ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Склад та регулювання коштів на оплату праціСклад та регулювання коштів на оплату праці

Склад та регулювання коштів на оплату праці1.1.Основні елементи і принципи організації оплати праці

Ефективність функціонування і соціальний розвиток тих або інших суб'єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується перш за все формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці.

Відповідно до Закону України про оплату праці" заробітна платня - це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, який згідно трудовій угоді власник або уповноважений орган виплачує працівнику за виконану роботу [2].

Аналіз праці і заробітної платні - одна з найважливіших і складних ділянок роботи, вимагаючих точних і оперативних даних, в яких відображаються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих витрат і здійснюється контроль за використовуванням трудових ресурсів . Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Склад та регулювання коштів на оплату праці.

В умовах розвитку підприємництва і існування різних форм власності заробітна платня працівника вже не визначається розміром якоїсь гарантованої фундації оплати праці, а все більш залежить від кінцевих результатів діяльності і доходів всього підприємства. Потрібно враховувати, що і сам працівник все частіше стає більш менш реальним співвласником підприємства. Тому винагороджуючи працівника - власника, необхідно нараховувати певний дохід не тільки за працю, але і за вкладений в підприємство капітал. Враховуючи зміни в природі і механізмі формування заробітку працівника, замість поняття "заробітна платня" все частіше використовують такі терміни, як "трудовий дохід", "винагороду", "оплата праці", "заробіток", "дохід"

Дієвість оплати праці визначається тим, наскільки повно вона виконує свої функції. Основними функціями оплати праці є: відтворювальна, стимулююча, регулююча і соціальна, які схемно представлені на рис. 1.1. Причому окремі структурні доданки кожної функції оплати праці відображають конкретні аспекти проблеми: цільову спрямованість, принципи, напрями і критерії працівників.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Склад та регулювання коштів на оплату праці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Склад та регулювання коштів на оплату праці


Операція НАТО в Афганістані сучасний стан і перспективи


План до курсової роботи:

Операція НАТО в Афганістані сучасний стан і перспективи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Операція НАТО в Афганістані сучасний стан і перспективи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Громадянська війна у Афганістані

На кінець 70-х років Афганістан за рівнем економічного розвитку займав 108 місце серед країн, що розвиваються. Понад 90% населення проживало у сільській місцевості і знаходилось під владою місцевих землевласників, племінних вождів, мулл і т.д. Близько 3 млн. афганців вело кочовий спосіб життя. У духовному житті країни в найбільш консервативних формах панував іслам. В Афганістані не склалася єдина нація і країну роздирали національно-етнічні міжусобиці. Центральна влада ніколи не контролювала всієї території країни. Більшість населення була неписьменна.

До 1973 р. в Афганістані існувала монархія. Останнім королем був Захір Шах. 17 липня 1973 р. принц Мухаммед Дауд здійснив державний переворот, скинувши свого двоюрідного брата і ліквідував монархію, проголосивши себе президентом республіки Афганістан.

У 60-ті роки в Афганістані зародився опозиційний рух, рушійною силою якого стала інтелігенція. 1 січня 1965 р. була створена Народно-демократична партія Афганістану (НДПА), яка поставила перед собою завдання здійснити народно-демократичну революцію, провести соціальні перетворення і ліквідувати відсталість країни. Кінцевою метою проголошувалась побудова соціалізму. Партія існувала напівлегально. У 1966 р. в НДПА намітився розкол, викликаний суперництвом між лідерами, а також розбіжностями в тактиці боротьби. 1977 р. лідери фракцій підписали Заяву про єдність НДПА, але об’єднання було неповним: військові організації існували окремо.

У 60-ті роки організаційно оформився і рух ісламських фундаменталістів, які виступали за очищення ісламу від нашарувань і встановлення в країні теократичного правління. Під час перевороту Дауда частина мусульманської молоді на чолі з Гульбеддіном Хекматіяром виступила за негайне збройне повстання з метою захопити владу. У червні 1975 р. вони почали повстанські дії у деяких провінціях країни, але, не отримавши підтримки населення, були розбиті.


Опіка та піклування у міжнародному приватному праві


План до курсової роботи:

Опіка та піклування у міжнародному приватному праві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Опіка та піклування у міжнародному приватному праві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття "опіка" та "піклування"

Опіка та піклування - це приватноправовий інститут, спрямований на забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів певних категорій осіб - малолітніх та неповнолітніх, повнолітніх осіб, які за станом здоров'я чи з інших причин не можуть самостійно (повністю або частково) здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Крім того, опіка може встановлюватися і стосовно майна. Таке розуміння опіки та піклування передбачене законодавством України. Подібне регулювання трапляється також і в законодавствах іноземних країн. В одних країнах мова йде, як і в Україні, про опіку та піклування, в інших, це може об'єднуватися в поняття опіка або існують аналогічні інститути. Попри спільну мету існування інституту опіки та піклування, законодавство окремих країн має суттєві особливості в питаннях встановлення опіки та піклування стосовно певних категорій осіб, підстав та порядку встановлення, призначення опікуна чи піклувальника, відносин між опікуном (піклувальником) та підопічною особою, повноважень опікуна та піклувальника, визнання недійсними та припинення опіки і піклування.

Опіка визначається як один із видів представництва, а саме - представництва за законом. Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

В наш час прийняття дитини-сироти в сім’ю заохочується. Та не всі, хто хочуть цим займатися можуть відрізнити різні поняття сфери сімейних форм виховання. Взагалі в Україні таких форм існує декілька. Перш за все – усиновлення – це мабуть класика серед форм сімейної опіки. Друга найпоширеніша в Україні форма це опіка або піклування. Ще є такі форми як «прийомна сім’я» та «дитячий будинок сімейного типу».


Оподаткування банківських установ. Оцінка оподаткування банківської системи України


План до курсової роботи:

Оподаткування банківських установ. Оцінка оподаткування банківської системи України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оподаткування банківських установ. Оцінка оподаткування банківської системи України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність оподаткування банківських установ

Фінансовий сектор економіки є частиною економіки, пов’язаний із діяльністю фінансово-кредитних інститутів. У міру розвитку економіки фінансовий сектор поглиблюється, зміцнюється і розширюється. Він забезпечує третину зростання економіки країни і складається з банків і небанківських фінансових установ.

Банківська система виступає важливою складовою і гнучким інструментом для реалізації макроекономічних завдань. Банки є центральною ланкою ринкового господарства. Розвиток їхньої діяльності – це необхідна умова створення ринкового господарства. Банки відіграють роль дієвого знаряддя держави в реалізації стратегічних і тактичних цілей інвестиційної політики, політики доходів населення та зовнішньоекономічної діяльності. У той же час банківська система є однією з основних частин ринкової інфраструктури, що забезпечує ефективну динаміку мікропроцесів [22, с. 70].

У будь-якій податковій системі банки займають особливе місце. Це зумовлено тим, що у відносинах із податковими органами банк виступає у трьох інституціях. По-перше, як самостійний платник податків. По-друге, як посередник між державою і платниками податків, через якого здійснюють фінансово-господарські операції інші платники податків (підприємства, організації, громадяни) і який може надати податковим органам специфічні послуги (потрібну інформацію для перевірки правильності обчислення і своєчасності сплати податків до бюджету). По-третє, як податковий агент (у частині обчислення, утримання податків із суми доходів, що виплачуються платникам податків, і перерахування їх до бюджету). У цілому взаємовідносини банків і податкових органів завжди актуальні і зачіпають інтереси не тільки банків, а й їхніх клієнтів – платників податків.


Оптимізація пасажиропотоків аеропорту з використанням системи масового обслуговування


План до курсової роботи:

Оптимізація пасажиропотоків аеропорту з використанням системи масового обслуговування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оптимізація пасажиропотоків аеропорту з використанням системи масового обслуговування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика діяльності аеропорту

В сучасних умовах переходу до ринкової економіки аеропортам, як складової частини інфраструктури повітряного транспорту в державної політиці в галузі авіаційної діяльності відведене дуже важливе місце. Стійке та ефективне функціонування аеропортів є необхідною умовою забезпечення цілісності, національної безпеки країни, підвищення рівня життя населення. На сьогоднішній час на Україні активно проводиться структурна перебудова суб’єктів авіаційно-транспортної системи цивільної авіації.

Структура управління аеропортом є упорядкованою сукупністю управлінських підрозділів та їх організаційних відношень. Основний документ, який регулює діяльність аеропорту – це статут аеропорту. Діяльність міжнародних аеропортів здійснюється на підставі законодавчих актів України (Повітряний кодекс України) та на основі нормативів та рекомендацій міжнародних організацій (документи ICAO) та асоціацій (стандарти IATA про наземне обслуговування).

Міжнародний аеропорт самостійно здійснює зовнішньоекономічну й виробничо-господарську діяльність на основі повного взаєморозрахунку та самофінансування. Зовнішньоекономічна діяльність полягає перш за все в якісному комерційному обслуговуванні пасажирів та вантажів авіакомпаній. Комерційні права на обслуговування міжнародних рейсів удержуються на підставі міжнародних договорів України зі своїми закордонними партнерами [41, с. 23].

Серед факторів, які сприяють ефективному функціонуванню «повітряних воріт», є ступінь фінансування аеропорту. Основною ціллю утворення автономного аеропортового повноважного органу є підвищення ефективності діяльності і покращення фінансових показників аеропорту. Це означає перехід до зменшення витрат і відповідного підвищення доходів.


Оптовий продаж товарів через Інтернет


План до курсової роботи:

Оптовий продаж товарів через Інтернет

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оптовий продаж товарів через Інтернет,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Роль, функції та основні форми здійснення оптової торгівлі

Торговельна діяльність в Україні на сьогодні є однією з найпоширеніших форм підприємництва. У статутних документах будь-якого підприємства як вид підприємницької діяльності найчастіше зазначається торгівля.

Для того щоб з’ясувати, що означають поняття торговельної діяльності, оптової торгівлі та інші терміни, пов’язані з торговельною діяльністю, слід звернутися до законодавства.

Відповідно до п. 1 ст. 263 Господарського кодексу господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання в сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. У п. 3 ст. 263 цього Кодексу наведено форми господарсько-торговельної діяльності, які можуть здійснювати суб’єкти господарювання: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво в здійсненні торговельної діяльності; інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу [1].

Оптова торгівля — це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю, для виробничого споживання та надання пов’язаних із цим послуг (пп. 4.5 п. 4 ДСТУ 4303:2004) [11].

Оптова торгівля здійснюється, як правило, за договором поставки. Згідно з п. 1 ст. 712 Цивільного кодексу за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму [3].


Органи внутрішніх справ України в час її інтеграції в Європейський союз


План до курсової роботи:

Органи внутрішніх справ України в час її інтеграції в Європейський союз

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Органи внутрішніх справ України в час її інтеграції в Європейський союз,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Правова основа діяльності органів внутрішніх справ України

Право виступає як основний інструмент, за допомогою якого закріплюється структура й функції органів внутрішніх справ, визначаються їх повноваження й відповідальність, форми взаємодії між ними та іншими державними органами, а також громадськими об’єднаннями та громадянами. Крім того, ним установлюється порядок їхньої діяльності та оцінка її законності, обґрунтованості та ефективності.

Виступаючи органічним компонентом державного управління, право виконує у ньому дві основні функції: по-перше, воно є офіційним, нормативним державно-владним закріпленням його директивної основи; по-друге, інститути права, його механізм забезпечують юридичною силою оперативну управлінську діяльність, одним із різновидів якої і є правозастосовна діяльність органів внутрішніх справ [1, с.15].

На сукупність нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ, як на правову основу їх діяльності вказують, усі дослідники, що розглядали цю тему, чи її окремі аспекти: І.Б.Кіричук, Б.А. Вікторов, Л.А. Григорян, С.С. Міронов, С.М. Антонов та інші. У працях по галузевих науках як на правову основу вказується на закони та підзаконні акти.

Специфіка функцій, які покладено на органи внутрішніх справ, відповідно до затвердженого розпорядження Президента України від 7 жовтня 1992 року № 157/92-рп Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, обумовлює необхідність побудови їх у вигляді єдиної централізованої системи органів на чолі з Міністерством, яке координує та спрямовує їхню діяльність.

Державне регулювання правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ здійснюється шляхом правового визначення конституційних та інших законодавчих засад цієї діяльності, її стратегій, основних напрямів і завдань на певний період, забезпечення реальної координації зусиль усіх структурних підрозділів органів внутрішніх справ з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. Значне місце в правоохоронній діяльності займає процесуальна діяльність, результатом якої є прийняття відповідного процесуального рішення.


Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві


План до курсової роботи:

Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність зобов’язань та розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками

Процес постачання є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і матеріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення господарської діяльності. Від постачальників можуть поступати також верстати, трактори, автомобілі, комп’ютери та інші об’єкти основних засобів. Підрядні організації виконують для замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги виробничого характеру - ремонтні роботи, внесення добрив, технічне обслуговування тощо.

Основними контрагентами підприємств при закупівлі предметів та засобів праці є постачальники і підрядники.

Постачальники – це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, запасних частин, МШП), що надають послуги (подачу електроенергії, газу, води, пари тощо), виконують роботи (поточний і капітальний ремонт основних засобів тощо).

Підрядники – юридичні особи, які укладають контракт, виконують передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові [73].

Розрахунки з постачальниками є кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги за умов наступної оплати або іншого погашення зобов’язань.

У випадку здійснення передоплати в бухгалтерському обліку виникає дебіторська заборгованість за авансами виданими.

Якщо спеціалізоване стороннє підприємство виконує будівельно-монтажні роботи, то розрахунки з таким підприємством належать до розрахунків з підрядниками.


Організація PR-діяльності на підприємстві ООО Брокард


План до курсової роботи:

Організація PR-діяльності на підприємстві ООО Брокард

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація PR-діяльності на підприємстві ООО Брокард,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Теоретичні підходи до визначення ПР

Ринкова економіка з наданням практично кожному економічному суб’єкту права виходу на світовий ринок зумовила розвиток конкурентного механізму, що сприяє науково-технічному прогресу та розширенню маркетингових підходів і методів управління розвитком промислових підприємств і господарських одиниць в цілому.

Однією з форм комунікації в конкурентному середовищі виступає реклама, відіграючи істотну економічну роль як фактор впливу на промисловість, підприємство, споживача та економіку взагалі. Її негативні сторони як марнотратність, самонейтралізація тощо вимагають нових, нетрадиційних підходів до явища і пошуку креативу як інтерпретування стратегії і її трансформації.

Крім того, серед українських менеджерів побутує думка, що на зміну рекламі приходить PR [20, с.51]. Нещодавня поява цього процесу в Україні пояснює пов’язані з ним багаточисельні помилкові погляди і стереотипність підходів до сутності та функцій. Постає питання важливості використання PR в діяльності підприємств як фактору впливу на економічний розвиток підприємства. Науковою задачею є визначення впливу та актуальності використання наявного інструментарію PR в діяльності підприємства в умовах конкуренції.

Термін Public Relation (а в сфері управління персоналом Internal Relation - внутрішній PR) на слуху у багатьох. В даний час під цим красивим назвою мають на увазі практично всі громадські заходи, що проводяться в компанії для співробітників.

PR слід перекласти з англійської як «зв’язки з громадськістю» або «суспільні відносини» – це, в першу чергу, креативний напрямок, тобто пошук психологічно точних, яскравих і нетривіальних рішень, розрахованих на певну частину суспільства, підтримку якого потребує PR-об’єкт.


Організація діяльності підприємства у вільних економічних зонах


План до курсової роботи:

Організація діяльності підприємства у вільних економічних зонах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація діяльності підприємства у вільних економічних зонах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність вільних економічних зон та їх значення в розвитку економічної діяльності суб’єктів господарювання

Для сучасного етапу розвитку світової економіки характерне посилення процесів лібералізації, інтеграції та міжнародного розподілу праці. Одним з найважливіших елементів активізації участі як промислово розвинутих країн, так і окремих країн з перехідною економікою і країн, що розвиваються, у міжнародному розподілі праці є утворення вільних (спеціальних) економічних зон (ВЕЗ).

Вільна економічна зона (ВЕЗ) – це територія в прикордонних або інших регіонах країни, яка має особливий юридичний і митно-економічний статус. У Законі України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII наводиться таке визначення: «Спеціальна (вільна) економічна зона (СЕЗ) являє собою частину території України, в якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності і порядок застосування та дії законодавства України» [1].

На території спеціальної (вільної) економічної зони впроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних й іноземних юридичних та фізичних осіб». Разом з тим визначається, що статус, термін і територія спеціальної економічної зони встановлюються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної (вільної) економічної зони.

Відповідно до закону існують такі типи ВЕЗ:

  1. безмитні торгові зони (порти, склади, транзитні зони, митні зони на підприємствах);
  2. експортні виробничі зони (промислові, туристсько-рекреаційні);
  3. імпортні виробничі зони, зони із заміщенням порту;
  4. банківські і страхові безмитні зони;
  5. зони технологічного розвитку (технопарки, технополіси);

6) комплексні зони.


Організація ефективної роботи з постачальниками підприємства


План до курсової роботи:

Організація ефективної роботи з постачальниками підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація ефективної роботи з постачальниками підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Теоретичні аспекти управління постачанням підприємства

Управління постачання з теоретичної точки зору можна описати сукупністю наукових абстракцій. Розглянемо основні з них. Кожне з абстракцій має альтернативне визначення. Так, термін «поставка товарів», на думку, Балабанова Л.В - це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду [5, c. 34]. На думку, Степченкова Я.Н. вважає, що поставка товару - передача товару у володіння покупця відповідно до умов договору, коли покупець отримує можливість здійснювати повний контроль над товаром, а вручення товаросупровідних документів розглядається як передача самого товару [26, c. 61] . Постачання, за С. Ожеговим, це сукупність заходів щодо задоволення матеріальних потреб населення, яких-небудь організацій [12], а постачати – значить «дати кому-чому-небудь що-небудь потрібне».

На нашу думку, термін «поставка товарів» – це процес придбання, який супроводжується отриманням прав покупцем на розпорядження товарами.

Варто також зазначити, що закупівля товарів - це придбання (купівля) товарів для подальшого цільового використання. [3, c. 61]. Коноваленко В. вважає, що закупівля товарів – це процес придбання товарів належної якості, необхідної кількості та в потрібний час з метою їхнього подальшого перепродажу, який здійснюється торговельним підприємством і орієнтований на задоволення споживчого попиту [4, с. 57]. Дж. Келлі вважає, що закупівля - це покупка товарів належної якості, у необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною ціною, у відповідного постачальника.

На нашу думку, закупівля – це процес придбання товарів належної якості, необхідної кількості і в потрібний час з метою їхнього наступного перепродажу. Він здійснюється підприємствами або приватними особами й орієнтований на задоволення споживчого попиту. Цей процес складається з виявлення потреби в товарах, пошук і вибір постачальника, перемовини щодо ціни, а також інших умов, пов'язаних з доставкою товару.