ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Шляхи розвитку зацікавленості учнів до вивчення рідної мовиШляхи розвитку зацікавленості учнів до вивчення рідної мови

Шляхи розвитку зацікавленості учнів до вивчення рідної мови1.1. Українська мова в Україні

Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність.

Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері.

Українська мова - одна з прадавніх слов’янських мов і є рідною для десятків мільйонів людей. В Україні 72,7 відсотка становлять українці - корінні її мешканці. Кожний народ - творець своєї рідної мови. Для українців рідна мова - мова нашої нації, мова предків, яка зв’язує нас між собою і з попередніми поколіннями, їхнім духовним надбанням. Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовного розвитку народу. Тому знати, берегти і примножувати рідну мову - це обов’язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати на гідне місце у суцвітті народів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Шляхи розвитку зацікавленості учнів до вивчення рідної мови.

Занепад рідної мови є наслідком духовного зубожіння народу. Звичайно, такий великий народ як ми, українці, не може допустити цього, якщо вважає себе цивілізованою нацією. Ставлення до рідної мови є свідченням національної свідомості і рівня культури народу, його цивілізованості.

Отже, одним з головних завдань кожного розвинутого суспільства, показником його самосвідомості і визначником розвитку культури є, поряд з турботою про збереження природних багатств і примноження цінностей духовної культури, постійна турбота про екологію мовного середовища.

Українська мова своєю красою і багатством давно привертала увагу вчених. Сучасна українська літературна мова виконує різноманітні суспільні функції - комунікативну, естетичну, мислетворчу, культуроносну та інші.

Комунікативна функція полягає в тому, що мова використовується для спілкування, інформаційного зв’язку між членами суспільства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Шляхи розвитку зацікавленості учнів до вивчення рідної мови,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Шляхи розвитку зацікавленості учнів до вивчення рідної мови


Біопсихосоціальні проблеми у підлітків з захворюванням шкіри

1.1. Загальні положення психосоматики захворювання шкіри

Реакцією особистості на стрес або фрустрацію можуть бути, з одного боку, невротичні розлади, при яких переважають психологічні й психопатологічні прояви, і психосоматичні розлади, що проявляються, у першу чергу, соматичними еквівалентами психічних розладів, з іншої сторони. Ці групи порушень демонструють різні способи переробки внутрішньособистісного конфлікту: психічний і соматичний. Невротичний спосіб може проявлятися як в умовах гострого, так і в умовах хронічного стресу; психосоматичний же спосіб більшою мірою пов'язаний із хронічним впливом фрустрації й стресу. Відмінними рисами є й індивідуально-психологічні властивості людини, схильної до одного з перерахованих способів переробки конфлікту [4].

Психосоматика - міждисциплінарний науковий напрямок, у якому вивчаються психологічні, соціальні й культурні фактори виникнення тілесних захворювань. Останнім часом інтенсивно розвивається й суміжний із психосоматикою напрямок, психологія здоров'я, що досліджує психологічні фактори безпечної й ризикованої поведінки [9, с. 3].

У найпоширенішому трактуванні для психосоматичних розладів характерним є визнання значимості психологічних факторів як у виникненні, так і в зумовлюванні ними посилення або ослаблення соматичного (фізичного) страждання. Таким чином, критерієм віднесення наявного специфічного фізичного захворювання або страждання до психосоматичних є наявність психологічно значимих подразників з навколишнього середовища, які в часі пов'язані з виникненням або загостренням даного фізичного порушення [7, с. 226]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Біопсихосоціальні проблеми у підлітків з захворюванням шкіри.

Із психологічних позицій шкіра - це орган контакту з іншими людьми: ніжний дотик і біль, сексуальне порушення, жорстокий обіг у першу чергу почуває шкіра людини. Також, вона є своєрідним індикатором емоційного стану людину. У житті ми звичайно чуємо вираження: «він і не чешеться», «не праг би я опинитися в його шкірі», «лізти зі шкіри геть», «почервонів від сорому», «від страху мурашки по шкірі», «товстошкірий» і т.д. Ці вираження говорять про емоції, які випробовує людина.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Біопсихосоціальні проблеми у підлітків з захворюванням шкіри,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Біопсихосоціальні проблеми у підлітків з захворюванням шкіри


Розробка проекту на підприємстві Сакське Райпо

1.1 Аналіз господарської діяльності підприємства

Сакське районне споживче товариство (Сакське райпо) - організація громадян, які проживають або працюють у м. Саки і Сакському районі АР Крим, які на підставі добровільного членства і взаємодопомоги об'єдналися для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального становища.

Для визначення стійкості і платоспроможності Сакського райпо був проведений фінансово-економічний аналіз за результатами діяльності за період 2009 - 2011рр. Результати аналізу представлені нижче.

Проведемо аналіз активів. Динаміка активів підприємства представлена нижченаведеної таблиці 1,1 Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розробка проекту на підприємстві Сакське Райпо.

Необоротні активи підприємства за аналізованих період були відносно стабільні. У 2010 році спостерігається їх збільшення на 12,7% за рахунок збільшення основних засобів, що було пов'язано з купівлею нового обладнання. У 2011 році відбувається збільшення даного показника на 1,6%.

Оборотні активи підприємства за аналізованих період мали позитивну тенденцію В 2010 році цей показник збільшився на 2,3%, в 2011 році на 22%, що пов'язано зі збільшенням запасів.

Структура активів балансу представлена на рис. 1.1.

У структурі активів підприємства оборотні активи займають від 19% до 22%. Загалом упродовж аналізованого періоду була відзначена тенденція незначного збільшення частки оборотних активів у структурі активу балансу підприємства. Оборотні активи сформовані в основному з товарів, виробничих запасів, грошових коштів та їх еквівалентів та дебіторської заборгованості (за товари, роботи, послуги).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка проекту на підприємстві Сакське Райпо,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розробка проекту на підприємстві Сакське Райпо


Розробка проекту на підприємстві ТОВ Оптимум

1 Аналіз господарської діяльності підприємства ТОВ «Оптимум»

Підприємство Оптимум створено згідно рішення Загальних зборів акціонерів і Установчого договору від 21 листопада 1994р. на основі приватної власності громадян у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Основними цілями і видами діяльності товариства згідно установчих документів є:

  • проектування, виготовлення атракціонної техніки, монтаж і налагодження атракціонної техніки, технічний огляд, ремонт і реконструкція атракціонної техніки, експлуатація атракціонної техніки
  • проектування, виготовлення та експлуатація ігротек з ігровими автоматами і без, кіновідеопрокат, кіноконцертний діяльність, організація мережі громадського харчування,
  • проектування об'єктів промислового та цивільного будівництва, промислове та цивільне будівництво, ремонтно-будівельні роботи,
  • спортивно-туристична, туристична діяльність. Спортивна й аматорське рибальство

Для визначення стійкості та платоспроможності ТОВ «Оптимум» було проведено фінансово-економічний аналіз за результатами діяльності за останні 3 роки (за період 2009-2011рр.) Результати аналізу представлені нижче.

Аналіз оборотних і необоротних активів підприємства ТОВ «Оптимум» представлений в таблиці 1.1 Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розробка проекту на підприємстві ТОВ Оптимум.

Аналіз оборотних активів підприємства показав, що вони мають тенденцію до збільшення на 167% в 2010 році і зменшення на 72% в 2011р. Така нестабільність оборотних сталася за рахунок залучення додаткових коштів у вигляді авансів клієнтів в 2010 р. і пов'язана з особливостями діяльності.

Аналіз необоротних активів показав відносну стабільність протягом аналізованого періоду.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка проекту на підприємстві ТОВ Оптимум,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розробка проекту на підприємстві ТОВ Оптимум


Семантико-словотвірна структура жіночих власних імен

1.1. Словотвір і способи словотвору

Словотвір (також деривація) — розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення. (лексичні одиниці за структурою і способом творення їх).

Словотвір разом з словозміною частина граматики наука про будову слова й утворення від наявних у мові слів нових слів, з новим лексичним значенням:
- афіксами (приростком: гомін — відгомін: наростком: ліс — ліс-ов-ий)
- словоскладанням (гол-о-дранець) й словозростами (велик-день),
- абревіатурою (сіль-рада, кол-госп, УНР — уенер) [5, с. 27].

Як окремий спосіб словтвору виділяють також субстантивацію (полонений-бранець) та адвербіялізацію (восени) і прономіналізацію як морфологічно-синтаксичні засоби словотвору з переходом слова до ін. частини мови. Нескладене слово може включати такі морфеми (пере-пис-ува-ти; за-город-ній): кореневу (-пис-, -город-), звич. як носія заг. лексичного значення, приросткову (пере-, при-) й наросткову (-ува-, -н-), що конкретизують значення слова і разом з кореневою морфемою складають основу слова, — і флексійну, закінченнєву морфему -ти, -ий (подекуди й постфікс, напр., -ся), як носія граматичного значення слова, що визначає стосунки слова до ін. у реченні чи словосполученні. Кількаскладне слово має дві або більше кореневих морфем (водо-гін, високо-думний, благо-словити, див. Словоскладення, Словозрости). Коренева морфема може виступати в кількох варіантах (бр-а-ти, бер-у, з-бир-ати, з-бор-и, з-бір), що є наслідком давніх словотвірних і фонетичних процесів (див. Чергування звуків). Наростки широко вживаються у С. іменників та прикметників, менше дієслів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Семантико-словотвірна структура жіночих власних імен.

За функцією вони поділяються на:
- словотвірні, що утворюють нові слова (кар-а-ти, карайоний: кар-а); формотвірні, що утворюють граматичні форми і належать до засобів словозміни (для вищого ступеня прикметників і прислівників: гарн-іший, -іше, для дієприкметників і дієприслівників: твор-ен-ий, твор-ячи) [5, с. 29].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Семантико-словотвірна структура жіночих власних імен,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Семантико-словотвірна структура жіночих власних імен


Історія виникнення та розвитку реферування документів

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕФЕРУВАННЯ

Реферування – це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію. У порівнянні з анотуванням реферування є більш досконалим методом обробки інформації джерел інформації: якщо в анотації приводиться лише короткий перелік питань, що розглядаються, то в рефераті викладається сутність питань та наводяться найважливіші висновки.

Реферат — це стислий виклад змісту первинного наукового документа з основними фактичними відомостями та висновками і без інтерпретації чи критики. При реферуванні здійснюється мікрозгортання інформації, і тому реферат більш повно розкриває зміст першоджерела, ніж інші продукти аналітико-синтетичної обробки документів.

Ознайомлення з рефератами дає змогу оперативно одержати коротку інформацію про зміст первинних документів і завдяки цьому максимально правильно вирішити питання про необхідність використання їх. Інколи таке ознайомлення навіть замінює вивчення першоджерела, що особливо важливо, коли воно з якихось причин недоступне. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Історія виникнення та розвитку реферування документі.

Реферати часто розглядають як моделі первинних документів, оскільки вони не тільки передають зміст, а й зберігають читацьку спрямованість документа, який реферується.

Наприклад, реферат на опис винаходу якогось обладнання і реферат на методичний посібник про технологію використання цього ж обладнання обов'язково відрізняються, відображаючи відповідне читацьке і цільове призначення. Проте слід ураховувати, що читацька адреса реферату може бути ширшою, ніж першоджерела, оскільки з ним може знайомитися більш широке коло користувачів, хоча первинні документи і не є релевантними їхнім запитам. З іншого боку, реферат може задовольнити потреби користувача, який має більш вузькі запити. До того ж реферати задовольняють потреби індивідуальних користувачів і різноманітних інформаційних служб.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Історія виникнення та розвитку реферування документі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Історія виникнення та розвитку реферування документі


Право як явище культури. Джерела та природа права

1. Право – явище цивілізації та культури: сутність та походження

Проаналізувавши філософсько-правові погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, дослідивши історичний шлях їх розвитку, доходимо висновку, що у правовій науці на сьогодні не вироблено єдиної позиції стосовно поняття права, його істинного змісту та сутності. У кожному визначенні права завжди знаходить свою реалізацію та чи інша інтелектуальна традиція, конкретний теоретичний напрям. Серед багатоманіття концептуальних підходів до поняття права виділяється два основних: позитивістський (теорія права) і природно-правовий (філософія права).

Під позитивним правом розуміються норми, закріплені в законодавстві держави, частина норм позитивного права має природно-правове походження. Це дає підстави вирізняти елементи природного права в позитивному праві держави. Основною і невід’ємною ознакою позитивного права на противагу природному праву є нерозривність його виникнення та існування з державою [14]. Позитивне право виникає в результаті людської діяльності, є елементом культури, і, відповідно, ми можемо говорити про його культурологічний аспект.

Природно-правова теорія виходить з того, що природне право є істинним за своїм змістом, а не за юридичною формою, і тому не кожен закон або юридичне рішення, законодавче чи судово-адміністративне, хоч і будучи формально-коректним, містить у собі право. Звідси виникає необхідність критичної оцінки з позицій природного права змісту закону, що зачіпає життєво важливі аспекти існування людини. Природно-правовий спосіб мислення в усі часи був рушійною силою перетворень, його популярність завжди пов’язувалась із бажанням людей змінити своє життя на краще. Особливої значимості він набуває у перехідні періоди розвитку суспільства, коли змінюється встановлена часом система цінностей, обґрунтовується новий суспільний порядок[14]. Тому під його лозунгами та з його ідеями проходили визвольні війни, революції, знищувалось рабство і руйнувався кріпосний лад, а сьогодні – здійснюється перехід до правової, демократичної держави та цивілізованого суспільства. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Право як явище культури. Джерела та природа права.

Використання обох вищезазначених концептуальних підходів відповідно до принципу доповнюваності (додатковості) забезпечить цілісність характеристики права, всебічність аналізу його зв’язків з соціальною дійсністю[14].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Право як явище культури. Джерела та природа права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Право як явище культури. Джерела та природа права


Антропогенний рельєф Передкарпаття. Гірничопромислові процеси

РОЗДІЛ 1. Сучасні уявлення щодо проблеми антропогенного рельєфу. Діяльність людини, як чинник перетворення рельєфу Передкарпаття
1.1. Будівництво

Передкарпатська підвищена рівнина простягається широкою смугою уздовж гірської дуги. Поверхня сильно розчленована. На межиріччях поширені глини і лезоподібні суглинки, а на заплавах – піски, гравій, глина. Континентальність клімату зростає з північного заходу на південний схід. Ґрунти тут дерново-підзолисті, сірі лісові, зустрічаються чорноземні і болотні. Рослинність представлена широколистими і змішаними лісами (дубово-буковими, дубово-буково-модриновими), у яких зустрічаються граб, явір, клен, у підліску – яловець [15].

Рельєф Передкарпаття суттєво змінюється при інженерно-будівельних роботах. Так, при будівництві міст попередньо створюють поверхня антропогенної плантації - забирають річки в труби, спрямляють русла й бетонують берега рік, засинають балки. При будівництві залізних і шосейних доріг попередньо вирівнюють траси: створюють насипи, роблять вилучення. У горах зрізують схили, прокладають тунелі.

Найбільшим містом і головним промисловим, соціально-економічним і культурним центром району є Львів. У структурі зайнятості населення Львова провідне місце посідає промисловість. Львів є великим індустріальним центром. Провідні галузі його промисловості — приладобудування, легка і харчова промисловість, хімія, промисловість будівельних матеріалів, деревообробна. Налагоджено випуск автобусів, автонавантажувачів, конвеєрних ліній, різноманітних приладів, сільськогосподарських машин, взуття, трикотажних виробів, меблів, фанери тощо. У місті зосереджено близько 70% промислового виробництва області. Це найбільший транспортний вузол на заході України. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Антропогенний рельєф Передкарпаття. Гірничо-промислові процеси.

Серед важливих промислових центрів району виділяється Червоноград, що розвивається на базі Львівсько-Волинського басейну, Калуш — на базі калійної промисловості Передкарпаття, а також Мукачеве — багатопрофільний індустріальний центр Закарпаття. Більшість міст, що виникли як центри видобутку і переробки мінерально-сировинних ресурсів, перетворилися на багатогалузеві промислові центри.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Антропогенний рельєф Передкарпаття. Гірничо-промислові процеси,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Антропогенний рельєф Передкарпаття. Гірничо-промислові процеси


Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємства

1.1. Поняття та сутність кредитування, види банківських кредитів

На поверхні економічних явищ кредит являє собою тимчасову позику в речовій або грошовій формі. Об'єктом придбання за рахунок кредиту виступають різноманітні цінності. При цьому «речове» тлумачення кредиту виходить за рамки політекономічного аналізу, оскільки економічна наука, що вивчає гроші та кредит, не займається самими речам, а лише відносинами між суб'єктами з приводу речей. У зв'язку з цим кредит як економічну категорію слід, перш за все, розглядати як певний вид суспільних відносин.

Однак кредит - це не будь-які суспільні відносини, а лише ті, які відображають економічний зв'язок, рух вартості. Щоб краще зрозуміти сутність кредиту, на думку О.І. Лаврушина [18, с. 172], потрібно в першу чергу розібратися з поняттям «сутність», оскільки її часто ототожнюють із змістом, природою та причиною виникнення, однак це не справедливо. Зміст виражає як внутрішню змістовність кредиту, так і його зовнішні зв'язки з іншими економічними категоріями. Природа трактується як уроджені властивості, природний стан, приналежність кредиту до певного роду, в цьому випадку – до вартості, а причина виражає зв'язок кредиту з різноманітними економічними процесами. Сутність же кредиту звернена до його внутрішніх властивостей, виступає як головне у змісті цієї економічної категорії. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємства.

Досліджуючи питання сутності кредиту відомими вченими-економістами, висловлювалися різні точки зору. Наприклад, економісти XVIII століття трактували його як спосіб перерозподілу матеріальних цінностей у натуральній формі - натуралістична теорія, основоположниками якої були класики політичної економії А. Сміт, Д. Рікардо. Подальшого розвитку ця теорія набула у працях К. Маркса, Ж. Сея, А. Ватера, А. Маршала та ін.

Термін «кредит» походить від латинського слова «creditum» — «позичка», отже, кредит — капітал, що позичається, тобто, надається кредитором у тимчасове користування позичальникові на умовах платності, зворотності і цільового використання [23].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємства


Психологічне консультування батьків, що виховують дитину з ДЦП

1.1. Поняття ДЦП та його основні форми

ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ (ДЦП) (англ. chіld cerebral palsy) - поліетологічне захворювання, що найчастіше починається внутрішньоутробно й продовжує розвиватися в перші роки життя. Термін «ДЦП» був запропонований З. Фрейдом (1893) для об'єднання всіх форм спастичних паралічів пренатального походження з подібними клінічними ознаками. При ДЦП спостерігається складна картина неврологічних і психічних порушень, не тільки вповільнений темп психічного розвитку, але й нерівномірний, диспропорційний характер формування окремих психічних функцій.

Виділяють пренатальні, натальні й постнатальні шкідливі фактори, які можуть служити причиною виникнення ДЦП. До них відносять інфекційні захворювання матері в період вагітності, психічні й фізичні травми, механічні травми під час пологів, асфіксію й ін. Вплив цих факторів призводить до ішемічної поразки перивентрикулярної області головного мозку й атрофічним процесам у різних ділянках кори. У відповідності до іншої концепції, в результаті впливу шкідливих факторів на організм матері відбувається збій у функціонуванні аутоімунного захисного механізму, і клітки-лімфоцити матері розпізнають білкові елементи плода як сторонні предмети. У результаті чого лімфоцити матері починають знищувати білки плода, що приводить до атрофічних процесів у м'язах тіла й у головному мозку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічне консультування батьків,що виховують дитину з ДЦП.

Існує більш 20 класифікацій ДЦП. У вітчизняній неврології найпоширеніша класифікація К. А. Семенової: 1) подвійна геміплегія характеризується яскраво вираженою атрофією кори головного мозку й збільшенням обсягу желудочків; психічний розвиток дітей з даною формою ДЦП мінімальний й відповідає олігофренії в ступені імбецильності або ідіотії; 2) спастична диплегія (хвороба Літтля) - форма, що найбільш часто зустрічається при ДЦП; при цій формі часто спостерігається затримка психічного розвитку, зустрічається розумова відсталість у ступені легкої дебільності; 3) гіперкінетична форма ДЦП спостерігається приблизно в 25% усіх хворих з даною патологією; виявляється виражена дефіцитарність підкіркових структур мозку в комбінації з відносною схоронністю коркових відділів;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічне консультування батьків,що виховують дитину з ДЦП,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічне консультування батьків,що виховують дитину з ДЦП


Система джерел права сучасної України. Класифікація джерел права

1. Поняття джерела права як науково-правової категорії

Право завжди пов’язане з суспільним життям людини. Людина є носієм і основним споживачем його приписів (норм), а її інтереси і потреби – джерелом змісту правил поведінки людей в суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, що проявляється в суспільній поведінці людей, установ, організацій, держави. Право проявляє себе, як загальний обов’язковий порядок, що панує над волею кожної людини.

В сучасній юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення понять „форма права” та „джерело права”, а також щодо їх співвідношення. У юридичній практиці термін „джерело права” розуміється, як правило, багатозначно, а іноді вживається як тотожний до терміна „форма права”. Але для юристів, у їх практичній діяльності, важливо вміти чітко розрізняти ці терміни для правильного тлумачення для правильного використання в правозастосуванні саме форм права [2, с. 57].

Джерела права – це його ідейні витоки, в основі яких лежать аксіологічні орієнтації та правові настанови особи, соціальної групи, суспільства. Форми права – це способи об’єктивації та формалізації останніх у правових нормах. [22].

Джерелам права притаманні багато значень:
- фактори, що обумовлюють виникнення, розвиток, зміст права: система соціально-економічних відносин (матеріальне розуміння):
- сукупність юридичних ідей, поглядів, теорій, під впливом яких утворюється і функціонує право (ідеалістичне розуміння);
- історичні пам’ятники, що колись мали значення діючого права: Руська Правда в Київській Русі, Закони Хаммурапі у Вавилоні;
- способи зовнішнього вираження і закріплення правових норм (спеціально-юридичне розуміння) (це є власне форма права).

Дослідники держави і права приписують Тіту Лівію створення терміну „джерела права”, який називав Закон ХІІ Таблиць джерелом права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Система джерел права сучасної України. Класифікація джерел права.

Багатогранність терміну „джерело права” вимагає теорію права замінити його іншим терміном – „форми права”. Форми права – це по суті різні види права, які склались історично і які вибирає держава, відрізняються вони по способу оформлення змісту норм права.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система джерел права сучасної України. Класифікація джерел права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Система джерел права сучасної України. Класифікація джерел права