ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Система налогообложения в условиях рынка сущность, виды налогов, проблемы, необходимость с Система налогообложения в условиях рынка сущность, виды налогов, проблемы, необходимость совершенствования.

Система налогообложения в условиях рынка сущность, виды налогов, проблемы, необходимость совершенствования.1.1. Налоги, их функции и виды

Согласно Закона Украины «О системе налогообложения» под налогом и сбором (обязательным платежом) в бюджеты и в государственные целевые фонды, следует понимать обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или государственного целевого фонда, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, которые определяются законами Украины о налогообложении [3].

Налогоплательщиками сборов (обязательных платежей) являются юридические и физические лица, на которых, согласно с законами Украины, возложена обязанность платить налоги и сборы.

Объектами налогообложения являются доходы (прибыль), добавленная стоимость продукции (работ, услуг), стоимость продукции (работ, услуг), в том числе таможенная, или ее натуральные показатели, специальное использование природных ресурсов, имущество юридических и физических лиц и другие объекты, определенные законами Украины о налогообложении.

Ставки налогов и сборов устанавливаются Верховным Советом Украины, Верховным Советом Автономной Республики Крым и сельскими, поселочными, городскими советами в соответствии с законами Украины о налогообложении и не изменяются на протяжении бюджетного года за исключением случаев, связанных с применением антидемпинговых, компенсационных и специальных мероприятий в соответствии с законами Украины. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Система налогообложения в условиях рынка сущность, виды налогов, проблемы, необходимость совершенствования.

Изменение налоговых ставок и механизм исправления налогов и сборов не могут внедряться Законом Украины «О Государственном бюджете Украины» на соответствующий год. Сегодня на территории Украины собирается около 50 видов налогов и сборов. Всю совокупность этих налогов согласно Закона Украины «О системе налогообложения» разделяют на общегосударственные налоги и сборы, и местные налоги и сборы [3].

Местные налоги и сборы, механизм исправления и порядок их уплаты устанавливаются сельскими, поселочными, городскими советами в соответствии с перечнем и в пределах размеров ставок, установленных законами Украины, кроме сбора за проезд автотранспорта по территории пограничных областей, который следует за границу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система налогообложения в условиях рынка сущность, виды налогов, проблемы, необходимость совершенствования,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Система налогообложения в условиях рынка сущность, виды налогов, проблемы, необходимость совершенствования


Огляд трупа пов'язаний із ексгумацією


План до курсової роботи:

Огляд трупа повязаний із ексгумацією

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Огляд трупа повязаний із ексгумацією,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття і види ексгумації трупа

Процесуальне кримінальне розслідування пов'язане насамперед із проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій як найбільш ефективного засобу збору доказів відповідно до пункту 2 статті 93 КПК. Ці дії здійснюються уповноваженими особами з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, прийняття процесуальних рішень, спрямованих на притягнення особи до відповідальності, направлення кримінального провадження до суду для розгляду по суті тощо.

Щоб зрозуміти суть поняття "ексгумація", слід спочатку звернутися до енциклопедичної та спеціалізованої літератури. Ексгумація (від лат. Exhumatio: ex - з, gumus - ґрунт, земля) визначається як виймання трупа з місця поховання; вивезення трупа з місця його поховання відповідно до правил, передбачених кримінально-процесуальним законодавством для проведення судово-медичного дослідження; вивезення трупа з місця поховання для експертизи, судово-медичної експертизи або пред'явлення для ідентифікації. Ці дії використовуються з метою, визначеною конкретними обставинами злочину, що розслідується. Ексгумація - це також вилучення трупа не лише із землі, а й із могили, різних склепів, гробниць, саркофагів тощо [1, c. 47].

У повсякденному житті існує значно більша кількість визначень поняття "ексгумація". Суть цієї концепції можна визначити як:

- археологічні розкопки міст та селищ, включаючи виявлення давніх людських поховань;
- виймання тіла відомої людини з відомого місця поховання;
- вивезення невідомого трупа з відомого місця поховання;
- вивезення трупа відомої особи з місця події, пошуку на місці чи слідчого експерименту;
- повторне поховання останків великомасштабних воїнів, які загинули в бою під час Великої Вітчизняної війни;
- перепоховання останків невідомих воїнів, які загинули в боях під час Великої Вітчизняної війни;


Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з Всесвітом засобом дидактичної гри


План до курсової роботи:

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з Всесвітом засобом дидактичної гри

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з Всесвітом засобом дидактичної гри,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. 1. Роль дидактичних ігор в навчально-виховному процесі

Гра є одним з найцікавіших видів людської діяльності, провідною діяльністю дошкільника, засобом його всебічного розвитку, важливим методом виховання. її назвали «супутником дитинства», хоч у житті граються не тільки діти, а й дорослі. Дитяча гра – це діяльність, спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності, в якій дитина відображає враження від їх пізнання. Мати дитинство – це передусім мати право на розвиток власної ігрової діяльності, яка є важливою складовою дитячої субкультури. Водночас гра є могутнім виховним засобом, у ній, за словами К. Ушинського, реалізується потреба людської природи [5, с. 55].

Дошкільне дитинство здавна називають періодом гри. Науковці вбачають джерела гри дитини в її природному прагненні до відпочинку, у використанні «надлишку сил», вправлянні інстинктивних механізмів, потрібних для майбутнього життя, отриманні задоволення тощо. Загалом поширеним є натуралістичне розуміння гри дитини як інстинктивного явища, а якісної різниці між грою тварин та ігровою діяльністю дитини ігнорується.

Гра – особлива форма життя дитини в суспільстві. Вона являє собою діяльність, у якій діти виконують ролі дорослих, відтворюючи в ігрових умовах їхнє життя, працю та стосунки між ними. Через гру дошкільники задовольняють свої потреби у спілкуванні з дорослими, у суспільному житті з ними [4, с. 20].

У системі навчання і виховання дошкільників активно використовуються дидактичні (навчальні) ігри, які розвивають спостережливість, уяву, пам'ять, мислення, мовлення, сенсорні орієнтації дітей у розмірах, формах, кольорах, максимально використовуючи інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе.


Ознайомлення з предметами довкілля як складова особистого розвитку дошкільника


План до курсової роботи:

Ознайомлення з предметами довкілля як складова особистого розвитк дошкільника

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ознайомлення з предметами довкілля як складова особистого розвитк дошкільника,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля. Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Довкілля - це вся жива і нежива природа, що оточує людину. Довкола людини є ґрунт, повітря, водойми, рослини, тварини, мікроорганізми. Це природне середовище, в якому відбуваються різноманітні явища: бурі, грози, дощі, землетруси, виверження вулканів.

Людину оточують інші люди. Вони спілкуються, між ними встановлюються певні стосунки. Це соціальне середовище людини.

Прагнучи задовольнити свої життєві потреби, людина створила навколо себе штучне або техногенне середовище. Це житло, транспорт, знаряддя праці, засоби зв'язку, промислові та енергетичні об'єкти.

Предметом довкілля – є сукупність або структура зв’язків між організмом і середовищем.

Таким – триєдиним, є навколишнє середовище людини. Воно впливає на здоров'я людини, однак і людина постійно змінює середовище свого життя.

Наші предки формувалися в природному середовищі. Вони збирали їстівні плоди й полювали на звірів, мокли під дощем і потерпали від спеки, шукали джерела води та місця, в яких можна було сховатися від хижаків.

Люди давно помітили, що природне середовище впливає на стан людини, на її здоров'я. Наприклад, усім відомо, що взимку простудні захворювання виникають частіше, ніж улітку. Але якщо зима суха, то люди хворіють менше, ніж узимку з мокрим снігом, відлигою та дощами. Природне середовище може впливати на організм людини як позитивно, так і негативно. Пильне повітря, брудна вода, дуже висока або дуже низька температура, неякісна їжа можуть завдавати шкоди нашому здоров'ю.

Однак, на відміну від тварин, людина почала; змінювати природне середовище, робити його більш придатним для свого існування. А відбувалося це завдяки праці. Великий за розмірами головний мозок та вільні від ходьби руки дозволили людям трудитися. Вони навчилися зводити житла, робити дороги, обробляти ґрунт і вирощувати врожай. Усе це люди робили й роблять за допомогою знарядь праці [8, с. 27] .


Організація і технологія прибиральних робіт у житлових приміщеннях готельного господарства


План до курсової роботи:

Оранізація і технологія прибиральних робіт у житлових приміщеннях готельного господарства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оранізація і технологія прибиральних робіт у житлових приміщеннях готельного господарства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Підготовка номерів до заселення

Готель - це підприємство, яке працює в безперервному режимі обслуговування, а тому від нього вимагаються високі санітарно-гігієнічні вимоги.

Незалежно від того, до якої категорії належить готель, він повинен бути завжди чистим, як і околиці навколо нього. Для цього потрібно багато щоденної роботи персоналу готелю з прибирання території, двору, житлових та адміністративних приміщень. Тому важливо знати, як найкраще організувати та провести роботи з прибирання та упорядкування, забезпечення чистоти в готельному господарстві.

Для швидкого та якісного прибирання з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм у готелі має бути [2, c. 34]:

- висококваліфікований професійно підготовлений персонал;
- повноцінний інвентар, сучасні очисні матеріали;
- сучасні типи очисних машин та механізмів.

Важливо правильно розподілити час, витрачений на прибирання. Необхідно, щоб прибирання проводилося швидко і без зайвих витрат часу і сил з боку обслуговуючого персоналу.

При прибиранні існує кілька важливих принципів:

- персонал на поверхах повинен якомога менше «кидатися в очі» гостя;
- обладнання для чищення та засоби для чищення не повинні залишатися у місцях загального користування;
- покоївки, прибиральниці не повинні відволікатися на особисті справи під час прибирання.

Дотримання цих принципів є критерієм рівня культури обслуговування в готелі. Існують такі категорії робіт з прибирання:

- прибирання прилеглої до готелю території;
- прибирання зони центрального входу та вестибюля та деяких приміщень вестибюльної групи (гардеробу);
- прибирання загальних приміщень: сходів, коридорів, залів, адміністративних, офісних та господарських приміщень;


Організаційна культура в системі управління персоналом організації


План до курсової роботи:

Організаційна культура в системі управління персоналом організації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організаційна культура в системі управління персоналом організації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть та історія розвитку організаційної культури

Організаційна культура є важливою складовою успішного функціонування організації, позитивного ставлення до роботи і ефективності праці. Вона впливає на ставлення співробітників до організації, результати діяльності колег [30, с. 27].

Підсумовуючи вищенаведені поняття, сформулюємо власне визначення організаційної культури підприємства: це комплекс базових цінностей, які домінують у певному підприємстві та покликані вирішувати вирішення певні проблеми або досягати певних цілей.

Писані і неписані правила поведінки складалися в професійних співтовариствах ще в середні віки, причому порушення їх могло мати наслідком виключення зі спільноти. Сам термін «організаційна культура» з'явився в XIX ст. Він був сформульований німецьким фельдмаршалом Мольтке, який використовував його, характеризуючи взаємини в офіцерському середовищі. Згодом це поняття поширилося і на інші сфери, і зараз ні у кого не виникає сумнівів з приводу значущості організаційної культури для успішного функціонування і процвітання будь-якої організації [29, с. 138].

Організаційна культура для вітчизняного бізнесу вважається порівняно молодим терміном. Вона передбачає зведення основних положень в роботі компанії, в залежності від стратегії розвитку і місії компанії, з набором соціальних норм і цінностей, які поділяє більшість співробітників.

Також зазначимо, що вченими була позначена друга половина XX століття як етап формування окремого напрямку дослідження в менеджменті - дослідження корпоративної (організаційної) культури. Однак, одним з перших відомих досліджень організаційної культури на підприємстві вважається праця американських вчених на чолі з Е. Мейо на початку 1930-х рр. Протягом п'яти років у американської компанії Western Electric, розташованої в місті Хоторон штату Каліфорнія США, проводилися дослідження, спрямовані на виявлення впливу організаційної культури на продуктивність праці. Результати Хоторнського експерименту показали, що на службову поведінку працівника, крім організаційно-економічних факторів, впливають й інші фактори. Таким фактором стала культура організації [25, с. 16].


Організація виробництва та розрахунок економічних показників швейного потоку


План до курсової роботи:

Організація виробництва та розрахунок економічних показників швейного потоку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація виробництва та розрахунок економічних показників швейного потоку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Режим робочого дня

В швейному цеху приватного підприємства діє змінний графік роботи, тобто робота організована у дві зміни, при якому субота та неділя вихідні дні. Організація робочого часу співробітників, які працюють по змінному графіку має свою специфіку: не дивлячись на те, що нестандартні умови праці викликані виробничою необхідністю, для людей, що працюють в таких умовах, повинні зберігатися всі передбачені трудовим законодавством гарантії. Їх законні трудові права не повинні порушуватися. При складані графіків для таких категорій працівників не можна порушувати встановлену законом нормальну тижневу тривалість робочого часу. Графік робочого дня робітників швейного підприємства зазначений у табл. 1.1.

Організаційна структура досліджуваного підприємства має лінійний тип, тобто принцип побудування та спеціалізації управлінського процесу по функціональним підсистемам організації. Лінійна організаційна структура підприємства має наступну структуру: виробничий, комерційний, фінансовий та кадровий підрозділи (рис. 1.1). Очолює підприємство генеральний директор, йому підпорядковуються на начальник швейно-розкрійного цеху, комерційний директор, головний бухгалтер та інспектор з кадрів.

Генеральний директор здійснює загальне керівництво роботою усього підприємства, приймає та розробляє стратегічні плани щодо розвитку підприємства, вирішує важливі нагальні питання діяльності підприємства.

Начальник швейно-розкрійного відділу керує виробничою діяльність швейного цеху. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних та оборотних засобів. Проводить роботу щодо удосконалення організації виробництва, його технології, автоматизації виробничих процесів, попередження браку та підвищення якості виробів, економії усіх видів ресурсів та ін.

Начальнику швейно-розкрійного відділу підпорядковуються: інженер-технолог, робітники швейного цеху та конструктор. Розглянемо посадові обов’язки кожного з них більш детально.


Організація і технологія надання послуг у сфері охорони здоровя


План до курсової роботи:

Організація і технологія надання послуг у сфері охорони здоровя

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація і технологія надання послуг у сфері охорони здоровя,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Організація і структура стоматологічної клініки

Стоматологічна клініка – це лікувально-профілактичний заклад, діяльність якого спрямована на профілактику стоматологічних захворювань, своєчасне виявлення та лікування хворих із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

В організаційну структуру клініки входять: адміністративна частина, реєстратура, кабінет первинного огляду та відділення терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматології. Крім того, у поліклініці звичайно є рентгенкабінет, фізіотерапевтичний кабінет.

Стоматологічна клініка «Люмі-Дент» є юридичною особою з моменту одержання документу про Державну реєстрацію підприємства.

Клініка «Люмі-Дент» – це товариство з обмеженою відповідальністю.


Клініка розпочала свою діяльність з лютого 1996 року. ТОВ має відокремлене майно, самостійний баланс, обігові кошти, розрахункові та інші рахунки в банку. ТОВ має право здійснювати свою діяльність по всій території України і діяти на підставі повної самостійності та самофінансування. Клініка «Люмі-Дент» може бути учасником інших підприємств і має право створювати на території України філії, структурні підрозділи та представництва, а також дочірні та спільні підприємства з участю іноземних партнерів відповідно до чинного Законодавства України. Засновники підприємства – три фізичні особи, які внесли до статутного фонду вклад у розмірі 200000 гривень: 80% – устаткування і 20% – грошові кошти. 150000 гривень – устаткування, 50000 грн. – гроші, покладені на рахунок у банк. Устаткування, яке відноситься до статутного фонду, є основними фондами підприємства.


Освідування особи, поняття, різновиди та порядок проведення


План до курсової роботи:

Освідування особи, поняття, різновиди та порядок проведення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Освідування особи, поняття, різновиди та порядок проведення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та система слідчих (розшукових) дій

Згідно з кримінальним процесуальним законодавством, що діяло до набрання чинності КПК України 2012 року, передбачена законом сукупність засобів отримання інформації про злочин мала назву «слідчі дії». Без роз’яснення сутності, указаний термін використовувався у низці статей КПК України в редакції 1960 р., зокрема, ст. 114, що регламентувала повноваження слідчого, ст. 128–1 «Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій» та ін. Однак, ані у ст. 66 КПК України 1960 р., яка визначала способи збирання та подання доказів, ані в інших статтях Кодексу поняття слідчих дій не наводилося. Відповідно, кримінально-процесуальне законодавство в редакції 1960 р. не містило визначення поняття «слідчих дій», та характеристики їх сутності та переліку.

