ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Правовий статус працівників міліції їх основні завданняПравовий статус працівників міліції їх основні завдання

Правовий статус працівників міліції їх основні завдання


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):


1.1. Завдання та принципи діяльності міліції

Велика роль в забезпеченні громадського порядку в належить органам внутрішніх справ. Вони в тісному контакті і взаємодії з іншими державними органами ведуть роботу по попередженню і припиненню порушень громадського порядку, використовуючи широку гамму засобів правової і моральної дії, арсенал заходів переконання і примусу.

Міліція - це система державних органів виконавчої влади, покликаних захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави від злочинних і інших протиправних посягань і наділених правом вживання заходів примусу. (ст.1). Відмінною рисою міліції є можливість застосування до правопорушників заходів безпосереднього державного примусу. У багатьох випадках виявляється досить лише потенційній можливості примусу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правовий статус працівників міліції їх основні завдання.

З діяльністю міліції не йде ні в яке порівняння діяльність організацій суспільної самодіяльності з обмеженими функціями охорони правопорядку: приватні агентства, бюро і ін. Саме міліція знаходиться на першій лінії боротьби з правопорушеннями, зокрема, злочинами. Діє вона від імені і за дорученням держави, що накладає на неї високу відповідальність.

Громадський порядок - це система суспільних стосунків, що закріплюється різними нормами, що визначають права і обов'язки їх учасників. Стан громадського порядку характеризується перш за все добровільним, свідомим дотриманням переважною більшістю людей встановлених державою правових норм і правил. Проте ексцеси з боку окремих осіб, що виражаються в посяганнях на встановлений громадський порядок, спонукають необхідність його захисту від посягань силами і засобами спеціальних державних органів - суду, прокуратури, органів внутрішніх справ [3, с.161].

Громадський порядок повинен:
- забезпечувати життя і недоторканість громадян;
- охороняти честь, гідність і інші права громадян;
- охороняти державну і суспільну власність;
- забезпечувати спокій в суспільних місцях;
- підтримувати необхідні умови для нормальної діяльності установ, підприємств, організацій і їх співробітників.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правовий статус працівників міліції їх основні завдання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правовий статус працівників міліції їх основні завдання


Виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей старшого дошкільного віку


План до курсової роботи:

Виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття, мета, завдання, суть та значення екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку

Екологічне виховання дошкільників — це співпраця педагогів та дітей, спрямована на розвиток умінь гармонійно взаємодіяти з природою.

Екологічна культура дошкільників формується через образ досконалого навколишнього світу, умовного ідеалу.

Уявлення про ідеал ґрунтуються на:

- знаннях про природу та екологічні потреби живих організмів
- позитивному ставленні дорослих до природи
- усвідомленні своєї відповідальності за екологію.

Методи та форми екологічного виховання:

- екскурсії
- екологічні казки
- дидактичні ігри Екологічні свята
- практичні заняття
- проекти
- експерименти
- праця на природі
- ігри-подорожі
- ігри-медитації
- демонстрація картин та фільмів
- бесіди
- словесно-логічні завдання
- екологічні виставки
- екологічні конкурси тощо. [2]

Мета екологічної освіти і виховання - формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дійового ставлення до навколишнього природного середовища.

Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямі полягає в розкритті перед дітьми багатогранної цінності природи.


Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку


План до курсової роботи:

Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Зміст та основні принципи патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Національна самосвідомість і гідність, дбайливе ставлення до державної та рідної мов, історії, культури й традицій свого роду, народу і держави, любов до малої батьківщини, інтерес до міжнаціонального спілкування та інші основи формуються за допомогою цілеспрямованого педагогічного впливу на дитину в умовах дошкільного закладу одночасно з повсякденним впливом батьків, усієї родини, сімейного укладу, ставлень один до одного в родині, серед інших найближчих для дитини дорослих у діяльності та на тлі суспільних подій [20, с. 5].

Національно-патріотичне виховання передбачає надання дітям знань про власну сім'ю, традиції та історію свого роду, давній і сучасний побут, історію й сьогодення народу; виховання любові до сім'ї, рідного дому, дитячого садка, міста або села, рідного краю, пошани та бережного ставлення до культурної спадщини свого народу, поваги до державних символів, толерантного ставлення до однолітків, батьків, сусідів, інших людей, представників інших народів, культур і традицій, національної гордості за внесок нашого народу в матеріальну та духовну культуру України і людства загалом [22, с. 10].

У дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності національно-патріотичне виховання дошкільників здійснюється згідно з положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року за №580/2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року за №641), інших документів, що унормовують діяльність закладів освіти.


Виховання почуття прекрасного у дітей старшого дошкільного віку


План до курсової роботи:

Виховання почуття прекрасного у дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання почуття прекрасного у дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Психолого-педагогічні дослідження питання естетичного виховання старших дошкільників

Філософська думка, почавши осмислювати сутність прекрасного, одночасно стала перейматися проблемами сприйняття його людиною, буття його в людській свідомості і чуттєвій сфері. Жоден мислитель античності, яка підносила красу і досконалість до культу, не міг залишити осторонь цю проблему.

Певний час у сприйнятті людством дійсності панував космологізм – сприймання космосу як втілення гармонії, краси, а з V ст. до н. е. суспільна думка стверджувала, що джерелом прекрасного, крім космосу, природи, є творчість людини. Одним із перших таке бачення запропонував Сократ, який, намагаючись розкрити співвідношення між етичним і естетичним, послуговувався поняттям «калокагатія» на позначення єдності прекрасного і доброго, гармонії внутрішнього і зовнішнього. Саме з того часу фігурує вічна тема мистецтва і виховання, яка полягає в з'ясуванні співвідношення красивого і корисного. Ідею єдності добра і краси, тобто гармонії, обстоював Арістотель.

Природу сприйняття прекрасного, джерела талановитості, проблеми естетичного виховання досліджував Платон, доводячи, що саме від впливу мистецтва залежить моральний світ дитини. Йому належать твердження про відносність краси, абсолютне прекрасне. Водночас митцеві він відводив посередницьку роль, вивищуючи над ним представників утилітарних професій (лікаря, ремісника), проголошуючи Бога творцем абсолютної краси.

Вважаючи естетичне пізнання, мистецтво відображенням світової (космічної) гармонії, Арістотель обґрунтував таку категорію естетики, як «мімезис» (грец. mimesis – наслідуваня) — наслідування, яке приносить людині особливе задоволення, доводячи, що ця здатність властива людині з дитинства. Без наслідування дитина не могла б опанувати свої перші знання, навички. Саме завдяки йому людина має окремішнє від тварин життя. Арістотель був переконаний у необхідності узагальнення і передавання художнього досвіду в процесі виховання [15, с. 154].


Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку під час виконання трудових доручень


План до курсової роботи:

Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття самостійності в психолого-педагогічній літературі

В Національній стратегії розвитку освіти України до 2021 року, Законі України «Про освіту», Законі України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини. В означених документах виділено головні вміння особистості нової генерації.

Серед них – уміння самовизначатися, робити свідомий вибір серед значної кількості соціальних відносин і соціальних зв’язків, уміння взаємодіяти і співпрацювати, уміти розв’язувати конфлікти й домовлятися, бажання брати на себе різні соціальні ролі, розвивати навички самоосвіти, уміння отримувати інформацію, обробляти її, знаходити необхідне в потоці знань, уміння приймати відповідальні рішення в умовах вибору, постійних змін, організовувати свою діяльність, ставити собі мету й досягати її, бути відповідальним за свої рішення та дії. Основою цих умінь і навичок є самостійність як базова якість особистості.

Проблема самостійності особистості не є новою в психолого-педагогічній науці. Її сутність і характеристику досліджували вчені в різних напрямах: філософи (Аристотель, І. Кант, С. К’єркегор та ін.), фізіологи (П. Анохін, М. Бернштейн, І. Павлов, І. Сєченов та ін.), психологи (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, Г. Костюк, Г. Люблінська та ін.), педагоги (Я. А. Коменський, М. Монтессорі, Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.).[2]

Самостійність – це коли дитина вирішує щось зробити і домагається певного результату, шлях від бажання до результату без підказки дорослих. Добре, коли дитина запитує, можна чи не можна.

Тільки часто перші прояви вищеописаного якості у ранньому віці бувають спонтанними. Основне завдання батьків і вихователів — не налякати і не відбити у дитини бажання проявляти ініціативу.[1]

Поняття «самостійність» означає раціональну й усвідомлену організацію своєї діяльності. Під самостійності дитини ми розуміємо її вміння без систематичного зовнішнього контролю, без допомоги і стимуляції з боку дорослого самостійно та раціонально організовувати свою діяльність з метою досягнення поставлених цілей.


Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку


План до курсової роботи:

Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку під час виконання трудових доручень

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку під час виконання трудових доручень,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дослідження трудового навчання останніх десятиліть та на сучасному етапі спрямовані на вивчення закономірностей побудови педагогічного процесу з метою цілісного впливу на трудовий розвиток дітей, формування у них систематичних знань про працю дорослих, залучення дітей до безпосередньої діяльності, налагодження відносин трудового навчання, визначення місця роботи дітей у контексті нових підходів до організації виховної роботи з дошкільнятами.

Незважаючи на всю різноманітність національних культур, одним із найважливіших загальних факторів є цінність праці як засобу існування людини у світі та засобу виховання підростаючих поколінь. Спочатку перші заповіді та вказівки дітям стосувалися саме підготовки до майбутнього працевлаштування. Трудова освіта притаманна всім історичним формаціям, це найдавніша форма навчання. Вже давні мислителі наголошували на необхідності виховувати людину незалежною, здатною до життєвого самовизначення. У той же час класовий характер навчання та виховання не передбачав використання ручної праці в школах.

Проблема виховання дітей у процесі роботи була вирішена авторами перших утопічних систем соціального оновлення через освіту.

За словами Ж.Ж. Руссо, дитина, яка фізично зміцнилася і навчилася самостійно орієнтуватися в навколишньому середовищі, повинна бути залучена до фізичної праці для оволодіння робочими навичками - необхідною умовою забезпечення юнака власним шматком хліба.

Не тільки теоретично, але й практично, послідовник Руссо Дж. Г. Песталоцці доклав великих зусиль, щоб виховати дітей для чесного життя, поєднуючи навчання з фізичною працею. Вперше в історії педагогіки він пов’язав мотивацію до роботи з природою дитини, обґрунтувавши роль праці як частини педагогічної системи. Песталоцці наголосив, що завдяки поєднанню освіти та фізичної праці діти оживають морально загартованими, здатними до самовизначення [1, c. 12].


Виховання у дітей середнього дошкільного віку шанобливого ставлення до однолітків


План до курсової роботи:

Виховання у дітей середнього дошкільного віку шанобливого ставлення до однолітків

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виховання у дітей середнього дошкільного віку шанобливого ставлення до однолітків,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Сутність поняття та значення шанобливого ставлення у дітей дошкільного віку до однолітків

Шанобливість як особистісна цінність (якість) старшого дошкільника ґрунтується на самосвідомості особистості та має прояв у шанобливому ставленні до навколишнього світу, однолітків та дорослих за умови цілеспрямованого виховного процесу у дошкільному навчальному закладі. Стандартами освіти, визначеними у Базовому компоненті (нова редакція), не заявлено шанобливість як базову якість особистості дитини дошкільного віку.

Реалії життя та розвиток українського суспільства одноголосно вказують на значимість виховання моральних якостей особистості дитини 4- 5 років, до яких входить шанобливе ставлення як особистісна цінність [2].

У науковій літературі поняття «ставлення» використовують як видове стосовно категорії «відносини» (І. Бех, О. Бодальов, Л. Божович, І. Сіданіч тощо) [2; 8].

Аналіз законодавчого, наукового та програмно-методичного забезпечення розвитку суспільного дошкільного виховання попередніх часів та сучасної дошкільної освіти в Україні дає право констатувати перехід від накопиченого роками поняття виховання як єдиного для всієї держави способу засвоєння непорушного образу будівника соціалістичного суспільства до усвідомлення та вибору людьми шляху присвоєння моральних норм та базових якостей особистості – будівників власного сучасного життя.

Саме покоління людей, якому притаманне збереження позитивного досвіду діяти у межах моральних норм і плекати в собі доброзичливість, вдячність, шанобливість та інші якості особистості, має донести у процесі виховання до дітей важливість усвідомлення себе і своєї діяльності та зворотний зв’язок із проекцією свого «Я» на однолітків [3, с. 5- 12].

Відповідно до закону духовності, кожна людина має усвідомлювати себе шанованою та вміти шанувати іншу людину. Тобто,людина має в арсеналі особистих якостей саме моральну якість – шанобливість, яку культивує впродовж свого життя [4].


Відносини в сфері банківської діяльності як складова предмета фінансового права, поняття, особливості, види


План до курсової роботи:

Відносини в сфері банківської діяльності як складова предмета фінансового права, поняття, особливості, види

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Відносини в сфері банківської діяльності як складова предмета фінансового права, поняття, особливості, види,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття банківського права як складової системи фінансового права

Банківському праву, як науково, так і практично, важко дати чітку характеристику. Це пов’язано з широкою сферою відносин, які він регулює, та проникненням у багато сфер суспільного життя.

Фінансово-кредитна діяльність держави ґрунтується на діяльності банків, насамперед Національного банку України, основною функцією якої згідно зі статтею 99 Конституції України є забезпечення стабільності грошової одиниці України та розробляти грошово-кредитну політику через Раду Національного банку України [1, с. 48].

Звичайно, сьогодні неможливо уявити сучасні ринкові відносини без банківських продуктів та банківських послуг. Так само банківська справа стала частиною повсякденного життя, і пересічний громадянин вже не може уявити життя без кредитної (включаючи зарплатну) карту, банківських позик на техніку, ремонту, побутових послуг, навчання тощо.

Цей процес розповсюдження банківського сектора економіки також впливає на правове регулювання цих відносин, які давно вийшли за рамки державного сектора економіки і міцно закріпилися в приватному секторі економічної діяльності як серед підприємців, так і серед простих громадян. Зображений стан та перспективи розвитку банківської діяльності викликає непросте питання про те, чи банківське право було відокремлене від фінансової галузі на незалежну галузь, чи воно просто набуло складного характеру, але продовжує бути його частиною. Суперечка щодо цього має два взаємопов’язані процеси: перехід держави до ринкових умов та проникнення приватного капіталу в банківський сектор економіки.

Ринкова економіка держави, перш за все, передбачає наявність приватного капіталу та свободу ведення бізнесу. Це, у свою чергу, спричиняє появу замість виключно державних, державних фінансових ресурсів, які включають як державні фінанси, так і фінанси суб’єктів господарювання, а також вільний обіг приватних фінансів, які також можуть проникати у банківський сектор.


Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав та інтересів


План до курсової роботи:

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав та інтересів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав та інтересів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві

Відшкодування моральної шкоди як метод цивільно-правового захисту з'явилося у вітчизняній правовій системі порівняно недавно. Цей інститут в даний час включає норми відповідних статей чинного Цивільного кодексу України (далі - ЦК), і окремі статті спеціальних законів. Новизна норм, незначний обсяг судової практики породжує певні проблеми. Одна з цих проблем полягає в тому, щоб з'ясувати саму суть морального (немайнового) збитку.

На законодавчому рівні визначення моральної шкоди можна знайти також у Законах України "Про охорону праці" та "Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними актами дізнання, досудового розслідування, прокуратури і суду "від 1 грудня 1994 року". Під моральною шкодою (або втратою) визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

У судовій практиці моральну шкоду розуміють як втрати немайнового характеру внаслідок моральних або фізичних страждань або інших негативних явищ, викликаних незаконними діями або бездіяльністю фізичною або юридичною особою чи іншою осіб. Моральний збиток, нанесений організації, визнається як збиток, заподіяний порушенням її правових немайнових прав (пункт 2 пояснення Президії Вищого господарського суду України від 29.02.1996 р. № 02-5 / 95). [13, с. 54]

У теорії цивільного права було висловлено ряд поглядів на розуміння природи моральної шкоди. Деякі автори ідентифікують її з втратою нематеріальної природи, викликаної фізичними або психічними стражданнями. У той же час негативні емоції та переживання самі по собі не можуть бути підставою для права на відшкодування моральної шкоди. Необхідно, щоб вони досягли певного якісного та кількісного рівня і викликали деякі негативні наслідки: погіршення або нездатність реалізувати звички та бажання людини, погіршення відносин з іншими, хвороба тощо.


Вітчизняні лікарські рослини-джерела вітаміну К


План до курсової роботи:

Вітчизняні лікарські рослини-джерела вітаміну К

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вітчизняні лікарські рослини-джерела вітаміну К,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ВІТАМІН К, ЙОГО ОПИС ТА РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ
1.1. Історія відкриття

У 1929 році датський учений Дам описав авітаміноз у курчат, які були на синтетичній дієті. Його головним симптомом був крововилив у підшкірну клітковину, м'язи та інші тканини. Додавання дріжджів як джерела вітамінів групи В і риб'ячого жиру, багатих вітамінами А і D, не усувало патологічних явищ. Виявилося, що лікувальна дію мають зернові та інших рослинні продукти. Речовини, які лікують геморогію, називали вітамінами К, або вітамінами коагуляції, оскільки було встановлено, що крововиливи у дослідних птахів пов'язані зі зниженням здатності згортання крові.

У 1939 р. Лабораторія Carrera вперше був виділений з люцерни вітамін К, його назва була філохінон. У тому ж році Бінклей і Доізі отримали з гниючої рибної муки речовину з антигеморагічною дією, але з іншими властивостями, ніж препарат, виділений з люцерни. Ця речовина отримав назву вітаміну К2 на відміну від вітаміну виділеного з люцерни, що називається вітаміном К1 [2, c. 41].

Дослідження хімічної природи вітамінів К дозволило зробити висновок, що в основі їх молекули лежить структура 2-метил-1,4-нафтохінону, який, як і природні вітаміни К, має антигеморагічний ефект.

1.2. Хімічна будова

Природні вітаміни К є похідними 2-метил – 1,4-нафтохінону, у яких у положенні 3 водень заміщений на залишок спирту фітолу чи на ізопреноїдний ланцюг з різним числом вуглецевих атомів (див. рис. 1.1):

Вітамін К2 представлений декількома формами, що відрізняються по довжині ізопреноїдного ланцюга. Виділено похідні з бічним ланцюгом в 20, 30 і 35 вуглецевих атомів.

Крім природних вітамінів К, у даний час відомий ряд похідних нафтохінону, що володіють антигеморагічною дією, що отримані синтетичним шляхом. До їхнього числа відносяться наступні сполуки зображені на рис. 1.2:


Вічні образи, сюжети і мотиви у творчості Мольєра


План до курсової роботи:

Вічні образи, сюжети і мотиви у творчості Мольєра

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вічні образи, сюжети і мотиви у творчості Мольєра,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ВІЧНИЙ ОБРАЗ В ЛІТЕРАТУРІ, ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЗНАК

Вічні образи – термін літературознавства, що охоплює художні образи, які переходять з твору в твір – інваріантний арсенал літературного дискурсу.

Вічні образи – це літературні та міфологічні персонажі, які мають загальнолюдське значення і знайшли численні втілення в літературах різних країн і епох. У вічних образах відображені загальнолюдські цінності, однаково важливі в усі часи. Тому вони перестають бути актуальними лише для однієї епохи. Наприклад, Дон Кіхот перестав для нас бути просто бідним дворянином, уявивши себе мандрівним лицарем, - в ньому втілений трагічний конфлікт між прагненням до добра і безсиллям творити його в реальних умовах. Класичними прикладами вічних образів служать також Прометей, Гамлет, Дон Жуан, Фауст, Мефістофель.

Потенційно кожен образ, що сприймається як сучасний читачами різних епох, може розцінюватися як вічний. Однак, за традицією, до вічних образів належать перш за все такі образи, які дають можливість їх численно філософсько інтерпретувати.

Відобразивши загальнозначущі процеси і протиріччя в історичному розвитку людства, вічні образи ведуть до нових узагальнень, стають поштовхом для нових переоцінок дійсності відповідно до потреб нових століть. Проживши багато століть, вічні образи, однак, не залишаються незмінними в сприйнятті наступних поколінь. Різні люди в різні епохи вкладають в ці образи не тільки різне трактування, але іноді і різко протилежний зміст.

Часто вічні образи дотичні не лише до художньої творчості, в них також відображаються соціальні аспекти – вони є певними символами, знаками, міфами. Не тільки персонажі можуть виступати вічними образами, хоч це і зустрічається найбільш часто, але й речі, символи, події, наприклад хрест уособлює страждання і віру, серце уособлює кохання, якір – надійність, опору тощо.