ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Особливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарстваОсобливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарства

Особливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарства1.1. Виникнення та розвиток готельного господарства

Історія розвитку готельної справи нерозривно пов'язана з подорожами. Подорожуючи з різною метою та намірами (відвідування святих місць і храмів, олімпійських ігор тощо) люди мали потребу в притулку, харчуванні та відпочинку. Найдавніші згадки про місця для розміщення подорожніх можна знайти в писемних джерелах Стародавнього Єгипту.

Значний розвиток готельної справи в Європі спостерігається тільки з VIII-IX ст. після того, як Карл Великий видав едикт, яким зобов'язав монастирі та церкви утримувати «госпиції» — будинки, що надавали подорожнім і прочанам ночівлю, харчування, відпочинок, а іноді, навіть, і лікувальні процедури. Найбільшого поширення «госпиції» набули в Швейцарії, яка завдяки старим традиціям і тепер вважається найбільш авторитетною в сфері готельного господарства та готельних послуг [4, с.69].

У XIII-XIV ст. у зв'язку з зростанням і розвитком ремесла та торгівлі, пожвавленням внутрішніх і міжнародних економічних зв'язків у Європі, широкого поширення набула система тимчасового проживання за плату в готелях. Першими такими готелями були приватні житлові будинки (або окремі кімнати в них). Власники готелів нерідко виконували й функції посередників у справах своїх клієнтів, виступали як перекупники й агенти. Таким чином, з'являються прототипи сучасних готелів. Приблизно в цей же час була здійснена перша офіційна спроба їх класифікації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарства.

У XVI— першій половині XVII ст. одним з головних торговельних центрів Східної Європи був Київ, через який проходили купецькі каравани з Польщі, Кримського ханства, Туреччини, Молдови, Греції, Угорщини, країн Західної Європи, що направлялися до Московської держави. Українські купці мали право безмитної торгівлі у прикордонних містах Московії. Для них створювалися спеціальні гостинні двори. На чумацьких і торговельних шляхах України здавались в оренду корчми, що не тільки вели торгівлю хмільними напоями, але й були пристановищем для подорожніх Придбати курсову на тему - Особливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарства, можна вже сьогодні!

Крім того, Київ стає одним з центрів паломництва, що викликало потребу в будівництві готелів для прочан біля стін печерського монастиря.

Друга світова війна завдала величезних збитків готельному господарству України. Тільки в останні роки в столиці України зведено такі великі готелі як «Хрещатик», «Турист», готельний комплекс «Київська Русь».

Після війни готельне господарство розвинених країн перетворилось на значну галузь — «готельну індустрію», що для багатьох країн стає реальним джерелом доходу та отримання іноземної валюти.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості обслуговування іноземних туристів в підприємствах готельного господарства

.

Військова лексика в сучасній англомовній літературі


1.1. Поняття військової лексики

До військової лексики відносяться перш за все всі слова і поєднання, що позначають військові поняття, тобто поняття, безпосередньо пов'язані зі збройними силами, військовою справою, війною і т. д. Крім того, до військової лексики слід віднести науково-технічні терміни, що вживаються у зв'язку з військовими поняттями (наприклад, track «гусениця танка або будь-якої бойової машини, на гусеничному ходу»).

Таким чином, до військової лексики відносяться як слова і поєднання, що виражають специфічні військові поняття, так і слова і поєднання, вживані насамперед у збройних силах.

Сфера військової термінології англійської мови досліджувалася в роботах А.Т. Аксьонова (1954). Вивченням історії військової лексики в російській мові займався Ф.П. Сорокаріччя (1970). Г.А. Судзиловський і Г.Д. Томахін розглядали питання сленгу американської військової лексики та військово-політичні американізми (1954). Питанням теорії та практики військового перекладу присвячені роботи таких фахівців як: Г.М. Стрілківський, А.А. Дормідонтов, Л.Л. Нелюбин, А.А. Васильченко. У 1975 році під редакцією М.А. Надисева, В.П. Савьолова, С.Є. Угаркіна був складений Російсько-англійський військово-технічний словник, що включає 35000 термінологічних одиниць. Питання структури, семантики та перекладу буквено-немов англійських військових термінів порушені в роботі Л.І. Воскресенської (2006). Військово-інженерної термінологією займався Н.В. Володін. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Військова лексика в сучасній англомовній літературі.

У низці сучасних авторів слід відзначити М.М. Новичкова, А.Н. Волкову, М.В. Смирнову і їх дослідження в області термінології англійської мови протиракетної і протикосмічної оборони (1989). Заслуговує на увагу робота Т.Ф. Дмитричева, що містить близько 20000 англійських термінів по загального і повного роззброєння, заборони ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї та іншим актуальним проблемам (1990)

Зміни складу військової лексики, особливо її безперервне поповнення, випадання з неї ряду слів, зміна значень, тісно пов'язані з безперервним розвитком загальних умов діяльності збройних сил.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Військова лексика в сучасній англомовній літературі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Військова лексика в сучасній англомовній літературі


Безробіття як соціально-економічне явище ринкової економіки


1.1. Види та причини безробіття

Безробіття - це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці. Кількість охочих отримати роботу є більшою за кількість робочих місць. Незайнятість працездатного населення негативно (в економічному та соціальному плані) позначається на всьому населенні регіону, а отже, проблема безробіття потребує негайного розгляду та вирішення з боку владних інстанцій [6, с. 168].

Безробіття в ринковій економіці - це стан ринку робочої сили за умов, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї. Безробіття має циклічний характер.

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи

До незайнятого належить те населення, яке відмовляється від пропонованої йому роботи. Сукупність зайнятого і безробітного населення називається самодіяльним населенням.

Існує безліч причин безробіття. Основними з них є: структурні зміни в економіці країни чи певного регіону, зменшення чи обмеження попиту на товари або послуги, постійний розвиток технологій, пошук працівниками нових робочих місць із кращою заробітною платою, або змістовнішою роботою, демографічні зміни в складі та чисельності робочої сили, недостатня її мобільність тощо.

Відповідно до причин безробіття, можна визначити такі його види: приховане, відкрите, добровільне і вимушене, структурне, фрикційне, інституціональне та циклічне. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Безробіття як соціально-економічне явище ринкової економіки.

Приховане безробіття – це таке, при якому кількість працівників на виборчих дільницях перевищує потрібну. Наслідками його є низька якість продукції, падіння дисципліни праці, зрівняння в оплаті праці, зниження реальної заробітної плати. Серед поширених форм прихованого безробіття - вимушені виробничі простої з технологічних причин, прогули і простої, пов'язані з недобросовісним відношенням робітників до праці [14, с. 75].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Безробіття як соціально-економічне явище ринкової економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Безробіття як соціально-економічне явище ринкової економіки


Середовище інформаційного бізнесу. Сутність інформаційного бізнесу


1.1. Сутність інформаційного бізнесу, його основні функції

Інформаційний бізнес (ІБ) – це комерційна діяльність у сфері інформаційного обслуговування з метою отримання доходу; це бізнес, здійснюваний в інформаційній сфері економіки; сфера індустріальної діяльності зі збирання, оброблення, зберігання, передавання інформації та здійснення управлінських процесів, тобто сфері інформаційно-управлінської діяльності на засадах інформаційної технології [1, с.78]. Можна стверджувати: інформаційний бізнес являється самостійно сферою тому, що він має свої специфічні продукти, унікальні засоби виробництва цих продуктів і чітко визначеного споживача.

Основними функціями інформаційного бізнесу в широкому розумінні являються: управління і ведення обліку; підготовка кадрів; маркетинг будь-якої діяльності і безпосереднє виробництво інформаційної продукції. Роль провідника досягнень науково-технічного прогресу і інновацій, радника при прийнятті управлінських і виробничих рішень і, з рештою, необхідність інформації при вирішення проблем і досягнення поставлених цілей кожного окремого члена суспільства, обумовлює багатогранність видів науково-інформаційної діяльності і її споживчу цінність.

Інформаційний бізнес має і свої специфічні функції, які поділяють його на комп'ютерний, суто інформаційний і змішаний, що відбивається на категорії інформаційного органу. Крім того категорія визначається ще й за такими показниками: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Середовище інформаційного бізнесу. Сутність інформаційного бізнесу.
- кінцевою ціллю НІД є створення особистого інформаційного продукту силами своїх співробітників (інформцентри, довідково-інформаційні служби, фірми з виготовлення БД тощо);
- надання інформаційних послуг на основі замовлень і підтримки зі своїми користувачами відношень, близьких до неформальних (бібліотечне обслуговування, реклама, комп'ютерний сервіс тощо);
- створення інформаційної продукції у відповідності зі специфічними вимогами кінцевих споживачів (літературна і журналістська діяльність, мистецтво, галузеві центри інформації, центри НТІ тощо);

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Середовище інформаційного бізнесу. Сутність інформаційного бізнесу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Середовище інформаційного бізнесу. Сутність інформаційного бізнесу


Формування ринку цінних паперів в Україні


1.1. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування

Важливою складовою фінансового ринку виступає ринок цінних паперів. Під ринком цінних паперів, у широкому розумінні, розуміють такий розділ фінансового ринку, на якому за незначний час створюються необхідні умови та відбувається швидка мобілізація, ефективний перерозподіл і раціональне розміщення фінансових ресурсів у соціально-економічному просторі держави з урахуванням інтересів та потреб суспільства шляхом здійснення емісій цінних паперів різними емітентами. У вузькому ж розумінні, ринок цінних паперів, як правило, означає взаємодію, що відбувається на ринку між його суб'єктами з приводу випущених цінних паперів.

Державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері [2, с. 1].

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

З метою координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів створюється Координаційна рада.

До складу Координаційної ради входять керівники державних органів, що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад та Положення про Координаційну раду затверджуються Президентом України за поданням Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування ринку цінних паперів в Україні.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:
- реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу
цінних паперів та їх похідних;
- створення умов для ефективної мобілізації та розміщення
учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням
інтересів суспільства;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування ринку цінних паперів в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування ринку цінних паперів в Україні


Проблеми та пріоритети економічного районування України


1.1. Роль економічного районування в раціональній територіальній організації господарства

Типовою господарською системою на рівні макрооб'єктів є крупна територіальна система – регіон. Регіон – основна складова частина територіального устрою країни, що визначена єдиною політикою державного регіоналізму і має організаційну відособленість, цілісність, економічну і демографічну самодостатність, систему державних органів, які є елементами (підсистемами) державної структури влади й управління країною. Регіон в межах наукових досліджень виокремлюється за двома принципами – спеціалізації економічних районів і комбінованої побудови виробництва. Як запевняє О.В.Царенко, головна ознака економічного району – не прийняття тієї або іншої статистичної ознаки за вихідний критерій, а у виділенні своєрідної, економічно закінченої (але не замкнутої) обмеженої території, що включає певну комбінацію природних ресурсів, капіталів і населення [10]. В реальній дійсності формування економічних районів пов’язано із способом виробництва, рівнем розвитку і особливостями розміщення продуктивних сил.

На думку Я.В. Коваль та I.Я. Антоненко, першим і основним етапом економічного районування є початкове встановлення меж природних зон, макрорегіонів, мезо- і мікроекономічних районів за головними районоутворюючими признаками з наступним уточненням їх меж на підставі результатів співставлення сусідніх таксономічних одиниць. Таке районування повинно відбивати господарську діяльність території, спеціалізацію регіону, а також весь комплекс природних, історичних, економічних факторів і умов, що впливають на розміщення і розвиток продуктивних сил та раціональне природокористування. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Проблеми та пріоритети економічного районування України.

Основна мета економічного районування – це удосконалення стратегії соціально-економічного розвитку, поліпшення адміністративно-територіального поділу держави, як основи для розробки ефективної економічної політики, спрямованої на раціональне використання економічного і природно-ресурсного потенціалу, поліпшення розміщення продуктивних сил території її господарської спеціалізації та структури господарства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Проблеми та пріоритети економічного районування України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Проблеми та пріоритети економічного районування України


Облік виробничих витрат підприємства на збут готової продукції


1.1. Поняття та сутність витрат підприємства

Ефективне управління промисловим підприємством в сучасних ринкових умовах вимагає нового підходу до визначення витрат. Витрати завжди знаходяться в центрі уваги менеджерів з управління, а облік витрат найважливіший інструмент управління підприємством. Це пояснюється тим, що маючи інформацію про витрати, приймаються рішення про раціональне використання ресурсів підприємства, про забезпечення зростання прибутку та зменшення нераціональних витрат.

Багатоплановість трактування витрат розглядається в працях значної кількості провідних вчених-економістів. Розглянемо визначення терміну «Витрати» в національних стандартах бухгалтерського обліку (табл. 1.1).

