ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банківРегулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків

Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків


1.1. Поняття кредитної операції

В сучасних умовах трансформаційної економіки України поняття кредиту є надзвичайно важливим, адже він забезпечує безперебійний процес виробництва продукції та збуту, можливість придбання основних виробничих фондів вже сьогодні і подальше їх корисне використання тощо. В економічній літературі є кілька визначень кредиту, кілька трактувань його змісту і принципів впливу на ефективність господарювання. Скажімо, у фінансово-кредитному словнику зазначено [18, с.103]: “Кредит – це позика в грошовій або товарній формі на умовах повернення, і, як правило, зі сплатою відсотків”.Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків.

Трактування кредиту з точки зору суб’єктів кредитування подано в банківській енциклопедії: «Кредит – це економічні відносини, які виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк і, як правило, зі сплатою відсотків» [10, с.94]

Професор М.І.Савлука вважає «Кредит – це економічні відносини між юридичними та фізичними особами і державою з проводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотків» [12, с.132].

Кредит – позичковий капітал банку або небанківської фінансової установи у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового використання. Придбати курсову на тему - Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків, можна вже сьогодні!.

В економічній літературі знаходимо й інші визначення поняття кредиту. Та більшість із них зводиться до того, що він є суто технічною категорією, тобто наданням грошових коштів у борг на засадах повернення і сплати. Таке розуміння кредиту в умовах ринкових відносин є дещо звуженим, тому що:
- кредит – це економічна категорія, якою передбачається не лише перерозподіл, а й акумулювання тимчасово вільних коштів держави, суб’єктів господарювання та фізичних осіб;
- кредиту притаманні принципи не лише сплати і повернення, а й цільового використання запозичених коштів реального забезпечення кредиту;
- у кредитні відносини вступають не лише комерційні банки і підприємства, а й держава та населення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків