ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Поняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особиПоняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особи

Поняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особи1.1. Сутність юридичної особи

Тривалий час сутність юридичної особи у радянській цивілістиці з'ясовувалася лише стосовно державних юридичних осіб, насамперед підприємств. Основу цього становили потреби повністю одержавленої, планово-централізованої економіки, у якій панував єдиний власник — держава, що на свій розсуд створювала і припиняла діяльність переважної більшості підприємств.

В умовах ринку реально діють різноманітні І рівноправні власники. А тому виникає необхідність зміни підходів до трактування сутності юридичної особи.

Почати розгляд цього питання доцільно зі згадування про погляди на сутність юридичної особи у радянському цивільному праві, оскільки чинні акти цивільного законодавства і навіть новий ЦК саме їм завдячують низкою своїх положень.

Отже, у радянській цивілістиці щодо сутності юридичної особи найбільш популярними були такі теорії [12, с.45-50].

1) Теорія держави (теорія власника), автором якої був С.І. Аскназій. Згідно з нею державна юридична особа — це сама держава, взята, однак, не в єдності усіх її функцій, а у діяльності лише на певній ділянці єдиної господарської системи, де вона використовує певне майно за допомогою певного колективу працівників.

2) Згідно з теорією колективу, яку запропонував А.В. Венедиктов, у економічних відносинах виступають радянська держава в цілому як власник всенародного надбання і організований державою колектив робітників і службовців на чолі з його відповідальним керівником, на який держава поклала виконання певних завдань і якому для їх виконання надала відповідну частину єдиного фонду державної власності. Цей колектив і визнається безпосереднім учасником цивільного обігу, юридичною особою.

3) Теорія директора, запропонована Ю.К.Толстим, пояснювала сутність державної юридичної особи тим, що остання персоніфікується у його керівникові (директорові), оскільки він здійснює від імені юридичної особи усі юридичне значимі дії і уповноважений державою на управління майном підприємства. Відповідальний керівник виступає як субстрат юридичної особи, він невіддільний від останньої.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особи

- Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особи. Придбати курсову на тему - Поняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особи, можна вже сьогодні!.

Аналіз доходів і витрат підприємства

План до курсової роботи:

Аналіз доходів і витрат підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз доходів і витрат підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічна характеристика та класифікація доходів і витрат діяльності підприємства

Витрати підприємства являються важливим елементом формування цінової політики та прибутку підприємства. Саме тому, контроль та облік витрат підприємства потребує значної уваги управлінського персоналу суб'єкта господарювання. Для того, щоб керівництво підприємства, могло побудувати ефективну систему управління витратами, йому потрібно розуміти економічну сутність витрат.

Значна увага економічній категорії "витрати" приділяється на протязі усього розвитку економічної теорії. Так, сутність витрат досліджувалась на етапі, коли ще тільки почали формуватися факти та явища господарчого життя та на початковому етапі формування економічної думки. На кожному з етапів формування економічної теорії та науки, підходи щодо визначення сутності витрат змінювались поряд із зміною основ економічної науки.

Гаркуша Н.М. виділяє п'ять етапів розвитку визначення категорії "витрати" [7, с. 195].

На першому етапі значну увагу приділяють потребам суб'єктів господарювання. Тобто, у стародавньому світі існувала потреба розраховувати та реєструвати витрати, пов'язані із веденням господарства як державного рівня, так і окремого суб'єкта.

Розглядаючи другий етап розвитку категорії витрат, відмітимо про те, що у даний період відбулось зародження перших основ формування фінансової звітності у Греції. Дані основи формувались за рахунок паралельного відображення доходів та витрат від різноманітних видів діяльності. Відбувався хронологічних запис операцій господарства, що в свою чергу привело до утворення методу - рахунку. Але, не зважаючи на удосконалення ведення доходів та витрати, не існувало окремих рахунків, призначених для витрат та дані балансу не можна було узагальнити. Окрім цього не складали оборотно-сальдові відомості [6, с. 65].

Проаналізувавши перші два етапи, робимо висновок про те, що певні нововведення та досягнення у обліку витрат були, але однозначного трактування сутності витрат не було виявлено.


Аналіз фінансової звітності підприємства

План до курсової роботи:

Аналіз фінансової звітності підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз фінансової звітності підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічна сутність, основні завдання та показники аналізу фінансової звітності підприємства

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансовою або бухгалтерською звітністю вважають документи, у яких відображається інформація про фінансове становище підприємства, його фінансові показники діяльності, грошові потоки за певний періоду. Так, в Україні фінансову звітність розглядають як систему показників, які являються взаємно залежними та які мають характеризувати фінансове становище суб'єкта господарювання у певний період їх діяльності. Окрім цього вона базується на основні даних бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання (Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність"). Даний вид звітності формують усі суб'єкти господарювання та використовують як керівництво, так і замовники, постачальники, державні органи, банківські установи та ін.

Фінансова звітність являється сукупністю форм звітності, які складають на основі даних фінансового обліку та за для того, щоб надати внутрішньому та зовнішньому користувачу узагальнену інформацію про фінансове становище суб'єкта господарювання у такому вигляді, який буде зручним та зрозумілим для того, щоб приймати та формувати певні управлінські та ділові рішення.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені.

Мету формування фінансової звітності слід розуміти як те, що користувачам надають повну, правдиву та неупереджену інформацію щодо фінансового становища, результатів діяльності та руху грошових коштів підприємства в цілях прийняття управлінських рішень. Окрім цього бухгалтерський облік розглядають як обов'язків вид обліку, який має вести кожне підприємство. Для того, щоб формувати фінансову, податку, статистичну та інші види звітності, слід використати грошові вимірники, які формуються на даних бухгалтерського обліку [8, с. 89].


Аудит праці та її оплати на підприємстві ПРАТ Київхліб

План до курсової роботи:

Аудит праці та її оплати на підприємстві ПРАТ Київхліб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аудит праці та її оплати на підприємстві ПРАТ Київхліб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Огляд літературних джерел щодо праці та її оплати

Питання організації заробітної плати і формування її рівня становлять основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на найважливіші макроекономічні показники. [15, с. 201].

Міжнародна організація праці в своєму статуті одним з основних завдань проголосила досягнення "гарантії заробітної плати, що забезпечує задовільні умови життя, визнання принципу рівної оплати за рівну працю..."

Міжнародні трудові норми, зокрема Конвенція МОГІ № 95 "Охорона заробітної плати", так тлумачать заробітну плату: "Термін "заробітна плата" означає будь-яку винагороду або заробіток, що обчислюється в грошах, котрі підприємець виплачує за працю, яка або виконана, або має бути виконана, або за послуги, які або надані, або мають бути надані" [15, с. 201].

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" сутність заробітної плати визначається як "винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу" [5].

В економічній теорії, заробітна плата - це ціна робочої сили, яка відповідає вартості предметів споживання і послуг, що забезпечують відтворення робочої сили, задовольняючи фізичні і духовні потреби працівника і членів його сім'ї.

Отже, сутність поняття "заробітна плата" складна, багатомірна і потребує вивчення з різних позицій: 1. Заробітна плата - це економічна категорія, яка відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості. 2. Заробітна плата - це винагорода або заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за викопану роботу.


Бізнес-планування підприємницької діяльності ПРАТ Київхліб

План до курсової роботи:

Бізнес-планування підприємницької діяльності ПРАТ Київхліб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Бізнес-планування підприємницької діяльності ПРАТ Київхліб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутнісна характеристика бізнес-планування підприємницької діяльності

У сучасному законодавстві державні не закріплено особливості обов’язкового складання і розробки бізнесу-плану на підприємстві. Його розглядають як нетиповий документ для більшості кількості суб’єктів господарювання. Зважаючи на прагнення держави приєднатися до європейського співтовариства та підвищити стандарти якості продукції, послуг та принципів здійснення підприємницької діяльності. Сформовано поширену позицію, за якою не доцільно розробити розгорнутий бізнес-план і передбачає, як альтернативу, стисле техніко-економічне обґрунтування.

Існує думка, що у разі у відсутності пророблених бізнес-планів, можна компенсувати знанням глибини розвитку сучасного бізнесу. Дане становище зумовлено рядом передумов. Рівень низької конкурентоспроможності формування бізнес-планів в нашій державі зумовлений рядом наслідків помилкового ставлення до даного питання, в першу чергу зі сторони тих, хто замовляє бізнес-плани, а саме ряд юридичних та фізичних осіб, які є власниками певної бізнес-ідеї та хочу її реалізувати.

Для цього слід виявити інвесторів, яких можна залучити за допомогою представлення бізнес-плану. Даний документ власники ідей можуть доручити сформувати внутрішньому спеціалізованому підрозділу, який у більшості випадків відсутній на малих і середніх підприємствах [8, с. 80].

Бізнес-план є старанно підготовленим документ,у якому розкрито усі сторони будь-яких підприємницьких заходів, які розпочинаються Він є документом, у якому відображено основні напрями вирішення проблем за допомогою здійснення ретельного аналізу для того, щоб обґрунтувати вигідність запропонованих проектів, а також для того, щоб залучити нових контрагентів, потенційних фінансових партнерів та фахівців високого рівня.


Взаємодія Національної поліції з органами державної влади та іншими правоохоронними органами у сфері забезпечення публічної безпеки

План до курсової роботи:

Взаємодія Національної поліції з органами державної влади та іншими правоохоронними органами у сфері забезпечення публічної безпеки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Взаємодія Національної поліції з органами державної влади та іншими правоохоронними органами у сфері забезпечення публічної безпеки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

Історія вживання термінів "громадська безпека" і "громадський порядок" відома ще з радянських часів, тому зрозумілим є прагнення новаторів до модернізації. При цьому під час розробки концепції закону "Про Національну поліцію" його автори спиралися на досвід, накопичений зарубіжними країнами, насамперед США, Франції, Великої Британії, Німеччини, разом із чим механічно була перенесена й нова термінологія.

Заміна термінології в нормативно-правових актах, власне, не є проблемою, проблему становлять нові поняття, що не мають нормативно закріплених визначень. Разом з тим необхідно зазначити, що важливим складником якості законодавчого тексту є дотримання єдності термінології, її несуперечливості й логічної впорядкованості, відповідності національним та міжнародним термінологічним стандартам [14, с. 32].

Порушення законодавцем вимог щодо термінів та їх визначень у законодавчих актах спричиняє неузгодженість і невпорядкованість термінологічної бази сучасного законодавства в цілому та термінологічні розбіжності на галузевому та міжгалузевому рівнях, коли на позначення одного юридичного поняття в різних нормативно-правових актах вживаються різні термінологічні одиниці, що призводить до нечіткості, неясності та неоднозначності у розумінні та застосуванні законодавчих приписів.

Потенційно небезпечними з точки зору правозастосування є також порушення законодавцем правил побудови дефініцій термінів у законодавчих актах, адже призначення законодавчих дефініцій і полягає в тому, щоб через чітку й однозначну дефініцію певного спеціального поняття забезпечити його правильне розуміння і практичне використання, запобігти будь-яким хибним тлумаченням.

Така ситуація породжує правову колізію в нормативному регулюванні певних суспільних відносин і негативно позначається на правозастосуванні, адже і працівники територіальних підрозділів Національної поліції, і представники органів місцевого самоврядування мають чітко знати, які дії слід вважати порушенням публічної безпеки і порядку і які дії необхідно провадити задля їх запобігання.


Взаємозв'язок Конституційного права України з галузевим законодавством України

План до курсової роботи:

Взаємозв’язок Конституційного права України з галузевим законодавством України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Взаємозв’язок Конституційного права України з галузевим законодавством України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, роль і місце конституційного права

Насамперед термін «конституційне право» вживається для позначення однієї із галузей в системі національного права, яка і називається «конституційне право». По-друге, цим терміном іменується наука конституційного права, яка вивчає дану галузь права, її норми, конституційно-правові інститути та конституційно-правові відносини, що формуються на основі норм даної галузі права.

По-третє, конституційним правом іменується навчальна дисципліна в системі юридичної освіти, яка базується на досягненнях і даних науки і являє собою сукупність знань про дану галузь права і науку. Необхідно розрізняти ці близькі, але не тотожні поняття. У будь-якій державі конституційне право становить основну частину її правової системи. Саме тому, вивчення окремих галузей права в Україні, як і у системі юридичної освіти будь-якої держави, розпочинається з опанування конституційного права України, яке є провідною галуззю в системі національного права України. Слід зауважити, що у різних країнах розглядувана галузь права може мати різні назви. У більшості країн віту є поширеною назва «конституційне право» [12, с. 256].

Така назва вживається переважно у тих країнах, де склалася англосаксонська і романська правові системи, які уособлюють конституційний лад, характерними рисами якого є громадянське суспільство і правова держава. В країнах, де склалася германська правова система, характерним є вживання назви «державне право». Вживання того чи іншого терміну для позначення даної галузі права є відображенням історичних реалів, у яких відбувалося становлення і розвиток державності тих чи інших країн та їх правових систем. У колишньому СРСР ця галузь права також іменувалася державним правом. В сучасний період обидва терміни для зручності не рідко вживаються як синоніми, хоча різниця між ними безумовно є. Україна, яка має своєю метою становлення громадянського суспільства і утвердження її як правової держави, сприйняла для даної галузі права назву «конституційне право».


Виборчі системи, поняття види та їх використання на виборах в Україні

План до курсової роботи:

Виборчі системи, поняття види та їх використання на виборах в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виборчі системи, поняття види та їх використання на виборах в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та різновиди виборів

Влада народу реалізується двома шляхами: безпосередньо (вибори, референдум) та через представницькі установи. У прямій демократії між волею народу і її втіленням у рішення немає опосередкованих ланок: народ сам бере участь в обговоренні та прийнятті рішень. Безпосередня демократія — це природнє право народу, вона з’явилася раніше за представницьку. За своєю суттю безпосереднє народовладдя відповідно до Конституції є, насамперед, прямим волевиявленням народу(народним волевиявлення), зокрема шляхом таємного голосування, або вираженням волі через політичні партії, ЗМІ та інші складові механізму безпосередньої демократії, які сприяють формуванню та вираженню політичної волі громадян [5, с. 7].

Сутність безпосереднього народовладдя найбільш повно відбивається в її принципах як основних засадах його здійснення. Відповідно до чинної КУ виділяють наступні принципи безпосередньої демократії: ? принцип суверенності народу; ? принцип єдиновладдя народу; ? принцип безпосереднього волевиявлення народу; ? принцип поєднання безпосередньої і представницької демократії; ? принцип пріоритетності безпосереднього народовладдя в системі демократії; ? принцип політичного плюралізму; ? принцип конституційності і законності; ? принцип загальності у здійсненні безпосереднього народовладдя; ? принцип рівності у здійсненні безпосереднього народовладдя; ? принцип реальності безпосереднього народовладдя; ? принцип гарантованості безпосереднього народовладдя.

Отже, вибори - це передбачене Конституцією та законами України волевиявлення народу з метою формування органів державної влади або місцевого самоврядування шляхом голосування.


Визнання, оцінка та облік інвестиційної нерухомості підприємства

План до курсової роботи:

Визнання, оцінка та облік інвестиційної нерухомості підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Визнання, оцінка та облік інвестиційної нерухомості підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

З набранням чинності (з 1 лютого 2008 року) Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» у всіх підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) виникла необхідність формувати в бухгалтерському обліку інформацію про інвестиційну нерухомість. Пункт 4 П(С)БО 32 поділяє всю нерухомість на інвестиційну та операційну.

Поряд із загальними характерними особливостями, притаманними будь-якому об'єкту нерухомості (як стаціонарність, довговічність, унікальність, низька еластичність та ліквідність, високі транзакційні витрати тощо), необхідно виділити її характерні ознаки, які дозволять ідентифікувати об'єкти саме інвестиційної нерухомості.

Серед позитивних характеристик інвестиційної нерухомості — низька кореляційна залежність дохідності інвестиційної нерухомості від дохідності інших активів; відносна стабільність отримання доходів, що полегшує економічні прогнози та управління економічними ризиками; відновлюваність землі та довговічність будівель і споруд забезпечують високий рівень збереження інвестиційної привабливості об'єкта; унікальність кожного об'єкта з точки зору інвестиційної привабливості.

Водночас варто звернути увагу на такі особливості інвестиційної нерухомості, як: високий рівень стартових інвестицій; необхідність професійного управління з урахуванням високого рівня складності структури та системи забезпечення функціонування об'єктів інвестиційної нерухомості; низький рівень взаємозамінності об'єктів, складність отримання повної та достовірної інформації про угоди та операції на ринку інвестиційної нерухомості тощо [20, с. 66].

Не вважають інвестиційною нерухомість, яка (п. 5 П(С)БО 32): ? є операційною або призначена для використання в майбутньому як операційна нерухомість; ? утримується для продажу в умовах звичайної господарської діяльності; ? будується або поліпшується за дорученням третіх сторін; ? перебуває у процесі будівництва або поліпшення з метою використання в майбутньому в ролі інвестиційної нерухомості; ? надана у фінансову оренду іншому суб’єкту господарювання [15, с. 401].


Використання сучасних теорій лідерства

План до курсової роботи:

Використання сучасних теорій лідерства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання сучасних теорій лідерства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність і зміст лідерства

Лідерство» розуміється як здатність вести за собою, керувати чи управляти групою/організацією. Більшість визначень лідерства включає три компонента: вплив, групу і ціль. Більш точніше: лідери – це люди, які впливають на поведінку інших (учні, підлеглі, колеги, послідовники тощо); лідерство, зазвичай, досліджується в контексті груп (наприклад, професійних колективів, учнівських класів, спортивних команд); групова ціль, яка повинна бути досягнута – важлива сторона лідерства.

Узагальнюючи ці три компонента, можна сказати, що лідерство – це процес, при якому людина впливає на інших членів групи заради досягнення мети. Важливим питанням є визначення тих якостей, які притаманні успішним лідерам. Як відомо, виокремлюють такі основні варіанти лідерських стилів: авторитарний, попустливий, врівноважений, демократичний, командний тощо. Багаточисленні дослідження довели, що ефективність конкретного, окремо взятого стилю лідерства в значній мірі залежить від ситуаційних факторів [3, с. 18].

Психологами був зроблений висновок: хоча і в деяких випадках один стиль може бути кращим за інший, не існує єдиного стилю лідерства, який підходить до всіх ситуацій: для різних ситуацій існує свій оптимальний стиль. Це пояснюється тим фактом, що в сучасному суспільстві люди можуть бути лідерами одних ситуаціях, а підлеглі (послідовники) – в інших.

Тобто, якщо кожний може бути і лідером і підлеглим, різниці в рисах особистості в цих двох ролях не буде. Теж саме стосується і ефективності лідерства: в одних ситуаціях можна бути прекрасним лідером, а в інших – не таким успішним. Інакше кажучи, різні ситуації вимагають різних рис лідерства і форм поведінки [15, с. 81].

У психолого-педагогічній літературі лідерством називається «типова для лідера (керівника) система прийомів впливу на підлеглих» ; «соціально-психологічний феномен, що належить до динамічних процесів у малій групі» [12, с. 111].


Вина як обов'язкова ознака суб'єктивного правопорушення

План до курсової роботи:

Вина як обов’язкова ознака суб’єктивного правопорушення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вина як обов’язкова ознака суб’єктивного правопорушення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНИ

На думку багатьох дослідників, вина є центральним інститутом як матеріального, так і процесуального права. Вина як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони кримінального правопорушення посідає одне з центральних місць у встановленні події кримінального правопорушення, кваліфікації діяння та призначенні покарання за кримінальне правопорушення.

Підвищений інтерес до категорії «вина» зумовлений її значенням у системі соціально-правових цінностей. Вина є одним з основних критеріїв відмежування кримінального правопорушення від правомірної поведінки. Крім того, що винність є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони кримінального правопорушення і за її відсутності кримінального правопорушення немає, вона тісно пов’язана з іншими галузями науки (як юридичної, так і соціальної) і має тривалу історію розвитку. Принцип відповідальності лише за наявності вини здавна відстоювався людством, що знайшло своє відображення в багатьох правових системах. І далі, з розвитком цивілізації та утвердженням державності, цей принцип стає центральним у праві. Тому поняття вини з часом набуває все більшого значення. Ця тенденція зберігається і сьогодні [12, c. 189].

Вперше термін «corpus delicti» (лат. corpus delicti) був введений у 1581 р. Проспером Фарінацієм.

Вина (culpa) - психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння та його наслідків. Вина є основною, обов’язковою ознакою будь-якого складу кримінального правопорушення, що визначає наявність суб’єктивної сторони та значною мірою її зміст.

Поняття вини в слов'янських мовах має неоднозначне визначення. Так, В. І. Даль вказував, що, з одного боку, це «початок, причина, джерело, причина, привід», з іншого - «проступок, злочин».

Неоднозначне тлумачення дає і новий тлумачник української мови: - негативний вчинок або злочин; причетність до них або до чогось неприємного, що сталося; - те що спричиняє, веде до чого - не будь; причина» [7, c. 355].

Склад кримінального правопорушення - це сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак (елементів), що утворюють і характеризують суспільно небезпечне діяння як конкретне кримінальне правопорушення.