Аналіз наукової та спеціальної літератури з указаного питання дозволяє зробити висновок, що загалом до визначення поняття слідчих дій склалося два основні підходи. Перший характеризується широким розумінням цього поняття. Прихильники такого підходу стверджують, що слідчими є будь-які процесуальні дії слідчого [22, С. 58]. Зокрема, О.М. Ларін зазначав, що слідчою дією є навіть прийняття слідчим у межах порушеної кримінальної справи заяви про злочин (явки з повинною), а саму слідчу дію дослідник визначав як «спосіб здійснення норм кримінально-процесуального законодавства» [20, С. 70].

Прихильником трактування слідчих дій у широкому розумінні є А.Б. Соловйов, який під слідчими діями розуміє «…детально регламентовані законом кримінально-процесуальні дії, що включають до своєї структури систему взаємопов’язаних операцій, зумовлених наявністю і своєрідним поєднанням у кожному з них загальнонаукових методів пізнання, які мають аспекти (сторони), що взаємодіють, і спрямовані на збирання та перевірку доказів з метою вирішення завдань кримінального судочинства» [31, С. 27].


Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування


План до курсової роботи:

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СУТЬ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Побудова держави, що постійно захищає інтереси звичайних громадян, формування незалежного суду, який надійно захищатиме права простих людей, запобігаючи деградації людської гідності - все це будує взаєморозуміння з суспільством, важливі кроки на шляху до людей. Механізм держави працює лише через плідну співпрацю з суспільством. Найбільш професійні способи контакту допомагають зміцнювати та розвивати зв’язки між державою та громадянами. Піклування про життєво важливі інтереси громадян, повне усунення недоліків та негативних явищ у роботі державних органів, у тому числі органів досудового слідства, прокуратури та суду, є запорукою функціонування демократичної держави.

Підвищення матеріального та культурного рівня суспільства, життєвих потреб та потреб громадян можна досягти лише шляхом розуміння, активної участі у виявленні недоліків, порушень, прогалин та їх своєчасного усунення у роботі державних органів. Завдяки постійному зв’язку між державою та громадянином вирішуються важливі проблемні питання особистості та суспільства в цілому, реалізуються конституційні права та свободи особистості та громадянина, статус демократичної, правової, соціальної держави підтверджується [2, c. 50].

Відповідні зв’язки відбуваються у формі звернення громадян до проблем, що турбують державний орган, посадову особу тощо. Цей процес втілює в собі засоби виявлення недоліків, порушень та прогалин у діяльності органів державної влади з урахуванням скарг громадян, листи та повідомлення, а особливо скарги на рішення, дії, що порушили їх права, свободи та законні інтереси. Відповідно, держава створила механізм, завдяки поступовому впровадженню якого громадянам надається можливість законно реалізовувати своє право скаржитися на порушення своїх прав та законних інтересів, тобто права на апеляцію.

У попередні роки і зараз Уряд України приділяв особливу увагу зверненням громадян до органів виконавчої влади. Аналіз динаміки доходів громадян до Уряду України за 2015-2018 роки свідчить про те, що зміни їх кількості та характеру корелюються з низкою факторів. Вони конкретно відображають ситуацію в суспільстві та його зміни, характеризують особливості відносин між владою та суспільством, вплив політичних подій тощо. Звернення громадян як чутливий показник визначають стан суспільства, їхнє ставлення до влади.


Основні виробничі фонди підприємства і підвищення їх використання


План до курсової роботи:

Основні виробничі фонди підприємства і підвищення їх використання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Основні виробничі фонди підприємства і підвищення їх використання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, склад та структура основних виробничих фондів підприємства

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється (робіт, що виконуються, послуг, що надаються) частинами в міру спрацювання. [11, с.113]

В бухгалтерському обліку використовується термін «основні засоби». Його визначення дається в П(С)БО 7: основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). [2, с.2]

Оборотні фонди – це частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції, що виробляється (робіт, що виконуються; послуг, що надаються).

Основні фонди, у свою чергу, поділяються на основні виробничі та основні невиробничі фонди.

Основні виробничі фонди – це засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і поступово частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, а основні невиробничі фонди не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва (житлово-комунальне господарство, об’єкти соціально-побутового призначення, будинки відпочинку. дошкільні установи тощо).

За належністю основні виробничі фонди поділяють на власні і залучені. Власні основні фонди – це фонди, які знаходяться на балансі підприємства. Залучені – взяті в тимчасове користування в іншої організації на умовах оренди або надання послуг.