ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Продуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарстваПродуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарства

Продуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарства


1.1 Продуктивність праці: сутність і значення

Праця в розвинутих країнах світу є найдорожчим чинником виробництва. В Україні вона залишається малопродуктивною і дешевою. Стан ефективності праці та її резерви залишаються здебільшого поза увагою. Нехтування трудовим чинником виявляється насамперед у недостатній увазі до проблем матеріального стимулювання. У практиці оплати праці її продуктивність, зазвичай, не береться до уваги. Розбіжність особистих інтересів працівників та суспільних інтересів, а вони вимагають безумовного врахування рівня продуктивності праці та раціонального використання матеріальних ресурсів, є однією з основних причин наших економічних невдач. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Продуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарства.

Серед понять, якими характеризують окремі риси праці різні вчені та фахівці виділяють такі: результативність, ефективність, продуктивність, якість та стабільність праці. Не дивлячись на широке розповсюдження терміну "ефективність праці", він не отримав серед економістів єдиного змістовного визначення.

Д.П. Богиня ототожнює ефективність та результативність праці: "Ефективність праці – це її результативність. Вона показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці". Автор виділяє ефективність праці як особливу економічну категорію, "яка є сукупністю тих суспільно-економічних відносин, які виникають між людьми, у процесі функціонування сукупної робочої сили суспільства і відображаються ступенем плідності всієї суспільно корисної праці" [5]. Придбати курсову на тему - Продуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарства, можна вже сьогодні!.

Л.А. Костин вважає, що продуктивність праці характеризує ефективність праці людини в матеріальному виробництві. Визначальна роль продуктивності праці проявляється в тому, що, по-перше, зростання продуктивності праці є основним головним джерелом росту національного доходу і, відповідно, подальшого розвитку економіки і підвищення добробуту людей; по-друге, досягається значна економія живої праці, забезпечується основний приріст обсягів виробництва; по-третє, від рівня продуктивності праці залежить значною мірою ефективність використання у виробництві матеріально технологічних ресурсів, окупність витрат.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Продуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Продуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарства