ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ресурси операційної системи. Операційна діяльність підприємстваРесурси операційної системи. Операційна діяльність підприємства

Ресурси операційної системи. Операційна діяльність підприємства1.1. Операційна діяльність підприємства

Призначення виробничого/операційного менеджменту — сприяти створенню товарів: виробів або послуг, які організація може з вигодою для себе реалізувати на ринку. Тому перша, очевидна мета менеджменту — оптимізувати "вихід" операційної системи, шляхом максимального задоволення споживчого попиту.

Операційна система, повинна мати на виході якийсь специфічний товар (або послугу), що задовольняє споживача. Однак, ця не єдина вимога. Споживач повинен бути задоволений також і ціною товару й часом його надання. Ці три аспекти: специфіковані товари, що відповідають всім вимогам до якості, їхні ціни й час їхнього надання є основними джерелами задоволення споживчого попиту й, одночасно, — визначення конкурентного статусу виробляючої їхньої бізнесу-організації. Тому їхній розгляд не можна відривати від аналізу проблем управління виробництвом.

Звичайно організація не ставить перед собою завдання домогтися максимального результату по всім трьох напрямках. Це завдання практично нездійсненне, хоча її виконання й можна вважати ідеалом, до якого варто постійно прагнути. Зусилля зосереджують на якому-небудь одному напрямку більшою мірою, ніж на два інших. І це відрізняє дану бізнес-організацію від інших, працюючих у тім же сегменті ринку. З іншої сторони це визначає й специфіку виробничого/операційного менеджменту в цій організації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ресурси операційної системи. Операційна діяльність підприємства.

Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці й застосуванні максимально ефективних методів й інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією й послугами.

У наш час операційний менеджмент глибоко проникнув в усі аспекти бізнесу, а також інтегрований з високими технологіями й наданням високоякісних послуг. Придбати курсову на тему - Ресурси операційної системи. Операційна діяльність підприємства, можна вже сьогодні!.

Операції — це процес, метод або ряд дій, головним чином практичного характеру. Виходячи із цього визначення операції є невід’ємний атрибут будь-якого виду людської діяльності, якому властива організованість і продуктивність. Звідси можна укласти, що всі організаційні функції є операції й що всяка управлінська діяльність містить у собі операційний менеджмент [2, с. 165].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ресурси операційної системи. Операційна діяльність підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ресурси операційної системи. Операційна діяльність підприємства


Скринінг на фактори ризику, доказове обґрунтування


План до курсової роботи:

Скринінг на фактори ризику, доказове обгрунтування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Скринінг на фактори ризику, доказове обгрунтування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основи медичної профілактики

Профілактика - термін, що означає комплекс різного роду заходів, спрямованих на попередження будь-якого явища і / або усунення факторів ризику. Конкретним об'єктивним змістом цього поняття завжди виступає дія - можливість сприяти або перешкоджати реалізації тієї чи іншої цікавої для нас тенденції суспільного здоров'я.

Профілактика являє собою систему державних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня здоров'я і попередження хвороб. Профілактичні заходи лише тоді будуть ефективні, якщо вони будуть здійснюватися на всіх рівнях: державному, колективному, сімейному, індивідуальному [23].

Державний рівень профілактики забезпечується заходами щодо підвищення матеріального і культурного рівня життя населення, законодавчими заходами, що регламентують охорону громадського здоров'я, участю всіх міністерств і відомств, громадських організацій у створенні оптимальних з позицій здоров'я життєвих умов на основі всебічного використання досягнень науково-технічного прогресу.

Профілактичні заходи на рівні колективу передбачають заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічного контролю виробничих умов, гігієни житла, торгівлі і громадського харчування, по створенню раціонального режиму праці, відпочинку, сприятливого психологічного клімату і взаємин в колективі, санітарно-гігієнічного виховання.

Профілактика в сім'ї нерозривно пов'язана з індивідуальною профілактикою і є визначальною умовою формування здорового способу життя, вона покликана забезпечити високий гігієнічний рівень житла, раціональне харчування, повноцінний відпочинок, заняття фізичною культурою і спортом, створення умов, що виключають появу шкідливих звичок.


Соціальна адаптація обдарованих дітей у спеціалізованому закладі освіти


План до курсової роботи:

Соціальна адаптація обдарованих дітей у спеціалізованому закладі освіти

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціальна адаптація обдарованих дітей у спеціалізованому закладі освіти,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть, види процесу соціальної адаптації обдарованого підлітка

Як відомо, процес соціалізації є невід’ємною частиною людського життя, так само як і процес соціальної адаптації.

Людина, потрапляючи в певні нові для неї умови, адаптується до них тим чи іншим чином (приймаючи або не приймаючи їх). Адаптуючись, людина змінює себе відповідно до умов середовища, змінюючи при цьому умови таким чином, як їй це зручно.

Поняття «адаптація» відноситься до загальнонаукових понять, які зароджувалися на стиках різних наук і тому використовуються в багатьох галузях знань.

В загальному, цей термін означає будь-яке пристосування живих організмів до умов існування. Оскільки, адаптація властива будь-якому живому організму, то, відповідно, вона властива і людині. При чому, тільки для людей виділяється фізіологічна, психологічна і соціальна адаптація.

В соціології поняття «адаптації» використовується в зв’язку з певними періодами розвитку особистості. Якість адаптації залежить від того, як людина сприймає навколишнє середовище і визначає своє місце в ньому.

Процес соціальної адаптації в сучасній науковій думці розглядається доволі широко. Ряд вітчизняних та зарубіжних вчених (Рубчевський К.В., Кравцов С.О. та інші). Всі вони сходяться в тому, що соціальна адаптація являє собою одну з основних складових процесу соціалізації [26].

Соціальна адаптація обдарованого підлітка відноситься до тих явищ, за допомогою яких людина вчиться жити і ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Вона безпосередньо пов’язана із соціальним контролем, оскільки включає засвоєння знань, норм, цінностей суспільства, що володіє всіма видами санкцій формального і неформального характеру. Соціалізацію доцільно розглядати як двосторонній процес в силу єдності стихійного і цілеспрямованого впливу на всі процеси становлення людини як суб’єкта суспільних відносин.


Соціально-економічна політика Австрії. Основні макроекономічні показники


План до курсової роботи:

Соціально-економічна політика Австрії. Основні макроекономічні показники

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-економічна політика Австрії. Основні макроекономічні показники,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Демографічна характеристика

Австрія вважається однією з високо розвинених країн Центральної Європи. Це зумовлено вигідним фізико-географічним положенням країни на континенті. Незважаючи на переважаючий гірський рельєф країна має розвинену транспортну інфраструктуру. Південна частина зайнята Східними Альпами (найвища точка — гора Ґросглокнер, в масиві Високий Тауерн, 3 797 м) і їх передгір'ями. Менша, північна частина — хвиляста рівнина, що на крайньому північному сході переходить у Середньо-Дунайську низовину.

Країна межує з восьми країнами: Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Швейцарією і Ліхтенштейном.

Чисельність населення країни станом на 2018 рік складає 8,79 млн. осіб, займає 95-те місце у світі. Близько 97 % населення Австрії — австрійці. В прикордонних районах країни живуть хорвати, словенці, угорці. Державна й літературна мова — німецька. Більшість віруючих (близько 90 %) — католики. Існують громади протестантів.

З самодіяльного населення більшість залучено у сфері торгівлі та обслуговування, а також промисловості й будівництві, у сільському й лісовому господарстві. Найгустіше заселені північні та східні райони Австрії, долина Дунаю (до 95 чол. на 1 км?), рідше — західні високогірні райони (Тіроль — 34 чол./км).

Чисельність австрійців поступово збільшується у порівнянн з минулими роками. народжуваність 2018 року становила 9,5 ‰ (204-те місце у світі), смертність — 9,7 ‰ (58-ме місце у світі), природний приріст – 0,2. Це пояснюється тим, що при незначному скороченні власного населення країна має позитивне сальдо міграції (+4,2). Як для і для більшості розвинених країн для Австрії медіанний вік має тенденцію до зростання, тобто відбувається старіння населення. Середня очікувана тривалість життя є однією з найвищих у Європі – 81,7 роки. В країні доволі високий рівень урбанізації – 58,3%.


Соціально-економічна характеристика Ірландії


План до курсової роботи:

Соціально-економічна характеристика Ірландії

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-економічна характеристика Ірландії,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ІРЛАНДІЇ

Ірландія – держава в Західній Європі, яка займає більшу частину острову Ірландія. На півночі межує з північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства). Населення складає 4,8 млн. осіб. Столиця – місто Дублін, в якому мешкає близько четвертої частини населення усієї країни (1,4 млн. осіб).

Ірландія за формою правління – парламентська республіка, отже уряд відповідає лише перед парламентом, а не перед президентом.

У цьому розділі буде розглянута соціальна складова розвитку країни, до якої відноситься: демографічна ситуація, рівень та якість життя населення та його благополуччя. Будуть проаналізовані соціальні показники та порівняно їх з іншими економічно розвинутими країнами.

1.1. Демографічна характеристика

Громадянство Ірландії, згідно із законодавством, надається за наступними умовами: автоматично по факту народження дитини, походження, шлюбу чи натуралізації. Особа є громадянином Ірландії за походженням, якщо на момент його народження один із батьків був громадянином Ірландії.

Станом на 2017 р. у Ірландії склалися такі етнічні групи: ірландці (82,2%), ірландці мандрівники (0,7%), інші білі (9,5%), азіатські (2,1%), чорні (1,4%), інші (1,5%), не зазначено (2,6%).

Офіційними мовами в Ірландії є англійська та ірландська мови. Зазвичай використовується англійська мова, ірландську мови використовують приблизно 39,8%.

Релігійна структура (2017 р.): католики – 78,3%, ірландська церква – 2,7%, інші християни – 1,6%, православні – 1,3%, мусульмани – 1,3%, інші – 2,4%, не віруючі – 9,8%, не вказано – 2,6%.


Соціально-економічна характеристика Ісландії


План до курсової роботи:

Соціально-економічна характеристика Ісландії

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-економічна характеристика Ісландії,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ІСЛАНДІЇ

Ісландія – це острівна держава, розташована на заході Північної Європи в північній частині Атлантичного океану (північний-захід від Великобританії). Територія держави складається із однойменного острову площею 103 тис. кв. км. та невеликих островків довкола нього. Населення складає 343 тис. осіб. Столиця – місто Рейк’явік, в якому мешкає більша частина населення країни (202 тис. осіб – з передмістями), це резиденція парламенту і уряду, фінансовий, культурний і діловий центр Ісландії. Інші великі міста: Коупавогюр (33 тис. осіб), Хабнарфйордур (28 тис. осіб) та Акюрейрі (18 тис. осіб).

Ісландія за формою правління – парламентська республіка, отже уряд відповідає лише перед парламентом, а не перед президентом.

У цьому розділі буде розглянута соціальна складова розвитку Ісландії, до якої відноситься: демографічна ситуація, рівень та якість життя населення та його благополуччя. Будуть проаналізовані соціальні показники досліджуваної країни та порівняно їх з іншими економічно розвинутими країнами.

1.1. Демографічна характеристика

Закон про громадянство Ісландії (як і всіх інших Скандинавських країн) заснований на принципі права крові. Іншими словами, головним способом отримати це громадянство є народження від одного із батьків, що має громадянство Ісландії. Народження на території Ісландії від батьків-іноземців саме по собі не дає права на громадянство.

Особа набуває громадянства Ісландії, якщо його мати є громадянкою Ісландії або його батько є громадянином Ісландії, і одружений на матері дитини. Отримання громадянства Ісландії в порядку натуралізації можливо після 7 років проживання в країні. Також можливо набути громадянство внаслідок усиновлення.


Соціально-економічна характеристика Німеччини


План до курсової роботи:

Соціально-економічна характеристика Німеччини

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-економічна характеристика Німеччини,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НІМЕЧЧИНИ

Німеччина – держава в Центральній Європі з населенням 82 млн.. осіб. Наразі Німеччина є однією з найбільш густонаселених країн Європи (займає 16-е місце у світі та 2-е місце в Європі після Росії). Німеччина може слугувати прикладом розвитку країни. Німеччина – демократична, соціальна, правова держава. Вона складається із 16 частково незалежних земель. За формою правління – парламентська республіка, отже уряд відповідає лише перед парламентом, а не перед президентом.

У цьому розділі буде розглянута соціальна складова розвитку країни, до якої відноситься: демографічна ситуація, рівень та якість життя населення та його благополуччя. Будуть проаналізовані соціальні показники та порівняно їх з іншими економічно розвинутими країнами.

1.1. Демографічна характеристика

Громадянство Німеччини, згідно із законодавством, надається за наступними умовами: автоматично з народження дитини, для осіб, народжених від німецького батька і іноземної матері, через усиновлення німецькими громадянами, через видачу свідоцтва біженця, «статусним німцям» та іноземним громадянам у результаті натуралізації. Станом на 2017р. у Німеччині склалися такі етнічні групи: німці (87,2%), турки (1,8%), поляки (1%), сирійці (1%), інші (9%). Треба зазначити, що в 2013 році 112 тис. іноземців прийняло німецьке громадянство, із них громадян Туреччини – 28 тис., Польщі – 5,9 тис, України – 4,2 тис., Косово – 3,8 тис., Італії та Іраку – 3,4 тис. осіб. Основні демографічні показники Німеччини вказані в табл. 1.1.

Офіційною мовою в Німеччині є німецька мова, на якій говорить більше 95% населення. Але поряд з цим населення використовує діалекти. Крім того, датський, фризький, лужицький та циганські мови є офіційними мовами меншин.


Соціально-економічна характеристика Об'єднаних Арабських Еміратів


План до курсової роботи:

Соціально-економічна характеристика Об'єднаних Арабських Еміратів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-економічна характеристика Об'єднаних Арабських Еміратів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Демографічна характеристика

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) — федерація з семи еміратів: Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Шарджа, Умм-Ель-Кувейн. Розташована в південно-західній Азії, в Перській затоці. Межує на південному-заході із Саудівською Аравією і на південному-сході з Оманом.

У минулому країна називалася Договірним Оманом і являла собою об'єднання британських протекторатів. Держава Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) була проголошена 2 грудня 1971. ОАЕ — член ОПЕК, ОАПЕК, Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, а також Ліги Арабських Держав.

За оцінками ООН, загальна чисельність населення країни на середину 2019 року склала 9 771 000 чоловік; Іммігранти складають 87,9% від загальнодоступних населених пунктів за даним ООН (2019)

Основні етнічні групи ОАЕ: Емірати 11,6%, южноазіатські 59,4% (в тім числі індійські 38,2%, бангладешські 9,5%, пакистанські 9,4%, інші 2,3%), єгипетські 10,2%, філіппінські 6,1 %, інші 12,8% (оцінка за 2015 рік).

Мусульмани (офіційні) 76%, християнські 9%, інші (основні індустрії та буддисти, трохи 5% населених пунктів складають парси, бахаї, друзі, сихі, ахмади, ісмаїлити, мусульмани Давуди Бохра та євреї) 15% (2005 рік.).

Об'єднані Арабські Емірати надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізованості становить 85,5 % населення країни (станом на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення — 2,87 % (оцінка тренду за 2010—2015 роки)[1].

Головні міста держави: Дубай — 2,415 млн осіб, Шарджа — 1,279 млн осіб, Абу-Дабі (столиця) — 1,145 млн осіб (дані за 2015 рік)

У табл. 1.1 виконаємо оцінку демографічних показників ОАЕ.


Соціально-економічна характеристика України


План до курсової роботи:

Соціально-економічна характеристика України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Соціально-економічна характеристика України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Україна – держава, розташована в Східній та частково в Центральній Європі. Площа становить 603 550 кв. км. Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга в європейській частині світу, якщо враховувати Росію. Межує з Білорусією на півночі, Польщею, Словаччиною та Угорщиною - на заході, Румунією та Молдовою – на південному заході, Росією на сході і північному сході. На півдні і південному сході омивається Чорним і Азовськими морями. Населення складає 44,2 млн.. осіб. Столиця – місто Київ. Україна – унітарна держава. Вона складається з 24 областей, АР Крим.

За формою правління Україна – унітарна демократична парламентсько-президентська республіка і має багатопартійну політичну систему. В Україні діють такі основні інститути державної влад: Президент, законодавча, виконавча та судова влади.

У цьому розділі буде розглянута соціальна складова розвитку України, до якої відноситься: демографічна ситуація, рівень та якість життя населення та його благополуччя. Будуть проаналізовані соціальні показники та порівняно їх з іншими економічно розвинутими країнами та іншими країнами близькими за рівнем розвитку до України.

1.1. Демографічна характеристика

Громадянство України, згідно із законом «Про громадянство», надається за наступними умовами: по народженню, по територіальному походженню, в результаті прийняття громадянства; поновлення громадянства, внаслідок усиновлення; установлення опіки, установлення батьківства та за іншими підставами, які передбачені міжнародними договорами України. Особа є громадянином України за походженням, якщо на момент його народження один із батьків був громадянином України.

Станом на 2001р. в Україні склалися такі етнічні групи: українці (77,8%), росіяни (17,3%), білоруси (0,6%), молдавани (0,5%), кримські татари (0,5%), болгари (0,4%), угорці (0,3%), румуни (0,3%), поляки (0,3%), євреї (0,2%), інші (1,8%).


Специфіка розвитку інтеграційних процесів в Азії


План до курсової роботи:

Специфіка розвитку інтеграційних процесів в Азії

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Специфіка розвитку інтеграційних процесів в Азії,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції

Поглиблення міжнародного поділу праці, швидке зростання міжнародної торгівлі та міжнародний рух факторів виробництва у другій половині XX століття. виникла необхідність нового рівня взаємодії між країнами-учасницями - тісніших виробничих зв'язків, усунення численних перешкод на шляху переїзду товарів, капіталу, робочої сили та спільних зусиль для вирішення багатьох інших проблем. Такі можливості надала міжнародна економічна інтеграція.

Міжнародна економічна інтеграція (від лат. «Іпагагіо» - ціле, англійська - об’єднувати, «іпагагагіоп» - об’єднуватися) - це процес конвергенції, адаптації та поступового об’єднання національних економічних систем.

Об'єктивна економічна основа міжнародної інтеграції - це високий ступінь інтернаціоналізації економічного життя, при якому визначальними характеристиками міжнародних економічних відносин є складність, довгострокова та масштабна взаємодія країн-учасниць, механізм міжнародного регулювання. Результатом цього є конвергенція, адаптація та переплетення всіх структур національної економіки, які по суті складають міжнародний економічний комплекс. Об'єктивний процес інтеграції національних економік, який ґрунтується на ринкових механізмах, водночас вимагає усвідомлених, скоординованих та цілеспрямованих дій держав, регулюється міжнародними угодами, міждержавними та наддержавними інститутами.

Інтеграційні процеси, пов'язані з економічною регіоналізацією - конвергенція економік конкретного регіону, особливо тих, в яких об'єктивні та суб'єктивні передумови об'єднання [2, c. 43].


Специфіка розвитку національної мови в епоху Великої французької революції


План до курсової роботи:

Специфіка розвитку національної мови в епоху Великої французької революції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Специфіка розвитку національної мови в епоху Великої французької революції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичні факти про Велику французьку революцію

Велика французька революція - найбільша подія світової історії, яка поклала кінець феодальній епосі не тільки у Франції, а й у всій Європі. Цю революцію зазвичай називають буржуазною.

Дійсно, в ній було багато буржуазного: знищення феодального політико-правового устрою, який не допускав буржуазію до влади, звільнення власності, промисловості, торгівлі від надмірного опікування феодальної держави.

Велика французька революція, яка відбувалася у 1789 - 1799 роках, вважається головним переломним моментом в історії європейської демократії.

Внаслідок системних революційних подій абсолютна монархія у Франції впала, було проголошено світську парламентську республіку «вільних громадян». Конституційні права де-юре отримали буржуазія, ремісники та селяни.

Бурхливий розвиток політичного процесу під час революції призвів до радикалізації суспільства, масових страт (було страчено і самого короля), військових мобілізацій та експорту республіканських ідей в сусідні країни.[5]

Велика французька революція (далі - Революція) мала відверто антихристиянський характер. Вже буквально на першому, відносно поміркованому її етапі було здійснено спробу насильницького реформування католицької церкви.

Захисники Революції нерідко стверджують, що мова йшла лише про те, щоби поставити церкву на службу державі; у крайньому випадку – про появу нової християнської конфесії.

Тоді Париж у Війні за іспанську спадщину протистояв майже всеєвропейській коаліції і врятувати країну від катастрофи міг лише загальнонаціональний підйом – що, власне, і відбулося. Тому твердження, що більшість мешканців Франції за часів монархії не вважала себе французами, не відповідає дійсності.