ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Причорномор’яРекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Причорномор’я

Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Причорномор’я1.1. Сутність, місце і значення рекреаційного обслуговування АР Крим

Відпочинок людини у спеціальній літературі називають рекреацією, а її поведінка, направлена на задоволення своїх потреб у відпочинку, лікуванні, компенсації життєвої енергії – рекреаційною діяльності.

В окремих країнах складені потужні комплекси відпочинку курортного лікування, туризму. Такі комплекси одержали назву рекреаційних. Багатофункціональний рекреаційний комплекс можна умовно поділити на 3 групи [5, с.143]:
- лікувально-оздоровчий (санаторно-курортне лікування і оздоровлення);
- пізнавальний (туризм);
- економічний (регенерація робочої сили, сфера господарської діяльності).

Комплекс слід розглядати, як частину світового господарства, пов’язану з опануванням території для відпочинку, профілактичного та реабілітаційного лікування, туризму. В окремих країна він дає чималі прибутки у загальну економічну діяльність, випереджаючи, іноді, промисловість та с/г. Навіть у США землі, зайняті під рекреаційним комплексом (хоч і в 10 раз менші за площу, ніж с/г землі), дають щорічний прибуток у 3 рази більший. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Причорномор’я.

В останні роки в країнах світу відбувається розширення площ земель, що відводяться під рекреацію. При цьому особливого значення набуває туризм. Спостерігається значне зростання кількості міжнародних туристів: за останні 20 років їх число зросло в 2,5 рази. Існує 5 основних напрямків туризму:

  1. рекреаційний, або оздоровчий;
  2. екскурсивний, або пізнавальний;
  3. науковий;
  4. діловий;
  5. релігійний.

За засобами пересування туризм поділяється на автомобільний, залізничний, авіаційний, морський та річковий. Придбати курсову на тему - Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Причорномор’я, можна вже сьогодні!.

Україна має всі необхідні умови для розвитку рекреаційного комплексу. У країні є лікувально-оздоровчі, спортивні (туристичні), пізнавальні системи комплексу. У нас багато рекреаційних ресурсів: бальнеологічних (мінеральні води, грязі), кліматичних, ландшафтних, пляжних, пізнавальних.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Причорномор’я,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Причорномор’я


Ухилення від покарання не пов'язаного з позбавленням волі


План до курсової роботи:

Ухилення від покарання не повязаного з позбавленням волі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ухилення від покарання не повязаного з позбавленням волі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Об’єкт злочину

Визначення об’єкта злочину, висвітлення його змісту та виявлення різновидів є одним з головних питань у теорії кримінального права. Правильне встановлення об’єкта злочину дає змогу розкрити соціальну сутність відповідного злочину, з’ясувати його характер і ступінь суспільної небезпеки, а також сприяє правильній кваліфікації діяння.

У кримінально-правовій науці привілейованою є позиція, згідно з якою об’єктом злочину вважають суспільні відносини, які охороняються кримінальним законом. Таку думку підтримують М.А. Гельфер, М.І. Загородніков, М.Й. Коржанський, Г.А. Кригер, В.М. Кудрявцев, А.В. Кузнецов, Є.В. Лащук, Б.С. Никифоров, А.А. Піонтковський, О.М. Трайнін та інші вчені.

Ми цілком підтримуємо позицію визначення об’єкта злочину як сукупності суспільних відносин, які охороняються законом про кримінальну відповідальність. На нашу думку, без визнання суспільних відносин об’єктом злочину неможливо пояснити суспільну небезпечність діяння. Тому, розглядаючи їх через призму трьохчленної структури (суб’єктів, предмета та соціального зв’язку суспільних відносин у єдності), констатуємо, що в такому аспекті об’єкт злочину становить істотну ознаку складу злочину і значною мірою визначає суспільну небезпеку певних протиправних діянь.

Керуючись викладеними загальними положеннями про об’єкт злочину, безпосередньо охарактеризуємо об’єкт злочину, передбаченого ст. 389 КК України «Ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі».

При визначенні об’єкта указаного кримінального правопорушення необхідно виходити з того, що кожне протиправне діяння може посягати як на конкретний один об’єкт, так і на їх сукупність. Тому необхідно комплексно розглянути та охарактеризувати об’єкт ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, крізь призму рівнів об’єкту злочину.


Фармакогностине долідження плодів квіток, листя видів роду Prunus (слива). Застосування в медицині


План до курсової роботи:

Фармакогностине долідження плодів квіток, листя видів роду Prunus (слива).

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фармакогностине долідження плодів квіток, листя видів роду Prunus (слива). ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Характеристика рослин роду PRUNUS

Рід Prunus L. входить в підродина сливові (Prunoideae Focke). Представники роду виростають переважно в помірних областях північної півкулі, в основному в Азії, Європі та Північній Америці. Ареал умовно розділений на три нерівні частини: східноазіатську, євразійську, північноамериканську.

У азійській частині ареалу основним видом є мусонний тип сливи - слива китайська. Деякі різновиди сливи китайської виділяються ботаніками в самостійні види, зокрема сливу уссурійську і сливу абрикосову. Крім того, тут описані ще чотири види - P. platysepala Kochne, P. bokhariensis Schneid, P. gymnodonta Kochne, P. consociiflora Schneid. Однак вони відомі тільки по гербарних зразків і виділення їх поки недостатньо обгрунтовано.

Основними видами в євразійській частині ареалу є алича, терен і слива домашня. Деякі ботаніки дроблять ці види на більш дрібні, проте вивчення останніх показало неправомірність їх виділення. Крім того, описані ендемічні для окремих районів Європи і Середньої Азії види - слива альпійська, слива дарвазська. Ряд авторів вважає за можливе виділити в самостійні види міжвидові гібриди сливи, зокрема гібриди аличі з терном - слива середня, слива гексаплоїдна, і аличі з луізеанією вязолистною - слива ферганська. Однак ці гібриди не зберігаються при насіннєвому розмноженні, що не дозволяє вважати їх самостійними видами [3, c. 47].

Багата видами північноамериканська частина ареалу. Тут росте 16 диплоїдних видів: слива канадська, Слива американська, слива шерсиста, слива мексиканська, слива широколистна, або західна, слива дика гусяча, слива вузьколиста, або чікасо слива прямочашелистова (P. orthosepala Koehne), слива садова ( P. hortulana Bail.), слива прирічкова (P. rivularis Scheele), слива зонтична (P. umbellate Elliot), слива приморська (P. maritime Marsh.), слива струнка (P. gracilis Engelm. and Gray) і ін.


Фармакогностична характеристика чорниці


План до курсової роботи:

Фармакогностична характеристика чорниці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фармакогностична характеристика чорниці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Походження чорниці і її місце в історії та культурі

Наукова назва роду походить від латинського слова vacca - "корова", така назва виникла через придатність листя деяких видів для корму для худоби.

Видова назва myrtillus представляє зменшувальне від myrtus - "мирт", за подібністю рослини з маленьким миртом. Російська назва "Чорниця" походить від кольору ягід і того, що вони чорнять руки і рот.

На Русі чорницю називали "молодильними ягодами". Вважалося, що вона омолоджує організм. Інші назви рослини: чернега, черниця, черніжнік, чорничник, чернішнік. Народні назви: блакитна ягода, чорна ягода, вороняче око, росяних ягода, миртова - за подібністю листя

Цікаво, що назва роду Cactus Mirtillocastus (Myrtillocactus) походить від назви чорниці (Vaccinium myrtillus) і пояснюється зовнішнім схожістю плодів цих кактусів і чорниці.

В Англії є повір'я, що можна накликати біду, якщо збирати ягоди чорниці після 11 жовтня - нібито саме в цей день диявол плює на ягоди чорниці, а тому той, хто їх з'їсть, буде осквернений.

Невеликий пам'ятник чорниці був побудований в селі Гуклив Воловецького району Закарпатської області (Україна) [2, с. 46].

Рис. 1.1 - Пам'ятник чорниці

22 липня день Панкратія і Кирила за народним календарем. Початок збору чорниці, чорничний день. "Чорниця відведе від живота лихо". У стародавні часи люди говорили: чорниця відновлює здоров'я і збільшує світосприйняття. Народженим цього дня дається знання грибних і ягідних місць. Їх треба носити агат (камінь різних кольорів і відтінків, натуральний сплав кварцу і яшми, сердоліку, халцедону і т.д.).


Фауст як вічний образ світової літератури


План до курсової роботи:

Фауст як вічний образ світової літератури

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фауст як вічний образ світової літератури,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття вічного образу

Однією з центральних проблем світової літератури є співвідношення «особистість і світ». Вічні образи світової літератури – це вдячний матеріал, який допомагає простежити, як із ходом історії змінюються ці відносини і погляд на них, як історія впливає на розвиток і бачення вічних образів світової літератури. Вони живуть у віках, їх знають всі народи і покоління світу. Вічні образи символічні. Такі образи мають назву «вічних», бо вони носії рис, що завжди притаманні людині. В кожному образі люди бачать те, що хотіли б бачити в собі, або навпаки, чого намагаються позбутися. Всі вони мають в собі цілу історію, яка є надзвичайно цікавою та дивовижною, тому що завдяки їй, ми навіки запам’ятали ці образи. Всі вони розкривають вічні людські почуття й прагнення. І кожен читач вчиться на цих образах розуміти не тільки минуле, а й сучасне. Всі вони були створені в різний час, в різних країнах, епохах, але зараз вони є важливою частиною нашого життя, втіленням наших надій, мрій та сподівань, і тому ми завжди будемо їх пам’ятати.

Вічними образами в літературі є літературні постаті, які за глибиною художнього узагальнення та можливістю філософського осягнення буття виходять за межі конкретних творів [7, с. 196]. Як правило, вічні образи виникли на конкретно-історичному підґрунті і сконцентрували у собі архетипні характеристики, споконвічні пошуки сенсу життя, першосутності, онтологічного призначення людської природи, виразили безперервні колізії історії культур та суспільств.

Вічними образами називають художні образи, які за глибиною узагальнення виходять за межі конкретних творів та зображеної в них історичної доби і містять в собі невичерпні можливості філософського осмислення буття. Такими є Прометей, Орфей, Фауст, Дон Кіхот, Дон Жуан, Гамлет.


Федерація як форма державного устрою


План до курсової роботи:

Федерація як форма державного устрою

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Федерація як форма державного устрою,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття сутність та форми державного устрою

Термін "держава" відноситься до особливого типу соціальних явищ, що характеризуються такими ознаками:

- співвідношення влади та підпорядкування;
- монополістичне застосування насильства з боку владних структур;
- наявність юридичного порядку;
- відносна сталість;
- інституційний вимір.

Таким чином, держава - це не суб'єкт, який знаходиться над суспільством і незалежний від нього, а певний тип юридично регульованої соціальної поведінки, що існує в конкретних просторових та часових умовах. Стан - це не фізичне явище, яке можуть бути виявлені органами почуттів, а соціальний факт, який передбачає законодавчо нормовану ієрархічну взаємодію його членів. Коли ми говоримо про державу, ми маємо на увазі певні відносини між людьми, законодавчо врегульовані особами, уповноваженими на це.

Держава - це колективне явище, яке існує в конкретному просторово-часовому контексті. Просторово-часовий характер держави зумовлений тим, що правовий порядок діє на певній території в конкретний час. Правовий порядок певної держави не діє постійно і не у всіх районах. Її застосовність обмежена на даній території протягом визначеного періоду [2, с. 34].

Форма держави - це її структура, що виражається в характері політичних відносин між людьми, між людьми і державою, між державою і людьми в процесі управління ними (політичний режим), у способах організації вищих органів державної влади (форма правління) та в адміністративно-територіальному державному розподілі (форма територіального устрою).


Фінансовий облік і аналіз операцій в іноземній валюті підприємства


План до курсової роботи:

Фінансовий облік і аналіз операцій в іноземній валюті підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фінансовий облік і аналіз операцій в іноземній валюті підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність валютних операцій

Одним із напрямів банківського бізнесу є його діяльність на валютному ринку, яка представлена як операціями клієнтів, так і безпосередньо власними операціями банків. Крім цього, банкам належить функція агента валютного контролю, яка зобов’язує їх здійснювати контроль за дотриманням вимог валютного законодавства.

Валютні операції являються такими господарськими операціями, вартість яких розраховують у іноземній валюті. або такі операції, які потрібно розраховувати у ній.

