ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Похідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку УкраїниПохідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку України

Похідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку України


1. Сутність похідних цінних паперів

охідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.
Особливість похідного цінного папера полягає в тому, що він випускається на основі вже емітованих класичних цінних паперів — акцій та облігацій. Поява та бурхливий розвиток похідних цінних паперів пояснюється такими причинами:

  1. можливістю страхування (хеджування) спот-угод шляхом укладання строкових угод на цінні папери;
  2. потребою фінансового ринку в створенні нових фінансових інструментів;
  3. потребами спекулянтів цінними паперами.

Особливою групою цінних паперів є похідні цінні папери, які мають встановлені законодавством реквізити та засвідчують зобов’язання внаслідок виконання яких відбувається перехід права власності на базовий актив та/або проводяться розрахунки на підставі ціни (величини) базового активу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Похідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку України.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 19.04.1999 р № 632 “Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів” визначено, що дериватив – це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати або продати базовий актив ( цінні папери) на визначених ним умовах у майбутньому. Не даючи власникові ані права власності, ані права на одержання доходу, вони засвідчують його право на купівлю або на продаж цінних паперів того чи іншого виду (найчастіше акцій) або інших матеріальних цінностей. Це обумовлює терміновий характер угод такого роду. Вони поділяються на тверді та умовні. Тверді – обов’язкові до виконання обома сторонами, умовні – надають одній із сторін право виконати чи не виконати її[5;c.78-79]. Придбати курсову на тему - Похідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку України, можна вже сьогодні!.

Похідні цінні папери — це фінансові інструменти, інвестиційна віддача яких залежить від їх похідних інструментів, тобто їх діяльність залежить від діяльності інших фінансових активів. Дериватив можна визначити як строковий контракт між покупцем та продавцем. Існує багато різновидів деривативів: опціони, форвардні та ф'ючерсні контракти, свопи та пов'язані деривативи (варанти).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Похідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Похідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку України