ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Поняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінівПоняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінів

Поняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінів


1.1. Поняття юридичного терміна

У кожній мові існує велика кількість слів. Як зазначено у Великому тлумачному словнику сучасної української мови, за неофіційними даними в українській мові в різних наукових інституціях України існує картотека реєстру слів української мови загальним обсягом приблизно від 3-х до 4-х мільйонів слів [6, ІІІ]. Кожне з них є неповторним, оригінальним називанням явищ, предметів, подій та ін. Більшість слів формувалася віками у свідомості українців. Серед усього словесного різноманіття наявні і спеціальні слова, які сприяють професійному порозумінню. Їх називають термінами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінів.

У правовій сфері таку роль виконують юридичні терміни, особливості функціонування яких вивчає спеціальна наука – юридичне термінознавство. Як зазначає Н. Артикуца, саме юридичне термінознавство розробляє загальнотеоретичні питання терміна, термінології, терміносистеми права, визначає ключові поняття і категоріальний апарат своєї галузі [3, 167].

Але що ж таке юридичний термін? Перш ніж перейти до його визначення, слід чітко усвідомити різницю між такими лексемами, як „поняття”, „дефініція”, „термін”. За різними джерелами маємо не зовсім тотожні визначення. Поняття – одна з форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта дійсності [6, 863]; це будь-яка одиниця мислення, що позначається терміном, буквеним символом або іншим символом [27, 140]. Дефініція – визначення якого-небудь поняття, що відображає його істотні ознаки [29, 216]; це стисле логічне визначення, яке містить у собі найістотніші ознаки визначуваного поняття [6, 217]. Термін – це слово або словосполучення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо [24, 629]; слово чи словосполучення, яке точно позначає спеціальне поняття та його співвідношення з іншими поняттями певної галузі [29, 668-669]. Придбати курсову на тему - Поняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінів, можна вже сьогодні!.

Аналізуючи зафіксовані вище визначення у нашій уяві формується нібито своєрідна «триєдність», де є предмет, явище об’єктивної дійсності – поняття; його назва – термін та зміст поняття, виражений у дефініції. Таким чином, юридичний термін можна означити як слово або словосполучення, що називає чітко окреслене юридичне поняття, та має дефініцію.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінів