ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Психологическая коррекция в работе практического психологаПсихологическая коррекция в работе практического психолога

Психологическая коррекция в работе практического психолога1.1. Основные понятия психотерапии

В научной литературе насчитывается несколько сот определений понятия «психотерапия», одни из них четко относят психотерапию к медицине, другие акцентируют внимание на ее психологических сторонах. По мнению Карвасарского Б.Д. отечественная традиция состоит в том, что психотерапия определяется, прежде всего, как метод лечения, т.е. входит в компетенцию медицины. В определениях, которые можно назвать условно медицинскими, психотерапия рассматривается как форма воздействия на психику (и через психику на организм), т.е. подчеркивается объект воздействия. Психологический же подход акцентирует внимание не столько на объекте или предмете, сколько на средствах воздействия. Обе позиции являются объяснимыми. Так, с одной стороны, психотерапия дословно означает лечение души, т.е. указывает на объект воздействия. С другой стороны, сходные по образованию понятия «физиотерапия, иглотерапия и др.» указывают на средства воздействия. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологическая коррекция в работе практического психолога.

Медицинский подход к пониманию психотерапии иллюстрируют такие определения, которые обязательно включают в себя понятия «здоровье», «болезнь», «больной», «лечебное воздействие» [3, с.35].

Определения, в большей степени фиксирующие психологические подходы включают в себя такие понятия, как «межличностное взаимодействие», «психологические средства», «психологические проблемы и конфликты», «отношения», «установки», «эмоции», «поведение».

В известной мере объединяет эти два подхода определение Кратохвила: «Психотерапия представляет собой целенаправленное упорядочивание нарушенной деятельности организма психологическими средствами».

Таким образом, процесс развития психотерапии, как научной дисциплины, предполагает все более четкое определение ее категориального аппарата и сущности самого понятия «психотерапия». Однако, термины «воздействие», «вмешательство», «интервенция» входят в самые различные определения психотерапии и психокоррекции.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологическая коррекция в работе практического психолога,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологическая коррекция в работе практического психолога


Психологічні і соціологічні чинники вибору споживача

1.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів

Споживачі - найважливіші суб'єкти в маркетингових досліджень. Саме на них в першу чергу й потрібно звертати увагу при проведенні маркетингових досліджень. Адже якщо споживачі виявляться байдужими до запропонованого їм товару, то ті або інші постачальники, посередники й інші можуть виявитися просто зайвими в системі маркетингових заходів і взаємовідношень фірми [2, с. 130].

Поведінка споживачів - поняття широке й містить у собі не тільки процес покупки продукту (послуги, роботи), але й також поведінку споживачів до покупки й після її здійснення. Розглядаючи ставлення споживачів до покупки, працівники організації, що вивчають товар і ринок його збуту (маркетологи), розглядають причини, які можуть вплинути на рішення купити даний товар або відмовитися від його придбання. На результат вибору можуть вплинути родина, група, яка для індивіда є якимось стандартом, тобто референтна група. При покупці маркетологи розглядають реакцію споживачів, вивчають, яким чином споживач буде робити покупку [15].

Вивченню загальних закономірностей, чинників, які визначають поведінку споживачів, присвятила себе велика кількість економістів, психологів і соціологів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні і соціологічні чинники вибору споживача.

Одна з перших теорій, яка пояснювала поведінку споживачів, була розроблена класичною економічною школою одночасно з визначенням теорії поведінки на рівні фірм (мікро-економіки). Вона базується на концепції раціональності, що встановлює залежність між споживчим попитом і такими об'єктивними економічними критеріями, як корисність і ціна товару.

За цією теорією людина мислить раціонально і діє у власних інтересах, максимізуючи економічну ефективність споживчих виборів. Такий підхід був започаткований Адамом Смітом, а пізніше розвинутий Альфредом Маршалом.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні і соціологічні чинники вибору споживача,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні і соціологічні чинники вибору споживача


Теоретичне значення постулатів київської школи журналістики, запропонованих В.В. Різуном

1.1. Історія становлення та розвитку науки про масову комунікацію

Історія української журналістики не мала лінійного розвитку. Зародившись ще у ХІХ – на поч. ХХ ст. у творчості М. Костомарова, І. Франка, М. Грушевського, Ю. Бачинського, В. Липинського, М. Міхновського й ін. публіцистів та отримавши розвиток у публіцистичних дискусіях щодо національно-культурних орієнтирів у 1920-ті рр. та щодо національно-державницьких перспектив у 1930-ті рр. в західно-українській та емігрантській пресі, вона потім зазнала занепаду через позажурналістські обставини. Натомість розвиток світоглядності як засади публіцистичної творчості спостерігаємо в діаспорі – публіцистика І.Багряного, М.Шлемкевича, Ю.Вассияна, В.Яніва тощо. І лише зі здобуттям незалежності, коли відновлюється спадкоємність багатьох історико-журналістських тенденцій, світоглядна публіцистика як явище української журналістики повертається в масову комунікацію.

Її передумови також спостерігаємо у нелегальній пресі ОУН-УПА та в самвидавчій публіцистиці українського шістдесятництва (І.Дзюба, Є.Сверстюк, В.Мороз, М.Осадчий, В.Чорновіл). В умовах «замкнутого простору» вони формували духовну альтернативу тоталітарній системі, преса самвидаву відобразила національно-духовні пошуки українських «незгідних», інтелігенції опору. У цей же контекст вписуємо і самвидавчу пресу поч. 1990-х рр [16, 15]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теоретичне значення постулатів київської школи журналістики, запропонованих В.В. Різуном.

Звертаючи увагу на націєтворчу світоглядну публіцистику сьогодення, яка й стала предметом нашого дослідження, помічаємо її найперші витоки в дискурсі українських літературно-художніх газет та журналів 1980-1990-х рр., оскільки саме ці видання почали повертати в масово-комунікаційний простір важливіші дискусії щодо майбутнього України, її самовизначення, шляхів та перспектив розвитку держави. Вони чи не першими серед тодішніх видань започаткували дискурс української незалежності та самостійності. То був час створення Народного руху, заснування товариства «Меморіал», розкриття публіцистами «білих плям» минулого, до чого причетні В.Чорновіл, Л.Лук’яненко, Михайло та Богдан Горині, І.Дзюба, Є.Сверстюк, П.Мовчан, А.Погрібний, О.Глушко та ін. публіцисти.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теоретичне значення постулатів київської школи журналістики, запропонованих В.В. Різуном,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теоретичне значення постулатів київської школи журналістики, запропонованих В.В. Різуном


Звіт про проходження практики "Промінвестбанк"

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика Промінвестбанку

Промінвестбанк (ПІБ) заснований в 1992 році. З часу заснування ПІБ входить до групи найбільших банків України. У 2010 році за результатами рейтингу ТОП-100 «Лідери бізнесу України - 10 років розвитку» - спільного проекту ТОВ «Українська інвестиційна газета» і агентства «Кредит-рейтинг» - Промінвестбанк увійшов до числа найбільш важливих для розвитку країни фінансових установ .

Промінвестбанк займає 6 місце за обсягом коштів клієнтів, статутного капіталу і кредитного портфеля юридичних осіб.

ПІБ здійснює функції, які здійснюють комерційні банки згідно до чинного законодавства України. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт про проходження практики “Промінвестбанк”.

ПІБ пропонує наступні види послуг юридичним особам :

Акційні пропозиції:
• розрахунково-касове обслуговування;
• депозити юридичним особам.

Документарні операції:
• дистанційне обслуговування клієнтів;
• купівля-продаж, обмін валют;
• кредити та гарантії суб'єктам підприємницької діяльності;
• операції на фондовому ринку;

ПІБ надає наступні послуги фізичним особам :
• прийом вкладів у різних видах валют: строкові, до запитання;
• виплата заробітної плати, пенсій та грошової допомоги, інших надходжень через поточні рахунки вкладників. Виплата готівки по цих рахунках;
• перерахування коштів з рахунків фізичних осіб на рахунки юридичних осіб;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт про проходження практики “Промінвестбанк”,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт про проходження практики “Промінвестбанк”


Статус іноземця в Україні та інших країнах, порівняльний аналіз

1.1 Становлення і сучасне розуміння поняття іноземців

Іноземець — громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно — «особа з інших земель». [22]

Поняття "іноземний громадянин" слід оцінювати у взаємозв'язку з поняттями "іноземець" і "особа без громадянства". Справа в тому, що в законодавчій практиці стосовно до іноземців використовуються терміни - "іноземні громадяни", "особи без громадянства". Наприклад, зі змісту Конституції 1977 р. колишнього СРСР випливало, що іноземцями повинні вважатися як іноземні громадяни, так і особи без громадянства. Сьогодні в своїй більшості законодавство країн розмежовують ці два поняття.

Таким чином, є дві тенденції, що стосуються змісту і поняття терміну "іноземець": використання його як в широкому, так і у вузькому сенсі.

Власне, у вузькому сенсі термін "іноземець" застосовувався і в деяких актах колишнього СРСР. Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону про правове становище іноземних громадян в СРСР від 24 червня 1981 р. Іноземцям вважалося особа, яка не є громадянином СРСР і має доказ своєї належності до громадянства іноземної держави. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Статус іноземця в Україні та інших країнах, порівняльний аналіз.

Між особами без громадянства та громадянами іноземних держав (іноземцями) сьогодні існує юридично обґрунтоване розмежування. Воно викликане тим, що апатрид (особа без громадянства) не перебуває в громадянстві даної держави і не має юридично значимих доказів приналежності до громадянства іншої держави.[20]

Правове становище апатриду в першу чергу визначається законами держави проживання. При переїзді апатриду до іншої держави його зв'язок з колишнім державою автоматично припиняється і виникає нова зв'язок з тією державою, де апатрид виявився. Права та обов'язки апатриду, придбані в колишньому державі, автоматично не поновлюються. Вони визнаються тільки в тому випадку, якщо в новій державі діє закон щодо переходу цих прав і обов'язків або це держава виконує відповідні міжнародні зобов'язання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Статус іноземця в Україні та інших країнах, порівняльний аналіз,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Статус іноземця в Україні та інших країнах, порівняльний аналіз


Інноваційна діяльність. Стимулювання інноваційної діяльності

РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОБ’ЄКТИ, СУБ’ЄКТИ, ВИДИ ТА ЇХ СПЕЦИФІКА

Інноваційна діяльність — процес, спрямований па реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у повий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, а також супутні наукові дослідження і розробки. Інноваційна діяльність розпочинається з виникнення науково-технічної ідеї і завершується розповсюдженням продукту .

Необхідно чітко розрізняти поняття «відкриття», «винахід», «інновація». Адже тільки інновація є предметом економічного аналізу. Її поява і поширення в економіці безпосередньо пов’язані з економічною оцінкою відповідної новинки з погляду як витрат на неї, так і її ринкового потенціалу. Тут необхідно враховувати два моменти. По-перше, науково-технічна новизна, яка характеризує винаходи, не є обов’язковою властивістю інновації, а нововведення не завжди ґрунтується на винаходах. По-друге, винахід не має ніякого економічного значення доти, доки він не впроваджується у виробництво. До того ж винахід, який нездатний задовольнити будь-яку потребу, не має комерційного застосування .

Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність колективу, спрямована на забезпечення доведення науково-технічних ідей, винаходів (новацій) до результату, придатного до практичного застосування та реалізації їх на ринку з метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і послугах . Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Інноваційна діяльність. Стимулювання інноваційної діяльності.

У статті 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» інноваційна діяльність визначається як «діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інноваційна діяльність. Стимулювання інноваційної діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інноваційна діяльність. Стимулювання інноваційної діяльності


Звіт з проходження практики ОТП банк

1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «ОТП Банк»

OTP Bank - найбільший незалежний банк Центральної і Східної Європи, - надає повний спектр фінансових послуг, окрім Угорщини, ще у восьми країнах ЦСЄ для забезпечення потреб майже 12 млн. клієнтів, які обслуговуються в більш ніж 1500 банківських установах, банкоматах та через електронні канали продажу [24].

Стовідсотковий власник банку – є угорський OTP Bank Nyrt.- найбільший банк серед фінансових установ Угорщини, лідер угорського банківського ринку. Про це свідчать цифри наведені в табл. 1.1 станом на кінець 2008 року,

OTP Bank Nyrt. було створено в 1949 р. як державний фінансовий інститут. Наприкінці 1990 року ощадний банк було реорганізовано в публічну компанію з обмеженою відповідальністю та перейменовано у Національний Ощадний і Комерційний банк. Приватизація OTP Bank відбулася в три етапи емісії акцій, перший - у 1995, другий – у 1997 і третій – у 1999 р. Сьогодні прості акції банку котуються в категорії "A" на Будапештській біржі. Глобальні Депозитарні Розписки (ГДР), торгівля якими здійснюється закордоном, котуються на фондовій біржі Люксембургу та торгуються за SEAQ International (автоматизована система котирування). [24]

Окрім органічного розвитку, міжнародна експансія OTP Bank підтримана значними показниками своєї діяльності. Регіональне розширення почалося у 2002 році з придбання банку у Словаччині, яке було завершене серіями придбань в країнах Центральної і Східної Європи: у Болгарії - 2003; у Румунії -2004; у Хорватії - 2005; у Сербії, Україні, Росії і Чорногорії – 2006 році.

В Україні головний офіс банку знаходиться в Києві за адресою вул. Жилянська, 43 01601, м. Київ-33. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з проходження практики ОТП банк.

ПАТ „ОТП Банк“ є ядром групи фінансових компаній OTP в Україні, до складу якої входять КУА «ОТП Капітал», «ОТП Лізинг», «ОТП Адміністратор пенсійних фондів», «ОТП Кредит» та «ОТП Факторинг Україна» (рис. 2.1)

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з проходження практики ОТП банк,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики ОТП банк


Роль мобільних технологій як ЗМК в організації протестного руху на Близькому Сході

1.1. Суть і особливості організаційної функції ЗМК

У даному підрозділі ми здійснимо аналіз сутності та особливості організаційної функції ЗМК. З цією метою ми звернемося до різних джерел, які пропонують визначити функції засобів масової комунікації. Наведемо приклади тих праць, в яких є посилання на організаційну функцію. Порівняємо та сформулюємо робоче визначення, яке приймемо за основу.

За визначеннями енциклопедичного словника Князєва до засобів масової інформації (ЗМІ) відносяться газети, журнали, додатки до них, альманахи, книги, бюлетені, разові видання, призначені для публічного поширення, що мають постійну назву, а також теле- і радіомовлення, кіно- і відеостудії, аудіовізуальні записи й програми, що випускаються державними органами, інформаційними агентствами, політичними, суспільними й іншими організаціями, приватними особами. У законодавстві більшості країн до ЗМІ поки не відносяться суб'єкти поширення інформації через глобальну мережу Інтернет [14, c. 133].

Також під засобами масової комунікації розуміють спеціальні канали, завдяки яким відбувається поширення інформаційних повідомлень для масової авдиторії [12, c. 13]. B Україні має місце деяка плутанина у вживанні термінів ЗMK і ЗMI (засоби масової інформації), які є синонімами. Спостерігаються спроби підкреслити особливий комунікативний наголос, що нібито має місце у ЗMK і відсутній у ЗMI. Насправді ключовим словом для розуміння обох визначень є слово медії (засоби) для поширення масової інформації: друковані періодичні видання, книжки, радіо, мобільні телефони, кіно, телебачення, аудіо- та відеозаписи, засоби кабельного і супутникового зв'язку, відеоігри, Інтернет. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль мобільних технологій як ЗМК в організації протестного руху на Близькому Сході.

Ha цю термінологічну колізію з дещо іншого погляду звертає увагу O. Гриценко. Ha її думку, засоби масової комунікації – це поняття, синонімічне мас-медіям. Поруч із тим, авторка відзначає, що у працях сучасних українських і російських авторів вживається вужче радянське поняття «засоби масової інформації», яке, за визначенням, передбачає лише інформування пасивної авдиторії з боку держави [12, c. 14].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль мобільних технологій як ЗМК в організації протестного руху на Близькому Сході,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль мобільних технологій як ЗМК в організації протестного руху на Близькому Сході


Знаряддя та засоби вчинення злочину

1.1. Поняття засобу вчинення злочину

У тлумачному словнику російської мови С.І. Ожегова засіб визначається як прийом, спосіб дії для досягнення будь-чого або як знаряддя (предмет, сукупність пристосувань) для здійснення якої-небудь діяльності [17].

З наведеного визначення видно, що філологічне трактування поняття засобу здійснення злочину подвійно. З одного боку, під засобами розуміється все те, що спрямоване на досягнення мети, з іншого боку - предмети, необхідні для здійснення діяльності.

Філософське поняття засобів надзвичайно широке: усе те, що використовується суб'єктом для досягнення мети, визнається засобами. Засіб - це об'єкт, який направляє діяльність суб'єкта та який активно та осмислено (у відповідності з метою або мотивом) використовується їм.

Засіб може бути як матеріальним, так і ідеальним об'єктом. До засобів можуть відноситися інформація, навички, сили природи та навіть сили самої людини, а в певних історичних умовах і сама людина у вигляді "праці людини", тобто методи й форми її поведінки.

У гносеологічному плані під діяльністю розуміється форма усвідомленого й активного відношення індивідуума до навколишнього світу, яка припускає його доцільну зміну й перетворення, це єдність мети, засобів, результату і самого процесу діяльності [24, с. 101].

Зрозуміло,що у звичайній трудовій діяльності індивідуумом використовуються ті засоби, які є доцільним. Знаряддя праці теж є засобами праці, ці поняття співвідносяться як сумісні поняття, де засіб праці є підпорядковуючим поняттям. Знаряддя використовуються як для безпосередньої зміни предмета праці, так і для того, щоб виконати супутні дії, спрямовані на досягнення мети. Засіб дії це річ або комплекс речей, які людина поміщає між собою й предметом праці і які служать для неї провідником впливу на цей предмет, вони зменшують кількість затрачуваного фізичного зусилля, допомагають сконцентрувати силу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Знаряддя та засоби вчинення злочину.

Поза діяльністю людини засоби втрачають зміст, тому що такими виступають не самі по собі предмети, інструменти або обладнання, взяті об'єктивно, а лише в якості предметів, здатних служити тієї або іншої мети, у якості предметів, необхідних для впливу на об'єкт праці.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Знаряддя та засоби вчинення злочину,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Знаряддя та засоби вчинення злочину


Внешняя политика Польши в период между двумя мировыми войнами

Глава 1. Внешняя политика Польши до Пилсудского (1918-1926 гг.)

Первая мировая война для Польши закончилась в 1918 г. На различных фронтах за годы войны погибло около 450 тыс. поляков. Трагедия польского народа заключалась в том, что польские солдаты оказались по разные стороны фронта и вынуждены были стрелять друг в друга.

Велики были потери от военных действий и в результате грабительской политики воюющих сторон. Их общий размер был определен польской делегацией на Парижской мирной конференции в 1919 г. в сумме 73 млрд. золотых франков. Особенно сильно пострадало народное хозяйство Царства Польского и Галиции. Отступающие русские войска эвакуировали в глубь России промышленные предприятия, учреждения, учебные заведения, подвижной железнодорожный состав, квалифицированных рабочих и служащих. Были также депортированы немецкие колонисты.

В одной из книг, вышедших в Польше после смерти Пилсудского и посвященных его личности, его взглядам и деятельности, в книге «Великодержавные задачи Речи Посполитой в свете взглядов и действий маршала Иосифа Пилсудского», приводится следующая выдержка из речи Пилсудского, произнесенной в январе 1920 г. в Люблине: «Перед Польшей стоит великий вопрос, должна ли она стать государством, равным по силе великим державам мира, или же должна быть малым государством, нуждающимся в помощи сильных. На этот вопрос Польша еще не ответила. Этот экзамен своих сил она должна еще выдержать. Нас ожидают великие усилия, которые мы все, современное поколение, должны предпринять, если хотим так далеко повернуть колесо истории, чтобы польская республика стала не только величайшей военной силой на всем востоке, но и величайшей культурной силой» . В этих словах, которые, по мнению автора книги, следует рассматривать в качестве завещания Пилсудского, ясно выражены великодержавные стремления Польши с самого начала ее образования как самостоятельного государства после мировой войны. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Внешняя политика Польши в период между двумя мировыми войнами.

28 октября 1918 г. из депутатов венского рейхсрата от Галиции была образована в Кракове Польская ликвидационная комиссия во главе с лидером партии ПСЛ-«Пяст» В. Витосом . В задачи комиссии входило осуществление переходных мер, обеспечивающих соединение Галиции с другими польскими землями к составе единого независимого государства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Внешняя политика Польши в период между двумя мировыми войнами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Внешняя политика Польши в период между двумя мировыми войнами


Оподаткування прибутку підприємств. Види податків

1.1. Сутність та функції податків

Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства.

Податки виникли одночасно із становленням держави. Накопичені у державі матеріальні блага розподіляються суспільством на користь держави для виконання останньою властивих їй функцій – оборони, охорони правопорядку, підтримки соціальної рівноваги тощо. Таким чином, сутність податків полягає в обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів. Особливістю податків є їх примусовий, обов’язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку держави [12, с. 17].

За економічним змістом податки - це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Слід підкреслити, що інтерпретація податків через термін «відносини» характерна для пострадянських економістів. Західна наука не вдається до розгляду економічного змісту оподаткування, трактуючи податки як обов’язкові платежі, які є основним джерелом державних доходів, використовуваних для фінансування суспільних благ і послуг, а також для впливу на соціально-економічні процеси. Крім того, у визначеннях західних економістів звертається увага на примусовість та безеквівалентність стягнення податків, демократичний процес їх установлення, а також їх альтернативність до емісій та позик.

Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформованим як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень, таких як плата, збори та інші платежі [31, с. 39]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оподаткування прибутку підприємств. Види податків.

Податок характеризують такі ознаки як:
- примусовий характер;
- без еквівалентність;
- відсутність цільового використання;
- законодавча регламентація;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оподаткування прибутку підприємств. Види податків,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оподаткування прибутку підприємств. Види податків