ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Робота з стандартними програмами OC WindowsРобота з стандартними програмами OC Windows

Робота з стандартними програмами OC Windows1. ГОЛОВНЕ МЕНЮ WINDOWS

Після вмикання комп'ютера, на якому встановлено операційна система Windows, на екрані з'являється так званий робочий стіл, де розташована панель задач із кнопкою «Пуск» головного меню та деякі значки чи ярлики.

Робочий стіл - це область екрану, яка використовується для роботи. Його можна вважати своїм робочим місцем. В лівій частині робочого столу розташовано декілька значків. Кожний значок означає певний об’єкт, папку або ярлик, за допомогою якого можна запускати певну програму. Для того щоб розпочати роботу у системі, достатньо натиснути за допомогою миші кнопку «Пуск» головного меню або один із значків чи ярликів. Практично будь-яку операцію в Windows можна виконати за допомогою кнопки Пуск або панелі задач. Панель задач завжди доступні на робочому столі, стільки б вікон не було відкрито. Кнопка Пуск дозволяє користувачеві запускати програми, відкривати документи, проводити пошук файлів і каталогів, які розміщені на комп’ютері, налаштовувати систему, отримувати довідкові дані і багато іншого. Деякі пункти меню Пуск містять стрілку, напрямлену вправо, яка означає наявність ще одного меню. Якщо помістити покажчик на пункт меню з стрілкою, то з’явиться наступне меню. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Робота з стандартними програмами OC Windows.

Призначення пунктів меню:
- Программы - представлення списку програмного забезпечення, яке встановлено на комп’ютері.
- Документы - відкриття недавно використаних документів (до 15 штук).
- Избранное - відкриття вибраних файлів або Web сторінок.
- Настройка – відображає каскадне меню, за допомогою якого можна проводити зміни настройки операційної системи або робочого столу.
- Найти - дозволяє проводити швидкий пошук файлів та каталогів, які розміщені на локальних дисках або на інших комп’ютерах, які розміщені в мережі.
- Справка - дозволяє отримати довідкову інформацію.
- Выполнить - за допомогою командного рядка можна відкрити певні Web-сторінки, документи, або запустити програму.

Завершение сеанса - закінчення сеансу Windows певним користувачем, після чого інший користувач має можливість працювати в своєму сеансі Windows.

Завершение работы - відображає діалогове вікно Завершение работы за допомогою якого виконується підготовка комп’ютера до вимкнення або перезавантаження. За допомогою цього вікна можна перезавантажити комп’ютер в режимі MS-DOS.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Робота з стандартними програмами OC Windows,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Робота з стандартними програмами OC Windows


Вплив податкової системи на господарську діяльність підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Зевс»

В даній роботи об’єктом дослідження обрано ТОВ «Зевс».

Юридична адреса підприємства: Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32.

Підприємство створене в липні 1993 року. За видом продукції, що ним виготовляється, воно належить до машинобудівної галузі.

Підприємство здійснює виробництво продукції (машинобудівна галузь), що використовується для вилучення металевих домішок з різних видів сировини. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вплив податкової системи на господарську діяльність підприємства.

Основними напрямками діяльності ТОВ «Зевс» є:
- проектування, виготовлення, модернізація та ремонт магнітних сепараторів та фільтрів;
- поставка приладів для проведення вимірювань і контролю магнітної індукції;
- комплектація лабораторій обладнанням для аналізу змісту феродомішків у продукції;
- поставка запасних частин, магнітних блоків і магнітів для всіх типів сепараторів;
- розробка, виготовлення, шеф-монтаж, налагодження та сервісне обслуговування металодетекторів;
- розробка, виготовлення, модернізація та ремонт промислового радіоелектронного обладнання;
- ремонт та модернізація блоків живлення електрофільтрів;
- надання інжинірингових послуг в т.ч. проектування ліній з переробки склобою;
- проектування та виготовлення нестандартного обладнання.

За час свого існування фірма стала лідером у країнах СНД та Східної Європи в галузі проектування та виготовлення магнітних сепараторів і металодетекторів. Продукція фірми поставляється у 19 країн світу, на підприємства 58 спеціалізованих галузей і підгалузей промисловості для:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вплив податкової системи на господарську діяльність підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вплив податкової системи на господарську діяльність підприємства


Порівняльний аналіз гарантованих прав і свобод людини і громадянина за Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і Конституцією України

1.1. Поняття гарантій реалізації та захисту прав і свобод. Види гарантій
захисту прав і свобод людини і громадянина

Права людини, їх гарантії, призначення та юридичний механізм реалізації, захисту й забезпечення - одна з невід'ємних складових історичного, соціально-культурного розвитку людства, яка супроводжує суспільний прогрес протягом тисячоліть, незмінно перебуваючи в центрі уваги політичної, правової, етичної, релігійної, філософської думки.

Особливої значущості це питання набуває в сучасний період формування України як демократичної, соціальної та правової держави, процес становлення якої ускладнений низкою негативних факторів, таких, як недоліки господарювання, низька ефективність діяльності управлінських структур, соціальні конфлікти тощо.

Права людини невіддільні від соціальної діяльності людей, від їх суспільних відносин, способів буття індивіда. Вони органічно поєднані із суспільними відносинами, є нормативною формою взаємодії людей, упорядкування їхніх зв'язків, координації їхніх учинків і діяльності, запобігання суперечностям, протистоянням, конфліктам. За своєю природою права людини є підґрунтям для нормативного формування тих умов і способів життєдіяльності людей, які об'єктивно необхідні для забезпечення соціального буття індивіда, існування консолідованого суспільства, належного функціонування апарату державної влади. Такі права, як право на життя, на особисту гідність, недоторканність особи, свободу совісті, думок, переконань, автономію особистого життя, право на участь у політичних процесах тощо, є необхідними умовами життя людини в цивілізованому суспільстві й мають бути беззастережно визнані й охоронювані державою. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Порівняльний аналіз гарантованих прав і свобод людини і громадянина за Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і Конституцією України.

Реальність демократії в суспільстві є основою реальності гарантій прав і свобод людини та громадянина. їх здійснення та повна реалізація можливі лише за умови додержання та виконання обов'язків як з боку держави, так і з боку самих людей. Як наголошує В. В. Шем чук, наявність широкого спектра прав і свобод людини та громадянина, їх розвиненість і реальне втілення у життя - важливий чинник перебудови роботи державних органів, їх посадових осіб, оскільки є реальною противагою свавіллю чиновників, ефективно сприяє подоланню підходу до людини як до слухняного «Гвинтика», що беззаперечно виконує будь-які накази можновладців [1, с. 6].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Порівняльний аналіз гарантованих прав і свобод людини і громадянина за Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і Конституцією України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Порівняльний аналіз гарантованих прав і свобод людини і громадянина за Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і Конституцією України


Вступне слово вчителя на уроці української літератури

1.1. Специфіка та структура уроку української літератури

Урок є основною загальнодидактичною формою вивчення літератури. Тільки тоді, коли було винайдено парову машину і настала ера розвитку промисловості, яка потребувала чималої армії освічених людей, виникла потреба урочної системи навчання, її ініціатором і першим теоретиком був відомий чеський педагогії. А. Коменський. Дальший розвиток класно-урочна система набула в педагогічних працях К.Д. Ушинського, Г. Ващенка, В.О. Сухомлинського та інших педагогів-теоретиків.

Отже, основним підходом до впровадження системи навчання і виховання у сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчально-виховної роботи є урок. У дидактиці під уроком розуміють основну одиницю освітнього процесу, чітко обмежену часовими рамками, планом роботи та складом учнів (класом) [18, c. 6]. Стосовно процесу навчання урок виконує інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі його компоненти: мету, зміст, методи, засоби навчання, взаємодію вчителя та учнів.

Методисти сучасним уроком вважають таку форму навчання, яка своїми цілями (освітньою, розвивальною, виховальною), змістом, структурою та методами проведення відповідає найновішим вимогам теорії й практики навчання у школі і є високоефективною. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вступне слово вчителя на уроці української літератури.


Сьогодні згідно з вимогами Державних стандартів базової і повної середньої освіти учнів необхідно змінювати традиційні рамки уроку, посилювати його місткість, підвищувати рівень індивідуалізації навчання i самостійної роботи учнів, розвивати їх творчу активність. Основними завданнями сучасного уроку є:
- відповідність навчального матеріалу з української мови та літератури вимогам науковості, оптимальності, єдності навчання і виховання, зв’язку з життям;
- реалізація комплексної мети уроку: навчальної, виховальної та розвивальної;
- урахування вікових особливостей учнів та їх пізнавальних можливостей, інтересів і запитів;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вступне слово вчителя на уроці української літератури,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вступне слово вчителя на уроці української літератури


Специфіка викладання народознавства в школі

1.1. Сутність та важливість українського народознавства як навчального предмету

Вироблення надійних теоретико-методологічних орієнтирів має особливо велике значення для тих галузей знань, які, образно кажучи, перебувають у стадії ембріонального розвитку, які тільки започатковують своє формування. До таких галузей знань належить педагогіка народознавства.

На даний час педагогами-науковцями і практиками нагромаджено об’ємний масив емпіричного матеріалу з питань використання народознавства у навчально-виховній роботі різних ланок системи освіти, а також чимало цікавих методичних знахідок, що можуть служити основою для теоретичних узагальнень.

Проте характер розвитку та здобутки будь-якої галузі знань, в тому числі педагогіки народознавства, зумовлюються не тільки нагромадженим нею емпіричним фактажем, але й повнотою та глибиною осмислення її теоретико-методологічних проблем [12, c. 90].

Уперше поняття «народознавство» в українській науці обґрунтував І.Франко. У статті «Найновіші напрямки в народознавстві» [16] він до народознавчої галузі відносив те, «що ми тавруємо назвою передсудів, забобонів і дурниць». І.Франко вважав, що носієм цих знань є «тільки ті нижчі верстви, що відносно найменше підпали культурним змінам, що найбільше зберегли сліди давнішніх епох розвитку». На запитання чи варто відновлювати призабуті знання народу він відповідає ствердно, тому що «пізнання народу з його мовою, звичаями, віруваннями і поглядами вчить нас любити його постійно і вчить працювати для нього послідовно й раціонально». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Специфіка викладання народознавства в школі.

Термін «народознавство» використовували А. Кримський, В. Вернадський. Видатні педагоги А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, П. Блонський, С. Шацький хоча і не застосовували це поняття, але обґрунтували принцип народності у вихованні. Цілеспрямоване застосування у вітчизняній педагогіці ідей і засобів народознавства пов’язують із XVI-XVII століттями, коли Україна виборювала культурну й політичну самостійність, національну незалежність.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Специфіка викладання народознавства в школі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Специфіка викладання народознавства в школі


Поняття множинності злочинів та характеристика їх видів

1.1. Поняття множинності злочинів

Під множинністю злочинів у кримінально-правовій науці розуміється вчинення однією особою особисто або в співучасті двох або більше самостійних закінчених або незакінчених злочинів [1, с. 5; 12, с. 259].

Кримінальний кодекс України не містить визначення поняття «множинності злочинів». В теорії ж кримінального права немає єдності думок щодо визначення цього поняття.

Так, Ю.А. Красіков під поняттям множинності злочинів розуміє випадки, коли винна особа одним або декількома послідовно вчиненими діяннями вчиняє декілька складів злочинів [3, с. 251].

Кругліков Л.Л. поняття множинності злочинів визначає як вчинення особою декількох правопорушень, кожне яких оцінюється кримінальним законодавством як самостійний злочин [6, с. 251]. Аналогічної позиції щодо визначення поняття множинності злочинів притримується В.М. Кудрявцев, Е.А. Фролов та Р.Р. Геліакбаров [15, с. 70].

М.І. Бажанов вважає, що множинність злочинів має місце там, де однією особою або співучасниками вчинено два або більше злочинних діянь, кожне з яких утворює самостійний склад злочину [1, с. 28]. На думку В.І. Пінчука, під множинністю злочинів слід розуміти вчинення однією особою двох або більше злочинів, кожен з яких являє собою окремий склад злочину, за умови, що особу, котра їх вчинила, не було в установленному законом порядку звільнено від кримінальної відповідальності [11]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття множинності злочинів та характеристика їх видів.

Криволапов Г.Г., Черненко Т.Г. та Чучаєв А.І. [16, с. 118] множинність злочинів визначають як наявність вчинених однією особою двох або більше злочинів, які зберігають своє кримінально-правове значення.

Гаухман Л.Д., Колодкін Л.М. та Максімов С.В [11] під поняттям множинності злочинів розуміють вчинення однією і тією ж особою декількох одиничних злочинів, принаймні два з яких зберігають своє кримінально-правове значення для кваліфікації будь-якого із них або для призначення покарання за них.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття множинності злочинів та характеристика їх видів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття множинності злочинів та характеристика їх видів


Організація літературних вечорів у школі

1.1. Сутність та види позакласної роботи в школі

У шкільному навчально-виховному процесі вивчення літератури займає особливе положення, що обумовлене специфікою самої літератури як навчального предмета. Знайомлячи учнів з художніми творами, викладач обов'язково говорить – і це майже зовсім не трапляється у викладанні інших дисциплін – про людей, їх якостях, їх відношенні до суспільства, про дружбу, любов, різних риси людської поведінки. Тим самим словесник учить своїх вихованців розбиратися в людях, учить їх жити, виробляє в них моральні принципи. Література – це людинознавство. Викладання літератури стає у відомому змісті навчанням життя. І ніякий інший предмет у школі не може йти в порівняння з літературою по силі свого виховного впливу. Зрозуміло, що все це покладає на вчителя-словесника особливу відповідальність.

Школа повинна викликати у дітей стійкий інтерес до художнього слова, систематично прилучаючи їх до великих цінностей духовної культури. Виховання учнів засобами художньої літератури здійснюється не тільки на уроках, а й у процесі найрізноманітніших позакласних заходів. Мета цих заходів – удосконалювати розумові сили учнів, сприяти розвитку здібностей, задовольняти духовні потреби, раціонально використовувати їх дозвілля [13, c. 269].

Позакласна робота може здійснюватися у різноманітних організаційних формах через індивідуальні доручення, які виконують учні, заняття гуртка та масові заходи. Кожна з цих форм має своє призначення. Без індивідуальних доручень неможлива ні гурткова, ні масова форма роботи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація літературних вечорів у школі.

Гурток покликаний задовольняти запити школярів, що цікавляться певним колом питань. Здебільшого він охоплює учнів різних класів. На заняттях гуртка може практикуватися багато видів робіт: знайомство дітей з новинками художньої літератури, зі спогадами про письменників, прослуховування доповідей і рефератів учнів про взаємозв'язок митців з рідним краєм, цікавих повідомлень з літературних газет, журналів, обговорення творчих здібностей дітей, ознайомлення зі статтями про особливості віршування, про культуру мовлення, складання заміток до газет, підготовка літературної сторінки для районної преси, перегляд фільмів-екранізацій та ін.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація літературних вечорів у школі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація літературних вечорів у школі


Інтегральні методи діагностики фінансового стану компанії

1.1. Сутність та значення діагностики фінансового стану підприємства

Об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства необхідна, коли треба одержати відповідь на запитання, наскільки надійним є підприємство як партнер, і прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення відносин з ним. У кожного з партнерів контрагентів – акціонерів, банків, державних органів – свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний суб’єкт зовнішнього середовища зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів [1, с.114].

Вкрай важливою оцінка фінансового стану підприємства є для підприємств, що вже зайняли стабільну частку на ринку та набули статус «лідерів ринку» і планують перебудову, серйозні системні функціональні зміни, пов’язані із розширенням чи зміною форми власності, зміною напрямків діяльності; розширення сфер та масштабів здійснення фінансово-господарської діяльності; для підприємств, яким необхідно підтвердити рівень своєї фінансової стійкості для виходу на міжнародний фондовий ринок; для підприємств, що знаходяться в критичному становищі, які не мають змоги власними силами вийти із ситуації, що виникла та потребують глибокого аналізу резервів необхідних та ще існуючих резервів для можливого поновлення діяльності чи залучення фінансової допомоги партнерів по бізнесу. До аналізу фінансового стану підприємства необхідно підходити системно і оцінювати показники фінансового стану підприємства в динаміці для одержання достатньої інформації для прийняття управлінських рішень та посилення, як наслідок, конкурентоспроможності в майбутньому. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Інтегральні методи діагностики фінансового стану компанії.

Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловій співпраці, оцінює, в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів з фінансових і інших відносин. Тому в першому розділі дипломної роботи здійснимо критичний аналіз наявних в економічній літературі підходів до трактування сутності фінансового стану підприємства та його діагностики [2, с. 115].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інтегральні методи діагностики фінансового стану компанії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інтегральні методи діагностики фінансового стану компанії


Туристичні ресурси Намібії. Соціально-економічний розвиток

1.1. Фізико-географічна характеристика країни

Республіка Намібія (англ. Republic of Namibia; до 1968 - Південно-Західна Африка) - держава в Південній Африці. На півночі межує з Анголою і Замбією, на сході - з Ботсваною, на південному сході і півдні - з ПАР. Із заходу омивається водами Атлантичного океану. Площа - 824,3 тис. км ?

Рельєф. Основну частину Намібії складають піднесеності, що займають центр країни. Там знаходиться найвища точка (гора Кенігштайн (Брандберг), 2606 м). Із заходу центральне плато обмежене пустелею Наміб, що виходить до Атлантичного океану, з півдня - річкою Помаранчевої, зі сходу - 20 м і 21 м градусом східної довготи і пустелею Калахарі. Смуга Капріві і крайній північ країни зайняті джунглями.0509625082

Клімат тропічний, дуже сухий, перебуває під впливом холодного Бенгельского течії Атлантичного океану. На північному сході країни субтропічний, із сильними континентальними ознаками. Середня температура влітку (грудень-квітень) +28-32 C (на півночі до +38 C), вночі +15-20 C (у пустельних районах температура вночі може різко опускатися до 0 С). Взимку, відповідно, +15-20 C і близько 0 C ночами. "Сезон дощів" триває з листопада по березень-квітень. Кількість опадів коливається від 10-50 мм. на рік на узбережжі (часто вони випадають тут тільки у вигляді туманів) до 400-600 мм. на крайньому північному сході. На узбережжі постійно дмуть холодні вітри. Найкращий час для відвідування країни - сухий зимовий сезон в період з травня по жовтень.

Водні ресурси Річок в Намібії мало, і більшість з них заповнюються лише в окремі періоди. Сухі русла Ндонга, називаються ошана: в сезон дощів вони можуть заповнюватися і затоплять до 60% території. Найбільші річки в Намібії - Помаранчева, Фіш-Рівер (її каньйон - другий за величиною (довжині і ширині) в світі після Великого каньйону в США), Окаванго (впадає у величезне болото на території Ботсвани, зване дельта Окаванго). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Туристичні ресурси Намібії. Соціально-економічний розвиток.

Рослинний світ У цій країні можна зустріти рідкісні види рослин і тварин, які більше не побачиш ніде. Наприклад, тисячолітні дерева, чепрачний шакалів і золотистих кротів

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Туристичні ресурси Намібії. Соціально-економічний розвиток,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Туристичні ресурси Намібії. Соціально-економічний розвиток


Міжнародна міграція капіталу та робочої сили

1.1. Поняття та сутність міжнародної міграції капіталу

Світова торгівля сягає своїм корінням у добу Стародавнього Риму, Стародавньої Греції та інших країн Середземномор’я. Зрозуміло, що у рабовласницькому суспільстві і навіть у феодальному на продаж за кордон спрямовувалася незначна частка виробленої у країні продукції, адже господарства були здебільшого натуральними, тобто створювали цю продукцію або безпосередньо для себе, або для внутрішнього ринку.

Втім, поступово кількість товарів, що вивозилися за кордон, збільшувалася і в період капіталізму міжнародна торгівля охоплює всю планету — так створюється світовий ринок.

До форм світогосподарських зв’язків, що водночас є формами міжнародних економічних відносин, належать міжнародна торгівля, вивіз капіталу і міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародна міграція робочої сили [8, с. 418].

Взаємодія національних економік відбувається через міжнародні економічні відносини (МЕВ).

Міжнародні економічні відносини — це система економічних зв’язків між країнами з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів (послуг), що вийшли за межі відповідних національних господарств. До основних форм МЕВ належать: міжнародна торгівля товарами і послугами; міжнародний рух капіталів і закордонних інвестицій; міжнародна міграція робочої сили; міжнародна кооперація виробництва та обмін у галузі науки і техніки; валютно-кредитні відносини [34, с. 240]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Міжнародна міграція капіталу та робочої сили.

Крім товарів через кордони переміщуються капітали. У чому ж полягають особливості руху капіталів за кордон? У разі продажу товару за кордон змінюється лише форма вартості, відбувається обмін товарами. При вивозі ж капіталу відбувається однобічне переміщення за кордон вартості у товарній або грошовій формі з метою одержання доходу [26, с. 421].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Міжнародна міграція капіталу та робочої сили,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Міжнародна міграція капіталу та робочої сили


Туристичні ресурси Нігеріі. Державно-адміністративний устрій

1.1. Фізико-географічна характеристика країни

Нігерія - держава в Західній Африці. Межує на заході з Беніном, на півночі - з Нігером, на північному сході - з Чадом, на сході - з Камеруном. Площа - 923 768 км. Займає лише 14 місце на континенті за площею території. Столиця - Абуджа.

Рельєф. Нігерія розташована в Західній Африці на узбережжі Гвінейської затоки і займає площу 923 768 км ?, будучи 32-ю країною в світі і 14-й в Африці по території. Загальна довжина державного кордону складає 4047 км: на заході - з Беніном (773 км), на півночі - з Нігером (1497 км), на північному сході - з Чадом (87 км), на сході - з Камеруном (1690 км); лінія узбережжя становить 853 км.

Найвища точка країни - гора Чаппали-Вадд (2419 м) розташована в штаті Тараба поблизу с нігерійсько-камерунським кордоном.

Річки Нігер і Бенуе ділять країну на дві частини: в південній частині розташована Приморська рівнина, а в північній переважають невисокі плоскогір'я. Велику територію країни займає Приморська рівнина, утворена в основному річковими наносами. На заході рівнини вздовж узбережжя розташована ланцюг піщаних кіс, які з'єднуються один з одним і Гвінейською затокою. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Туристичні ресурси Нігеріі. Державно-адміністративний устрій.

Північніше Приморської рівнини територія країни переходить в невисоке плоскогір'я - плато Йоруба на захід від річки Нігер і плато Уди - на схід. Далі розташовується Північне плоскогір'я, висота якого змінюється від 400-600 м до понад 1000 м. Найбільш високою є центральна частина плоскогір'я - плато Джос, найвища точка якого - гора Шере (1735 м). На північному заході Північне плоскогір'я переходить в рівнину Сокото, на північному сході - в рівнину Борн

Клімат більшої частини країни екваторіально-мусонний; на південні райони вирішальний вплив робить літній вологий південно-західний мусон, на північні - зимовий сухий північно-східний пасат (харматан). В період його панування (грудень - березень) різко підвищуються температури, часті пилові бурі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Туристичні ресурси Нігеріі. Державно-адміністративний устрій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Туристичні ресурси Нігеріі. Державно-адміністративний устрій