ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Партія як суб’єкт політичної системи суспільстваПартія як суб’єкт політичної системи суспільства

Партія як суб’єкт політичної системи суспільства1.1. Правові основи створення і діяльності політичних партій

У політології існує правова характеристика політичних партій, бо вони є суб’єктами права. Політичні партії беруть участь в різних відносинах, регульованих юридичними нормами, але головним чином їх діяльність регламентується конституційним законодавством і відповідними законами про партії. В Україні діяльність партій регулює Закон України „Про політичні партії в Україні” 2001 р. У конституціях і законах закріплюються права і обов’язки політичних партій, вимоги, що ставляться до їх статутів і програм. Законодавством регламентується порядок і умови створення і припинення діяльності партій, фінансова сторона їх функціонування і контроль за діяльністю партії з боку держави. У багатьох країнах, в тому числі в Україні, Конституція забороняє створення і діяльність політичних партій і громадських організацій, програмні цілі і дії яких суперечать принципам Основного закону. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Партія як суб’єкт політичної системи суспільства.

З точки зору законодавства процес створення політичних партій регулюється в різних країнах по-різному. В одних країнах порядок утворення партій взагалі законодавче не регулюється. Громадяни самі проголошують створення партії, не звертаючись ні до кого за дозволом (Великобританія, Нова Зеландія) [9, с. 39]. В інших – законодавство не вимагає формальної реєстрації, однак для створення партії необхідно надати до компетентних органів певні документи (програму, статут тощо). У деяких країнах передбачається і обов’язкова реєстрація партій в певних державних органах (Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції тощо). Проте у більшості країн попереднього дозволу з боку держави на створення партії не потрібно.

У деяких державах для реєстрації партії потрібна підтримка певної кількості громадян; в інших країнах для юридичного оформлення партії необхідна певна кількість її членів. Придбати курсову на тему - Партія як суб’єкт політичної системи суспільства, можна вже сьогодні!.

Законодавством регулюються умови і межі діяльності політичних партій. Так, практично в усіх країнах діяльність партії дозволяється, якщо вона не суперечить конституційним нормам, не закликає до повалення існуючого ладу, не створює військові організації тощо. Правовими актами регулюється і фінансова діяльність політичних партій (порядок фінансування політичних партій, їх витрати на виборах, контроль за фінансовою діяльністю).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Партія як суб’єкт політичної системи суспільства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Партія як суб’єкт політичної системи суспільства


Прислів'я та приказки як об'єкт фразеологіі англійської мови


План до курсової роботи:

Прислів'я та приказки як об'єкт фразеологіі англійської мови

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Прислів'я та приказки як об'єкт фразеологіі англійської мови,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Англійські фразеологічні одиниці не термінологічного та термінологічного походження. Класифікація фразеологізмів за І.В. Корунцем

Більшість фразеологізмів в англійській мові є англійськими зворотами, автори яких невідомі.

Прикладами подібних широко розповсюджених зворотів, створених народом, є:

- раy thrоugh the nоse – платити величезні гроші;
- bite оff mоre thаn оne саn сhew – не розрахувати власних сил [17, с. 16 – 18].

В процесі дослідження ми спробували класифікувати англійські фразеологізми, пов’язані з традиціями, звичаями та обрядами англійського народу, а також з реаліями та історичними фактами.

Таким чином пропонуємо таку класифікацію:

  1. фразеологічні одиниці, які відображають звичаї та традиції англійського народу: bаker's dоzen – чортова дюжина (за старим англійським звичаєм торговці хліба отримували від булочників тринадцять хлібин замість дванадцяти, і тринадцята хлібина йшла на рахунок прибутку торговців);
  2. фразеологічні одиниці, пов’язані з англійськими реаліями: саrry соаls tо Newсаstle – возити вугілля в Ньюкасл, їхати в Тулу зі своїм самоваром;
  3. фразеологічні одиниці, пов’язані з іменами англійських письменників, вчених, королів та ін. Їх в свою чергу можна поділити на три підгрупи:

а) фразеологізми, до яких входять прізвища:

- ассоrding tо Сосker – «як по Кокеру», правильно, точно за всіма правилами (Е. Кокер, 1631 – 1675, автор англійського підручника з арифметики, який був широко розповсюджений у XVII ст.);
- the Аdmirаble Сriсhtоn – вчений, освічений чоловік (за ім'ям Джеймса Крайтона, відомого шотландського вченого XVI ст.);


Причини і умови виникнення держави


План до курсової роботи:

Причинии і умови виникнення держави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Причинии і умови виникнення держави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття суспільства та його структура

Появу суспільства пов’язують з відділенням людини від тварини. Ще Аристотель говорив, що людина є головною складовою одиницею суспільства, «суспільною істотою», основною потребою якої є спілкування із собі подібними. Саме тому суспільство – це насамперед система людського спілкування, людських зв’язків, а не сукупність окремих людей. Людина, як фізіологічна істота, позбавлена людського спілкування, не здатна бути членом суспільства. Нам відомі випадки, коли дитина з моменту народження тривалий час перебувала у тваринному середовищі. Надалі, коли такі люди потрапляли в соціум, вони були подібні до розумних тварин, не здатних спілкуватися з оточуючими. Відтак, тільки взаємодіючи з раннього дитинства з іншими людьми, їх об’єднаннями, людина розвивається і сприяє розвитку суспільства.

Суспільство є об’єктом дослідження різних наук, для яких воно є основоположною категорією, – філософії, соціології, антропології, етнографії тощо. Розглянемо детальніше зміст указаного поняття.

На повсякденному рівні під суспільством розуміють сукупність людей, які об’єднані конкретними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видом діяльності [17].

За матеріалами вікіпедії, суспільство – це названа організована сукупність людей на певному етапі історичного розвитку, об’єднаних характерними для них відносинами; самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі реалізації особистих потреб кожного [14]. Відносини людей у межах суспільства називають соціальними. Крім окремих людей членами суспільства є їхні об’єднання: спільноти, громади, общини, товариства та співтовариства, асоціації, союзи тощо. Окремим видом суспільства є людство – спільнота всіх людей.


Проблеми забезпечення свободи слова в Україні


План до курсової роботи:

Проблеми забезпечення свободи слова в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми забезпечення свободи слова в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зачатки свободи слова в українському медіа-просторі

Свобода вираження думок є одним з основних прав людини, завойованих людством протягом тривалого періоду часу. Реальний і максимальний рівень його забезпечення є критерієм демократичності держави, а ефективна реалізація-важливим показником рівня забезпечення ряду інших прав людини.

Свобода вираження думок як природне право людини - це можливість, притаманна їй від народження, невід'ємна, необов'язкова, незалежна від волі держави. Право людини вільно висловлювати свої погляди закладено в самій людській природі як невід'ємна її частина. Людська природа була створена таким чином, що дозволяє людині вільно вибирати форму і зміст вираження своїх поглядів.

Свобода вираження думок є найважливішим компонентом особистого самовизначення кожної людини. Ця свобода є "дихання" людини в соціальному середовищі, без якого вона не може існувати в ній. Основою свободи самовираження є погляди людини як невід'ємний елемент її свідомості, зокрема її світогляд. Погляди взаємодіють, знаходяться в зв'язку з усіма іншими елементами свідомості-вірою, думками, переконаннями, уявленнями і т. д. Людські погляди є однією з основних форм сучасного знання і комунікації в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і в державно-правовій сфері [1, c. 48].

Деякі дослідники називають початок 90-х років періодом "рожевої" демократії Кравчука. Цей час, 1991-1994 роки, пов'язаний з початком розвитку свободи слова в Україні. Але в той же час багато дослідників визнають, що ця розробка перебувала в "напівфабрикатному" стані. Крім того, ЗМІ не розуміли, що робити з отриманою свободою слова, на них обрушилися економічні проблеми і тиск, що залишився від колишньої комуністичної системи.

З одного боку, зі здобуттям Україною незалежності цензура в будь-якій формі заборонена, українські ЗМІ нібито позбавляються від комуністичної ідеології і отримують можливість писати про те, що хочуть і як хочуть.


Проведення експертизи у кримінальному провадженні


План до курсової роботи:

Проведення експертизи у кримінальному провадженні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проведення експертизи у кримінальному провадженні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Судова експертиза як джерело доказів у кримінальному
судочинстві України

Однією з найважливіших і найбільш кваліфікованих форм застосування спеціальних знань у кримінальному судочинстві є судова експертиза, завдяки якій слідчий і суд отримують інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження і яка не може бути отримана за допомогою інших процесуальних засобів.

Експертизу в кримінальному провадженні називають судовою незалежно від того, на якій стадії вона проводиться. Сама експертиза, тобто дослідження, здійснюване компетентним фахівцем, знаходиться за межами кримінально-процесуальних відносин; процес такого дослідження нормами КПК не може регламентуватися. Слідчою (розшуковою) дією є лише призначення судової експертизи. Разом з тим і в ході дослідження, а особливо за його результатами, реалізується великий комплекс кримінально-процесуальних правовідносин, учасниками яких є, з одного боку, сторони обвинувачення та захисту, слідчий суддя, суд, а з іншого – експерт, а також багато інших врегульованих нормами КПК України відносин за участю підозрюваного (обвинуваченого) та захисника [9, с. 423].

Передусім, відмітимо, експертиза (франц. expertise, лат. expertus – досвідчений, випробуваний) – це вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного питання, явища, процесу, предмета тощо, які потребують спеціальних знань у відповідній сфері [36].

Ст. 1 Закону України від 25 лютого 1994 р. «Про судову експертизу» визначає судову експертизу як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду [2].


Проносні засоби рослинного походження (види касії, ревінь тангутський)


План до курсової роботи:

Проносні засоби рослинного походження (види касії, ревінь тангутський)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проносні засоби рослинного походження (види касії, ревінь тангутський),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Проносні засоби рослинного походження

Проносні засоби рослинного походження містять БАР, які посилюють перистальтику кишечника і прискорюють його спорожнення. Їх призначають при гострих і хронічних запорах.

Препарати, що містять антраглікозіди.

Антраглікозіди - природні сполуки, в яких агліконом є похідні антрацену з різним ступенем окислення. У чистому вигляді це складні кристалічні речовини червоного, жовтого або оранжевого кольору, прекрасно розчинні в слабких розчинах лугів і спиртів, а також у воді, стійкі при зберіганні.

У рослинах антраглікозиди зустрічаються у представників лише декількох сімейств, наприклад, крушинових, бобових, маренових. В основному вони накопичуються в корені щавлю кінського, корі жостеру ломкого, корінні і кореневищі марени фарбувальної і корені ревеню тангутського, та надають їм помаранчеве забарвлення. В зелених частинах рослин, наприклад, в листі сени, забарвлення повністю маскується хлорофілом.

Антраглікозіди чинять на організм проносну дію, в зв'язку з тим, що можуть викликати подразнення рецепторів у слизовій кишечника, це посилює його перистальтику. Причому, будучи засобом рослинного походження, надає м'якшу дію, ніж речовини, отримані в результаті органічного синтезу.

Жостір проносний (Крушина проносна) - Rhamnus cathartica

Сімейство - крушинових (Rhamnaceae).

Сировина - плоди жостеру - Fructus Rhamnii


Протиправна поведінка, поняття, склад та види


План до курсової роботи:

Протиправна поведінка, поняття, склад та види

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Протиправна поведінка, поняття, склад та види,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки правової поведінки

Поняття «поведінка» є досить багатозначним в зв’язку з його широким використанням в різних суспільних науках. Проте правова наука визначає «поведінку» як людську активність, яка може бути охарактеризована певними соціальними і юридичними ознаками, а саме: а) вона є соціально значимою. Дана соціальна значимість виражається у двох формах – соціальна корисність і соціальна шкідливість, що відповідно впливає на розвиток суспільних відносин; б) виражається у формі дії або бездіяльності, що піддаються правовому регулюванню. Дія безпосередньо вливає на відносини між суб’єктами; в) має свідомо-вольовий характер, а також залежить від психічних особливостей особи, здатності усвідомлено контролювати негативні емоційні вияви і стримувати їх, керувати своїми вчинками. Тобто, правова поведінка є вольовою стороною правосвідомості, за допомогою якої здійснюється процес перенесення правових норм, що містяться в нормативно-правових актах і інших джерелах права, у реальну правову поведінку; г) регулюється правовими нормами, вираженими в нормативних приписах законодавчих і підзаконних актів, які або прямо описують умови і ознаки правових вчинків, або передбачають будь-які заходи моделювання правової поведінки. Саме це відрізняє правову поведінку від інших типів соціальної поведінки, яка може зумовлювати юридичні наслідки (як позитивні так і негативні) [10, с. 86]; д) повинна спричиняти юридичні наслідки, оскільки пов’язана з реалізацією суб’єктом своїх інтересів, а також реакцію держави на результати правової поведінки [21, с. 617].

Правова поведінка є різновидом соціальної поведінки, особливості змісту
якої передбачено нормами права, що є критерієм оцінки вчинків людей як таких, що відповідають чи не відповідають його правилам. Як зазначається в навчальній літературі, будь-яка юридично значуща поведінка суб’єктів права (індивідуальних чи колективних) є правовою. Вона передбачена нормами права, оцінюється суспільством з урахуванням його вимог і тягне за собою юридичні наслідки (позитивні або негативні) для суб’єктів права [5, с. 351 – 352].


Процесуальний імунітет в господарському судочинстві


План до курсової роботи:

Процесуальний імунітет в господарському судочинстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Процесуальний імунітет в господарському судочинстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, суть, значення та класифікація юрисдикційного (судового) імунітету в Україні

Юрисдикційний (судовий) імунітет при притягненні особи до юридичної відповідальності залишається актуальною темою не лише в Україні, а й в інших країнах світу, тому що на практиці виникають певні процесуальні ускладнення, наприклад правовий статус особи в господарському судочинстві [3, с. 23-27].

Термін «імунітет» у перекладі з латинської мови означає - звільнення від чогось.

Імунітет держави у широкому застосуванні - це принцип, згідно з яким до держави або її органів і представників не може бути заявлений позов в іноземному суді без її згоди.

Імунітет ґрунтується на суверенітеті держав, їх рівності. Це означає, що жодна з них не може здійснювати свою владу над іншою державою, її органами, майном. Такий статус характеризується як «раr іn раrem nоn hаbet іmрerіum» - рівний над рівним не має влади.

Принцип не підпорядкування однієї суверенної держави дії законодавства іншої або вилучення держави та її органів з-під дії юрисдикції іншої держави отримав своє походження з посольського права і сьогодні став загальновизнаним.

Законодавство та доктрина завжди намагалися визначити його сутність і кодифікувати норми про імунітет у окремих загальних (універсальних) конвенціях.

Погляди на правову характеристику імунітету є різними.

Одні вчені вважають, що імунітет не має імперативного характеру (Я. Броунлі), інші ж вказують на його імперативний характер (М. Богуславський). Незважаючи на різницю у доктрині стосовно імперативності чи диспозитивності норм про імунітет, законодавство та практика усіх держав явно й без умовно ґрунтується на принципі імунітету.


Психологічні особливості адаптації дитини до закладу дошкільної освіти


План до курсової роботи:

Психологічні особливості адаптації дитини до закладу дошкільної освіти

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Психологічні особливості адаптації дитини до закладу дошкільної освіти,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття соціальної адаптації дитини раннього віку

Початок відвідування дитиною дошкільного закладу – дуже напружений період, який пов'язаний для дитини із сильними стресовими переживаннями і вимагає від неї перебудови всіх уявлень і відносин із людьми, залучення її в нову соціальну ситуацію. Процес адаптації до нових умов через низку обставин у різних дітей відбувається по-різному. Одні діти легко налагоджують контакти з дітьми й дорослими, пристосовуються до нових вимог, нового режиму. Процес адаптації у них минає легко й безболісно. У інших зміна соціальних відносин, умов існування викликає істотні труднощі, дитина стає неспокійною, примхливою, замкнутою тощо. Порушується емоційна рівновага, травмується психіка [17, с. 24]

Що ж відбувається в організмі і психіці дитини, коли вона вперше йде в дитсадок? Вважається, що адаптація проходить складно, з безліччю негативних проявів у дитячому організмі.

Адаптація (від лат. adapto – пристосовую) — пристосування живого організму до умов навколишнього середовища. Термін «адаптація» широко застосовується в психології. Психологічна адаптація – це взаємодія особистості із середовищем, у процесі якої особистість враховує особливості середовища і активно впливає на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб. Адаптація охоплює широкий спектр індивідуальних реакцій, характер яких залежить від психофізіологічних і особистісних особливостей дитини, від сімейних відносин, від умов у дошкільному закладі.

Вступаючи до дошкільного закладу, дитина вперше постає перед проблемою зламу сформованого стереотипу через зміну звичних умов життя і встановлення нових соціальних зв'язків. Уперше дитина надовго залишається без близьких у колі зовсім незнайомих і сторонніх людей. Крім того, умови закладу дошкільної освіти є досить специфічними. Однією з його особливостей є довготривале сумісне перебування достатньо великої кількості однолітків, яке призводить до більш швидкого стомлювання дітей, ніж у сімейних умовах.


Психологічні особливості довільної уваги дітей старшого дошкільного віку


План до курсової роботи:

Психологічні особливості довільної уваги дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Психологічні особливості довільної уваги дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Вікова динаміка уваги у дошкільному віці

За допомогою пізнавальних психічних процесів людина отримує, осмислює, зберігає інформацію про дійсність. У пізнавальній діяльності і сприймання, і пам'ять, і мислення, і уява виступають у єдності. Лише в окремих ситуаціях переважає певний пізнавальний процес. Оточуюча людину дійсність безмежна, тому людина пізнає її крок за кроком, а її пізнавальна діяльність носить організований та спрямований характер. Людина сприймає зовсім не всю інформацію, що надходить з оточуючого, а лише найбільш значущу для її життєдіяльності. Отже, інформація на шляху до людської свідомості дозується і фільтрується. Цю функцію виконує увага, яка й організовує наше пізнання.

Увага – це зосереджена діяльність людини в даний момент часу на якомусь реальному чи ідеальному об'єкті. Увагою фахівці називають психічний процес, який безпосередньо пов'язаний з пізнанням людиною навколишнього світу і полягає в спрямованості і зосередженості психічної діяльності на одних предметах і явищах і одночасному відстороненні від інших. Увага діє як фільтр, який дозволяє людині з усієї інформації, яка одночасно надходить від органів чуттів, відбирати найбільш важливу для неї в даний момент. Увага характеризується обсягом, концентрацією, стійкістю, а також коливаннями та переключенням [3, с. 280].

Обсяг уваги – це кількість об'єктів, які в один момент людина може одночасно сприйняти з однаковою ясністю. Один момент – час одного короткого погляду (0,07 сек). У середньому обсяг уваги дорослої людини складає більше ніж сім предметів. Шести-семирічна дитина здатна одночасно сприйняти три-чотири предмети, причому з достатньою повнотою та деталізацією. Але обсяг уваги може звужуватися, якщо сприймаються одночасно кілька незнайомих предметів, або ж якщо предмети близько розташовані один від одного, або, навпаки, розосереджені на великій площі.


Психологічні особливості поведінки дитини в конфліктних ситуаціях


План до курсової роботи:

Психологічні особливості поведінки дитини в конфліктних ситуаціях

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Психологічні особливості поведінки дитини в конфліктних ситуаціях,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Конфлікт як психолого-педагогічна проблема

Конфлікт – це зіткнення протилежних сторін, думок, сил; серйозна розбіжність, гостра суперечка. Конфлікт – це протиріччя, яке сприймається людиною як значима для неї психологічна проблема, що вимагає свого вирішення й викликає активність, спрямовану на його подолання.

Конфлікт ? це надзвичайно складне й суперечливе соціально-психологічне явище, до глибинних причин виникнення й розвитку якого вчені ще тільки приступають. При всіх плюсах і мінусах конфліктів вони є неминучими і, більше того, ? найчастіше необхідними. Іноді конфлікт є єдино вірним способом розв’язання складної проблеми [13, с. 10].

Стосовно суб'єктів відокремлюють чотири типи конфліктів:

  1. Внутрішньо-особистісний, що є, як правило, наслідком амбівалентних прагнень
  2. Міжособистісний конфлікт, що виявляється у конфронтації з приводу потреб, мотивів, цілей, цінностей чи становлень
  3. Особистісно-груповий конфлікт, що виникає внаслідок невідповідності поведінки особистості груповим нормам та очікуванням
  4. Міжгруповий конфлікт, що виникає внаслідок зштовхування стереотипів поведінки, норм, цілей, цінностей різних груп (міжорганізаційні, міждержавні, та ін. конфлікти) [12, с. 77].

Отже, конфлікт ми можемо розглядати як процес крайнього загострення суперечностей та боротьби двох чи більше сторін соціальної взаємодії, який супроводжується негативними емоціями. Це відкрите або приховане протистояння цих сторін внаслідок відстоювання ними взаємовиключних інтересів, цілей, позицій, суджень чи поглядів. При цьому кожна з конфліктуючих сторін вважає себе правою і рішуче вступає в боротьбу за свої інтереси. Конфлікти виникають через протилежність інтересів і соціальних установок людей, вони потребують обов’язкового розв’язання, оскільки без цього неможливе нормальне функціонування соціальної групи, колективу.