ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Правова поведінка. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, складПравова поведінка. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад

Правова поведінка. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад1. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад

Термін «правова поведінка» у вітчизняній науковій літературі з'явився порівняно недавно, хоча сама правова поведінка як реально існуюче явище вивчається юридичною наукою впродовж вже багатьох десятиліть. В той же час доводиться констатувати, що дослідження питань правової поведінки ведеться переважно в плані аналізу основних його різновидів: правомірної і неправомірної (протиправної) поведінки.

Приступаючи до питання про поняття правової поведінки, зупинимося, перш за все, на самому терміні – «правова поведінка». В. Н. Кудрявцев, використовуючи термін «правова поведінка» для позначення одночасно і правомірної, і неправомірної поведінки, відзначав, що даний термін викликає певну незадоволеність у ряду дослідників, оскільки «етимологічно більш послідовним було б правовою поведінкою називати тільки правомірні дії». Міркування ці, помічає далі автор, не позбавлені підстав, але «іншого терміну, що адекватно відображає дане явище, поки підшукати не вдалося». Відмітимо, що іншого терміну, що адекватно відображає і правомірна, і неправомірна поведінка одночасно, не вдалося підшукати дотепер, і вітчизняна наука (як юридична, так і неюридична), як і раніше, користується терміном «правова поведінка». Це дає підставу стверджувати, що термін «правова поведінка» вже достатньо міцно увійшов до наукового ужитку і навряд чи потребує заміни яким-небудь іншим терміном. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правова поведінка. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад.

Тепер розглянемо ознаки правової поведінки, оскільки всяке поняття є віддзеркалення основних, істотних ознак явища, що позначається відповідним поняттям. До загальних ознак правової поведінки, які властиві і правомірній, і протиправній поведінці, відносяться [10, с.72]:
- соціальна значущість правової поведінки;
- підконтрольність правової поведінки свідомості і волі особи;
- чітка регламентованість правової поведінки;
- підконтрольність правової поведінки державі;
- здатність правової поведінки викликати юридичні наслідки (правова поведінка вабить або здатне спричинити юридичні наслідки).

А. С. Шабуров до ознак правової поведінки відносить: соціальну значущість правової поведінки, його психологізм, суб'єктивність, правову регламентацію правової поведінки, його підконтрольність державі, здатність правової поведінки спричиняти за собою юридичні наслідки.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правова поведінка. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правова поведінка. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад


Сучасні технології у дошкільній освіті


План до курсової роботи:

Сучасні технології у дошкільній освіті

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сучасні технології у дошкільній освіті,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Здоров'язберігаючі технології

Під здоров’язберігаючими освітніми технологіями в науковій літературі розуміється сукупність засобів, методів, форм, прийомів організації, проведення, управління навчально-виховного процесу, спрямованих на забезпечення ефективності здоров’язбереження дітей [8].

Відповідно до національної доктрини розвитку освіти та Закону України „Про дошкільну освіту” педагоги і батьки мають виховувати в дитини цілісне ставлення до життя та власного здоров’я, здоров’я інших людей як до найвищої індивідуальної та соціальної цінності [6, с. 18].

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі типи (О. Ващенко):

- здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, та навчання в ДНЗ та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;
- оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я дітей, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія, кольоротерапія, самомасаж;
- технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму, статеве виховання.
- виховання культури здоров’я – виховання у дітей особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я [4, с 1-6].


Творчість Андрія Кокотюхи в контексті української масової культури


План до курсової роботи:

Творчість Андрія Кокотюхи в контексті української масової культури

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Творчість Андрія Кокотюхи в контексті української масової культури,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ АНДРІЯ КОКОТЮХИ

Андрій Кокотюха народився 17 листопада 1970 року в м. Ніжині, в родині зварювальника і медичної сестри. Перший художній твір написав у віці 7 років. Хоча власне художні якості цього твору досі ніким не оцінені. До 12 років читав і писав лише казки.

Мріяв стати бібліотекарем. Працював збиральником меблів, різноробочим та муляром на будівництві. Але закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка.

Перше оповідання Андрія («Вільний день») опубліковане у 1987 році отримало приз читацьких симпатій журналу «Робітничо-селянський кореспондент». Перша видана книга - «Шлюбні ігрища жаб», 1996 рік. Після виходу окремою книжкою в 1996 році повість стала називатися «романом», отримала позитивну оцінку від батьків та друзів автора, і широкий негативний розголос у пресі, завдяки чому А. Кокотюха відразу став одним із відомих сучасних українських письменників.

У 1993 році був одним із засновників Творчої асоціації «500». Працюючи у видавництві «Смолоскип» пакувальником книжок, у період з1994 по 1999 рік організував понад сто «гастролей» молодих українських письменників у сімнадцяти регіонах України. Був їх безпосереднім учасником.

Протягом 1999 -2006 років побачили світ книги А. Кокотюхи: «Повернення сентиментального гангстера», «Нейтральна територія», «Ментовский город», «Отработанний матеріал», «Мама, донька, бандюган», «Криминальная Украина», «Криминальная Украина-2», «Криминальная Украина-3», «Почему Украина не Россия» (автор-упорядник), «Любити живих» (у співавторстві з Максимом Розумним), «Повзе змія», «Тайны и загадки Украины», «Резонансные дела МВД» (в співавторстві з Костянтином Стогнієм), «Шукачі скарбів», «Юля» (автор-упорядник), «Темна вода», «Зоопарк або Діти до 16 років».


Творчість М.Гоголя і українське народне мистецтво


План до курсової роботи:

Творчість М.Гоголя і українське народне мистецтво

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Творчість М.Гоголя і українське народне мистецтво,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Біографічні дані М.Гоголя

Народився Микола Васильович Гоголь 1 квітня (20 березня за старим стилем) 1809 року в селі Великі Сорочинці (тепер Миргородського району) на Полтавщині. Батько його був праправнуком полковника козацького війська часів Богдана Хмельницького Остапа Гоголя. Пізніше знаменитий нащадок звеличить його до легендарної постаті й оспіває в образі Тараса Бульби. Дитинство майбутнього письменника минуло в с. Василівці (тепер Гоголеве) в маєтку батьків.

З 1818 по 1819 р. навчався в Полтавському повітовому училищі, а з 1821 по 1828 р. — у Ніжинській гімназії вищих наук. Мовно-музична культура рідної землі знаходила свій вияв у виховній практиці бабусі Тетяни Семенівни, маминої мами. Любов до мови, відчуття слова закладалися у юного Миколи Гоголя уже з дитячих літ. Згодом він захопиться збиранням українських народних пісень, прислів’їв та приказок, готуватиме матеріали до українсько-російського словника. Пізніше він так писав про українську пісню: «Якби наш край не мав такої скарбниці пісень, я б ніколи не зрозумів історії його, тому що не збагнув би минулого...» «Моя радість, життя моє! Як я вас люблю! Що всі холодні літописи, в яких я тепер риюся, перед цими дзвінкими, живими літописами! Як мені допомагають в історії пісні!..» «Це народна історія, жива, яскрава, барвиста, правдива, що розкриває все життя народу». Ще в студентські роки, глибоко переймаючись соціальними негараздами, внутрішньо противлячись найрізноманітнішим виявам зла, вболіваючи за всю державу і свою «милу Україну», М.Гоголь настроювався на таку діяльність, «щоб бути по-справжньому корисним для людства». Загалом же всю творчість великого письменника було спрямовано на «очищення серця», «розуміння серцем», щоб досягти хоч якоїсь подоби суспільної гармонії. «Я палав незгасним прагненням зробити своє життя потрібним для блага держави, я жадав принести хоча б найменшу користь. Тривожили думки, що я не зможу, що мені перепинять шлях, завдавши мені глибокого суму. Я поклявся жодної хвилини короткого життя свого не втрачати, не зробивши блага», — писав палко настроєний на самопожертву юнак.


Теоретические основы развития деятельности предприятий в Украине


План до курсової роботи:

Теоретические основы развития деятельности предприятий в Украине

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретические основы развития деятельности предприятий в Украине,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Особенности инвестиционной деятельности предприятий в Украине

В условиях перестройки промышленности Украины все предприятия имеют отношение к инвестиционной деятельности. Закон Украины "Об инвестиционной деятельности" считает инвестициями все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате чего создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

Следовательно, под инвестициями понимают деятельность из вкладывания денежных средств на относительно длительное время в производственные проекты, ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды других предприятий, коллекции, драгоценные металлы и другие объекты, рыночная стоимость которых постоянно растет и дает владельцу доход в виде процентов, дивидендов, прибылей от перепродажи и тому подобное. В общем понимании инвестициями называют досрочное вкладывание средств (на период свыше 1 года).

Инвестиционная деятельность является важным детерминантом экономического роста, который играет важную роль в процессе ведения хозяйства. Качество жизни населения и другие важнейшие характеристики развития современного общества тоже зависят от темпов экономического роста страны, то есть от привлечения инвестиций. Отсюда выплывает, что управление инвестиционными процессами на предприятиях, обеспечение их полной отдачи является одним из первоочередных заданий как центральных, так и региональных органов власти. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в последние годы, в частности в 2008 г. показатели динамики инвестиционных процессов начали резко сокращаться. То есть необходимо разрабатывать новые мероприятия, которые приведут к активизации инвестиционной деятельности на предприятиях Украины.

В процессе изготовления продукции и предоставления услуг изнашиваются основные фонды предприятий: здания, сооружения, машины, оборудование. Для их возобновления накапливается амортизационный фонд. Объем амортизационных фондов предприятий, начисленный за определенный период времени, определяет объем средств, необходимых для простого возобновления изношенных основных фондов.


Теоретичнi засади організації діяльності КУА на фінансовому ринку


План до курсової роботи:

Теоретичнi засади організації діяльності КУА на фінансовому ринку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретичнi засади організації діяльності КУА на фінансовому ринку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Економічна діяльність КУА та їх діяльність на фінансовому ринку

Компанія керування активами (ККА) чи Компанія з управління активами (КУА) (англ. Asset management company) — економічний термін, що описує компанію, яка інвестує об'єднані активи клієнтів у цінні папери котрі відповідають її задекларованій фінансовій меті. Компанії керування активами пропонують інвесторам більш диверсифікації та інвестиційних опцій, ніж якби вони інвестували свої активи самотужки.[1].

В Україні компанія керування активами — це юридична особа, що здійснює професійну діяльність у сфері керування активами інвесторів за допомогою інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Комісія з цінних паперів і фондового ринку України [5].

Діяльність пайових та корпоративних інвестиційних фондів в Україні, які знаходяться в керуванні компанії з управління активами є подібною. Тим не менше, існують деякі особливості. Основна з них це те, що пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою. Учасниками корпоративного інвестиційного фонду є акціонери, у той час коли у пайовому фонді – власники, право яких проявляється у володінні інвестиційним сертифікатом такого фонду. Дані фонди мають деякі відмінності і в процесі керування ним компанією з управління активами [5]. Дані відмінності можна простежити в Рис. 1.1. та Рис. 1.2..

Таким чином, до функцій КУА відносно управління пайовим інвестиційним фондом відносяться:

- ключовою функцією ККА, як це видно з її назви, є керування активами, тобто грошами інвесторів, залученими у фонди якими вона керує.
- розміщення цінних паперів ІСІ; залучення агентів, які розміщують цінні папери серед інвесторів;
- управління активами ІСІ. Після того, як грошові кошти прийшли на рахунок ІСІ, КУА направляє їх на придбання активів для формування структури активів даного ІСІ, яка вказана в Інвестиційній декларації;


Теоретичні основи предметизації документів


План до курсової роботи:

Теоретичні основи предметизації документів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретичні основи предметизації документів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття предметизації документів та види предметних рубрик. Процес предметизації документів та його етапи

Предметизаційний принцип індексування документів ґрунтується на поданні змісту документа у понятійній системі певної природної мови і на використанні, як термінів індексування, лексичних одиниць. Термін індексування - це подання поняття як елемента інформаційної мови чи терміна природної мови (переважно іменника чи іменного словосполучення), або класифікаційного індексу. В основі предметизаційного принципу лежить предметизаційна інформаційно-пошукова мова.

Предметизаційний принцип індексування забезпечує можливість організації інформаційного пошуку документів за предметно-алфавітною ознакою.

Предметизація, як метод, що розкриває зміст кожного документа, має на меті виявити у документі предмет (головну тему), а також установити аспект (аспекти) його характеристики й тих відношень та зв'язків, у яких розглядають предмет у даному документі. Правильне визначення предмета, його аспектів та зв'язків має відображатися у термінологічному й науково точному формулюванні предметної рубрики, що відповідає змісту документа. Крім визначення основного предмета документа, при аналізі його змісту доцільним може бути виявлення тем, які так чи інакше пов'язані з основною темою документа. Наприклад, документ стосується автоматизованих систем управління (АСУ) у кольоровій металургії. Тут наявні два предметні поняття: автоматизовані системи управління та кольорова металургія. Також може бути врахований вид документа тощо.

Отже, предметизація – це предметне індексування документа засобами мови предметних рубрик.


Теоретичні проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб


План до курсової роботи:

Теоретичні проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретичні проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Ідея запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб не є новою для кримінального права України. Ця ідея пропонувалась ще у 1993-97 рр. в одному з двох проектів Кримінального кодексу України, які розглядались Верховною Радою України І та ІІ скликань. За результатами досить тривалого неодноразового обговорення цієї ідеї вона не була підтримана ні представниками науки кримінального права, ні юристами-практиками, ні народними депутатами України, які не підтримали проект, що містив положення про відповідальність юридичних осіб, і прийняли проект Кодексу, в якому цей інститут був відсутнім. Підставою для такого рішення були чисельні аргументи, висловлені проти запровадження цієї новації. Ці аргументи не втратили своєї актуальності й до нинішнього часу.

Закон є нічим іншим, як спробою реанімації не підтриманої свого часу юридичною наукою України та депутатським корпусом ідеї кримінальної відповідальності юридичних осіб. Прийняття проекту значно збільшить можливості несправедливого застосування до юридичних осіб жорстких правових санкцій, створить загрози свавільного обмеження статутної діяльності юридичних осіб шляхом накладення арешту на їх майно, відкриє нові можливості для проявів корупції, справить негативний вплив на економічну активність. З огляду на це хоча рівень можливих негативних наслідків прийняття закону й знизився внаслідок обмеження кола злочинів, у зв’язку з якими стає можливим застосування до юридичної особи «заходів кримінально-правового характеру», та звуження «підстав» для відповідальності, проте в цілому є підстави вважати цей закон, як і попередній законопроект на цю тему, соціально шкідливим, що й зумовлює його загальну негативну оцінку.


Теорії фірми та її поведінки в сучасній економічній науці


План до курсової роботи:

Теорії фірми та її поведінки в сучасній економічній науці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теорії фірми та її поведінки в сучасній економічній науці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ФІРМИ ТА ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

На території діють господарські об'єкти, які мають юридичні, економічні, виробничі, фінансові, організаційні ознаки. У цьому дослідженні варто відрізняти теорію фірми, яка визначає закономірності виникнення, особливостей функціонування і відмирання від виробничої інфраструктури підприємства, яке проявляється на технологічному рівні, а також від спілок і кооперативів, де пріоритетними є координація діяльності при збереженні внутрішньої поведінки самостійних структур.

Економічна модель розглядається у контексті економічної теорії, зокрема за ознаками класичної та неокласичної політичної парадигми, а також, з урахуванням новітньої теорії інституціоналізму. При цьому різні теорії розглядають різні аспекти ринкових процесів. Кожний підхід виокремлює нову сторону ринкових відносин, абстрагуючись від інших сторін.

Класична теорія ринку розвивалась у рамках технологічної парадигми, галузевого, секторного та просторового уявлення організації відтворювального процесу, зокрема виробництва та обміну продуктами праці. А. Сміт був першим, хто пояснив наявність крупного та дрібного виробництва як результат суспільного розподілу праці, спеціалізації підприємств відносно обсягів суспільного попиту з урахуванням продуктивності суспільної праці [1].

Збільшення розмірів ринку сприяє росту фірми. Уявлення про фірму як про виробничу одиницю й одиницю торгівлі розвивається у рамках концепції досконалої (вільної) конкуренції. Поняття досконалої конкуренції припускає, що фірма є утримувачем ціни, що всі фірми в економіці - однакові. Якщо обсяг продажу фірми більший або менший ринкової потреби, то складові ціни (рента, прибуток і заробітна плата) можуть виявитися нижчими або вищими від своєї природної (тобто рівноважної) норми.

А. Сміт вперше висунув ідею про типовий – середній розмір фірми, який є
репрезентативним для ринку, є основою його вивчення. Такий розмір названо мінімально ефективним розміром фірми (підприємства). Він служить основним елементом при поясненні розходжень у рівнях галузевої концентрації.


Теорія соціальної комунікації. Функції та завдання соціальної комунікації


План до курсової роботи:

Теорія соціальної комунікації. Функції та завдання соціальної комунікації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теорія соціальної комунікації. Функції та завдання соціальної комунікації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Визначення терміна «комунікація»

Комунікація й спілкування є найважливішою частиною людського життя, а відтак, і частиною культури. Підкреслюючи їхню важливість, багато дослідників прирівнюють культуру до спілкування (комунікації). Провідний американський фахівець із міжкультурної комунікації. Е. Холл стверджує, що «культура – це комунікація, а комунікація – це культура [1]».

З багатозначністю поняття «комунікація», яке у ряді випадків виступає синонімом понять «зв'язок», «з'єднання», «взаємодія», «спілкування», «обмін інформацією», «повідомлення», як вихідну установку можна припустити, що весь перерахований семантичний ряд відбиває лише окремі сторони цілісного феномена. Тоді сутність подальшого теоретичного аналізу має полягати у встановленні змістовних зв'язків між цими поняттями, що дасть можливість їхнього визначення в межах єдиного предметного поля дослідження. Такий аналіз можливий через систематизацію різних підходів до визначення поняття «комунікація» з метою встановлення зазначених значеннєвих зв'язків, з подальшим аналізом можливості інтерпретації даного поняття в контексті дослідження комунікаційної культури як предмета дослідження соціальних комунікацій.

Якщо звернутися до «Словника іншомовних слів», то побачимо, що у змістово-термінологічному сенсі, поняття «комунікація» перебуває в одному ряду з близькими за змістом поняттями «взаємодія» (взаємини), «людські стосунки», «взаємозумовленість», «взаємовплив» тощо [2, с. 338].

У «Короткому тлумачному словнику української мови» за редакцією Л.М. Гуменецької читаємо: «...комунікативний, який стосується спілкування за допомогою мови [3, с. 114]». І далі: «Комунікація – повідомлення або передача за допомогою мови якогось змісту, наявного в думці; спілкування [3, с. 114]».

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови за редакцією В.Т. Бусела знаходимо таке: «Комунікація – обмін інформацією, спілкування [4, с. 562]».


Технологія вибору поставщиків послуг розміщення та схема роботи туроператорів з постачальниками послуг


План до курсової роботи:

Технологія вибору поставщиків послуг розміщення та схема роботи туроператорів з постачальниками послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Технологія вибору поставщиків послуг розміщення та схема роботи туроператорів з постачальниками послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття туристичних послуг з розміщення

В обслуговуванні туристів під час подорожей бере участь безліч різноманітних підприємств і організацій, що є складовими індустрії туризму. До них відносяться:

- підприємства, що надають послуги розміщення (готелі, турбази, пансіонати тощо);
- підприємства харчування (ресторани, кафе і ін);
- екскурсійні фірми;
- транспортні компанії;
- шоу-, кіно-, відеоорганізаціі;
- спортивні підприємства;
- торговельні організації та багато інших [20, c. 14].

Ці організації в туристичній практиці прийнято називати постачальниками послуг.

Один з найважливіших блоків у туристської індустрії - засоби розміщення туристів. До них відносяться: готелі, мотелі, кемпінги, туристичні бази, пансіонати, туристичні гуртожитки та ін.

Відповідно до стандартної міжнародної класифікації, всі засоби розміщення поділяються на дві категорії - колективні (готелі, мотелі, турбази) та індивідуальні (квартири, вілли, кімнати, орендовані у приватних осіб).

Готелі - головний, класичний тип підприємств розміщення туристів. Одна з їх основних ознак полягає в наявності номерів, кількість яких перевищує певний мінімум. Готелі надають набір обов'язкових послуг: щоденну заправку ліжок, прибирання номерів і санітарних вузлів, а також широкий перелік додаткових і супутніх послуг: кондиціонування, звукоізоляцію, бебі-ситтінг, сервіс в номер, фітнес-центр, салон краси, сад, масаж, сувенірний магазин, басейн, ресторан, бар, пральню, казино, пляж, паркінг, прокат автомобілів, велосипедів, міні-маркет, турбюро та ін