої, теоретичної математики, слово "число" знову починає вживатися ширше - для назви знаків, позначень і понять, які позначають не лише кількості - комплексні числа. Те саме ми спостерігаємо з поняттями “числити”, “числення” - матричне числення, варіаційне числення і т. д.

Типи чисел

Математики поступово розширювали набір усіх відомих чисел. Поява нових видів чисел і числення тісно пов'язана з розвитком людського суспільства. Разом з тим, на кожне розширення числової системи можна дивитися з математичної точки зору, обґрунтовуючи таке розширення, як правило, розширенням можливостей виконувати деяку математичну операцію [17, с. 143].

Натуральні числа

Дослівно - "природні" числа (лат. “natura" - природа). Існує вислів, що натуральні числа створені Богом, а інші числа - витвір людської уяви. Натуральні числа - найдавніші числа, які стали використовувати люди, в першу чергу при лічбі:

Сукупність (множина) всіх натуральних чисел позначається N.


Любов і міжнародні відносини взаємозв'язок


План до курсової роботи:

Любов і міжнародні відносини взаємозв'язок

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Любов і міжнародні відносини взаємозв'язок,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Міжнародні відносини: сутність і визначення

Сучасне людство налічує приблизно дві тисячі різних народів (тільки в Україні їх понад 100), а незалежних держав у світі близько 200. Отже, більшість народів світу проживає в багатонаціональних державах. Цей факт треба завжди пам’ятати. Усі ми живемо й завжди житимемо спільно з людьми різних національностей. Ця обставина вимагає від кожного з нас особливої делікатності, терпимості та відповідальності. Завжди слід пам’ятати, що в народів більше спільних рис, ніж відмінностей.

І ця спільність нині, коли цілісність та взаємозв’язаність світу стали такими відчутними, буде зростати. Проте зближення народів не нищить їхніх національних особливостей. Навпаки, саме своєрідність культури різних народів є живим джерелом духовного багатства всього людства [2, с. 191].

Розподіл відносин між народами на зовнішні та внутрішні пройшов при виникненні держав. Як тільки з'явились суверенні держави, а з ними і кордони, відразу відбулося виділення зовнішньої політики, під якою розумілись дії, що виходили за ці кордони. Внутрішні відносини відрізняються від зовнішніх тим, що, як правило, базуються на відносинах підкорення та панування. Зовнішні ж відносини можуть будуватися тільки на рівноправних засадах.

Одночасно з розподілом відносин на внутрішні та зовнішні держава встановлювала контроль над діями будь-яких іноземних сил на своїй території, а непідконтрольні акції розцінювались як втручання у внутрішні справи.

Нині у міжнародних відносинах протистоять два процеси: міжнародні конфлікти та міжнародне співробітництво. Найбільший ступінь конфліктності характерний для регіонів Близького і Середнього Сходу, колишньої Югославії, колишнього СРСР, Африки та ін. У Сербії, Хорватії, Грузії, Афганістані, Іраку, Чеченській Республіці та деяких районах Північного Кавказу конфлікти вилилися у справжні військові дії із значними людськими жертвами, руйнуванням міст та сіл.


Лялька-мотанка (народна іграшка), Види сучасних ляльок-мотанок


План до курсової роботи:

Лялька-мотанка (народна іграшка), Види сучасних ляльок-мотанок

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Лялька-мотанка (народна іграшка), Види сучасних ляльок-мотанок,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія виникнення ляльки-мотанки

Найдавніші прототипи іграшок знайдено в Україні під час археологічних розкопок поблизу м. Мізина на Чернігівщині. Палеологічні скульптурки жінок, тварин, птахів, вирізані із бивня мамонта і оздоблені геометричним орнаментом, вчені відносять до періоду, що існував понад 20 тисяч років тому [12, с. 29]. Ляльки відображали світ того народу, до якого вони належали. Українська лялька-мотанка була не просто іграшкою, а й оберегом, символізувала неперервний зв’язок між поколіннями. Вона створювалась шляхом намотування-накручування-зав’язування тканини і ниток.

Досліджуючи історію створення ляльки-мотанки, можна почати з відомого археолога Вікентія Хвойки, який в 1893 році біля селища Трипілля, вперше відкрив залишки давньої цивілізації, що й одержала археологічну назву «Трипілля». Саме з цього регіону починається історія ляльки-мотанки, як найдавнішої ляльки українських дітей [12 , с. 30]. Звісно, першою лялькою була не вузликова лялька, а дерев'яні невеличкі скульптури, навіть звичайні палички, але в руках дитини вони перетворювалися на справжній шедевр. На археологічних дослідженнях глиняних пам’яток, поселень, культових споруд, поховань, побутових речей, вчені змогли розшифрувати послання далеких пращурів, розшифрувати значення ляльки-мотанки. Ми можемо припустити: якщо діти трипільської цивілізації мали іграшковий посуд, то обов’язково мали бути ляльки і дитячі ігри такі як „дочки-матері”, бо дитина сучасного світу чи минулого завжди повторює навколо себе дорослий світ.

Лялька-мотанка є архетипом, адже із часу виникнення й до сьогодення зберегла багато значень. Лялька-мотанка робиться шляхом намотування ниток, вплітаючи в них сухі трави, квіти, зерна. Трипільці вирощували льон, коноплі: були гарними знавцями ткацької справи, тому виготовляли ляльки з вирощеної продукції.


Маркетингова політика комунікацій компанії Bauerfeind AG


План до курсової роботи:

Маркетингова політика комунікацій компанії Bauerfeind AG

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингова політика комунікацій компанії Bauerfeind AG ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналіз маркетингової політики комунікацій підприємства проведемо на прикладі одного з провідних світових виробників ортопедичної продукції – німецькій компанії Bauerfeind.

Історія цього сімейного бізнесу починається в 20-х роках минулого століття в м. Цойленрода у східній Тюрінгії, колись єдиному місці, де проводився компресійний трикотаж. У 1929 році Бруно Бауерфайнд створює спеціальну компанію для виробництва медичних компресійних панчіх.

В даний час в компанія Bauerfeind AG являє собою міжнародну групу, в якій працює більше 1800 співробітників. Компанія має філії в Австрії, Франції, Великобританії, Італії, Іспанії та Сполучених Штатах Америки.

На українському ринку представляє асортиментні лінії компресійного трикотажу, що йдуть під брендом «VenoTrain».

Умови сучасної логістики дозволяють гарантувати швидку доставку товарів торговим партнерам. Відрізи, медичний компресійний трикотаж, ортопедичні устілки та взуття від Bauerfeind – це товари, які відрізняє якість «зроблених у Німеччині». Деякі вироби виробляється вручну. Завдяки високій кваліфікації технічного персоналу, сучасним технологіям і постійному контролю якості, продукція компанії завжди відповідає найвищим стандартам якості та ефективності.

На рис. 1.1 представлено структуру управління каналами розподілу компанії Bauerfeind.

На рис. 1.1 можна побачити структуру каналів розподілу компанії Bauerfeind. Ширина каналу розподілу (починаючи безпосередньо з 15 дочірніх компаній та 70 дистриб’юторів), в даному випадку, складає:

? 420 оптових покупці;
? близько 500 дрібнооптових;
? 900 магазинів роздрібної торгівлі.


Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна 2


План до курсової роботи:

Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна 2

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна 2,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

Розробку стратегії просування проведемо на прикладі торгової марки «Jaffa», яка належить холдингу «Вітмарк».

Холдинг (група компаній) «Вітмарк» - один з лідерів серед вітчизняних виробників соків. Заснований в 1994 році. Спеціалізація компанії: виробництво соків, нектарів, соковмісних напоїв, дитячого харчування, пюреподібних і концентрованих напівфабрикатів. До холдингу входять чотири підприємства.

ТОВ «СП» Вітмарк-Україна» (Одеса) – основна виробнича і операційна одиниця холдингу. Має у своїй структурі вісім філій (у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Сімферополі, Луганську). Основне завдання філій – торговельна діяльність в закріпленому регіоні. У всіх обласних центрах і великих райцентрах функціонують торговельні представництва (загальна кількість – 30). Крім того, у великих містах працюють пріоритетні команди, що обслуговують мережі Ho-Re-Ca, гіпермаркети, а також корпоративних замовників.

ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» (Одеса) – виробнича база холдингу з виготовлення сокової продукції та дитячого харчування.

Кучурганський завод (село Степанівка Роздільнянського району Одеської області) – другий за важливістю виробничий підрозділ холдингу. На цьому підприємстві зосереджена велика частина виробництва продукції з місцевої (вітчизняного) сировини.

Рахнянсько-Лісовий консервний завод (село Рахни Лісові Вінницької області) спеціалізується на виробництві яблучного концентрованого соку і пюреподібних напівфабрикатів (плодово-ягідна група).

У холдингу налагоджені тісні партнерські відносини з найбільшими сільськогосподарськими підприємствами України. Під контролем підприємства знаходиться вирощування і збір вітчизняних овочів і фруктів. У число зарубіжних постачальників входять компанії з більш ніж 10 країн світу, в яких виростають екзотичні для України фрукти.


Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна


План до курсової роботи:

Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Холдинг (група компаній) «Вітмарк» працює на національному ринку соків більше 15 років, і є одним з його лідерів, який налагодив стійкі вертикальні та горизонтальні інтеграційні зв’язки на ринку виробництва соків.

До складу Холдингу входять: СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (Одеса), ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» (ОКЗДХ) (Одеса), Кучурганський завод, Рахнянсько-Лісовий Консервний Завод

Холдинг налагодив тісні партнерські відносини з великими сільськогосподарськими підприємствами України. Під контролем підприємства знаходиться вирощування і збір вітчизняних овочів і фруктів. Постачальники тропічної сировини мають сертифікати якості ISO-9000. До країн-постачальників входять Бразилія, Таїланд, Еквадор, Індія, Ізраїль, Греція, Іспанія, Італія, Китай, Чилі, ПАР та ін.

Холдинг має власну мережу торговельних філій у восьми містах України: Одесі, Києві, Львові, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Харкові, Сімферополю. У всіх обласних центрах і великих райцентрах функціонують торговельні представництва (загальна кількість – 30). У містах-мільйонниках дистрибуція здійснюється прямими командами, а в обласних центрах - фокусними командами. Крім того, у великих містах працюють пріоритетні команди, що обслуговують мережі Ho-Re-Ca, гіпермаркети, гурт, а також корпоративних замовників.

Експорт здійснюється в 15 країн світу. З країн СНД – у Росію, Білорусь, Молдову, Азербайджан, Казахстан та інші. З країн далекого зарубіжжя постачання здійснюються в Румунію, США, Ізраїль, Австралію.

Холдинг веде активну інноваційну політику, створюючи нові рецептури, продукти, торговельні марки.


Маркетинговая коммуникационная политика предприятия


План до курсової роботи:

Маркетинговая коммуникационная политика предприятия

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетинговая коммуникационная политика предприятия,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Содержание и назначение коммуникационной политики в комплексе маркетинга

Для успешного функционирования фирмы в условиях рынка, т.е. в условиях неопределенности и риска, необходимо создать маркетинговую информационную систему (МИС), состоящую из определенного набора маркетинговых инструментов: прямой маркетинг, реклама, ПР и др., — которые позволяют наиболее эффективно взаимодействовать с внешней рыночной средой.

Практическое использование маркетинговых инструментов способствует формированию единого производственно — сбытового процесса с наличием коммуникационных связей. Такой подход позволяет участникам рынка выявлять реальные и потенциальные потребности в том или ином виде товара или услуги, производить продукт, рекламировать его в нужном месте, в определенное время, по согласованное цене. Это обстоятельство способствует формированию единой логики действий участников рынка на всех этапах производственно-сбытового процесса: маркетинг, научно-исследовательская работа, производство, распределение, ценообразование, планирование, финансирование и контроль.

Еще совсем недавно диктовать свои условия производству со стороны сбытовика считалось нецелесообразным. Сегодня руководитель фирмы и его менеджеры все чаще задаются вопросом, какой именно продукт или услуга пользуются наибольшим спросом и что нужно делать для увеличения прибыльности деятельности.

С позиций рыночной экономики ответ достаточно прост: ориентация производственно-сбытовой деятельности только на то, в чем нуждается конкретный покупатель.


Маркетингове дослідження зовнішнього середовища підприємства


План до курсової роботи:

Маркетингове дослідження зовнішнього середовища підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингове дослідження зовнішнього середовища підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та поняття зовнішнього середовища підприємства

В сучасному середовищі стратегія підприємства розробляється з метою максимального використання внутрішнього потенціалу [25, с. 38]. Велике значення для розробки та впровадження надійної стратегії має усвідомлення, яким саме чином змінюється середовище.

Сьогодні не існує системного підходу до побудови загальної концепції середовища підприємства, яка б всебічно поєднувала економічні, технологічні, соціальні та політичні впливи на організацію, особливості взаємодії підприємства з його партнерами, конкурентами, споживачами, класифікацію елементів внутрішнього середовища підприємства тощо.

На найпростішому рівні середовище підприємства можна поділити на внутрішнє середовище та зовнішнє середовище (мікросередовище, тобто конкурентне середовище до якого відноситься підприємство, його прямі конкуренти та клієнти, та макросередовище як оточуюче середовище у більш широкому розумінні).

Внутрішнє середовище – це елементи та чинники, які визначають внутрішній стан, сильні та слабкі сторони і ефективність діяльності підприємства.

В узагальненому вигляді можна виділити два основні підходи до інтерпретації внутрішнього середовища підприємства, а саме: як сукупність вмінь, навичок, здібностей і компетенцій або як сукупність правил, норм, схем та інших внутрішньо-фірмових інститутів, які проектуються на організаційну поведінку та взаємовідносини із зовнішнім середовищем.

Зміни у зовнішньому середовищі підприємства впливають на розуміння конкурентної ситуації учасниками ринку та конкуруючими структурами, тому аналіз внутрішнього середовища підприємства має здійснюватися з урахуванням тенденцій, що склалися у зовнішньому середовищі [20, с. 120].


Маркетингове дослідження середовища міжнародного виробництва при виході на закордонні ринки


План до курсової роботи:

Маркетингове дослідження середовища міжнародного виробництва при виході на закордонні ринки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингове дослідження середовища міжнародного виробництва при виході на закордонні ринки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть та основні елементи маркетингових досліджень

Для нормального функціонування економіки будь-якої держави необхідно, щоб було поєднання великого, середнього та малого бізнесу, і не просто наявність їх, а прибуткова діяльність. У ринковій економіці ефективна робота підприємства вимагає якісного маркетингу. Тому виникає необхідність у маркетингових дослідженнях.

В науковій літературі існує багато визначень терміну «маркетингові дослідження». Так, з точки зору процесу проведення, Котлер Ф., Боуен Д. і Мей-Кензі Д. визначають маркетингові дослідження як цілеспрямований процес, що включає чотири етапи: визначення проблеми і постановку мети дослідження, розробку плану дослідження для збору інформації, реалізацію цього плану, збір та аналіз даних, інтерпретацію і представлення результатів [18, c. 49] .

Найбільш конструктивне визначення дає Божук С.Г., який вважає маркетингові дослідження - це інструмент маркетингу, призначений для здійснення зв'язку компанії з елементами ринкового середовища за допомогою виконання певних процедур (постановки проблеми, планування та реалізації методів збору даних) з метою отримання інформації про можливості для бізнесу або шляхи вирішення проблемної ситуації, сприяє тим самим зниженню ризику управлінських рішень і розуміння ринкових про-процесів.

Зазвичай при проведенні маркетингових досліджень використовується інформація, отримана на основі первинних і вторинних даних.

Первинні дані отримують у результаті спеціально проведених для рішення конкретної маркетингової проблеми так званих польових маркетингових досліджень. Їх збір здійснюється шляхом спостережень, опитувань, експериментальних досліджень, виконуваних, зазвичай, над частиною загальної сукупності досліджуваних об'єктів – вибіркою [49, c. 61].