З огляду, на вищенаведені визначення витрат, ми можемо з певністю зазначити, що витрати, як в податковому так і бухгалтерському обліку – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік виробничих витрат підприємства на збут готової продукції.

На основі проведеного аналізу поняття «витрати» в нормативно-правових джерелах (табл. 1.1) можна зробити висновок, що визначення «витрат» в національних стандартах тотожне.

Розглянемо тлумачення поняття «витрат» з точки зору економіки та обліку (табл. 1.2).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік виробничих витрат підприємства на збут готової продукції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік виробничих витрат підприємства на збут готової продукції


Особливості симфонічної творчості В.А. Моцарта


1.1. Аналіз джерельної бази

Джерельна база курсового дослідження ґрунтується переважно на свідченнях авторів, письменників, істориків, які зазвичай описують життя і творчість Моцарта, розкривають його з філософської точки зору, ставлення до вічних цінностей, коментують ранні і зрілі роки, розмірковують над еволюцією його творчості в різні роки життя генія. Останнє допомагає нам зрозуміти факти його життя та діяльності, істинні цінності та душевний стан Моцарта.

Моцарт - це молодість музики, вічно юне джерело, яке несе людству радість весняного оновлення і душевної гармонії (Д.Шостакович).

При аналізі конкретних творів була використана також літературна, мемуарна, епістолярна спадщина видатних музикантів (Ф. Бузоні, Г. Гінзбург, К. Ігумнов, Г. Нейгауз, Л. Оборін, А. Рубінштейн, В. Софроницький, А. Шнабель, М. Юдіна та інші).

Завдяки допоміжним хрестоматійним джерелам та авторам підручників (Шульпяков О., Заднепровская Г.В., Чигарева Е. та інші) ми в повному обсязі вияснили теоретичні аспекти симфонії взагалі, правила написання та особливості.

Для характеристики симфонічної творчості Моцарта на допомогу нам прийшли такі автори: Д. Рабінович, Н. Н. Юденич, Д. Шулер, В. Н. Холопова, С. Фейнберг, Є. Назайкинський та багато інших. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості симфонічної творчості В.А. Моцарта.

Таким чином, джерельна база достатня для того, щоб розкрити тему достовірно і неупереджено.

1.2. Філософський напрям у творчості видатного композитора

Моцарт, в загальнопоширених уявленнях вважається автором музики радісної, святкової, сонячної, випромінюючої світло доброти і краси. Це дійсно так, хоча і не вичерпує всієї глибини і філософської складності його творчості, про яких далеко не всі масові слухачі та любителі музики мають поняття.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості симфонічної творчості В.А. Моцарта,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості симфонічної творчості В.А. Моцарта


Адміністративно-правове регулювання газифікації села в Україні


1.1 Історичні періоди розвитку газифікації регіонів

Становлення газової галузі України та початок газифікації регіонів почалося, головним чином, у другій половині ХХ століття. Але й вони мають цікаву історію, яка на сьогоднішній день продовжує очікувати на своїх дослідників.

У зв’язку з цим, слід підкреслити, що авторові не вдалося знайти спеціальних історичних досліджень щодо історії розвитку газифікації регіонів України. У той же час, є значна кількість робіт, у яких так чи інакше розглядаються проблеми розвитку радянської нафтогазової промисловості. Умовно їх можна розділити на три групи:

  1. загальні роботи економістів та істориків про розвиток народного господарства;
  2. галузеві роботи і;
  3. публіцистика.

Кожна відрізняється своїм аспектом розгляду історії нафтогазового комплексу (НГК) та методологічними принципами аналізу.

Щодо першої групи робіт, то в них нафтова і газова промисловість розглядається в контексті розвитку інших галузей радянської економіки та народногосподарського комплексу в цілому [35, с. 323]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Адміністративно-правове регулювання газифікації села в Україні.

З часом нафтогазова проблематика разом з проблематикою газифікації все більше стала цікавити істориків, перш за все російських. Так, у 2002 та 2007 роках з’являються дві роботи В.М. Славкіної, в яких автор робить спробу дослідити історію розвитку нафтогазового комплексу СРСР не як абстрактну економічну або технічну структуру, а як явище, безпосередньо вмонтоване у загальний історичний процес, що розвивався у певних політичних та соціально-економічних умовах [60, с. 16].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Адміністративно-правове регулювання газифікації села в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Адміністративно-правове регулювання газифікації села в Україні


Особливості мотивації спортивної діяльності дітей та підлітків


1.1. Сутність мотивації та етапи її формування

Уперше слово «мотивація» вжив А. Шопенгауер у статті «Чотири принципи достатньої причини» (1900-1910). Потім цей термін міцно ввійшов у психологічний побут для пояснення причин поведінки. [23]

У наш час мотивація як психічне явище трактується по-різному.

В одному випадку — як сукупність факторів, що підтримують і направляють, тобто визначають поведінку, в іншому випадку — як сукупність мотивів, у третьому — як спонукання, що викликає активність організму й визначає його спрямованість.

Крім того, мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної діяльності, як процес дії мотиву і як механізм, що визначає виникнення, напрямок і способи здійснення конкретних форм діяльності, як сукупна система процесів, відповідальних за спонукання й діяльність. [36, с. 69] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості мотивації спортивної діяльності дітей та підлітків.

Звідси всі визначення мотивації можна віднести до двох напрямків. Перший розглядає мотивацію зі структурних позицій, як сукупність факторів або мотивів. Наприклад, згідно зі схемою В. Д. Шадрікова, мотивація обумовлена потребами й цілями особистості, рівнем домагань і ідеалами, умовами діяльності (як об'єктивними, зовнішніми, так і суб'єктивними, внутрішніми — знаннями, уміннями, здібностями, характером) і світоглядом, переконаннями й спрямованістю особистості тощо. З урахуванням цих факторів відбувається ухвалення рішення, формування наміру [77, c. 125]. Другий напрямок розглядає мотивацію не як статичний, а як динамічний утвір, як процес, механізм.

Однак і в тому й в іншому випадку мотивація в авторів виступає як вторинна стосовно мотиву, який утворює явище. Більш того, у другому випадку мотивація виступає як засіб або механізм реалізації вже наявних мотивів: виникла ситуація, що дозволяє реалізувати наявний мотив, з'являється й мотивація, тобто процес регуляції діяльності за допомогою мотиву. Наприклад, В. А. Іванніков уважає, що процес мотивації починається з актуалізації мотиву [35, c.111]. Таке трактування мотивації обумовлене тим, що мотив розуміється як предмет задоволення потреби, тобто мотив даний людині як би готовим. Його не треба формувати, а треба просто актуалізувати (викликати у свідомості людини його образ) [16, с. 65].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості мотивації спортивної діяльності дітей та підлітків,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості мотивації спортивної діяльності дітей та підлітків


Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі


1.1. Зміст і види девіантної поведінки молодих людей, які повернулися з місць позбавлення волі

Говорячи про такий соціальний феномен, як молодіжна злочинність, перш за все необхідно уточнити, що ми маємо на увазі під поняттями «молодь», «злочин» та поведінка молоді, що відхиляється – «девіантна поведінка», яка обумовлює злочинність.

Молодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації [39, с. 7]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі.

Сучасна молодь довше навчається в школі та, відповідно, пізніше починає самостійне трудове життя. Ускладнилися й самі критерії соціальної зрілості. Початок самостійного трудового життя, завершення навчання та набуття стабільної професії, одержання політичних прав, матеріальна незалежність від батьків, вступ у шлюб і народження першої дитини — усі ці події, такі, що в своїй сукупності надають людині почуття повної дорослості, та відповідний соціальний статус, настають не одночасно, й сама їхня послідовність і символічне значення кожного з них не однакові в різних соціальних прошарках. Звідси й дискусійність хронологічних, абсолютних вікових границь: нижню границю молодості встановлено між 14 і 16, а верхню — між 25 і 30 роками та навіть пізніше [72, с. 89].

Офіційно вікові межі молоді визначаються ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», згідно якого молодь, молоді громадяни – це громадяни України віком від 14 до 35 років [5].

В наш час молодь — це одна з найбільш уражених в економічному плані та найбільш безправна в соціально-правовому відношенні соціальних спільнот, яка живе в умовах підвищеної соціальної напруги і психологічного дискомфорту. Внаслідок такого становища з'являються все нові й нові факти зростання в молодіжному середовищі злочинності, та різних видів девіантної поведінки - наркоманії, токсикомани; алкоголізму, проституції [12, c. 24].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні проблеми девіантної поведінки молоді, яка повернулася  з місць позбавлення волі