ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Статистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловостіСтатистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловості

Статистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловостіРОЗДІЛ І. Характеристика стану та розвитку харчової промисловості України.

Харчова промисловість - галузь легкої промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів в готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції. У системі агропромислового комплексу харчова промисловість тісно пов'язана з сільським господарством як постачальником сировини і з торгівлею. Частина галузей харчової промисловості тяжіє до сировинних районів, інша частина - до районів споживання.

В Україні промислове виробництво харчових продуктів здійснюють понад 22 тисячі підприємств, на яких працює більше мільйона чоловік.

До складу харчової промисловості України входять харчосмакова, м’ясна, молочна, рибна промисловість. Самостійну групу галузей становить борошномельно-круп’яна та комбікормова промисловість. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Статистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловості.

Харчосмакова промисловість об’єднує групу спеціалізованих підгалузей з виробництва продовольчих товарів переважно із сировини рослинного походження. Це – цукрова, олійно-жирова, хлібопекарна, виноробна, спиртова, лікеро-горілчана, пивобезалкогольна, кондитерська, макаронна, плодоовочева, дріжджова, крохмалепатокова, соляна, парфумерно-косметична, тютюнова, чайна, харчоконцентратна підгалузі та деякі інші виробництва. Придбати курсову на тему - Статистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловості, можна вже сьогодні!.

За оперативними даними Держкомстату темп зниження обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні за 2008 рік, у порівнянні з 2007 роком, вперше за десять останніх років склав 99,1 відсотка (рис 1.1).

Питома вага харчової і переробної промисловості в загальному обсязі реалізованої продукції в Україні за 2008 рік становить 14,2 відсотка (рис 1.2).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Статистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Статистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловості


Зовнішня політика Польщі у період між двома світовими війнами

План до курсової роботи:

Зовнішня політика Польщі у період між двома світовими війнами

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Зовнішня політика Польщі у період між двома світовими війнами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Зовнішня політика Польщі до Пілсудського (1918-1926 рр.)

Перша світова війна для Польщі закінчилася 1918 р. На різних фронтах упродовж років війни загинуло близько 450 тис. поляків. Трагедія польського народу полягала в тому, що польські солдати опинилися по різні боки фронту і мусили стріляти один в одного.

Великими були втрати від військових дій і в результаті грабіжницької політики воюючих сторін. Їхній загальний розмір було визначено польською делегацією на Паризькій мирній конференції в 1919 р. у сумі 73 млрд. золотих франків. Особливо сильно постраждала народне господарство Царства Польського та Галичини. Відступаючі російські війська евакуювали в глиб Росії промислові підприємства, установи, навчальні заклади, рухомий залізничний склад, кваліфікованих робітників та службовців. Було також депортовано німецьких колоністів.

В одній із книг, що вийшли в Польщі після смерті Пілсудського і присвячені його особистості, його поглядам і діяльності, у книзі «Великодержавні завдання Речі Посполитої у світлі поглядів і дій маршала Йосипа Пілсудського», наводиться наступна витримка з промови Пілсудського, сказаної в січні 1920 р. У Любліні: «Перед Польщею стоїть велике питання, чи має вона стати державою, що дорівнює по силі великим державам світу, чи повинна бути малою державою, яка потребує допомоги сильних. На це запитання Польща ще не відповіла. Цей іспит своїх сил вона має витримати. Нас очікують великі зусилля, які ми всі, сучасне покоління, маємо зробити, якщо хочемо так далеко повернути колесо історії, щоб польська республіка стала не лише найбільшою військовою силою на всьому сході, а й найбільшою культурною силою». . У цих словах, які, на думку автора книги, слід розглядати як заповіту Пілсудського, ясно виражені великодержавні прагнення Польщі від початку її утворення як самостійної держави після світової війни.

 


Зовнішня політика Туреччини у 1990-х роках

План до курсової роботи:

Зовнішня політика Туреччини у 1990-х роках

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Зовнішня політика Туреччини у 1990-х роках,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія створення Турецької Республіки

Друга половина XIX століття стала багато в чому поворотною в історії Туреччини, цьому сприяла невдала для турків Кримська війна і російсько-турецька війна 1877-1878 років.

До кінця XIX століття Османська імперія перетворилася на залежну від західних держав державу. Більшість територій, що входили до складу імперії, фактично стали незалежними або перейшли під контроль іноземних держав. Спроби реформ не мали успіху і призвели до революції младотурків у 1908 році. Вони змусили султана Абдулу-Хаміда II відновити конституцію 1876 і скликати парламент.

Революція не дала великих результатів, лише певні кроки вперед були зроблені в транспорті, армії. 1913 року в Туреччині стався державний переворот, результатом якого став прихід до влади Енвер-паші, одного з лідерів младотурків.

Після приходу до влади Енвер-паша розпочав боротьбу з опозицією, зокрема й усередині партії младотурків. Крім того, Енвер-паша проводив радикальну політику проти нетурецького населення, зокрема, вірменів та ліванців [13].

Втягування до Туреччини у Першу Світову війну призвело до ще більшого невдоволення серед населення, що призвело до приходу до влади Кемаля Ататюрка.

Крах Туреччини в Першій Світовій війні призвів до того, що союзники Антанти зайняли близькосхідні землі Османської імперії, Сирія і Ліван перейшли під французький контроль. Ірак, Палестина та Йорданія стали контролюватись Великобританією. З земель, що належали імперії Османа, утворилися нові незалежні держави, такі як Асір, Ємен, Неджд і Хіджаз.

Це призвело до того, що грецька армія висадилася в районі міста Ізмір та захопила його, а італійська армія захопила Анталію. Внаслідок цих подій у квітні 1920 року в Анкарі було проголошено уряд Великих національних зборів, головою якого став Мустафа Кемаль.

 


Інноваційні системи видатних бізнесменів

План до курсової роботи:

Інноваційні системи видатних бізнесменів

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інноваційні системи видатних бізнесменів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.Визначення сутності та змісту інноваційної системи як економічної категорії

В економічній літературі термін "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу на реальний, який втілюється у нових продуктах та технологіях. Інноваційний продукт характеризується вищим технологічним рівнем, новими споживчими якостями товару чи послуги, порівняно з попереднім продуктом.

У літературних джерелах є чимало визначень інновацій. Наприклад, за змістом чи внутрішньою структурою розрізняють інновації технічні, економічні, організаційні, управлінські та інших. Вирізняють такі ознаки, як масштаб інновацій (глобальні та локальні); параметри життєвого циклу; закономірності процесу застосування.

Вчені по-різному трактують це поняття залежно від предмета та об'єкта дослідження.

Наприклад, Б. Твісс визначає інновацію – як процес, у якому винахід чи ідея набувають економічного змісту [7].

Ф. Ніксон вважає, що інновація – це сукупність технічних, виробничих та комерційних заходів, що викликають появу на ринку нових товарів, покращених промислових процесів та обладнання [7].

Згідно з міжнародними стандартами, інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, який отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, знайшов застосування у практичній діяльності [8, c. 24].

Щодо змісту цього поняття у фахівців існують два підходи: широкий та вузький. Класичним широким підходом вважають викладене австрійським економістом І. Шумпетером ще 1913 р. у роботі "Теорія економічного розвитку" розуміння цього процесу як такого, що складається з п'яти основних варіантів:
• запровадження нового товару (товару, якого не знайомий споживач, чи товару нового виду);
• впровадження нового методу виробництва продукції (метод, який раніше не використовувався у цій галузі промисловості);
• відкриття нового ринку, на якому цю галузь промисловості цієї країни не було представлено;

 


Інтернет-комунікації в паблік рілейшнз

План до курсової роботи:

Інтернет-комунікації в паблік рілейшнз

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інтернет-комунікації в паблік рілейшнз,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Паблік рілейшнз та його роль у маркетингу

У XX столітті було запропоновано безліч визначень поняття «паблік рілейшнз» (пер. з англ. – Public relations – зв'язки з громадськістю). У 1975 році одним з американських фондів (Foundation for Public Relations Research and Education) було виявлено близько 500 визначень паблік рілейшнз (ПР).

Отже, можна виділити такі характерні риси паблік рілейшнз:
- спрямованість різних одержувачів (клієнтів, партнерів, контактні аудиторії, широкі кола громадськості);
- відкритий характер паблік рілейшнз;
- Використання комунікацій для досягнення цілей;
- Досягнення взаєморозуміння за допомогою впливу на ставлення та поведінку цільових аудиторій [10, с. 6-7].

Основною метою заходів паблік рілейшнз є оптимізація відносин між організацією та громадськістю, а також між членами самої організації. До основних завдань практичної реалізації ПР на рівні функціонування належать:
1) формування сприятливого суспільного іміджу фірми;
2) розробка системи прийомів та методів, спрямованої на покращення взаєморозуміння між фірмою та її численними аудиторіями;
3) реалізація заходів, спрямованих на усунення бар'єрів, що перешкоджають поширенню інформації про фірму, та зайвих перешкод, що виникають у процесі комунікації фірми та її аудиторій (шкідливі, хибні чутки тощо);
4) посилення впливу на одержувачів за рахунок зниження рівня непорозуміння громадськістю цілей фірми та шляхів їх досягнення;
5) розробка системи заходів у конфліктних та кризових ситуаціях;
6) постійне відстеження ситуації, що складається серед співробітників самої фірми, і розробка заходів для її контролю та оптимізації;

 


Ісламський чинник у партійно-політичному житті Пакистану

План до курсової роботи:

Ісламський чинник у партійно-політичному житті Пакистану

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ісламський чинник у партійно-політичному житті Пакистану,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Історичний розвиток ісламського політичного руху

Ісламізм – один із багатьох термінів, які визначають політичну активність під егідою релігії.

Існують поняття "фундаменталізм", "політичний іслам", "традиціоналізм", "нативізм", "джихадизм", "ревайвалізм". Однак досі актуальним залишається поняття «салафія» .

У середні віки салафітами називали богословів та політиків, які закликали одновірців повернутися до справжнього ісламу. У заклику до «заблуканих» не було звинувачень у дотриманні іншої, неісламської цивілізаційної моделі.

Навіть хрестові походи не вплинули на салафітські настанови. Лише з ХVІІІ ст. думка мусульманського світу починає формуватися під впливом дихотомії “Захід-Схід”.

Починаючи з Карловацького світу (1699), що розглядається як перший поділ Османської імперії, султанський уряд поступово втрачав володіння в Європі, пізніше в Африці та Азії. Участь імперії Османа в Потрійному альянсі, або другої антифранцузької коаліції (1798-1801) стала одним з небагатьох прикладів успішної боротьби проти європейців. Війна набула форми джихаду, проголошеного фірманом султана Селіма, ІІІ (вересень, 1798). Однак цей джихад був особливим: вперше в історії імперія Османа вела війну з європейською державою, яка публічно порвала з християнством. Борючись за симпатії мусульманського Близького Сходу, Наполеон на зустрічі з мусульманським духовенством заявив: «Я ненавиджу християн, я зруйнував релігію, скинув їх вівтарі, убив їх священиків, розбив їхні хрести, зрікся їхньої віри».

У боротьбі з французькими інтервентами Селім ІІІ сперся на військову допомогу християнських Росії та Англії, що допускалося юристами ханіфітської та шафіїтської релігійно-правових шкіл та мало прецеденти в історії Османської держави. Новим було те, що перемоги коаліції здобули зброєю не мусульман, а християнських союзників. Ці події зумовили зростання політичної свідомості мусульманського світу.

 


Консолідація італійської державності у 60-х роках 19 ст. Віктор Еммануїл

План до курсової роботи:

Консолідація італійської державності у 60-х роках 19 ст. Віктор Еммануїл

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Консолідація італійської державності у 60-х роках 19 ст. Віктор Еммануїл,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Італійська державність у період консолідації

Через війну поразки у революції 1848-1849 гг. Італія залишалася такою ж роздробленою, як і раніше. Влада Габсбургів була відновлена в Ломбардо-Венеціанській області, а політичний вплив Австрії знову поширений на дрібні герцогства – Модену, Парму та Тоскану, де за допомогою австрійських багнетів повернули собі престоли, повалені раніше самодержці. Для більшої безпеки в їх столиці було введено австрійські війська, а в Римі з літа 1849 р. розташувався французький гарнізон. Тільки П'ємонті після 1849 р. вціліли конституційний лад і буржуазні свободи. Король Віктор-Еммануїл II давав притулок біженцям-патріотам з інших італійських держав та зберіг триколірний національний прапор.

Незважаючи на політичну реакцію, національно-визвольний рух в Італії не припинявся. Ні буржуазія, ні народні маси було неможливо примиритися з свавіллям дрібних самодержців, зухвалим господарюванням чужинців.

У період тимчасового економічного "процвітання", що настало після закінчення економічної кризи 1847-1848 рр., в Італії, особливо в П'ємонті, розгорнулося велике капіталістичне виробництво, будувалися нові фабрики і заводи, тривало будівництво залізниць (1859 р. їх було прокладено вже понад 2 тис. км, у тому числі 850 км доводилося П'ємонт). Генуезький порт, розширений та переобладнаний, почав знову відігравати помітну роль у торгівлі на Середземному морі. Все це штовхало італійську буржуазію до продовження боротьби за вирішення історичних завдань національного визволення та об'єднання, що стояли перед нею.

Найбільш представницьким виразником інтересів помірно-ліберальних кіл буржуазії у П'ємонті з кінця 40-х років XIX ст. був граф Камілло-бензо Кавур (1810-1861), дворянин-поміщик, палкий прихильник парламентарних політичних порядків. Отримавши 1852 р. посаду сардинського прем'єр-міністра, він уклав з Англією і Францією фритредерські торгові угоди, і це прискорило розвиток промислового перевороту. Швидке збагачення буржуазії супроводжувалося, як та інших країнах, зубожінням трудових мас. Отже, економічна політика Кавуру сприяла поширенню нових буржуазних порядків. Водночас Кавур, як типовий ліберал, постійно побоювався, щоб "реформи не зайшли надто далеко і не торкнулися основ суспільного устрою".

 


Консолідація італійської державності

План до курсової роботи:

Консолідація італійської державності

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Консолідація італійської державності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Італійська державність у період консолідації

12 січня спалахнуло повстання на острові Сицилія, що започаткувало італійську революцію. Повстання стало відповіддю на політику неаполітанських Бурбонів, що обмежувала інтереси різних верств сицилійців, які, як і 1820 р., піднялися на боротьбу за незалежність від Неаполітанського королівства. Близько двох тижнів городяни Палермо боролися із 10-тисячним королівським військом і змусили його відступити. Незабаром весь острів, за винятком фортеці Мессини, опинився в руках повсталих. Буржуазні ліберали, які очолили тимчасовий уряд у Палермо, хотіли відновити (в оновленому вигляді) сицилійську конституцію 1812 р., яка оголошувала самостійність острова, і включити його надалі до федерації італійських держав.

Звістки про події у Сицилії викликали повстання у сусідньому з Неаполем районі. Сама столиця була охоплена бурхливими демонстраціями, і налякана влада не посміла їх розігнати. Король Фердинанд II поспішив звільнити політичних в'язнів, утворив міністерство з поміркованих лібералів, а наприкінці січня, прагнучи вгамувати народні хвилювання, оголосив про дарування конституції [14; c.147-148].

Під впливом революції Півдні головним гаслом громадського руху у більшості італійських держав стало запровадження конституцій. Натиск ліберальної буржуазії та потужні народні маніфестації дозволили протягом лютого — березня домогтися запровадження конституцій у Тоскані, Сардинському королівстві та Папській державі. Всі ці конституції, подібно до неаполітанської, були складені за зразком французької конституції 1830 і носили дуже обмежений характер. Вони надавали сильну владу монархам, запроваджували двопалатний парламент та високий майновий ценз для участі у виборах. Керівництво новими урядами взяли він помірковані ліберали; у Римі більшість в уряді отримали світські особи, що поклало край пануванню верхівки духовенства в центральному управлінні, проте апарат влади в цілому залишився тим самим.

 


Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства

План до курсової роботи:

Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність маркетингу

Сутність маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність спрямована на орієнтацію виробництва, створення видів продукції, що відображає вимоги ринку. Під нею розуміють насамперед вивчення поточного та перспективного попиту на продукцію на певному ринку та вимог споживачів до таких характеристик товару, як якість, новизна, техніко-економічні та естетичні показники, ціна.

Маркетинг як управлінська діяльність передбачає прийняття рішень з урахуванням багатоваріантних економічних розрахунків, передбачає створення організаційних, економічних пріоритетів і юридичних умов ефективного розвитку підприємства. Тому так важливо виробляти та приймати обґрунтовані рішення у всіх видах маркетингової діяльності (доцільність розробки, освоєння та випуск нової продукції, орієнтованої на конкретний ринок чи споживача, у встановлених обсягах з урахуванням життєвого циклу продукції; доцільність самостійного проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок або закупівель патентів та ліцензій, джерела забезпечення сировиною, матеріалами, обладнанням, основні напрямки кадрової політики (доцільність проведення комерційних операцій зі збуту продукції тощо).

Маркетинг включає визначення каналів і методів збуту по кожному конкретному виду товару і ринку, проведення розрахунків витрат на організацію збуту, на рекламу і транспортування виробів.

Маркетинг - складне, динамічне та багатопланове явище, що унеможливлює дати в одному визначенні повну його характеристику.

В основі поняття "маркетинг" лежить термін "ринок" (англ. market). У широкому значенні – це ринкова діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробник використовує системний підхід та програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок є критерієм ефективності діяльності [4, c. 126].

 


Концепція гандизму та її вплив на національно-визвольний рух в Індії

План до курсової роботи:

Концепція гандизму та її вплив на національно-визвольний рух в Індії

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Концепція гандизму та її вплив на національно-визвольний рух в Індії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1.Початок визвольного руху наприкінці 19 століття

Безпосереднім приводом для початку національно-визвольного руху 1918-1921 гг. стали реформи британського уряду, створені задля зміцнення колоніального статусу Індії. Одночасно англійська колоніальна адміністрація посилила кримінальні покарання за антиурядові дії та антиколоніальні виступи. У народів Індії така політика викликала гостре невдоволення, яке переростало у відкритий бунт.

Становлення індійської нації стало тією підставою, на якій виник сильний визвольний рух. У 70-80-х роках. Серед частини індійської інтелігенції поширилися патріотичні настрої. Вона почала об'єднуватись у культурно-освітні організації, їх учасники закликали повернутися до давніх вірувань, відкидали кастовий поділ індійського суспільства, проголошували рівність людей та народів, ставили за мету відродження індійської культури. Одночасно висувалися вимоги щодо створення європейської системи освіти, проведення соціальних реформ, прискорення розвитку індійської промисловості.

Посилені пограбування Індії Англією під час першої світової війни важко відбилися на становищі міських та сільських робітників. Економічне становище ще більше ускладнилося після двох неврожайних років (1919 та 1921 рр.).

Підйом національно-визвольного руху розпочався у 1918 р. з виступів робітничого класу у Бомбеї, Мадрасі, Канпурі. Під час виступів почали виникати профспілки. Перша профспілка виникла в Мадрасі в 1918 р. в Ахмадабаді під керівництвом М.К.Ганді було створено Асоціація робочих - текстильників. Лютнева революція в Росії вразила індійських націоналістів і надихнула їх на посилення визвольної боротьби. В Аллахабадской газеті від 24 березня 1917 р. наголошувалося, що Російська революція підтвердила, що немає у світі сили, яку б не переміг націоналізм. Сільське населення дізналося про революцію у Росії від демобілізованих солдатів, які повернулися з Європи. Ще у березні 1919 р. у більшості міст Пенджабу розпочалися антианглійські мітинги та демонстрації.

 


Культурні традиції Франції. Національні свята та дати

План до курсової роботи:

Культурні традиції Франції. Національні свята та дати

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Культурні традиції Франції. Національні свята та дати,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальні відомості про Францію: населення, географія, клімат

Франція – найбільша країна Західної Європи. За площею (551 тис. кв. км) вона більш ніж удвічі перевищує як Великобританію, і Німеччину. До Франції відносяться острів Корсика та кілька інших дрібніших островів у Середземному морі та Біскайській затоці. Франція має володіння в Америці, Африці та Океанії. Їхня загальна площа – 127 тис. кв. км. Найважливішими з них є «заморські департаменти та території»: Гвіана (Французька), острови Гваделупа, Мартініка, Реюньйон, Нова Каледонія, Французька Полінезія.

Населення. Франція – країна, порівняно однорідна в етнічному плані. Близько 9/10 її населення – французи. Державна мова країни – французька, що належить до романської групи індоєвропейських мов. Лише окраїнні області країни населяють етнічні групи, що відрізняються мовою та культурою.

Франція займає крайню західну частину Європейського континенту. Її можна назвати країною атлантичною та середземноморською, прирейнською та піренейською. Морські кордони країни мають більшу довжину, ніж сухопутні. На півночі Францію відокремлюють від Англії неширокі протоки Ла-Манш та Па-де-Кале. На заході вона омивається водами Біскайської затоки Атлантичного океану, а на півдні Середземним морем. Багато дільниць узбережжя, особливо в Бретані та Провансі, сильно порізані, мають багато бухт, зручних для стоянки суден. Більшість сухопутних кордонів Франції проходить високими горами чи іншим природним рубежам: на південному заході Піренеї відокремлюють Францію від Іспанії, на південному сході кордон із Італією та Швейцарією йде Альпами і Юре.

Сучасна Франція – одне з найрозвиненіших індустріальних капіталістичних країн. За розміром валового національного продукту та за обсягом промислового виробництва вона посідає четверте місце після США, Японії та Німеччини. Однак за рівнем концентрації виробництва, розмірами підприємств і капіталовкладень, а також за питомою вагою промисловості в економіці країни Франція продовжує значно відставати від цих держав.

У Франції переважна релігія – католицизм. До католиків належить 84% французів, щоправда, до цього числа входять і ті, хто порвав з релігією, але від народження охрещений за католицьким обрядом. Близько 2% французів – протестанти, решта віруючого населення належить до різних сектів.