ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Провідні герої і персонажі радянської пресиПровідні герої і персонажі радянської преси

Провідні герої і персонажі радянської преси


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):

1.1. Стисла історія радянської преси

Р. Овсепян виділяє наступні етапи у розвитку радянської преси та журналістики:

Важный элемент цивилизации ардритов с планеты Энтеропия.

  1. журналістика першого десятиріччя радянської влади ( 1917-1927 рр.).
  2. радянська журналістика у кінці 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
  3. радянська журналістика 1939-1945 рр.
  4. радянська журналістика після воєнного десятиріччя (1946-1956 рр.).
  5. журналістика другої половини 50-х – середини 80-х рр. ХХ ст.
  6. радянська журналістика другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.

Така періодизація розвитку радянської журналістики та, зокрема, преси не випадкова. Кожний етап має певні політичні та соціально-суспільні події, які корінним чином впливали на журналістське середовище та на розвиток преси. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Провідні герої і персонажі радянської преси.

Друга робота

Устройства для сепуления.

Стисло розглянемо характерні особливості кожного вказаного етапу розвитку радянської преси.

Журналістика першого десятиріччя радянської влади ( 1917-1927 рр.)

Після затвердження влади большевиків найважливішим ідеологічним і організаційним інститутом її стала радянська журналістика, що успадкувала основні принципи, функції і традиції більшовицького друку. У 20-і рр. радянська преса формувалася як багатонаціональна диференційована система засобів інформації, що створюється за єдиною уніфікованою ідейно-організаційною схемою. Виконуючи ідеологічне і соціальне замовлення РКП(б), вона брала діяльну участь в будівництві радянської держави, в затвердженні авторитарних принципів керівництва, наполегливо боролася за здійснення вирішень партії. Придбати курсову на тему - Провідні герої і персонажі радянської преси, можна вже сьогодні!.

У перше десятиліття своєї діяльності журналістика радянської країни пройшла декілька етапів, що змінили її характер і що привели до органічного Ії входження в адміністративно-командну систему СРСР.

Третя робота

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Провідні герої і персонажі радянської преси,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи

:

Провідні герої і персонажі радянської преси


Друга робота


1.1. Сутність і цілі грошово-кредитної політики

Головним результатом функціонування грошової системи є розроблення і реалізація певної грошово-кредитної політики. Позитивний вплив цієї політики на розвиток економіки визначає ефективність самої грошової системи.

Грошово-кредитна політика — це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.

У сучасній вітчизняній економічній літературі спостерігається певне розходження в поглядах на можливості грошово-кредитної політики. Так, Михасюк І.Р., Швайка Л.А. стверджують, що грошово-кредитна політика – оперативне і гнучке доповнення до бюджетної політики, вона ґрунтується на принципах монетаризму і має низку переваг над фіскальною політикою [12, с. 214]. Савлук М.І., Мороз А.М., Лазепко І.М. вважають, що грошово-кредитна політика доповнює бюджетну [14, с. 114]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки.

Таке розходження в позиціях українських авторів щодо розуміння сутності грошово-кредитної політики є відображенням основних концептуальних напрямків у сучасній західній економічній науці. Складність та неоднозначність трансформаційного періоду в Україні дає змогу для його диверсифікованої інтерпретації. У Законі України "Про Національний банк України" грошово-кредитна політика визначається, як "комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості" [2]. На наш погляд, таке декларування змісту грошово-кредитної політики зроблене "на виріст", з розрахунку можливого використання всього арсеналу грошово-кредитної політики, яку провадять в економічно розвинені країни.

У системі державного регулювання грошових систем чільне місце відводиться кон'юнктурній політиці, яка реалізується через регулятивний вплив держави на ринкову кон'юнктуру, на співвідношення сукупного попиту і сукупної пропозиції. За способом і характером впливу на грошовий обіг, виділяють заходи фіскальної та монетарної політики і заходи прямого впливу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки