ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Соціальне виховання давньої ГреціїСоціальне виховання давньої Греції

Соціальне виховання давньої Греції1. Соціальне виховання у Давній Греції

Найвищого розвитку культура епохи рабовласництва досягла в державах Древньої Греції й Стародавнього Риму, які виникли на торгових шляхах між країнами Середземномор'я і Сходу.

Економічний і культурний розвиток рабовласницьких міст-держав давньої Греції розпочинається у VI—IV ст. до н.е. В цей час високого розвитку досягла філософія, в надрах якої закладались основи різних спеціальних галузей знань; існувала багата література; склалось декілька систем виховання підростаючого покоління. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Соціальне виховання давньої Греції.

У Стародавній Греції, яка складалась з невеликих рабовласницьких держав-міст, найбільш оригінальними системами виховання були Спартанська та Афінська.

Спарта займала південно-східну частину півострова Пелопоннесу, де було мало зручних гаваней, зовнішня торгівля, техніка і наука перебували на низькому рівні, а життя населення носило замкнутий характер. В країні домінувало землеробство, яке спиралось на працю рабів. Незначне напіввільне населення займалось ремісництвом. У Спарті на 9 тис. родин рабовласників (спартіатів) припадало понад 250 тис. рабів, які часто повставали. Це завжди непокоїло володарів Спарти, примушуючи їх повсякчас бути напоготові, виявляти жорстокість і насильство по відношенню до рабів. Виховання здійснювалося державою, яка переслідувала завдання підготовки з дітей спартіатів-воїнів, стійких та загартованих, майбутніх рабовласників.

Спартанців виховували в жорстких умовах, прагнучи виростити з хлопців суворих, безжалісних воїнів, а з дівчаток — воїтель-ниць-амазонок, які б мало в чому поступалися чоловікам.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Соціальне виховання давньої Греції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Соціальне виховання давньої Греції


Туристично-рекреаційний потенціал Куби та її звязки з Україною

1.1. Особливості організації та розвитку туристичного ринку країни

Розглядаючи питання туристичного ринку країни, необхідно з’ясувати, яким чином він функціонуватиме та що лежатиме в його основі. Кожна людина, незалежно від місця та умов проживання у певний момент відчуває гостру необхідність у відпочинку, адже вона є фізіологічною потребою кожної людини.

Туризм має на меті фізично та морально оздоровити людину, а для того щоб людина прагнула відпочивати подорожуючи, необхідно щоб у неї створилися певні як внутрішні, так і зовнішні потреби в туризмі. На сьогоднішній день значна частина охочих до туристичного відпочинку не користуються послугами туристичних компаній, а надають переваги “дикунському” способу відпочинку. Але, в той же час, існує ще більша частина туристів, що використовують послуги туристичних фірм повністю, або частково, користуючись транспортом чи спорядженням, яке можна взяти на прокат. Якщо вірити цифрам статистичних даних, то на певній території, такими послугами користується близько 10% населення [6, с. 54]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Туристично-рекреаційний потенціал Куби та її звязки з Україною.

Функціонування ринку туристичних послуг вбачає на меті задовольняти попит платоспроможного населення, який формується завдяки впливу об’єктивних умов та певних суб’єктивних чинників, які діють на різних рівнях соціально-економічного розвитку суспільства.

Умови та чинники, які формують загальний попит, в залежності від спрямування та характеру впливу, групуються по наступних напрямках. Перший напрямок об'єднує в собі соціально-економічні умови розвитку та функціонування туризму та чинники їх диференціації. До них відносяться об'єктивні умови, що мають визначений масштаб їх дії.

Загальносвітовий рівень включає в себе глобалізацію суспільного життя та інтернаціоналізацію багатьох сфер соціально-економічної діяльності. До цього рівня відноситься стан світового ринку та його складових, що регулюються певними міжнародними угодами та діяльністю міжнародних урядових і неурядових організацій, а також розвиток науково-технічного прогресу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Туристично-рекреаційний потенціал Куби та її звязки з Україною,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Туристично-рекреаційний потенціал Куби та її звязки з Україною


Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1.1. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності

Чинне законодавство України не дає визначення поняття адміністративної відповідальності і тому в теорії адміністративного права існує численна кількість точок зору стосовно цього соціально-правового явища.

Аналіз точок зору з цього приводу дозволяє дійти висновку, що це поняття науковцями розглядається як один з інститутів адміністративного права, як форма забезпечення одного із заходів примусу (стягнення), як різновид юридичної (правової) відповідальності, як ефективний засіб запобігання правопорушень та забезпечення правопорядку, як певний стан суспільних відносин, який виникає внаслідок порушення законодавства.

Відсутність визначення адміністративної відповідальності в Кодексі України про адміністративні правопорушення збіднює його зміст, позбавляє стрижневої спрямованості правові норми, що містяться в ньому.

В чинному законодавстві відсутнє визначення поняття «адміністративна відповідальність», хоча воно дуже часто використовується. Сьогодні майже єдиним нормативно-правовим актом зміст якого дає змогу виділити класифікаційні ознаки адміністративної відповідальності з метою відмежування цього виду юридичної відповідальності від інших, є Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Адміністративна відповідальність виступає засобом охорони всіх суспільних відносин, які потрапляють до сфери державного управління. При цьому притягнення до адміністративної відповідальності завершує собою процес реалізації органом державного управління такої функції державного управління, як контроль [59, с. 8]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Слід зазначити, що чітка дефініція поняття адміністративної відповідальності відсутня не лише у вітчизняному законодавстві, а й у науковій літературі. У теорії адміністративного права десятки років висувалися й продовжують висуватися численні концепції щодо юридичної природи, внутрішнього змісту та логічного обсягу названого явища.

Так, С.Братусь розглядає юридичну відповідальність як реалізацію санкцій норм права. «Основне — це обов’язок. Юридична відповідальність — це той самий обов’язок, але який виконується примусово, якщо особа (громадянин чи організація), на яку його покладено, не виконує його добровільно» [14, с. 15].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху


Виконання судового рішення господарського суду як стадія господарського процесу

1.1. Поняття господарського процесу

Господарський процес - процесуальна діяльність суб'єкту процесуальних господарських правовідносин:
- судів — з розглядів господарських справ, перевірки законності та обґрунтованості винесених у справах рішень;
- органах судового виконання - з примусових реалізацій судових рішень;
- осіб, що беруть участь в справі;
- інших учасників процесу - із сприяння судів, органів судового виконання і особам, що беруть участь у справі, у здійсненнях покладених процесуальних функцій.

Господарський процес – це різновид юридичної діяльності, яку регулюють норми господарського процесуального права, тобто встановлені нормами процесуального права форми діяльності господарських судів, які спрямовані на захист порушеного чи оспорюваного права і охоронюваного законом інтересу суб’єкта господарювання.

Предмет господарського процесу - юридична процесуальна дія суду і зацікавленої особи у здійсненні правосуддя по справах, віднесених до ведення господарським судом, іншими словами господарський процес. Предметом господарського процесу є наступні елементи: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Виконання судового рішення господарського суду як стадія господарського процесу.

  1. однойменні галузі права, господарське процесуальне право;
  2. судова практика в реалізації норм господарського процесуального права;
  3. соціальна практика, пов'язана з діями господарського процесуального права, здійснення судової влади в цивільній юрисдикції.

Головне у предметі господарського процесуального права на даний момент є вивчення механізмів здійснення судової влади в цивільній юрисдикції.

Теорія процесу судочинства поділяється на сім стадій:

  1. - порушення господарської справи в суді у зв’язку із заявою заінтересованих осіб;

2) - підготовка справи до розгляду;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Виконання судового рішення господарського суду як стадія господарського процесу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Виконання судового рішення господарського суду як стадія господарського процесу


Суб'єкт банкрутства і банкрут - порівняльна характеристика статусу

1.1. Загальна характеристика процедури банкрутства

Слід відзначити, що визначення поняття банкрутства важливе не лише з теоретичної, а й з практичної точки зору, оскільки з’ясування сутності цієї категорії необхідне для коректного застосування законодавства у процесі визнання суб’єкта господарювання банкрутом, а також для аналітиків - з метою прогнозування ймовірності банкрутства та адекватного відображення господарських операцій в процесі ліквідації господарюючого суб’єкта.

Оскільки українські підприємства діють в основному у правовому полі України, то перш за все необхідно розглянути законодавчі аспекти визначення даного поняття. Так, згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», банкрутство — це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Як бачимо, українське законодавство базується на європейському підході і практично ототожнює процедуру банкрутства з ліквідаційними процесами. Таким чином, виходячи з законодавчо закріпленого визначення даного поняття, можна зробити висновок, що в Україні в якості змісту поняття банкрутства законодавці бачать в першу чергу застосування ліквідаційної процедури.

Аналіз літературних джерел з проблематики антикризового управління дозволив визначити наступне. Так, на думку О.О. Терещенка [25], банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Суб'єкт банкрутства і банкрут - порівняльна характеристика статусу.

Тієї ж думки дотримується О. Третяк, яка розглядає банкрутство як наслідок неплатоспроможності суб’єкта: «банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи – суб’єкту підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений для цього строк» [26]. Як бачимо, вищезазначеними вченими за основу визначення банкрутства було використано таке поняття, як «неспроможність».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Суб'єкт банкрутства і банкрут - порівняльна характеристика статусу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Суб'єкт банкрутства і банкрут - порівняльна характеристика статусу


Редакційно-видавничі особливості наукових журналів

1.1. Робота редактора над апаратом окремих публікацій наукового журналу

При оцінці апарата публікацій різних жанрів редактор звертає увагу на наявність необхідних елементів і відповідність їхнього оформлення вимогам стандартів.

До обов'язкових елементів апарата матеріалу, що друкується в журналі, особливо спеціальному, відносяться [18]:
• відомості про авторів, укладачів (наприклад, оглядових статей) і інших осіб, що брали участь у роботі над матеріалом;
• заголовок матеріалу;
• підзаголовні дані;
• індекс Універсальної десяткової класифікації;
• анотація;
• резюме;
• бібліографічний список;
• дата надходження рукопису в редакцію;
• відомості про продовження або закінчення публікації матеріалу;
• додатки;
• примітки;
• назва розділу, підрозділу, циклу, добірки;
• колонтитул.

Крім перерахованих обов'язкових елементів до складу апарата можуть бути включені й ключові слова.

Перший елемент апарата, з оцінки якого доводиться починати редактору, - заголовок матеріалу. Оформляються вихідні зведення відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 7.4-95 і традицій видавництва. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Редакційно-видавничі особливості наукових журналів.

Насамперед редактору варто мати на увазі, що не допускається без заголовків публікація статей, а також доповідей, повідомлень, тез доповідей; резолюцій, рекомендацій і інших матеріалів конференцій, нарад, з'їздів тощо; внутріжурнальних бібліографічних покажчиків; коротких наукових повідомлень, листів у редакцію.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Редакційно-видавничі особливості наукових журналів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Редакційно-видавничі особливості наукових журналів


Особливості прийняття рішень в рекламній діяльності

1.1. Поняття рекламної діяльності та її значення для підприємства

Ефективним інструментом активного впливу на ринок є маркетингові комунікації. Велика частина успіху в підприємницькій діяльності залежить від ефективності комунікації підприємства із ринком, де одне із перших місць серед різноманітних і чисельних засобів та прийомів маркетингових комунікацій належить рекламі [5, с. 36]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості прийняття рішень в рекламній діяльності.

Поняття реклами має декілька визначень, зокрема:
- реклама - це будь-яка платна форма неособистого уявлення і просування ідей або послуг від імені відомого спонсора;
- реклама - це платне, одночасне і неособисте звернення, що здійснюється через засоби масової інформації та інші види зв’язку, що проводять агітацію на користь якого-небудь товару, марки або фірми [14, с. 31].

Розглядаючи зазначені визначення, стає очевидним, що кожне із них відображає різні підходи до складного і багатобічного поняття “реклама”. Можна виділити основні риси або характеристики реклами, яка являється однією із головних засобів маркетингових комунікацій. Найважливішими серед них являються наступні:
- неособистий характер. Комунікаційний сигнал поступає до потенційного покупця не особисто від продавця, а через різного роду посередників;
- одностороння спрямованість рекламного звернення від продавця до покупця;
- невизначеність з погляду вимірювання ефективності реклами. Зворотний зв'язок в комунікації носить імовірнісний і невизначений характер. Факт покупки залежить від маси чинників, що не мають прямого відношення до реклами, що носять суб'єктивний характер, що практично не піддаються формалізації;
- суспільний характер. Передбачається, що рекламований товар є законним і загальноприйнятим. Саме з цієї причини фактично не зустрічається реклама товарів та предметів, що заборонені законом;
- в рекламному оголошенні чітко визначений спонсор, рекламодавець, суб'єкт, за чий рахунок і від чийого імені здійснюється реклама;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості прийняття рішень в рекламній діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості прийняття рішень в рекламній діяльності