ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Послуги посередникв в міжнародній торгівліПослуги посередникв в міжнародній торгівлі

Послуги посередникв в міжнародній торгівлі1.1. Методи міжнародної торгівлі

У міжнародній торговій практиці розрізняють два основних методи [18, с. 24]:
- прямий метод, що передбачає встановлення прямих зв’язків між виробником (постачальником) та споживачем;
- непрямий метод, щ передбачає купівлю-продаж товарів через торгово-посередницьку ланку на основі укладання спеціальної угоди з торговим посередником, яка передбачає виконання останнім певних зобов’язань у зв’язку з реалізацією товару виробника. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Послуги посередникв в міжнародній торгівлі.

Прямий метод, як правило, використовується:
- при закупівлі та продажу на зовнішніх ринках промислової сировини на основі довгострокових контрактів;
- при експорті великогабаритного й дорогого обладнання;
- при експорті стандартного серійного обладнання через власні закордонні філії та дочірні компанії, що мають свою торговельну мережу;
- при закупівлі сільськогосподарських товарів безпосередньо у фермерів-виробників у країнах, що розвиваються;
- прямий експорт та імпорт становить значу частку зовнішньоторговельних операцій, які здійснюються державними підприємствами та установами.

Прямі зв’язки характеризуються такими особливостями:
- передбачають постачання наперед узгоджених видів продукції, що орієнтується на специфічні вимоги конкретного іноземного споживача;
- носять цілеспрямований характер та спричиняють встановлення цілої системи безпосередніх зв’язків між спеціалізованими фірмами-субпостачальниками; Придбати курсову на тему - Послуги посередникв в міжнародній торгівлі, можна вже сьогодні!.
- довго терміновістю й сталістю відносин споживачів та постачальників.

Використанням прямого методу міжнародної торгівлі широко розповсюджене в сучасній міжнародній торговій практиці. За деякими підрахунками, в американських фірмах на частку прямих продаж при збуті продукції промислового призначення припадає більше 2/3 [15, с. 70].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Послуги посередникв в міжнародній торгівлі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Послуги посередникв в міжнародній торгівлі


Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою


План до курсової роботи:

Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність і чинники формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку

Проблема розвитку пізнавального інтересу є найважливішою в наш час. Щоб навчання і виховання сприяло становленню особистості, необхідно в дитині пробудити ключове джерело його розумової діяльності – пізнавальну потребу, яка і є витоком пізнавальної активності і лежить в основі розвитку пізнавального інтересу людини.

К. Ушинський писав, що необхідно у дитини розвивати бажання і здатність самостійно, без дорослого набувати нові знання, надати дитині можливість добувати корисні знання не лише з книжок, а і з предметів, які її оточують, із життєвих подій, із особистих історій. Педагог зауважував, що якщо дитина буде мати таку розумову силу, використовувати можливість звідусіль здобувати корисну інформацію, ми навчимо її вчитися все життя, а це і є основним завданням будь-якого навчання [10, с. 50].

Формування пізнавальної активності, інтересу, розвиток творчих здібностей дітей, готовність і уміння самостійно працювати, вміння виділяти суттєві ознаки в предметах, і явищах доступних розумінню дітей; порівнювати один предмет з іншим, вказуючи на схожість і відмінність, робити найпростіші висновки було найважливішим завданням для вирішення дошкільними працівниками. Дитина повинна навчитися швидко знаходити певні предмети, дії, якості; підбирати слова з протилежним значенням; групувати декілька предметів за загальними ознаками.

У педагогічному словнику пізнання, за визначенням Г.М. Коджаспірова: «Це процес психічного відображення і сприйняття об'єктивного світу в свідомості, результатом якого є нове знання про його сутність специфічна діяльність людини, орієнтована на відкриття законів природи і суспільства, таємниць буття людини і світу, виявлення можливих способів дії з предметами і явищами. Спеціально організоване пізнання становить сутність навчально-виховного процесу» [11, с. 115].


Функції та повноваження податкової міліції


План до курсової роботи:

Функції та повноваження податкової міліції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Функції та повноваження податкової міліції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль та місце податкової міліції у системі правоохоронних органів на сучасному етапі

Сучасний етап розвитку України порушує складні проблеми формування багатьох інститутів державної влади, що зумовлює необхідність вивчення ролі та місця податкової міліції в системі державного механізму, пошук раціональної моделі організації та діяльності податкової міліції у складі правоохоронних органів [13, c. 36].

Без ефективної системи оподаткування не існує незалежної та повноцінної держави. Податкова система є одним з найважливіших регуляторів державних процесів. Для забезпечення належного функціонування державної влади в Україні існує багато органів державної влади. Отже, податкова та економічна безпека держави залежить від ефективності роботи податкової міліції, що надає їй безумовного значення в складній економічній ситуації та подальших економічних реформах, які проводяться в Україні.

Прийняття та практичне впровадження Податкового кодексу України 2010 р., який дещо інакше визначив принципи оподаткування в Україні, а також не обминув питання діяльності податкових органів. Тому актуальним у новій "податковій конституції" є аналіз місяця та ролі підрозділів податкової міліції, їх повноважень, а також системи правового регулювання їх діяльності в цілому [12, c. 47].

Т. В. Сараскіна зазначає, що мета утворення та діяльності Державної податкової служби України, місцевих державних податкових адміністрацій і, в тому числі їх структурного підрозділу - податкової міліції - для забезпечення фінансових інтересів держави пов'язані з формуванням державних централізованих фондів (бюджетних, а в деяких випадках і позабюджетних фондів) шляхом контролю за дотриманням законодавства у сфері підприємництва та фінансової діяльності, особливо податкового законодавства та притягнення порушників до відповідальності.

О. О. Бандурка зазначає з цього приводу, що в рамках податкової служби України паралельно існують дві групи органів, перша з яких призначена для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства різними платниками податків, інших обов’язкових платежів, тобто для здійснення вторинного правозастосування функції; друга, у свою чергу, виконує лише основні правоохоронні функції, маючи при цьому всі ознаки правоохоронного органу [2, c. 58].


Християнська демонологія в середньовічній Європі


План до курсової роботи:

Християнська демонологія в середньовічній Європі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Християнська демонологія в середньовічній Європі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Корені християнської демонології

Вчення, яке стверджує, що демони - занепалі з небес духи, що прослідували за сатаною, утвердилася в перші століття н.е., разом з формуванням християнської демонології. Ця ідея не тільки кочувала в середньовічних текстах, але і міцно увійшла в фольклор практично на всій території Європи.

Християнська демонологія - це дослідження демонів з християнської точки зору. В першу чергу, заснована на Біблії (Старий і Новий Завіт), екзегезі цих писань, писаннях ранніх християнських філософів, відлюдники і пов’язані з ними традиції і легенди, засновані на інших віруваннях.

У деяких християнських традиціях божества інших релігії інтерпретуються або створюються як демони. Еволюція християнського диявола і пентаграми є прикладами ранніх ритуалів і зображень, що демонструють злі якості, з точки зору християнських церков. Починаючи з раннього християнства демонологія перетворилася з простого визнання існування демонів в комплексне дослідження, яке виросло з вихідних ідей, взятих з єврейської демонології і християнських писань. Християнська демонологія глибоко вивчається в Римсько-католицькій церкви, хоча багато інших християнських церкви підтверджують і обговорюють існування демонів.

Християнська демонологія була досить розвинена, бо слов’янин навколо себе бачив цілий світ вищих істот, усе було в його уяві одухотворене й персоніфіковане. Усе кругом було сильніше від людини, і все йому часто шкодило. Спочатку довколишні духи були добрими, але з бігом часу вони ставали й злими, особливо деякі з них, що все пильнували дошкульно нашкодити. Шкода від злих духів була найрізніша, але вони звичайно шкодять кожен у своїй ділянці [8]. Скажемо, під час сну злий дух може влізти в людину, що лягла спати, не проказавши заклинання, і створити їй різні хвороби; може влізти злий дух і з водою, коли не прийняти відповідних мір. Неврожаї, голод, затьми, завірюхи, бурі, холод тощо, взагалі всяке зло в природі чинять злі духи, щоб нашкодити людям. Навіть, зла людина може тебе перестріти, наврочити, зробити, і треба вміти відцуратися від цього своєчасно й належно.


Штраф, як вид кримінального покарання


План до курсової роботи:

Штраф, як вид кримінального покарання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Штраф, як вид кримінального покарання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ШТРАФУ ЯК ПОКРАШЕННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Історичну точку відліку, з якої можна розглядати штраф як міру кримінального покарання, мабуть, буде правильно пов’язувати з одним із перших кодифікованих джерел давньоруського права, в якому містяться норми про кримінальні покарання та порядок їх виконання. Таким актом прийнято вважати важливу пам’ятку законодавства - Руську Правду. За Руською Правдою, злочин є образою, завданою конкретній людині. За образу передбачалося покарання. Так, за вбивство, наприклад, допускалася кревна помста. Варто підкреслиш, що вже в ті часи почуття помсти могло бути задоволене не тільки безпосередньою розправою з кривдником, але і за допомогою суду. Мстиш - значить порушувати судове переслідування проти кривдника [25, с. 205].

Кревна помста могла бути замінена “дикою вирою’’ - добровільною сплатою штрафу. За вбивство простої людини винний повинен був сплатиш величезну для тих часів суму грошей - 40 гривень. А за убивство особи, що мала високе соціальне становище, накладався штраф, але вже в розмірі 80 гривень. Важливо усвідомиш, що вже за часів Руської Правди категорично заборонялися самосуд і свавілля. Самоправство суворо каралося. У цьому можна бачити джерела забезпечення вітчизняного судового авторитету [3, с.72].

Аналіз перших пам’яток російського права показує, що втручання в діяльність суду суворо заборонялося. Так, за самовільне і насильницьке вторгнення в судове приміщення встановлювався штраф у розмірі 1 карбованця [25, с. 205].

Законодавчого розвитку штраф одержав у Судебнику 1497 року. Ця пам’ятка законодавства хоча і розширила сферу застосування страта замість штрафу, усе-таки не виключила його зовсім, а навпаки - покарання у вигляді штрафу за Судебником встановлювалося і ж основне, і ж додаткове покарання до торгової страти.


Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО в процесі співпраці з родиною

План до курсової роботи:

Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО в процесі співпраці з родиною

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО в процесі співпраці з родиною,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Проблеми адаптації у дітей раннього віку в психолого-педагогічних дослідженнях

Початок відвідування дитиною дошкільного закладу – дуже напружений період, який пов'язаний для дитини із сильними стресовими переживаннями і вимагає від неї перебудови всіх уявлень і відносин із людьми, залучення її в нову соціальну ситуацію. Процес адаптації до нових умов через низку обставин у різних дітей відбувається по-різному. Одні діти легко налагоджують контакти з дітьми й дорослими, пристосовуються до нових вимог, нового режиму. Процес адаптації у них минає легко й безболісно. У інших зміна соціальних відносин, умов існування викликає істотні труднощі, дитина стає неспокійною, примхливою, замкнутою тощо. Порушується емоційна рівновага, травмується психіка [34, с. 24].

Адаптація є предметом сучасних теоретичних та практичних досліджень, що пов’язано з об’єктивною потребою суспільства у формуванні соціальної мобільності особистості на різних вікових етапах. Ще більшої значущості набуває ця проблема у зв’язку з модернізацією системи освіти в Україні у контексті європейських вимог та переходом на навчання дітей у школі з шестирічного віку.

Адаптація (від лат. adapto – пристосовую) - пристосування живого організму до умов навколишнього середовища. Термін «адаптація» широко застосовується в психології. Психологічна адаптація – це взаємодія особистості із середовищем, у процесі якої особистість враховує особливості середовища і активно впливає на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб. Адаптація охоплює широкий спектр індивідуальних реакцій, характер яких залежить від психофізіологічних і особистісних особливостей дитини, від сімейних відносин, від умов у дошкільному закладі [35, с. 6].

Вивчення літературних джерел показує, що поняття адаптації вживається у кількох значеннях: сукупності реакцій пристосування людського суспільства до природного та соціального середовища; реакції окремої людини на зміни в навколишній дійсності та в значенні входження індивідів у різні соціальні ролі і в цілому відображає основні закономірності, які забезпечують життєдіяльність та розвиток різних систем за взаємодії внутрішніх і зовнішніх умов їхнього існування.


Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку

План до курсової роботи:

Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття адміністративної відповідальності

Поняття адміністративної відповідальності, її зміст та обсяг залишаються на сьогодні одним із найбільш дискусійних питань українського адміністративного права.

Активність дискусій щодо цієї правової категорії багато в чому зумовлена: - по-перше, широтою вживання терміну «адміністративна відповідальність» в юридичній науці, правоохоронній діяльності, загальноосвітньому та побутовому рівні, - по-друге, подвійною позицією законодавця, який вживає цей термін у багатьох нормативних актах, але не дає його визначення [11, с. 334].

Навіть чинний Кодекс про адміністративні правопорушення, який містить розділ 2 під назвою «Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність», у ст. 9 сформульовано визначення адміністративного правопорушення, а щодо адміністративної відповідальності обмежилося вказівкою на те, що її мірою є адміністративне стягнення.

Таким чином, усі визначення адміністративної відповідальності мають дослідницький характер.

Зазвичай в літературі зустрічаються визначення, відображені в табл. 1.1

Відповідальність - це різновид примусу, а заходи відповідальності - особливий вид примусових заходів. Адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного примусу. Загалом відповідальність в адміністративному праві є частиною примусу. У ст. 23 КУпАП зазначено, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності. Це визначення по суті правильне, але воно не вирішує загальної проблеми чіткого та повного визначення адміністративної відповідальності.


Акти Верховної Ради України, поняття та види

План до курсової роботи:

Акти Верховної Ради України, поняття та види

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Акти Верховної Ради України, поняття та види,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

1.1 Історія становлення Верховної ради України

Істинною попередницею сучасної Конституції України є Конституція УРСР 1978 р., яка на момент прийняття зазнала незначних змін, переважно обумовлених загальним засудженням «культу особистості» Й. Сталіна. Згідно із Конституцією УРСР 1978 р. Верховна Рада УРСР в певних межах, формах і спосіб виконувала традиційні парламентські функції: законодавчу, представницьку, установчу, контрольну, бюджетно-фінансову та зовнішньополітичну.

Але, на жаль, фактично напрями роботи парламенту з реалізації цих функцій переважно не відповідали світовим демократичним тенденціям діяльності парламенту. Особливими функціями було наділено Президію Верховної Ради УРСР, яка здійснювала свою діяльність аж до прийняття Конституції 1996 р. Президія являла собою постійно діючий колегіальний орган Верховної Ради України, який забезпечував її роботу і здійснював інші повноваження у визначених Конституцією і законами України межах [1].

Президія наділялася правом здійснення окремих повноважень у сфері законотворення, установчої та контрольної діяльності. Самостійним напрямом діяльності Президії було виконання функцій глави держави, які вона виконувала аж до заснування в Україні поста Президента України у 1991 р. Починаючи з 1990 р. функції українського парламенту почали динамічно змінюватись, обумовлені істотними зрушеннями, що відбувалися в суспільстві та державі. Йдеться, насамперед, про прийняття Декларації про державний суверенітет України, а пізніше – Акта про проголошення незалежності України. Так, 27 жовтня 1990 р. до Конституції було внесено зміни, в результаті яких назва законодавчого органу «Верховна Рада УРСР» змінилася на назву «Верховна Рада України», а ст. 97 Конституції (Основного Закону) України в редакції Закону від 14 лютого 1992 р. визначила, що єдиним органом законодавчої влади України є Верховна Рада України.


Аналіз активів підприємства кондитерська фабрика АВК

План до курсової роботи:

Аналіз активів підприємства кондитерська фабрика АВК

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз активів підприємства кондитерська фабрика АВК,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічна сутність, основні завдання та показники аналізу активів підприємства

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у різних видах, які використовуються в процесі здійснення господарської діяльності. Вони формуються для конкретних цілей здійснення цієї діяльності у відповідності до місії та стратегії економічного розвитку підприємства i у формі сукупних майнових цінностей характеризують основу його економічного потенціалу.

Активи підприємства повинні відповідати функціональній направленості ТБ обсягам діяльності виробничого підприємства. Тальки при такий відповідності вони представляють для підприємства певну цінність як його економічні ресурси, призначені для використання у наступному періоді.

У вітчизняних та зарубіжних теоріях обліку снують різноманітні підходи щодо визначання поняття «активи». Однак за різним набором наукової термінології нерідкo прoслідковується oднакова еконoмічна сутнiсть.

Згідно Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» активи відoбражаються в бaлансі за умoви, що oцінка підприємства може бути дoстовірно визначенoю і oчікується oтримання в майбутньoму екoномічних вигoд, пов’язaних з його використанням.

Відпoвідно до данoго визнaчення, слiд зaзначити, щo нa перший плaн вихoдять активи підприємствa не як мaтеріальні ціннoсті, а їх вaртісний вирaз, який відoбражається в aктиві бaлансу та призвoдить дo oтримання певнoго фінансoвого результату [3, с. 87].

Вaжливим є тaкож врaхування думoк зaрубіжних вчених щодо сутнoсті поняття «активи». У рoсійських наукoвих джерелах такoж придiлено значну увагу визначенню аспектів категорії «активи». Так, зокрема Є. С. Стоянова стверджує, що активи підприємства відображають інвестиційні рішення, прийняті компанією за період її діяльності. Тобто автор наголошує в основному на тому, що активи підприємств – це є здійснені інвестиції, не акцентуючи увагу на конкретних складових активів, прав власності на них або джерел їх формування.


Аналіз виробництва та реалізації продукції ПАТ Полтавський машинобудівний завод

План до курсової роботи:

Аналіз виробництва та реалізації продукції ПАТ Полтавський машинобудівний завод

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз виробництва та реалізації продукції ПАТ Полтавський машинобудівний завод,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО МІСЦЯ В ГАЛУЗІ

Полтавський машинобудівний завод, понад 55 років є одним із провідних українських підприємств зі створення технологічного обладнання для агропромислового комплексу у галузі м'ясо-птахопереробки.

Сьогодні ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» поставляємо споживачеві понад 250 видів обладнання та запасних частин до нього:  Лінії переробки птиці 100-6000 гол/год;  Забійні, ковбасні та консервні цехи;  Лінії з виробництва жирів та м'ясо-кісткового борошна;  Лінії очищення кишок великої рогатої худоби та свиней;  Тепло-енергетичне обладнання;  Газонаповнювальна компресорна станція для заправки автомобілів, метан.

Використовуючи сучасні досягнення техніки, висококваліфікований інженерно-технічний та виробничий потенціал, об'єднання розробляє та виробляє надійне та високоякісне обладнання.

Види діяльності: 1. Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення. 2. Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення. 3. Виробництво двигунів і турбін, автотранспортних і мотоциклетних двигунів. 4. Виробництво машин та устаткування для виготовлення харчових продуктів 5. Електромонтажні роботи. 6. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортимент. 7. Неспеціалізована оптова торгівля.