ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницяхРеалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях

Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях


1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

Відповідно Конституція України визначає Кабінет Міністрів як вищий орган в системі органів виконавчої влади, який у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента (ст. 113). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – 00Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях0.

В цілому ж в системі органів виконавчої влади виділяються структурні ланки трьох організаційно-правових рівнів:
- вищий рівень — Кабінет Міністрів;
- центральний рівень — міністерства, державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів органи виконавчої влади;
- місцевий, або територіальний рівень, на якому діють: органи виконавчої влади загальної компетенції — Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні. Київська і Севастопольська міські державні адміністрації; органи спеціальної — галузевої та функціональної — компетенції, котрі як безпосередньо підпорядковані центральним органам виконавчої влади, так і перебувають у так званому подвійному підпорядкуванні (тобто водночас і відповідному центральному, і місцевому органу виконавчої влади).

Оскільки органи виконавчої влади здійснюють управлінську за своїм змістом діяльність, поширеним є визначення системи цих органів як апарату державного управління, або просто — як управлінського (адміністративного) апарату .

Слід звернути увагу на те, що конституційна регламентація системи органів виконавчої влади є, за повнотою та конкретністю, нерівномірною стосовно різних органів та аспектів їх організації та функціонування. Наприклад, якщо питання статусу та діяльності Президента України регулюються Конституцією майже вичерпно, то стосовно уряду найбільш ретельно висвітлюються питання його формування та процедури взаємовідносин з парламентом. Дається також перелік основних повноважень. Інші питання регулюється в спеціальному законі. Придбати курсову на тему - Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях, можна вже сьогодні!.

В цьому є певний сенс, оскільки дає змогу без ускладнень підтримувати динамічність урядової структури та її функціональних напрямів діяльності.

У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі ще не склалося сталого й загальновизнаного поняття державного управління. Одні його трактують з точки зору суті, реального змісту, інші — форм, яких воно набирає і в яких функціонує.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях