ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Організація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілихОрганізація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілих

Організація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілих


1.1. Поняття допиту, його види, завдання та значення

Зміст досудового розслідування полягає в тому, що воно є цілеспрямованим процесом, метою якого є відтворення минулої події злочину. До особливостей пошукової діяльності слідчого на етапі досудового розслідування належать відсутність вичерпної мисленнєвої моделі злочину, надходження невпорядкованої інформації про подію злочину, конфліктний характер спілкування та висока емоційна напруга, обмеженість в часі, обумовлена строками досудового розслідування. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілих.

У збиранні доказової інформації одне з основних місць посідає допит. Зі всього бюджету часу, що витрачається слідчим на провадження слідчих дій, саме на проведення допитів припадає 80%.

Допит – слідча дія, у процесі якої слідчий отримує від особи відомості, що мають значення у розслідувані кримінальної справи для встановлення об’єктивної істини і забезпечення правильного застосування закону. Допит – одна з найпоширеніших слідчих дій зі збирання доказів. Завдання слідчого полягає в отриманні від особи, яку він допитує, відомостей про подію злочину, про осіб, котрі його вчинили, про інші обставини, які мають значення для справи. Слід погодитися з В. Шепітько у тому, що допит – одна з найскладніших слідчих дій, проведення якої вимагає від слідчого високої загальної і професійної культури, глибокого знання психології людини [28, с. 218]. Допит спрямований насамперед на розслідування злочинів. Його проведення вимагає від слідчого значних інтелектуальних, організаційних, вольових зусиль. Сенс всього розслідування полягає у пізнанні істини. Шлях до істини складний. Істина сприймається не як застигле, незмінне, а як процес постійного логіко-правового аналізу, що супроводжує теоретичну і практичну ді
яльність слідчого. Принцип об’єктивної істини виражається у вимогах закону про всебічне, повне і об’єктивне розслідування кримінальної справи. Придбати курсову на тему - Організація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілих, можна вже сьогодні!.

У процесі проведення допиту ці вимоги виявляються в такій його організації, яка забезпечує встановлення об’єктивної істини по справі. Предмет допиту визначається двома факторами: обставинами, які слід з’ясувати по справі; даними, які повинні бути відомі особам, що мають відношення до події злочину.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілих,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілих