ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Розвиток фондового ринку в умовах глобалізаціїРозвиток фондового ринку в умовах глобалізації

Розвиток фондового ринку в умовах глобалізації1.1. Сутність фондового ринку та історія його виникнення

Фондовий ринок - це інститут чи механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) фондових цінностей, тобто цінних паперів.

Поняття фондового ринку і ринку цінних паперів збігаються.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника.

В законодавстві передбачено 2 форми цінних паперів: документарна та бездокументарна.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів [1]:

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток фондового ринку в умовах глобалізації.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах. Придбати курсову на тему - Розвиток фондового ринку в умовах глобалізації, можна вже сьогодні!.

Випускаються облігації таких видів: облігації внутрішніх і місцевих позик, облігації підприємств.

Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток фондового ринку в умовах глобалізації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток фондового ринку в умовах глобалізації


Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Францією, проблеми та перспективи розвитку

План до курсової роботи:

Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Францією, проблеми та перспективи розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Францією, проблеми та перспективи розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та особливості зовнішньо торгівельних відносин

Формування економічного розвитку та приросту населення в різноманітних регіонах світу відбувається нерівномірно, що свідчить про необхідність у розширенні міжнародного обміну, який сприяє розвитку нових ринків (йдеться про товари, послуги, праця, інформаційні та фінансові ринки); імпорту сировини; обміну у технологічній та інформаційній сфері; зв’язків наукового, науково-технічного, виробничого, культурного характеру.

На провідних місцях у міжнародних економічних відносинах знаходяться економічної розвинуті країни заходу. Їх частка у всіх різновидах міжнародних зв’язків складає від 2/3 до ?. Але, при цьому країни, які розвиваються мають значну залежність від експортування сировина, палива і продовольчих продуктів.

ООН ще у 1974 р. було прийнято такий нормативний акт як програма Нового міжнародного економічного порядку. Головна мета даної програми полягала у здійсненні перебудови міжнародних економічних відносин на справедливій основі. Вона передбачала такі аспекти, які пов’язано із: встановленням повного національного суверенітету над природними ресурсами і усіма різновидами господарської діяльності; поліпшенням умов здійснення міжнародної торгівлі; скороченням технологічного розриву між розвиненими країнами та такими, які розвиваються; полегшенням тягаря фінансових боргів держав, які розвиваються; контролем за тим, як функціонують міжнародні монополії.

За час, який минув відтоді, країни, що розвиваються, спромоглися досягти значних успіхів. Але впровадження нового міжнародного економічного порядку, різнобічного включення Півдня у всесвітні економічні відносини залишається однією з нагальних проблем світового господарства [7, с. 105].


Ігрова діяльність як засіб розвитку вольових якостей дітей старшого дошкільного віку

План до курсової роботи:

Ігрова діяльність як засіб розвитку вольових якостей дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ігрова діяльність як засіб розвитку вольових якостей дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Особливості розвитку вольових якостей у дітей дошкільного віку

Розвиток волі починається з першими свідомо спрямованими, довільними діями. А довільна поведінка розвивається з формуванням ініціативності - самостійності дитини у виборі дії, прийнятті рішення, яке дає їй можливість відчути себе джерелом дії, і усвідомленості - здатності розуміти зміст своєї діяльності і ситуації, в якій відбувається ця діяльність. Поступово розвивається здатність ставити перед собою більш складні завдання, долати труднощі, що надає діям дійсно вольовий характер. Цей процес триває від 3 до 7 років. Про ступінь вольового розвитку свідчить здатність до цілеспрямованої поведінки за обставин, які перешкоджають досягненню мети, подолання різноманітних перешкод.

Особливо відповідальним для розвитку волі є період так званої «кризи 3-х років», під час якого формується самостійність дитини, яка намагається звільнитися з-під опіки дорослих, хоча і не володіє ще достатніми вміннями та навичками. У цей період формується протестна поведінка дитини. Нав'язування волі дорослого у цей час може спричинити порушення поведінки дитини - негативізм. При переході від раннього до власне дошкільного віку найхарактернішими є такі прояви негативної поведінки (рис. 1.1):

1. Прагнення робити все навпаки. Дитина ігнорує прохання дорослого лише тому, що її про це попросили, навіть якщо вона і мала намір це робити. У такій ситуації дитина робить наперекір не лише дорослому, а й собі.

2. Упертість. Часто її плутають з наполегливістю. Свідченням впертості є вимога дитиною свого лише тому, що вона так хоче і не бажає змінити своє рішення.

3. Непокора. Проявляється як неслухняність, небажання підкорятися кому-небудь. Дитина весь час обурюється тим, що пропонує і робить дорослий; категорично відмовляється виконувати те, що до недавнього часу робила охоче.


Ідентифікація ґрунтових мікроскопічних грибів, та їх роль у формуванні біогумусу

План до курсової роботи:

Ідентифікація ґрунтових мікроскопічних грибів, та їх роль у формуванні біогумусу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ідентифікація ґрунтових мікроскопічних грибів, та їх роль у формуванні біогумусу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Характеристика ґрунтових мікроорганізмів та мікроскопічних грибів

Ґрунт представляє собою біоорганомінеральну систему, що забезпечує ріст культурних рослин і, таким чином, необхідні для існування всього живого умови. Одним з основних чинників процесу ґрунтоутворення є функціонування ґрунтової мікрофлори, вміст якої в 1 г, згідно з даними Е.М. Мишустина сягає мільярдів клітин. Цій мікрофлорі властива надзвичайно висока різноманітність видового складу. На думку Р. Тейта в 1 г ґрунту міститься близько 4000 видів мікроорганізмів. Однак, основна їх кількість не здатна рости на живильних середовищах, які використовують у даний час для культивування мікроорганізмів. Їх природним середовищем життєдіяльності може бути організм людини або тварини, водні або морські екосистеми, термальні джерела, продукти харчування тощо [1, с. 8].

Ґрунт містить величезну популяцію живих організмів, більшість яких занадто мала, щоб їх можна було побачити без будь-якого збільшення. Це бактерії, актиноміцети, гриби, простіші, водорості, дріжджі, черви та комахи. Один грам ґрунту може містити: до мільярду бактерій, 15 мільйонів актиноміцетів, мільйон грибів і найпростіших, 100 000 водоростей і 1000 дріжджів. У сукупності все це складає від трьох до п’яти тон живих організмів на гектар ґрунту.

Майже всі мікроорганізми (мікроби) знаходяться у верхньому шарі ґрунту. Наприклад, популяція бактерій може бути більш ніж у чотири рази вищою на глибині ґрунту 0-7 см, ніж на глибині 20-30 см.

Більшість мікробів отримують їжу та енергію за рахунок руйнування складних органічних речовин, що надходять від рослин і тварин. Без мікробної активності рештки мертвих тварин і рослин буквально покрили б земну поверхню.

Різні мікроби по різному/за різних умов збільшують популяцію: 1. Бактерії – схильні швидко реагувати на додавання простих цукрів та крохмалю. 2. Гриби та актиноміцети – схильні реагувати на целюлозу та інші більш стійкі сполуки та на залишки рослин.


Інноваційні технології на уроках української мови у старших класах

План до курсової роботи:

Інноваційні технології на уроках української мови у старших класах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інноваційні технології на уроках української мови у старших класах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Інноваційні технології навчання української мови в контексті ідей Нової української школи

Нова українська школа внесла ряд коректив у сучасний навчальний процес, зокрема і у вивчення української мови. За концепцією НУШ, результати навчання мовно-літературної освітньої галузі передбачають формування таких умінь і навичок в учня/учениці, завдяки яким він/вона використовує українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву; обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії для досягнення життєвих цілей; сприймає, розуміє, систематизує, перетворює та використовує інформацію з різних джерел; висловлює думки, почуття та погляди в різних комунікативних ситуаціях, дотримуючись норм української мови; аналізує, інтерпретує, критично оцінює тексти різних видів, генерує і впорядковує інформацію для створення текстів різного призначення; сприймає літературний твір як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду, як вияв національної ідентичності та міжкультурної комунікації,

отримує задоволення від процесу читання; застосовує різні стратегії для вдосконалення майстерності щодо володіння державною і рідною мовами [10, c. 25].

Для ефективного виконання поставлених завдань важливим є впровадження в освітній процес інноваційних технологій, що зменшують навантаження і оптимізують процес удосконалення освіти. Під інноваційністю фахівці розуміють комплекс педагогічних технологій, спрямований на «систематичне й послідовне впровадження у практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів» [5, с. 225]. Це процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі вирішували інакше. Інноваційне навчання засноване на впровадженні активних методів, що забезпечують особистісно зорієнтований підхід і розвиток критичного мислення [13, с. 18].


Інтеграційні об'єднання Азії

План до курсової роботи:

Інтеграційні об’єднання Азії

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інтеграційні об’єднання Азії,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції

Поглиблення міжнародного поділу праці, швидке зростання міжнародної торгівлі та міжнародний рух факторів виробництва у другій половині XX століття. виникла необхідність нового рівня взаємодії між країнами-учасницями - тісніших виробничих зв'язків, усунення численних перешкод на шляху переїзду товарів, капіталу, робочої сили та спільних зусиль для вирішення багатьох інших проблем. Такі можливості надала міжнародна економічна інтеграція.

Міжнародна економічна інтеграція (від лат. «Іпагагіо» - ціле, англійська - об’єднувати, «іпагагагіоп» - об’єднуватися) - це процес конвергенції, адаптації та поступового об’єднання національних економічних систем.

Об'єктивна економічна основа міжнародної інтеграції - це високий ступінь інтернаціоналізації економічного життя, при якому визначальними характеристиками міжнародних економічних відносин є складність, довгострокова та масштабна взаємодія країн-учасниць, механізм міжнародного регулювання. Результатом цього є конвергенція, адаптація та переплетення всіх структур національної економіки, які по суті складають міжнародний економічний комплекс. Об'єктивний процес інтеграції національних економік, який ґрунтується на ринкових механізмах, водночас вимагає усвідомлених, скоординованих та цілеспрямованих дій держав, регулюється міжнародними угодами, міждержавними та наддержавними інститутами.

Інтеграційні процеси, пов'язані з економічною регіоналізацією - конвергенція економік конкретного регіону, особливо тих, в яких об'єктивні та суб'єктивні передумови об'єднання [2, c. 43].

Об'єктивними передумовами міжнародної економічної інтеграції є [6, c. 59]: - близькість рівнів економічного розвитку та ступінь зрілості ринку країн, що інтегруються; інтеграція країн може призвести до односторонньої вигоди, односторонньої спеціалізації окремих національних економік, загострення суперечностей;


Конкуренція та підприємництво. Сучасний стан розвитку конкуренції та підприємництва

План до курсової роботи:

Конкуренція та підприємництво. Сучасний стан розвитку конкуренції та підприємництва

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конкуренція та підприємництво. Сучасний стан розвитку конкуренції та підприємництва,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розробка і реалізація налагодження довірчих відносин із цінними для підприємства клієнтами, створення стійких відмінних переваг перед конкурентами на ринку для максимізації доходів акціонерів, саме в цьому і полягає мета маркетингу, який розглядається як процес управління [1, с. 175].

Тому конкуренція в підприємницькій діяльності перетворюється на процес створення і використання підприємством власних конкурентних переваг та управління ними з метою досягнення конкретних цілей на конкретному ринку в конкретний проміжок часу. І не менш важливим є те, що це відбувається в рамках діючого законодавства.

У спеціальній маркетинговій літературі, як правило, наводять такі три вимоги, яким повинні відповідати конкурентні переваги, щоб вважатись стратегічними факторами успіху: – базуватись на можливостях і ресурсах підприємства, які повинні бути оригінальнішими у порівнянні з конкурентами і які важко чи неможливо імітувати; – забезпечувати протягом тривалого часу унікальність торгової марки у порівнянні з конкурентами; – задовольняти специфічні потреби клієнтів, тобто давати релевантну вигоду для даної цільової групи споживачів.

Конкурентоспроможність - це властивість об'єкту, що характеризується ступеню задоволення ним конкретної боротьби у порівнянні з аналогічними об'єктами, що оперують на даному ринку; вона визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку.

Конкурентна перевага - це ті характеристики, властивості товару або марки, які створюють для фірми певні переваги над своїми безпосередніми перевагами. Ці характеристики можуть належати до самої продукції, або до додаткових послуг, до форм виробництва, збуту або продаж, специфічних для фірми або продукції. (Ж. Ж. Ламбен).

Конкурентна перевага е "зовнішньою", якщо вона базується на відмінних якостях товару, що утворюють цінність для споживача або за рахунок зниження витрат, або за рахунок підвищення ефективності.


Конституційне закріплення засад суспільного ладу в Україні

План до курсової роботи:

Конституційне закріплення засад суспільного ладу в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конституційне закріплення засад суспільного ладу в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Загальна характеристика суспільного ладу України

Конституційний лад - це фактичний (реальний) стан суспільних відносин, що регулюються та охороняються конституційними нормами і принципами. За своєю суттю конституційний лад становить певний тип конституційно-правових відносин, визначений рівнем розвитку суспільства, держави та досягненнями науки права.

Ознаки конституційного ладу наведені на рис. 1.1: ? фактичність (реальність) - конституційний лад існує в повсякденному житті суспільства і держави, відображає дійсний стан суспільних відносин, існує не в уяві, а в повсякденному житті конкретної держави; ? регулюється і охороняється конституційними нормами та принципами, тому і називається конституційним; ? суверенність - право визначати та змінювати конституційний лад може лише народ України (ч. З ст. 5 Конституції України); ? програмність - розвивається на основі теоретично обґрунтованих принципів, концепцій, закріплених у Конституції та законах України; ? наступність - ураховуються традиції та історичний досвід організації і функціонування державної влади, суспільних інститутів; ? відносна стабільність - забезпечується системою державних гарантій, передбачених конституційними нормами.

Аналіз норм Конституції України дає підстави констатувати, що поняття "конституційний лад" застосовується в її тексті лише в трьох конституційних нормах: "Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами" (ч. З ст. 5);


Конституційне закріплення форми державного устрою в Україні

План до курсової роботи:

Конституційне закріплення форми державного устрою в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конституційне закріплення форми державного устрою в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність державного устрою та державної влади.

Державна влада — це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.

Державна влада є різновидом соціальної влади і завжди є політичною по суті.

Державна влада в інституціональному розумінні — це система структур, органів, установ, які реалізують функції держави.

Державна влада в процесуальному розумінні — це цілеспрямована управлінська діяльність усіх органів держави, направлена на упорядкування, організацію життя, забезпечення стабільності і розвитку суспільства на підставі конституції та законів.

Державна влада здійснює управління суспільством від імені народу на всій території держави за допомогою державного апарату, видання та доведення до реалізації загальнообов'язкових правових норм та представляє державу у зовнішніх відносинах.

Джерелами державної влади М. Вебер та інші вчені-мислителі вважали: ? силу (насилля), а так само загрозу їх застосування; ? авторитет; ? харизму; ? право; ? традиції, звичаї; ? знання (таємницю).

Конституційне положення про те, що «єдиним джерелом влади є народ» (стаття 5 Конституції України) слід розуміти як специфічну юридичну абстракцію (М. П. Орзіх) [6, с. 205].

Виходячи з панівної в демократичному світі концепції народовладдя, у Конституціях багатьох держав закріплено ідею, що джерелом політичної, державної влади є народ, його волевиявлення та суверенітет. Відповідне положення закріплене у ст. 5 Конституції України: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».


Конституційне процесуальне право України

План до курсової роботи:

Конституційне процесуальне право України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конституційне процесуальне право України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та історія конституційно-процесуального право

Для визначення предмета конституційно-процесуального права необхідно окреслити коло тих суспільних відносин, що регулюються ним. При цьому слід зауважити, що у вітчизняній науці конституційного права дослідженню цього питання не приділяється належної уваги, а наявні роботи, присвячені цій проблематиці, містять суперечливі погляди.

Система конституційного права може бути представлена матеріальними і процесуальними зрізами. Матеріальне конституційне право, на думку названих авторів, об'єднує конституційно-правові норми, що визначають зміст конституційного права, тоді як процесуальне право є сукупністю норм, що регламентують порядок реалізації матеріальних норм конституційного права.

Хоча процесуальна частина системи конституційного права України представлена тими інститутами, які передбачають обов'язкове використання конституційного та адміністративного судочинства при вирішенні конституційних конфліктів. Такими інститутами сьогодні є виборчий процес, законодавчий процес і процес конституційної юстиції [15, с. 205].

До конституційного процесу можуть бути віднесені виключно правовідносини, пов'язані з розглядом конституційних подань Конституційним Судом України, «безконфліктний» же порядок здійснення прав і обов'язків суб'єктами конституційного права належить до матеріального конституційного права. Суб'єктами конституційного процесу, є лише ті суб'єкти конституційного права, які відповідно до Конституції та законів України є передусім суб'єктами звернення до Конституційного Суду України та які наділені конституційною деліктоздатністю.

У майбутньому автор прогнозує розвиток таких елементів конституційного процесу, як вирішення конституційних спорів, що не підпадають під юрисдикцію Конституційного Суду України «третейськими» інстанціями – Верховною Радою України,


Конституційні основи організації державної влади в Україні

План до курсової роботи:

Конституційні основи організації державної влади в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конституційні основи організації державної влади в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, види та функції державної влади

Поняття державної влади та її характеристики є невід'ємною частиною теоретичного матеріалу, в якому вивчається один з основних факторів і принципів, ознак: держава, державна влада. Можна співвіднести такі поняття, як "держава" і" державна влада", тому що вони схожі і багато в чому збігаються, а також вживаються як тотожні за змістом.

Держава (лат. imperium, civitas) - це політико-територіальна організація влади найбільш впливової частини соціально неоднорідного суспільства, яка здійснює свою власну політику через апарат управління і примусу і одночасно виступає офіційним представником всього суспільства і здійснює загально-соціальні справи на основі правових норм, що забезпечують узгодження соціально-групових, індивідуальних і суспільних інтересів.

Державна влада - це суспільно-політичні відносини панування і підпорядкування між суб'єктами, засновані на державному примусі [9, c. 46].

Соціальна влада - це спосіб управління суспільством, який виражається в системі суспільно-вольових відносин між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення спільних для них інтересів і цілей, які досягаються за допомогою різних засобів, методів, в тому числі примусу (психічного, фізичного, правового). Соціальна влада-це соціальна сила, яка виросла на основі угоди. Її метою є точне виконання обов'язків і функцій, що випливають із цієї угоди. У цьому сенсі соціальна влада вторинна по відношенню до суспільства, вона є його продуктом, який має інструментальний характер і служить засобом упорядкування суспільних відносин.

Державна влада - це різновид соціальної влади. Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Єдиним законодавчим органом в Україні є Верховна Рада України. Президент України є главою держави і діє від її імені. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції в Україні заснована на принципі територіальності та спеціалізації.

Державна влада здійснюється через владні відносини між суб'єктами-можновладцями і підлеглими, які пронизують всі інші складові елементи держави особливим соціальним зв'язком, без якого неможливий соціальний порядок в суспільстві.