Окрім цього валютними операціями являється такий вид угод, який пов’язаний з процесом покупки або продажу валюти та документів платіжного призначення та який використовується у світових розрахунках [3].

Основним нормативним документом, що регламентує порядок обігу, регулювання та контролю валютних цінностей на Україні є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15 – 93.

Відповідно до п. 2 ст. 1 Декрету КМУ, «валютні операції» це:

? операції, які пов’язують з передачею права на власність валютних цінностей, але окрім валютних операцій, які відбуваються між резидентами у національній валюті країни;
? операції, які пов’язують з формування та оформлення валютної операції у світовому обігу як засобів платежів та процесом передачі заборгованості або іншої заборгованості, предметом якої являються валютні ресурси;
? операції, які пов’язують з процесом ввезення, переказу та пересилання на відповідну територію країни та процесом вивозу, переказу та пересиланню валютних цінностей за межі відповідної країни.


Фітофтороз томатів. Аналіз біологічних особливостей патогенів


План до курсової роботи:

Фітофтороз томатів. Аналіз біологічних особливостей патогенів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фітофтороз томатів. Аналіз біологічних особливостей патогенів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ ХВОРОБ ТОМАТІВ

Хвороба - це процес, в основі якого лежать взаємодія між рослиною, хвороботворним агентом, що викликає хвороба, і умовами зовнішнього середовища. Умови зовнішнього середовища можуть істотно міняти характер розвитку хвороби, і в деяких випадках при несприятливих для патогена умовах хвороба взагалі може не виявитися. Наприклад, несправжня борошниста роса розвивається тільки при підвищеній вологості.[8]

Розповсюдження хвороб рослин – це схильність до широкого епідемічного поширення захворювання, що характеризується циклічністю перебігу.

Шкодочинність хвороби – це шкідливість за рахунок якихось чинників (факторів) через які зменшився врожай даної культури тощо.

Зовнішній прояв хвороби, її симптоми залежать в першу чергу від причини, яка викликає хворобу та характеру впливу, який вона здійснює на рослину. Хвороби, які розповсюджуються по всій рослині, або уражають великі ділянки - називаються загальними або дифузними (сажкові, фітофтороз).

Прикладом може бути враження провідної системи рослини внаслідок механічної її закупорки збудником хвороби, або в результаті некрозу стінок судин зумовленим токсинами, які виділяє збудник.

Хвороби, які проявляються у вигляді окремих плям на листках та плодах, різко відмежованих одна від одної, тобто займають невелику ділянку, не розповсюджуються по всій рослині або на велику її частину, називаються місцевими або локальними (іржі, борошнисті роси).

За тривалістю розвитку - гострі хвороби (протікають протягом одного періоду вегетації) і хронічні (розвиваються протягом декількох років, як правило, на багаторічних рослинах).[14]


Форма державного правління. Поняття та види


План до курсової роботи:

Форма державного правління. Поняття та види

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форма державного правління. Поняття та види,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Форма правління: поняття та види

Форма правління має провідне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації та функціонування держави. Вона є тим «ключем», за допомогою якого лише і можна з’ясувати зміст та сутність тієї чи іншої системи органів державної влади, встановленої конституцією відповідної держави.

Разом з тим, форма державного правління залишається однією з найбільш складних і важливих категорій для теорії права, політології, державного управління й інших наук.

Розглядаючи основні підходи до визначення поняття форми державного правління, слід відзначити наявність у сучасній юридичній літературі плюралізму поглядів, що в свою чергу обумовлює актуальність досліджуваної проблематики. Таку різноманітність можна пояснити тим, що дослідники вкладають у це поняття різний зміст.

Найбільш поширеним у вітчизняній юридичній літературі, на нашу думку, є підхід згідно якого форма державного правління визначається як поняття, що відображає структуру вищих органів державної влади, порядок їх утворення та розподіл компетенції між ними [25, с. 17].

Більшість науковців сходяться на тому, що форма правління в першу чергу означає організацію вищої державної влади. Уточнюючи наведене, В. Шаповал відзначає, що форма державного правління відображає інституційні особливості організації державного владарювання. Форма державного правління, на його думку, – це відображений в основному законі спосіб організації державної влади, який засвідчує особливості компетенційних взаємозв’язків між вищими органами держави, насамперед тими, що співвіднесені із законодавчою і виконавчою владою [42, с. 49].

Комплексне дослідження поняття форми державного правління провели такі українські дослідники, як С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк [2, с. 202- 203]. Форма державного правління розглядається вченими в онтологічному і гносеологічному значенні.


Форми держави. Поняття форм державного устрою


План до курсової роботи:

Форма державного правління. Поняття та види

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форма державного правління. Поняття та види,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Форма правління: поняття та види

Форма правління має провідне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації та функціонування держави. Вона є тим «ключем», за допомогою якого лише і можна з’ясувати зміст та сутність тієї чи іншої системи органів державної влади, встановленої конституцією відповідної держави.

Разом з тим, форма державного правління залишається однією з найбільш складних і важливих категорій для теорії права, політології, державного управління й інших наук.

Розглядаючи основні підходи до визначення поняття форми державного правління, слід відзначити наявність у сучасній юридичній літературі плюралізму поглядів, що в свою чергу обумовлює актуальність досліджуваної проблематики. Таку різноманітність можна пояснити тим, що дослідники вкладають у це поняття різний зміст.

Найбільш поширеним у вітчизняній юридичній літературі, на нашу думку, є підхід згідно якого форма державного правління визначається як поняття, що відображає структуру вищих органів державної влади, порядок їх утворення та розподіл компетенції між ними [25, с. 17].

Більшість науковців сходяться на тому, що форма правління в першу чергу означає організацію вищої державної влади. Уточнюючи наведене, В. Шаповал відзначає, що форма державного правління відображає інституційні особливості організації державного владарювання. Форма державного правління, на його думку, – це відображений в основному законі спосіб організації державної влади, який засвідчує особливості компетенційних взаємозв’язків між вищими органами держави, насамперед тими, що співвіднесені із законодавчою і виконавчою владою [42, с. 49].

Комплексне дослідження поняття форми державного правління провели такі українські дослідники, як С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк [2, с. 202- 203]. Форма державного правління розглядається вченими в онтологічному і гносеологічному значенні.


Форми державного правління. Характеристика основних видів форм державного правління


План до курсової роботи:

Форми державного правління. Характеристика основних видів форм державного правління

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми державного правління. Характеристика основних видів форм державного правління,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Цивілізаційна типологія форм правління

Кожна з форм правління являє собою інституційно-функціональну організацію державної влади, що характеризує конкретно-історичний етап розвитку відповідного суспільства, певну миттєвість у житті людської спільноти. Конкретність і жорстка «прив'язка» будь-якої форми правління до певних соціально-економічних і суспільно-політичних обставин не дає змогу оцінити її на загальному тлі розвитку людської цивілізації. З метою більш загальної, характеристики організації державної влади в сучасній науці використовують категорію «типологія держави».

Типологія – це вчення про великі групи (класи) тих чи інших об'єктів, які володіють набором спільних характерних для кожного типу ознак. Типологія держав – це особливий різновид їх наукової класифікації, призначений для розподілу всіх колишніх і теперішніх держав на такі групи, котрі дали б можливість розкрити їхню соціально-політичну сутність, найбільш важливі (атрибутивні) ознаки і властивості. Вона спрямована на виявлення найвищої та найбільш узагальненої класифікаційної одиниці (типу), ґрунтується на виявленні найбільш важливих, істотних ознак і властивостей тих чи інших об'єктів, котрі можуть бути використані як критерії їхнього розмежування.

У відповідності до типології, що надається у західній політико-правовій науці, держави поділяються на типи, завдяки наявності в них формальних ознак: якою являється структура інститутів влади, яким чином відбувається їх формування, у який спосіб проходить взаємодія властей тощо. Зазначена типологія форм держави ґрунтується на методі, що наявно показує закономірності та особливості побудови форми держави, яким чином відбувається поєднання її елементів. Однак використання формальних ознак держави без урахування змістовних характеристик, зосередження уваги на статиці державної організації, на соціальні цінності певних державно-правових явищ без урахування їх історичного контексту дає неповний образ держави, позбавляючи дослідника історичної перспективи. [24, с. 168].