ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ринкова інфраструктура. Проблеми формування її в УкраїніРинкова інфраструктура. Проблеми формування її в Україні

Ринкова інфраструктура. Проблеми формування її в Україні


1.1. Особливості функціонування ринку

Ринкове господарство у економічній системі виступає як сфера обміну, поєднанням купівлі – продажу, що відображають баланс між попитом та пропозицією. Воно спонукає безперервність процесу відтворення. Отже, ринок являється складовою частиною, компонентом ринкового господарства, він виступає механізмом, що допомагає товарно–грошовим відносинам проявлятися в господарському житті. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ринкова інфраструктура. Проблеми формування її в Україні.

Сучасний ринок можна охарактеризувати як ринок покупців. Це у свою чергу визначає пріоритет покупців по відношенню до продавців. Наслідком є те, що підприємець може отримати більший дохід у випадку, якщо він поставить на ринок продукцію належної якості і доступними цінами для покупців. У такому разі ринок покупців є стимулом для відтворення ділових відносин, а це у свою чергу, змушує підприємців шукати джерела своїх прибутків у першу чергу у сфері виробництва, а не у сфері купівлі-продажу.

Характерною ознакою сучасного ринку є те, що він носить конкурентний характер. Тобто у системі підприємства кожний суб'єкт виступає як конкурент у відношенні до інших суб'єктів. Неминучість конкуренції між підприємцями на сучасному ринку породжується пріоритетом покупців над продавцями [14, с.121].

Сучасний ринок виступає стабілізатором відносин між суб'єктами ринку на основі інтеграції. Він є ареною суперництва підприємців та інших суверенних суб'єктів економіки, кожному з яких повинен бути гарантований його суверенітет і збереження конкурентоспроможності. Таке положення можливе лише при умові протидії монополізації економіки та застосуванні інтеграції конкуруючих суб'єктів ринкових відносин. Придбати курсову на тему - Ринкова інфраструктура. Проблеми формування її в Україні, можна вже сьогодні!.

Якщо розглядати товарно-грошові відносини, які опосередковують усі відносини суспільства, то суб'єктами ринку можна вважати практично всіх учасників суспільного виробництва. В такому разі суб'єктами ринку є: держава, державні, колективні, кооперативні, приватні підприємства та їх об'єднання, різні установи та організації; громадяни України, іноземні фірми і громадяни.

Об'єктами ринкових відносин у сучасних економічних умовах стають усі результати суспільної діяльності, а це означає, що ними можуть бути матеріальні продукти праці (засоби виробництва, предмети споживання, послуги, житло, тощо); інтелектуальні продукти праці (інформація, наукові ідеї); робоча сила; цінні папери (акції, облігації); валюта, позичкові капітали і т.д. [28, с.115].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ринкова інфраструктура. Проблеми формування її в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ринкова інфраструктура. Проблеми формування її в Україні