ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Розвиток архівознавства на сучасному етапіРозвиток архівознавства на сучасному етапі

Розвиток архівознавства на сучасному етапі


1.1. Внутрішній зміст архівознавства

Питання обґрунтування архівознавства як самостійної науки, її виникнення і розвитку, аналізу термінологічного інструментарію та специфіки методів періодично актуалізується в історіографії різних країн. Відомі концепції змісту архівознавства часто суперечливі й потребують зіставлення та всебічного дослідження, особливо на сучасному етапі, коли гуманітарні науки зміщуються від простої реєстрації функцій до пошуків сутності, субстанції предметів і явищ. Спробу організувати пошук універсальної дефініції терміну «архівознавство» здійснила у середині 1990-х рр. Міжнародна рада архівів, провівши дискусію щодо змісту поняття «архівна наука» [14, с. 42]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток архівознавства на сучасному етапі.

Архівознавство порівняно молода наука. Конституювання архівознавства як наукової галузі знань та навчальної дисципліни пов'язується з кінцем XIX - початком XX ст. Термін «архівна наука» запровадив до наукового обігу Йозеф Антон Егг у праці «Теоретичні основи архівознавства».

До усвідомлення необхідності розроблення теоретичних засад архівної науки, розвитку інтелектуально-понятійного аспекту діяльності архівістів спонукав накопичений досвід. Початок наукового осмислення історії функціонування архівів, оформлення архівознавства як спеціальної дисципліни символізували – стаття відомого французького історика-архівіста Шарля Ланглуа «Наука про архіви», праця професора Мюнхенського університету Франца фон Лоера «Вчення про архіви. Основні риси історії, завдання та організація наших архівів», підручник голландських архівістів Семюеля Мюллера, Йозефа Фейта та Роберта Фруїна «Правила упорядкування та описування архівів» (1898 р.) [12, с. 126].

Функції «обслуговування», притаманні архівній науці на її емпіричному рівні, із часом почали витіснятися функціями пізнання, осмислення, продукування нових знань. Накопичуваність архівознавства сприяла узагальненню основних досягнень на кожному історичному етапі, концентрації досвіду пізнання дійсності й усвідомлення її законів. Придбати курсову на тему - Розвиток архівознавства на сучасному етапі, можна вже сьогодні!.

Відображенням термінологічних пошуків на українському ґрунті стали позиції двох видатних істориків-архівознавців В.Веретенникова та В.Романовського. Професор В.Веретенников не включав до обсягу поняття «архівознавство» історичний аспект, розглядаючи його як «таку наукову дисципліну, що має своїм завданням встановити, як треба відповідним способом науково опрацювати архівний матеріал, щоб цілком застосувати його використання з метою наукового дослідження, по-перше, і з метою практичного використання, по-друге» [6, с. 2].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток архівознавства на сучасному етапі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток архівознавства на сучасному етапі