ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Співвідношеня адміністративного процесу та провадженняСпіввідношеня адміністративного процесу та провадження

Співвідношеня адміністративного процесу та провадження1. Сутність адміністративного процесу

У діяльності виконавчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру щодо конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення земельних ділянок під будівництво, притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності тощо.

Для того, щоб правильно вирішити ту чи іншу адміністративну справу (конкретне, індивідуальне управлінське питання), необхідно реалізувати відповідну норму матеріального адміністративного права, тобто застосувати приписи, які вона містить, щодо конкретного індивідуального випадку.

Реалізація здійснюється шляхом застосування органами державного управління матеріальних норм з додержанням певної процедури, тобто у визначеному порядку [2, с. 46].

Для різних категорій адміністративних справ існують відповідні процедури. Кожна з таких процедур являє собою систему установлених державою обов'язкових правил. Ці правила закріплюються в нормативних актах і виступають як адміністративно-процесуальні норми.

Отже, адміністративно-процесуальна норма — це встановлені або санкціоновані державою обов'язкові правила, відповідно до яких регламентується порядок вирішення адміністративних справ, порядок реалізації матеріальних норм адміністративного права [6, с. 71].

Діяльність виконавчо-розпорядчих органів з вирішення адміністративних справ на підставі адміністративно-процесуальних норм прийнято називати адміністративно-процесуальною діяльністю. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Співвідношеня адміністративного процесу та провадження.

Питання про використання адміністративно-процесуальної форми при застосуванні матеріальних норм інших галузей права, що регулюють сферу управління, життєво важливе для теорії адміністративного процесу. Позитивна відповідь на це питання вимагає доказу того, що рішення про застосування норм інших галузей права приймається саме в рамках адміністративних процесуальних відносин.

Повноваження органу управління на застосування таких норм, на думку переважної більшості адміністративістів, безперечно, адміністративне. І це цілком виправдано. Таке його повноваження можна назвати «бланковим» через стандартне наповнення його процесуальним змістом, незалежно від галузевої належності правовідношення, що реалізується.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Співвідношеня адміністративного процесу та провадження,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Співвідношеня адміністративного процесу та провадження


Планування особистої роботи менеджера


План до курсової роботи:

Планування особистої роботи менеджера

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування особистої роботи менеджера,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та особливості управлінської праці

Поняття управлінської праці у певній мірі пов’язано з поняттям управління як об’єкту або сфери його застосування.

Управління як специфічний вид людської діяльності відокремився в ході розподілу і кооперації суспільної праці. Сутність управління, його функції і специфіка визначаються, з одного боку, задачами, яке воно вирішує, з іншого, — його предметом, засобами і самою роботою з управління.

Управлінська праця — переважно розумова праця. Вона, хоча безпосередньо і не виступає творцем матеріальних благ, є невід’ємною частиною праці сукупного працівника. Тому оцінка діяльності керівників (і, насамперед, вищого керівництва) пов’язана з результатами діяльності підприємства.

Управлінська праця — це вид суспільної праці, основним завданням якої є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому [20].

Управлінська праця - це планомірна діяльність працівників адміністративно-управлінського персоналу, спрямована на організацію, регулювання, мотивацію і контроль за роботою співробітників організації. Зміст управлінської праці залежить від його об’єкта і визначається структурою виробничих процесів, прийомами праці, її технічним оснащенням, а також взаєминами, що виникають у процесі виконання управлінських функцій.

Управлінська діяльність - специфічний вид трудового процесу. Управлінська праця має свої особливості порівняно з працею продуктивною, внаслідок якої створюються матеріальні цінності. Управління - це перш за все робота з людьми, а їхня трудова діяльність є об’єктом управлінського впливу. Це праця творча, переважно розумова, яка здійснюється людиною у вигляді нервово-психічних зусиль. Процес розумової праці складається з таких елементарних дій або операцій, як слухання, читання, мовлення, контактування, спостереження за дією, мислення, умовивід тощо.


Планування та організація прямого маркетингу на підприємстві


План до курсової роботи:

Планування та організація прямого маркетингу на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування та організація прямого маркетингу на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль та значення прямого маркетингу

Найбільш давньою формою комерційних комунікацій є усне звернення продавця безпосередньо до потенційного покупця з метою продати йому товар. В сучасних умовах даний тип формування зв’язків з цільовими аудиторіями визначається як прямий маркетинг (direct marketing, директ-маркетинг, дайрект-маркетинг, DM, ДМ).

Сучасний маркетинг найбільш ефективною формою бізнесу вважає комплексні заходи, спрямовані на передбачення бажань клієнта і створення продуктів, дійсно потрібних споживачам. Якщо в колишні часи перед компаніями стояла задача збути те, що було вироблено (часто без урахування попиту на даний продукт в конкретному регіоні), то зараз умови конкуренції змушують компанії не просто перевершувати конкурентів за якістю, але постійно прагнути створювати новий, унікальний товар, що відповідає всім явним або прихованим побажанням цільової аудиторії.

У такій ситуації клієнт є віссю, навколо якої обертаються бізнес процеси, а його прагнення до комфортного і різноманітного життя — своєрідною точкою відліку. Тому більшість маркетингових досліджень спрямовані на виявлення порожньої «ніші» в серцях споживачів, розробку максимально привабливою зовнішньої форми пропонованої продукції.

В результаті подібного підходу одним з найбільш ефективних методів продажів став прямий маркетинг, який передбачає персоналізоване спілкування представників фірми з кожним її клієнтом [29, с. 79].

Академічне, «класичне» визначення прямого маркетингу дано американськими фахівцями М. Стоуном, Д. Дейвісом і Е. Бондом: «Прямий маркетинг – це сплановане, безперервне здійснення обліку, аналізу і спостереження стосовно поведінки споживачів, вираженої у вигляді прямої відповіді, з метою розробки майбутньої маркетингової стратегії, розвитку довгострокового позитивного ставлення клієнтів, а також забезпечення тривалого успіху в бізнесі» [28, c. 9].


Планування та організація роботи менеджера


План до курсової роботи:

Планування та організація роботи менеджера

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування та організація роботи менеджера,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та особливості управлінської праці

Поняття управлінської праці у певній мірі пов’язано з поняттям управління як об’єкту або сфери його застосування.

Управління як специфічний вид людської діяльності відокремився в ході розподілу і кооперації суспільної праці. Сутність управління, його функції і специфіка визначаються, з одного боку, задачами, яке воно вирішує, з іншого, — його предметом, засобами і самою роботою з управління.

Управлінська праця — переважно розумова праця. Вона, хоча безпосередньо і не виступає творцем матеріальних благ, є невід’ємною частиною праці сукупного працівника. Тому оцінка діяльності керівників (і, насамперед, вищого керівництва) пов’язана з результатами діяльності підприємства.

Управлінська праця — це вид суспільної праці, основним завданням якої є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому [20].

Управлінська праця - це планомірна діяльність працівників адміністративно-управлінського персоналу, спрямована на організацію, регулювання, мотивацію і контроль за роботою співробітників організації. Зміст управлінської праці залежить від його об’єкта і визначається структурою виробничих процесів, прийомами праці, її технічним оснащенням, а також взаєминами, що виникають у процесі виконання управлінських функцій.

Управлінська діяльність - специфічний вид трудового процесу. Управлінська праця має свої особливості порівняно з працею продуктивною, внаслідок якої створюються матеріальні цінності. Управління - це перш за все робота з людьми, а їхня трудова діяльність є об’єктом управлінського впливу. Це праця творча, переважно розумова, яка здійснюється людиною у вигляді нервово-психічних зусиль.


Планування, організація та проведення експортної операції (на матеріалах експорту насіння соняшнику)


План до курсової роботи:

Планування, організація та проведення експортної операції (на матеріалах експорту насіння соняшнику)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування, організація та проведення експортної операції (на матеріалах експорту насіння соняшнику),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та види комерційних операцій

Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції. Ці операції обслуговують обмін матеріальними цінностями та послугами. Для здійснення обміну необхідно провести певні взаємозв'язані дії:

- знайти покупця;
- укласти з ним угоду-договір (контракт), у якому обумовити всі умови: товар, його кількість, якість, ціну, строки поставки тощо;
- виконати договір: підготувати товар до поставки, доставити товар покупцю, здійснити розрахунки за поставлений товар.

Такі дії мають комерційний характер, тобто здійснюються на оплачуваній основі, а операції обміну стають комерційними операціями.

Слід мати на увазі, що комерційна діяльність спрямована на реалізацію конкретних видів продукції, незалежно від того, коли вона здійснюється - до початку виробництва продукції (на підставі замовлень) або після його завершення: пошук покупців уже виробленого товару, коли виробник працює на невідомий ринок. Це - практика здійснення обміну [7, с. 59].

Зовнішньоекономічна комерційна операція - це комплекс дій контрагентів різної державної належності з підготовки, укладення і виконання міжнародної торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру.

Об'єктами комерційних операцій є матеріально-речова продукція, послуги, результати виробничого та науково-технічного співробітництва у вигляді знань, досвіду, технології тощо.

Міжнародні комерційні операції в залежності від виконуваних функцій поділяються па основні, які здійснюються між безпосередніми учасниками операції, та забезпечувальні (допоміжні, або товаропросування), пов'язані з переміщенням товару до покупця.


Пожежно-технічна експертиза. Висновки пожежно-технічної експертизи


План до курсової роботи:

Пожежно-технічна експертиза. Висновки пожежно-технічної експертизи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Пожежно-технічна експертиза. Висновки пожежно-технічної експертизи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Предмет та об’єкт пожежно-технічної експертизи

Предметом пожежно-технічних досліджень є фактичні дані про обставини, що передували пожежі; технічна характеристика об'єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі; сліди термічних ушкоджень; дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об'єкта, і осіб, які брали участь у гасінні пожежі; інформація про пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби підпалу; дані, одержані експертизами інших видів.

Орієнтовний перелік питань, які сі жуються в ході проведення пожежно-технічної експертизи:

- Яке місце і час виникнення пожежі?
- Які причини, умови і процес виникнення горіння (пожежі)?
- Чи може виникнути горіння (пожежа) при певних умовах (умови повинен вказати слідчий)?
- Чи були порушені правила і умови пожежної безпеки?
- Чи є причинний зв'язок між допущеними порушеннями правил і умов пожежної безпеки та причиною виникнення, умовами виявлення, особливостями гасіння та наслідків пожежі?
- Яка тривалість пожежі?
- Який час потрібен для запалювання конкретного предмета від певного джерела тепла?
- Який час повинен пройти від моменту запалювання до появи відкритого вогню при певних умовах?
- Чи можливе самозапалювання певних речовин і об'єктів в конкретних умовах?
- Чи могло дане джерело тепла призвести до запалювання?
- Чи утворюються іскри при взаємодії конкретних предметів і чи могло це спричинити виникнення пожежі?
- Які причини, з яких не спрацював протипожежний пристрій?


Позиціонування бренду на ринку споживчих товарів


План до курсової роботи:

Позиціонування бренду на ринку споживчих товарів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Позиціонування бренду на ринку споживчих товарів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення бренду

Розвиток сучасної світової економіки відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності за умов зростання впливу брендів на розвиток економік країн, що розвиваються.

Поява на українському ринку в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. ряду успішних національних брендів («Roshen», «Корона», «Світоч», «Хортиця», «Nemiroff», «Оболонь», «Олейна», «Миргородська», «Чумак», «Союз-Віктан» та ін.) вимагає з’ясування генезису і шляхів їх виходу на економічну орбіту. Більшість українських брендів перебувають на початковому етапі свого формування.

Аналіз тенденцій становлення та розвитку останніх за сучасних умов дасть можливість виявити їх вплив на розвиток економіки та перспективи створення нових успішних українських брендів, виведення українських брендів на світовий ринок і підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Поява великої кількості нових торгових марок - типове явище для ринків країн, що розвиваються (до яких належить й Україна). Природно, що не всі торгові марки стають національними брендами. В Україні, на наш погляд, найбільш охоплений дослідженнями проект «Гуардія». У 2008 р. список найдорожчих брендів України оновлений майже на третину. Це є виявом як розвитку українських брендів, так і підвищення їх конкурентноздатності.

Що ж таке бренд? - Спробуємо дати визначення. Відразу варто відзначити, що в даний час не існує загальноприйнятої дефініції.

Бренд - це інтелектуальна частина товару або послуги, що володіє стійкою позитивною комунікацією зі споживачами і додає в їх очах товару чи послузі додаткову цінність (вартість).


Покази (показання) та їх оцінка у кримінальному провадженні


План до курсової роботи:

Покази (показання) та їх оцінка у кримінальному провадженні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Покази (показання) та їх оцінка у кримінальному провадженні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття і значення доказів у кримінально-процесуальному доказуванні

Поняття доказів належить до фундаментальних категорій у кримінальному процесі. Адже від правильного розуміння цього поняття залежить і напрям пошуку доказів, і вміння їх використовувати в процесі встановлення істини.

Специфіка кримінально-процесуальної діяльності не могла не відбитися на розробці цього поняття в кримінальному судочинстві. Якщо, наприклад, в логіці за допомогою доказів виводиться нове положення, підтверджується або спростовується висунута теза, то в кримінальному процесі докази виступають як засоби доказування конкретних обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справи.

Поняття доказів як кримінально-процесуальної категорії має визначатись завданнями кримінального судочинства, його основними засадами, які повинні забезпечити досягнення істини та постановлення законного і обґрунтованого рішення у справі.

Як справедливо відзначає Є.А.Доля, цю кримінально-процесуальну категорію необхідно глибоко дослідити, науково обґрунтувати і поставити на чолі базових понять кримінального процесу [1, С. 54-55].

Потрібно констатувати, що поняття доказів досліджувалося багатьма вченими, оскільки правильне його визначення має безпосереднє відношення до якості розслідування злочинів, вирішення кримінальних справ, законності й обґрунтованості рішень, які приймаються органами досудового розслідування та судової влади. Не дивлячись на те що законодавець, вимагаючи єдиного розуміння змісту доказів, визначив це поняття шляхом легальної дефініції, однак дискусії з цього приводу не зменшуються. Для того щоб глибше пізнати окреслену проблему та розглянути можливі шляхи її вирішення, доцільно проаналізувати розвиток цього поняття з більш ранніх часів.


Політичні відносини між Азербайджаном і Україною


План до курсової роботи:

Політичні відносини між Азербайджаном і Україною

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Політичні відносини між Азербайджаном і Україною,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Азербайджансько-українські політичні відносини

Слід зазначити, що в зовнішній політиці Азербайджану і його глобальної інтеграції у світову систему, важливу грає енергетична безпеку. З енергетичним фактором пов'язана безпека Південно-Кавказького регіону і низки інших країн, в які Азербайджан експортує нафту і газ [4].

Цікаві сторінки дипломатичних відносин між нашими народами порушили у своїх публікаціях дослідники: Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу, Ярослав Дашкевич, Алі-Іса Умуд-огли Даміров, Сергій Карамаш, Володимир Сергійчук. «Азербайджанська діаспора в Україні та українська діаспора в Азербайджані як фактор зміцнення відносин» — тема публікації Олега Кропівіна. Геополітичне середовище та зовнішню політику Азербайджанської Республіки досліджує український історик Микола Дорошко. Відомий дипломат і сходознавець Юрій Кочубей виступає з темою «Українсько-азербайджанська співпраця: сучасний стан і перспективи».

З огляду на об’єктивну значимість Азербайджану, багатого на енергоресурси й такого, що має сприятливе геополітичне розташування, зовнішня політика держави з роками набуває інтенсивнішого характеру, що впливає на хід подій як у регіоні, так і в світі в цілому [2, c.176].

Сучасні реалії вимагають від Азербайджану активної дипломатії в контексті вирішення як локальних завдань, що обумовлюються національними інтересами, так і активного залучення до вирішення глобальних проблем. Основна перевага багатовекторності - це широкі перспективи, які створюють плацдарм для того, щоб кожна сторона могла проявити ініціативу [7, С. 56-57].

Азербайджанська Республіка (далі - АР) посідає важливе місце у зовнішній політиці України, що передусім зумовлено широкими можливостями у налагодженні взаємовигідного співробітництва у політичній, торговельно-економічній, паливно-енергетичній, транспортній сферах [6].


Політичні погляди Косіора С.В. Діяльність в роки Голодомору в Україні


План до курсової роботи:

Політичні погляди Косіора С.В. Діяльність в роки Голодомору в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Політичні погляди Косіора С.В. Діяльність в роки Голодомору в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальна характеристика життя та політичної діяльності
Косіора С.В.

Серед вчених, в працях яких висвітлюється політична діяльність Косіора можна відзначити таких, як: Залесский К.А., Костюк Г., Шаповал Ю.І., Шикман А.П., Єфіменко Г., Єфіменко Г., Дорошко М., Марченко Н.В.

Але варто зазначити, що більшість цих праць присвячена історії Голодомору 1932-1933 рр., де висвітлена діяльність Косіора, як одного з учасників цього процесу, і практично не має праць, які би повністю були присвячені життю цього політичного діяча, його діяльності та аналізу його політичних поглядів. Зважаючи на це доцільним є об’єднання представленої в перелічених працях інформації, яка б була присвячена саме аналізу політичних поглядів Корсіора, чому і присвячене це дослідження.

Станіслав Вікентійович Косіор (18 листопада 1889 - 26 лютого 1939), радянський політичний діяч. У 1919-20 секретар ЦК КП (б) України. З 1922 секретар Сиббюро ЦК РКП (б). З 1928 генеральний (1-й) секретар ЦК КП (б) України. У 1938 заступник голови РНК СРСР, голова Комісії радянського контролю при РНК СРСР. Член Політбюро ЦК з 1930. Репресований; реабілітований посмертно.

Станіслав Косіор народився 18 листопада 1889 в місті Венгрув, Сєдлецька губернія, Російська імперія в сім'ї фабричних робітників. У сім'ї було 5 братів (за старшинством): Станіслав, Владислав, Йосип, Казимир, Михайло. Принаймні четверо з них (крім молодшого Михайла) стали революціонерами-підпільниками. Закінчивши в 1902 році заводське Сулинське початкове училище, Косіор влаштувався слюсарем на Сулинський завод. У листопаді 1905 року він брав участь у заводських страйках. У 1907 році вступив в РСДРП і з 1908 по 1911 роки очолював Сулинську організацію РСДРП. У 1910 році ним був створений гурток футболістів, що служив, прикриттям підпільної роботи і завоював популярність у масах.


Поняття взаємодії різних видів транспорту


План до курсової роботи:

Поняття взаємодії різних видів транспорту

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття взаємодії різних видів транспорту,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Поняття взаємодії різних видів транспорту

Транспорт - одна з найважливіших галузей суспільного виробництва. Він покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва у перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюються відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою [19].

Специфіка кожного виду транспорту, його технічні та технологічні особливості зумовлюють області їх функціонування на ринку транспортних послуг, де кожен вид транспорту має сферу безальтернативного і конкурентного розвитку [9, с. 39].

Єдність транспортної системи дозволяє визначити найбільш вигідні сфери діяльності кожного виду транспорту, впроваджувати досконалу технологію і форми взаємодії, а також здійснювати з боку держави координацію роботи взаємодіючих видів транспорту для прискорення перевізного процесу та зниження витрат (транспортних витрат підприємств) [22].

Особливості функціонування транспорту обумовлюються тим, що транспорт, з одного боку, є частиною інфраструктури ринку, «фізично» реалізуючи обмін товарами та надаючи послуги його учасникам, а з іншого - він сам як суб'єкт ринку продає свої послуги, переміщуючи товари та пасажирів.

Транспортні операції зазвичай розглядаються в нерозривному зв'язку з торговельними операціями в якості засобу їх реалізації. У той же час транспортні операції, будучи самостійним видом підприємницької діяльності, мають специфічні особливості і свою проблематику маркетингу [8].

Кожен вид транспорту є окремою галуззю народного господарства і може розглядатися як складна динамічна система по здійсненню перевезень вантажів і пасажирів залізничним, повітряним, морським, річковим, автомобільним, промисловим або будь-яким іншим видом транспорту.