ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Планування інноваційних процесів в організаціїПланування інноваційних процесів в організації

Планування інноваційних процесів в організації1.1. Сутність інноваційної діяльності підприємства

Сучасним підприємствам, що функціонують у складному соціально-економічному середовищі, слід постійно створювати і впроваджувати різноманітні інновації для забезпечення ефективної діяльності у ринковій економіці. Необхідність інноваційної діяльності зумовлена загальною закономірністю розвитку та прогресу індивідуального й суспільного відтворення. Вихід з економічної кризи будь-якого підприємства неможливий без здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності, спрямованої на оновлення виробництва на принципово новій, конкурентній основі.

У науковій літературі описано велику кількість підходів до визначення інновації. Наприклад, деякі автори інноваційну діяльність фірми зводять до освоєння нових продуктів і технологій. Теоретичною основою міркувань щодо дефініції інновація може слугувати визначення Й. Тумпетера: "...непостійне проведення нових комбінацій у випадках впровадження нового товару; нового методу виробництва; відкриття нового ринку; оволодіння новим джерелом сировини або напівфабрикатів і проведення нової організації" [15, с. 430]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Планування інноваційних процесів в організації.

При функціональному підході інновація розглядається як процес свідомого здійснення змін у техніці, технології та організації праці. Атрибутивний підхід зводиться до управлінського підходу, коли інновація розглядається як одна з можливих реакцій підприємства на суспільні потреби, або ж до соціального підходу, коли вона стає елементом соціально-економічного прогресу. Предметний підхід акцентує увагу на сукупності виробів, процедур і методів, що характеризуються відповідними рисами. У даному разі інновація виявляється: у застосуванні нових видів інструментів або ж нових принципів користування інструментом; у впровадженні нового технологічного процесу або ж матеріалу; у використанні нового місця або території, раніше невідомих; у здійсненні нової дії.

П. Друкер інновацію розглядає як специфічний інструмент підприємливості, як дію, що передає ресурсам нові можливості створення багатства. Підприємці мають цілеспрямовано шукати змін і їхнього вияву, які вказують на можливість успішної інновації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Планування інноваційних процесів в організації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Планування інноваційних процесів в організації


Особливості профільного навчання англійської мови у старших класах


План до курсової роботи:

Особливості профільного навчання англійської мови у старших класах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості профільного навчання англійської мови у старших класах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Місце і роль англійської мови у профілізації сучасної
шкільної освіти

У системі сучасної освіти іноземна мова займає особливе місце в силу своїх соціальних, пізнавальних і розвивальних функцій як ще один засіб спілкування, пізнання навколишнього світу та розширення його кордонів. Профільне навчання іноземної мови – це цілеспрямована підготовка учнів до подальшої навчальної і/або професійної діяльності, пов’язаної з використанням іноземної мови як об’єкта майбутньої (професійної) діяльності або як засобу професійної комунікації.

Головна мета навчання англійської мови у старшій школі полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції. Згідно з комунікативно-діяльним підходом та з урахуванням навчального й життєвого досвіду учнів цієї вікової категорії, їхніх інтересів і схильностей до майбутньої професії зростає пріоритетність методів і форм навчальної діяльності, що забезпечують соціальну взаємодію учнів у процесі комунікації, у тому числі в межах професійно спрямованих ситуацій та з використанням відповідних мовних засобів.

Функціонування старшої школи як профільної забезпечує виконання практичної, виховної, розвивальної та професійно-орієнтованої функцій освіти. Зміст навчання іноземної мови учнів 10-11 класів диференціюється відповідно до навчальних профілів, забезпечуючи як загальноосвітню підготовку школярів, для яких іноземна мова вважається базовим загальноосвітнім предметом, так і профільну спеціалізовану поглиблену підготовку до майбутньої професійної діяльності [13, с. 8].

Навчання англійської мови у класах різних профілів має забезпечувати оволодіння учнями уміннями та навичками, що певною мірою адаптують їх до обраного профілю та сприяють професійному самовизначенню. таке профільне навчання іноземної мови передбачає поглиблене оволодіння нею, створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей кожного учня, інтересів, здібностей


Особливості рекламної комунікації (35 сторінок)


План до курсової роботи:

Особливості рекламної комунікації (35 сторінок)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості рекламної комунікації (35 сторінок),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Визначення та поняття рекламної комунікації

Оцінити роль рекламних комунікацій в наш час дуже просто, адже саме зараз реклама переживає свій справжній бум. Сьогодні не можна уявити жодне підприємство, яке б не звертало свою увагу на рекламу, адже як відомо – реклама, рушій торгівлі. Особливим попитом користуються інтегровані комунікації. Рекламна діяльність знайшла широкий вжиток на початку ХХІ століття, адже інструменти рекламної діяльності розширюються з кожним днем.

Не секрет, що левова частина реклами донедавна належала телевізійній рекламі, яка створювалася цілим штатом професіоналів. Проте зараз список рекламних засобів значно розширився. Ми можемо бачити, що контакт з покупцем відбувається при першому враженні від упаковки та закінчується зв’язками із громадськістю, що також можна вважати потенційним засобом реклами. Щоб реклама була ефективною, менеджери повинні поглиблювати знання щодо планування та проведення рекламних акцій.

Для сьогодення характерним є не лише наявність реклами, а існування рекламних комунікацій, оскільки комунікації містять більше компонентів та дозволяють вирішувати ширше коло завдань.

Варто звернути увагу на те, що стало поштовхом для розвитку рекламних комунікацій, із використанням продуманих до дрібниць стратегій, хитрощів, що націлені на приваблення уваги клієнтів до продукції певної торгової марки. В 1923 році на Rue de Choiseul чудовий ювелір та таланливий менеджер Georges Mauboussin підготував три виставки з виразними назвами: “Ізумруд”, “Рубін” та “Діамант”. Метою цих шоу було затвердити імідж ювелірного дому “Mauboussin”, який існував з 1827 року у Парижі, зацікавити іноземних клієнтів. Перша виставка відкрилась 25 червня 1928, на ній було представлено 208 ізумрудів. Найбільш красивим каменем на виставці було названо 24-каратний зелений берил, який свого часу Наполеон Бонапарт подарував Жозефіні.


Особливості рекламної комунікації


План до курсової роботи:

Особливості рекламної комунікації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості рекламної комунікації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Визначення та поняття рекламної комунікації

Побачивши успіх першої виставки Джордж вирішив використати власні виставки не лише для того, щоб продати вироби, а й для того, щоб створити репутацію ювеліра-новатора і великого знавця дорогоцінних камінь. Його виставку було проведено в Лондоні та Нью Йорку.

Georges Mauboussin був першим, хто усвідомив важливість рекламних акцій навіть для такої делікатної справи, якою були його дорогоцінні вироби. Вперше для запрошення на виставку він використовував брошури, які ми сьогодні назвали б каталогами. Витончений текст і малюнки пробуджували не лише звичайну зацікавленість, а й велике бажання що-небудь придбати.

Грамотно проведена рекламна кампанія принесла приголомшливий успіх. Принц Уельський, державні чиновники, політики, артисти та письменники – всі купчились навколо виставочних центрів на Rue de Choiseul. Це в одну мить вплинуло на ціну каміння, звичайно, у вигідний для фірми бік.

Рекламні комунікації часто визначають як непряму форму переконання, яка базується на інформаційному чи емоційному описі переваг продукту. Її задача – створити у споживачів позитивне уявлення про продукт і сконцентрувати їхні думки на здійсненні покупки.

На практиці менеджери ставляться до реклами як до набору методів, з яких можна обрати один чи декілька для кожної конкретної кампанії по просуванню товару. Які методи будуть переважати – залежить від цілей кампанії. Цілі, в свою чергу, визначаються тим, від кого виходить (наприклад, роздрібні торгівці) та на кого направлена реклама (на інші фірми чи на споживачів).

По кожному з цих напрямків використовуються приблизно такі заходи. Менеджер по бізнес-рекламі (направлена на інші фірми) використовує:

- рекламу в засобам масової інформації (на ТВ, радіо, в газетах, дулових журналах та виданнях для споживачів);
- рекламу в спеціалізованих торгових виданнях;
- довідники;


Особливості розвитку обдарованості в дошкільному віці


План до курсової роботи:

Особливості розвитку обдарованості в дошкільному віці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості розвитку обдарованості в дошкільному віці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основи поняття «обдарованість» і «обдарована дитина». Ознаки обдарованості

Дослідження вітчизняних психологів (З.Калмикової, Г.Костюка, О.Кульчицької, В.Моляка, О.Проскура) підтверджують: кількість обдарованих дітей з кожним роком зростає, що й обумовлює необхідність пошуку ефективних підходів до діагностики обдарованості і розробки програм розвитку і корекції поведінки обдарованих дітей. Складно передбачити подальший хід розумового розвитку дитини, але це не означає, що ранні ознаки видатних здібностей можна ігнорувати.

У психолого-педагогічному та медичному аспектах обдарованість - це синдром типових психофізіологічних і соціально-психологічних відхилень від середньостатистичної лінії розвитку людини, перевищення її за основними показниками розвитку, насамперед розвитку інтелекту. (Волощук І.С.) При цьому, чим більше виражена обдарованість, тим більше психологічних проблем самоактуалізації і соціальної адаптації вона викликає.

Так Н.П. Лазарович стверджує, що обдарованість - наявність задатків розвитку здібностей визначаються так:

- по-перше, під здібностями розуміють індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої;
- по-друге, здібностями називають не усі індивідуальні особливості, а лише такі, які мають відношення до успішності виконання будь-якої діяльності або багатьох діяльностей;
- по-третє, поняття «здатність» не зводиться до тих знань, навичок чи умінь, які вироблені у даного індивідуума.

Це дозволяє охарактеризувати обдарованість як цілісний прояв здібностей в діяльності, як загальну властивість інтегрованої в діяльності сукупності здібностей.

Зауважимо, в сучасній психології термін «обдарованість» частіше відносять до когнітивних здібностей, а ось терміном «талант» частіше характеризують інші, більш загальні боку розвитку, тобто творчість і творчий розвиток дитини. Творчий потенціал - основа для розвитку обдарованості [1, c. 18].


Особливості соціальної політики щодо осіб поважного віку в Україні


План до курсової роботи:

Особливості соціальної політики щодо осіб поважного віку в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості соціальної політики щодо осіб поважного віку в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Процес старіння, вікові межі старості та специфіка населення
літнього віку: сучасні теоретичні уявлення

Теоретичні розробки стосовно старіння населення та встановлення меж старості, попри їх удавану абстрактність, є важливими для формування ефективної соціальної політики. Значущим кроком в усвідомленні цього явища науковою спільнотою у минулому столітті стали відмова від розгляду старіння здебільшого як біологічного процесу і визнання його соціальної детермінованості.

Маємо констатувати, що у дослідженнях соціально-економічного, зокрема демографічного розвитку поняття вік та вікові зміни посідають особливе місце, яке визначається як загальною залежністю комплексу набутих, досяжних соціально-економічних характеристик індивіда від віку, так і специфікою віку як такого соціального ресурсу, який можна назвати субстратним. Фактично вік уособлює собою демографічний час — ту форму руху населення, з якою пов’язано накопичення кількісних і якісних змін у кожному окремому індивіді й у конкретному населенні [3, c. 29].

Повсякчас зростає чисельність прихильників розгляду категорій «вік» і «старість» як історично, соціально і культурно сконструйованих феноменів. Так, описуючи соціальний характер старіння, Л. Морган та С. Кункел вказують, що саме по собі старіння не є чимось таким, що неминуче прирікає людей на втрату гнучкості мислення, забудькуватість або нездатність бути фізично чи інтелектуально активним. Однак, як вважають дослідники, суспільство використовує категорію «вік» для того, щоб приписувати людям певні ролі, стимулювати їх входити у певні соціальні структури або полишати їх. Вік також виступає як підстава для розподілу ресурсів і спосіб категоризації індивідів. Аргументуючи свою позицію, вчені зазначають, що сам по собі хронологічний 65-річний вік (часто використовуваний як критерій старості) не впливає на фізичне функціонування і когнітивні здібності людини, однак має значущі наслідки для соціальної взаємодії та можливостей для людей у соціальному світі. Так, коли йдеться про прийом на роботу або можливе партне
рство, оцінка здійснюється під впливом того, що символізує для нас вік.


Особливості ставлення до майбутнього у підлітків із неблагополучної сім'ї


План до курсової роботи:

Особливості ставлення до майбутнього у підлітків із неблагополучної сім'ї

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості ставлення до майбутнього у підлітків із неблагополучної сім'ї,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та види неблагополучних сімей

Неблагополучна сім'я відрізняється домінуванням негативних факторів (медико-біологічних, соціально-економічних, психологічних, педагогічних), що не тільки детермінують її неблагополуччя, а й негативно впливають на виховання дітей. Причому дані фактори можуть бути присутніми в неблагополучній сім'ї одночасно в різних поєднаннях.

Неблагополучні сім'ї - це сім'ї з низьким соціальним статусом Згідно з дослідженням І.С. Ганішиної, неблагополучна сім'я не виконує функцій з виховання, освіти, первинної соціалізації дітей; завдає підростаючому поколінню психологічної шкоди: сприяє соціальній дезадаптації, девіації і делінквентності поведінки неповнолітніх [11, с. 32].

Відповідно до зазначеної класифікації неблагополучні сім'ї розподіляються на такі типи:

- алкогольна;
- асоціально-аморальна;
- конфліктна;
- кримінальна;
- сім'я з психічно хворими батьками;
- наркотична,
- педагогічно неспроможна сім’я.

Сім'ї, які відносяться до алкогольного і наркотичного типу, характеризуються наявністю в складі одного і більше членів, які вживають алкоголь або інші психоактивні речовини (ПАР). Діти в таких сім'ях надані самі собі, прогулюють школу, бродяжать, здійснюють правопорушення, нерідко самі вживають ПАР.

Сім'ї асоціально-аморального типу відрізняються антигромадськими установками і орієнтирами. Батьки в таких сім'ях не займаються соціально корисною діяльністю (не працюють, не вчаться), можуть зловживати ПАР, не мати певного місця проживання (можуть бродяжити), а при наявності житла влаштовують там притон.


Особливості та типологічні характеристики словесного наголосу в сучасній англійській мові


План до курсової роботи:

Особливості та типологічні характеристики словесного наголосу в сучасній англійській мові

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості та типологічні характеристики словесного наголосу в сучасній англійській мові,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Визначення та види словесного наголосу

Крім фонетичних одиниць (фраз, тактів, складів і звуків), у мовленні використовуються фонетичні засоби. На лінійний ланцюжок звуків нашаровуються інші фонетичні явища - наголос та інтонація, які називають просодичними засобами (від гр. prоsоdіа «наголос»).

Наголос - виділення в мовленні певної одиниці в ряду однорідних одиниць за допомогою фонетичних засобів.

Наголос є обов’язковою ознакою кожного слова. Це виділення складу в слові різними засобами: інтенсивністю, тривалістю, рухом тону.[4]

Наголос є властивістю складу. Носієм його виступає голосний звук. Залежно від того, з якою сегментною одиницею функціонально співвідноситься наголос, розрізняють словесний (тактовий), фразовий, логічний і емфатичний наголос.

Послідовно і систематично словесний наголос ставився у пам’ятках з другої половини ХVІ ст. У стародавніх українських граматиках явище наголошування слів іменувалося «просодією», у працях Л. Зизанія – «припало», від початку ХІХ ст. – «голосовдар» і тільки з кінця ХІХст. – «наголос».

Словесний наголос не існує ізольовано, тобто він є суперсегментною звуковою одиницею. Нашаровуючись на звуки і склади, він утворює з ними нерозривну єдність. Відповідно склад і голосний у ньому, на який падає словесний наголос, називаються наголошеними (обов’язково - один у слові), усі інші - ненаголошені. Словесний наголос позначається знаком «акут» - ('). Він є у кожному самостійному слові (а в складних словах, які зазвичай пишуться через дефіс, їх може бути навіть два) і служить перш за все для його об’єднання.[5, с. 12-30]


Особливості техніки бігу на короткі дистанції кваліфікованих бігунок на 100 метрів


План до курсової роботи:

Особливості техніки бігу на короткі дистанції кваліфікованих бігунок на 100 метрів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості техніки бігу на короткі дистанції кваліфікованих бігунок на 100 метрів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Техніка низького старту

Біг на короткі дистанції (100, 200, 400 м) або спринт відноситься до циклічних видів фізичних вправ і відрізняється відносно короткою роботою при максимальній інтенсивності. Час пробігання дистанції залежить перш за все від вміння швидко реагувати на постріл стартера, від якості стартового розбігу, від швидкості, яку спроможний розвинути спортсмен, а також від швидкісної витривалості (можливості підтримувати без значного зниження досягнутої швидкості до кінця дистанції).

Для швидкого бігу необхідний високий рівень функціональних можливостей всіх систем організму, а також ідеальна техніка старту, біг по дистанції і фінішування.

Спринт - один із найпопулярніших видів легкої атлетики. Своєю емоційністю він приваблює глядачів, а своєю доступністю – багатьох бажаючих займатися спортом. Той, хто хоче спробувати свої сили в спринті, як правило, після одного, двох років тренувань може виконати третій або другий спортивний розряд. Однак для досягнення результатів міжнародного класу необхідне завзяте і правильно організоване тренування протягом 6 - 8 років.[3]

Біг на короткі дистанції слід розглядати як цілісну вправу, в якій виділяються окремі фази: старт, стартовий розбіг, біг по дистанції, фінішування.

Від правильного виконання окремих елементів в значній мірі залежить ефективність виконання всієї вправи.

Старт. Біг на короткі дистанції починають з положення низького старту з використанням стартових колодок, що дає можливість швидше набрати максимальну швидкість бігу. Існує декілька варіантів низького старту. Найбільше застосовують так званий звичайний старт, при якому передня колодка встановлюється на відстані 1 - 1,5 стопи (35-50 см) від стартової лінії, а задня - 1,5 стопи від передньої. Опорна площа передньої колодки має кут нахилу 40 - 45?, а задньої колодки - 50 - 60?. Відстань між осями колодок -18-20 см (рис.1.1):


Оцінка впливу соціально-психологічного клімату колективу на кадровий потенціал організації


План до курсової роботи:

Оцінка впливу соціально-психологічного клімату колективу на кадровий потенціал організації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцінка впливу соціально-психологічного клімату колективу на кадровий потенціал організації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність соціально-психологічного клімату колективу

У психології поняття "клімат" походить з метеорології та географії. Тепер ця концепція характеризує невидиму, делікатну, делікатну, психологічну сторону людських стосунків. У вітчизняній соціальній психології вперше термін «психологічний клімат» вжив Н.С. Мансуров, який вивчав виробничі колективи.

Одним із перших виявив зміст соціально-психологічного клімату В. М. Лісп. На його думку, психологічний клімат - це емоційне забарвлення психологічних зв’язків членів команди, що виникає на основі їх близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів та схильностей. Він вважав, що людські відносини складаються з трьох кліматичних зон.

Перша кліматична зона - це соціальний клімат, який визначається тим, наскільки колектив усвідомлює цілі та завдання суспільства, наскільки це гарантує дотримання всіх конституційних прав та обов'язків працівників як громадян.

Друга кліматична зона - це моральний клімат, який визначається тим, які моральні цінності приймаються в колективі.

Третя кліматична зона - це психологічний клімат, ті неформальні відносини, які складаються між працівниками, безпосередньо контактуючи один з одним.

Найбільша кількість прикладних досліджень, так чи інакше, пов'язаних з проблемою соціально-психологічного клімату в групі, проводилася фахівцями в галузі організаційної психології. Це пов’язано з очевидною важливістю оцінки та оптимізації соціального та психологічного клімату в контексті вирішення широкого кола організаційних завдань, таких як побудова команди, вдосконалення систем управління та мотивації персоналу, підвищення продуктивності праці, зниження плинності кадрів тощо [1, c. 47].

Насправді класичні експерименти Е. Майо та його колег, проведені наприкінці 1930-х років на заводі американської компанії "Western Electric", яка започаткувала організаційну психологію, хоча і не ставила собі за мету вивчення соціально-психологічного клімату в команди монтажників телефонних реле фактично продемонстрували важливість цієї соціально-психологічної характеристики з точки зору ефективності групової діяльності. [5, с. 35]


Оцінка фінансового стану підприємства ПАТ Фармак


План до курсової роботи:

Оцінка фінансового стану підприємства ПАТ Фармак

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцінка фінансового стану підприємства ПАТ Фармак,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

При аналізі фінансового стану використовуються різноманітні методи, що дозволяють всебічно розглянути і оцінити різні сторони його діяльності.

Аналіз фінансового стану здійснюється з використанням наступних показників, які розраховуються на базі бухгалтерської звітності:

? показників складу, структури і динаміки активів і пасивів;
? показників, що відображають можливість беззбиткової діяльності.
? коефіцієнтів платоспроможності;
? коефіцієнтів фінансової стійкості;
? коефіцієнтів ділової активності;

Особливу увагу слід звернути на два коефіцієнти: це коефіцієнт поточної ліквідності та коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами, оскільки часто висновок про несприятливу фінансову ситуацію робиться на основі цих двох коефіцієнтів [6, с. 110].

Слід зазначити, що запропоновані в якості критеріїв при визначенні неплатоспроможності підприємств коефіцієнти поточної ліквідності, забезпеченості підприємства власними оборотними активами та відновлення (втрати) платоспроможності та їх нормативні значення неодноразово піддавалися критиці в економічній літературі. Проте, у зв'язку з простотою і легкістю проведення аналізу на основі двох показників даний метод виявлення ознак фінансової кризи широко використовується в українській практиці.

Загальне ознайомлення з фінансовим станом підприємства здійснюється на основі аналізу абсолютних показників бухгалтерського балансу (звіту про фінансовий стан) і звіту про фінансові результати, а також додатків до них. Як правило, даний метод аналізу здійснюється на попередній стадії знайомства з самим об'єктом аналізу.