ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Організація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю РусьОрганізація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю Русь

Організація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю Русь


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):


1.1. Сутність та поняття сучасних інформаційних технологій в туризмі

Сучасна індустрія туризму є однією з пріоритетних галузей національної економіки, бізнесу, культурного й духовного життя країни. Одним з напрямків розвитку туристичної галузі є активізація просування регіонального туристичного продукту на внутрішньому і на міжнародному ринках туристичних послуг, підвищення якості та ефективності інформаційної інфраструктури [11, с. 78]. На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами доходу справедливо посів третє місце серед інших галузей. В багатьох країнах туризм є основним джерелом прибутків. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю Русь.

Інформаційна технологія представляє собою у формалізованому вигляді концентроване вираження наукових знань, відомостей і практичного досвіду, що дозволяє раціональним образом організувати той або інший досить часто повторюваний інформаційний процес. При цьому досягається економія витрат праці, енергії або матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації даного процесу.

Як загальний критерій ефективності будь-яких видів технологій можна використати економію соціального часу, що досягається в результаті їхнього практичного використання. Ефективність цього критерію особливо добре проявляється на прикладі інформаційних технологій. Необхідність, економії соціального часу орієнтує нашу увагу, в першу чергу, на технології, що пов'язані з найбільш масовими інформаційними процесами, оптимізація яких повинна дати найбільшу економію соціального часу саме завдяки їх широкому й багаторазовому використанню. Придбати курсову на тему - Організація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю Русь, можна вже сьогодні!.

Аналізуючи роль і значення інформаційних технологій для сучасного етапу розвитку суспільства, можна зробити цілком обґрунтовані висновки про те, що ця роль є стратегічно важливою, а значення цих технологій у найближчому майбутньому буде швидко зростати. Саме цим технологіям належить сьогодні визначальна роль в області технологічного розвитку держави. Аргументами для цих висновків є ряд унікальних властивостей інформаційних технологій, які й висувають їх на пріоритетне місце стосовно виробничих і соціальних технологій. Найбільш важливі із цих властивостей, приводяться нижче.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю Русь,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю Русь


Рекреаційне господарство України, територіальна організація, структура, особливості функціонування


План до курсової роботи:

Рекреаційне господарство України, територіальна організація, структура, особливості функціонування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Рекреаційне господарство України, територіальна організація, структура, особливості функціонування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та види рекреаційних ресурсів

Складність визначення поняття рекреаційних ресурсів залежить від декількох факторів. Рекреаційні ресурси – це категорія історична, бо в залежності від зміни певних історичних умов відбувається поява нових видів рекреаційної діяльності, що в свою чергу призводить до змін уявлень як про необхідний обсяг використовуваних ресурсів, так і про їх якісний склад.

Поняття рекреаційних ресурсів залежить від рівня організації рекреаційної діяльності й від того, здійснюється вона в межах одного рекреаційного підприємства, рекреаційного району чи рекреаційної галузі в цілому. 3. Визначення рекреаційних ресурсів ускладнюється різноякісністю й різним генезисом ресурсів.

Науковці трактують рекреаційні ресурси досить по-різному, називаючи як такі: окремі елементи середовища; геосистеми та їх елементи; певні даності (природні, господарські, історичні); комплекси та їх елементи (природні, природно-технічні, соціально-економічні); процеси; складові загальних ресурсів (природних, культурних, соціально-економічних); об'єкти і явища та ін. Дискусійним є співвідношення понять «рекреаційні ресурси» та «умови рекреаційної діяльності».

Умови рекреаційної діяльності – поняття більш широке, ніж рекреаційні ресурси. Умовами є компоненти і властивості середовища, що дозволяють (або навпаки обмежують) здійснення рекреаційної діяльності, не приймаючи у рекреаційній діяльності безпосередньої участі. Рекреаційні ресурси, навпаки, включають ті властивості і елементи середовища, які безпосередньо приймають участь в організації рекреаційної діяльності і є її основою [23, с. 115].

Для кожного з видів рекреаційної діяльності необхідним є певне сполучення рекреаційних ресурсів, які повинні мати відповідні кількісні та якісні характеристики. Особливістю рекреаційної діяльності є також те, що одній й ті самі елементи середовища для різних видів рекреаційної діяльності можуть виступати і як умови і як ресурси.


Розвиток безвідходних технологій в Україні. Аналіз показників безвідходних технологій в Україні


План до курсової роботи:

Розвиток безвідходних технологій в Україні. Аналіз показників безвідходних технологій в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток безвідходних технологій в Україні. Аналіз показників безвідходних технологій в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність безвідходних технологій

Безвідходна технологія - це такий принцип організації виробництва, при якому цикл «первинні сировинні ресурси - виробництво - споживання вторинні сировинні ресурси» побудований з раціональним, комплексним використанням всіх компонентів сировини і всіх видів енергії. У визначенні безвідходної технології мається на увазі не тільки виробничий процес. Це поняття зачіпає і кінцеву продукцію, яка повинна характеризуватися: довгим терміном служби виробів, можливістю багаторазового використання, легкістю повернення у виробничий цикл або переведення в екологічно нешкідливу форму після виходу з ладу.

Широке застосування безвідходних і маловідходних технологій— важливий напрямок захисту довкілля від негативної дії промислових відходів. Використання очисних пристроїв і споруд не дозволяє повністю локалізувати токсичні викиди, а використання більш досконалих систем очищення завжди супроводжується експоненціальним зростанням витрат на процеси очищення навіть тоді, коли це технічно можливо.

Відповідно до рішення ЕЕК ООН і Декларації про маловідходну і безвідходну технології, а також про використання відходів прийнято формулювання: "Безвідходна технологія є практичним використанням знань, методів і засобів для того, щоб у межах потреб людини забезпечити найбільш раціональне використання природних ресурсів та енергії й захистити навколишнє середовище" [3, с. 103].

Безвідходне виробництво являє собою сукупність організаційно-технічних заходів, технологічних процесів, обладнання, матеріалів, що забезпечують максимальне і комплексне використання сировини і дозволяють звести до мінімуму негативний вплив відходів на навколишнє середовище. Безвідходна модель виробництва є певною ідеальною конструкцією. Безвідходне виробництво передбачає встановлення повного контролю над рухом матеріальних ресурсів на всіх стадіях: видобутку сировини, її виробничої переробки, споживання, утилізації відходів виробництва і споживання [4, с. 2].


Розвиток емоційного інтелекту педагога як засіб професійного самовдосконалення


План до курсової роботи:

Розвиток безвідходних технологій в Україні. Аналіз показників безвідходних технологій в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток безвідходних технологій в Україні. Аналіз показників безвідходних технологій в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність безвідходних технологій

Безвідходна технологія - це такий принцип організації виробництва, при якому цикл «первинні сировинні ресурси - виробництво - споживання вторинні сировинні ресурси» побудований з раціональним, комплексним використанням всіх компонентів сировини і всіх видів енергії. У визначенні безвідходної технології мається на увазі не тільки виробничий процес. Це поняття зачіпає і кінцеву продукцію, яка повинна характеризуватися: довгим терміном служби виробів, можливістю багаторазового використання, легкістю повернення у виробничий цикл або переведення в екологічно нешкідливу форму після виходу з ладу.

Широке застосування безвідходних і маловідходних технологій— важливий напрямок захисту довкілля від негативної дії промислових відходів. Використання очисних пристроїв і споруд не дозволяє повністю локалізувати токсичні викиди, а використання більш досконалих систем очищення завжди супроводжується експоненціальним зростанням витрат на процеси очищення навіть тоді, коли це технічно можливо.

Відповідно до рішення ЕЕК ООН і Декларації про маловідходну і безвідходну технології, а також про використання відходів прийнято формулювання: "Безвідходна технологія є практичним використанням знань, методів і засобів для того, щоб у межах потреб людини забезпечити найбільш раціональне використання природних ресурсів та енергії й захистити навколишнє середовище" [3, с. 103].

Безвідходне виробництво являє собою сукупність організаційно-технічних заходів, технологічних процесів, обладнання, матеріалів, що забезпечують максимальне і комплексне використання сировини і дозволяють звести до мінімуму негативний вплив відходів на навколишнє середовище. Безвідходна модель виробництва є певною ідеальною конструкцією. Безвідходне виробництво передбачає встановлення повного контролю над рухом матеріальних ресурсів на всіх стадіях: видобутку сировини, її виробничої переробки, споживання, утилізації відходів виробництва і споживання [4, с. 2].


Розвиток зв'язного мовлення дошкільного віку за допомогою сюжетних картинок


План до курсової роботи:

Розвиток емоційного інтелекту педагога як засіб професійного самовдосконалення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток емоційного інтелекту педагога як засіб професійного самовдосконалення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Теоретичні основи дослідження емоційного інтелекту

Витоки дослідження емоційного інтелекту як чинника гармонізації особистості сягають ще часів Античності. Поняття емоційного інтелекту людини було об’єктом роздумів давньогрецьких та давньоримських філософів. межах філософських знань. Саме їм належить думка про поділ душі на три складники – жаданий, пристрасний і розумовий. Платон відносить розумові задоволення і страждання до чистих, вищих, які аж ніяк не пов’язані з нижчими, тими, які виходять із задоволення потреб організму [6, с. 74]. Аристотель розглядав емоції, як: «дещо, що настільки сильно перетворює людський стан, що це впливає на здібності до міркувань і супроводжується задоволенням та стражданнями людини». Пов'язуючи емоції і пізнання, він вказував, що: «самий процес пізнання незалежно від зовнішніх практичних мотивів, з якими він може бути і не бути пов'язаний, саме дослідження теоретичної істини, складають джерело дуже сильних емоцій» [15, с. 38]. Отже, уже з давніх часів відбувалася диференціація розумової, емоційної та мотиваційної сферам людини.

В епоху Просвітництва тема визначення місця почуттів і розуму в пізнанні займало важливе місце в наукових дослідженнях. У цей період розвивалися два напрямки – емпіризм, де чуттєвий досвід виступав єдиним джерелом пізнання, і раціоналізм, що висуває на перший план логічне підґрунтя науки і визнає розум джерелом пізнання і критерієм його істинності. Основні зусилля ірраціоналістів вже в ті часи були спрямовані на вироблення емоційно-моральних установок, які послужили б орієнтирам для людини в міжособистісних відносинах.

Чеський педагог Я. Коменський, досліджуючи емоції, вважав, що людині необхідно дати зрозуміти:
- що вона за своєю природою хоче того, прагнення до чого ти їй навіюєш, - і їй відразу захочеться цього;
- що вона від природи може мати те, чого бажає, - і вона відразу зрадіє цій своїй здатності;
- що вона знає те, що, як вона думала, не знає, - і вона відразу зрадіє своєму знанню [6, с. 75].


Розвиток музикальності в учнів початкової школи як показник їхньої музичної культури


План до курсової роботи:

Розвиток музикальності в учнів початкової школи як показник їхньої музичної культури

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток музикальності в учнів початкової школи як показник їхньої музичної культури,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Проблеми розвитку музикальності в учнів початкової школи

Вплив музики на розвиток творчої діяльності та музичної культури дітей дуже великий. Музика, як і будь-яке інше мистецтво, здатна впливати на розвиток дитини, стимулювати морально-естетичні переживання, веде до перетворення середовища, до активного мислення. Поряд з художньою літературою, театром та образотворчим мистецтвом важливу соціальну функцію виконує музичне мистецтво.

Вимоги до гуманізації навчальних процесів вимагають великої уваги до розвитку творчих здібностей дитини, її найкращих якостей.

Відсутність повноцінного досвіду дитинства важко компенсувати пізніше. Важливо, щоб у ранньому дитинстві поруч з дитиною був дорослий, який міг би розкрити перед нею красу музики, дати їй можливість її відчути.

Доведено позитивний вплив музики на загальну функціональну діяльність організму. Про це писав І. М. Сечанов, характеризуючи взаємозв'язок між слуховими і м'язовими відчуттями.

Сприйняття - провідна діяльність. І виступ, і творчість дітей ґрунтуються на яскравих музичних враженнях. Інформація про музику також надається на основі її "живого" звучання [8]. Розвинене сприйняття збагачує всі музичні прояви дітей. Всі види музичної діяльності можуть служити засобом її розвитку. У музичному сприйнятті дітей виділяють такі види музичної діяльності: сприйняття, виконання, творчість, музична та навчальна діяльність.

Кожен вид музичної діяльності, маючи свої особливості, передбачає розвиток дітей тими способами діяльності, без яких неможливий, і має певний вплив на музичний розвиток дітей. Ось чому так важливо використовувати всі види музичної діяльності [9].

Крім того, кожен вид музичної діяльності служить засобом розвитку певного виду музичних здібностей.

Класик психології Б.М. Теплов визначає здібності як індивідуальні психологічні особливості людини, які пов’язані з успіхом у виконанні будь-якої діяльності. Вони не обмежуються наявністю навичок, умінь та знань, але можуть пояснити легкість і швидкість їх набуття [17].


Розвиток соціальної впевненості в дитини дошкільного віку


План до курсової роботи:

Розвиток соціальної впевненості в дитини дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток соціальної впевненості в дитини дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ ЯК ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

У сучасному суспільстві зростає потреба в людині, яка здатна сміливо вирішувати складні соціальні та економічні проблеми, приймати самостійні рішення, бути впевненою у своїх силах, можливостях, здібностях тощо.

Формування такого суб’єкта життєдіяльності можливе лише за умов навчання і виховання, спрямованих на розвиток духовно і фізично здорового покоління, його ціннісного ставлення до себе, розкриття індивідуальних можливостей кожної дитини.

Якщо точно слідувати етимології виразу «соціальна невпевненість», нам слід говорити про дисгармонійну взаємодію дитини з суспільством. Однак на перше місце виходить нездатність дитини гармонійно взаємодіяти з самим собою, оскільки нездатність взаємодіяти з суспільством насправді є наслідком неможливості взаємодії з самим собою [1, c. 43].

Найчастіше в педагогічній та психологічній літературі соціальна невпевненість на рівні зовнішніх поведінкових проявів описується як некомунікабельність, сором'язливість, актуальність, тобто як гіпоактивність. Якщо ж невпевнену поведінку розуміти на глибинному особистісному рівні як невпевненість в самому собі, своїй доцільності в соціумі, як конфлікт індивідуального і соціального, та її проявом може бути і гіперактивність у вигляді неслухняності і агресивності. І те і інше – гіперактивність і гіпоактивність – форми часто неадекватних захисних механізмів соціально невпевнених дітей. В цілому ж діти дошкільного віку з порушеним чином "Я" не уміють гармонійно взаємодіяти самі з собою, і, як наслідок, не уміють взаємодіяти з соціумом, із зовнішнім світом. На рівні зовнішніх поведінкових проявів, найчастіше це проявляється, як ми вже згадували, некомунікабельність, соромливість, тиха комфортність, аутичність, тобто гіпоактивність.

На поглибленому особистому рівні невпевненість у собі перетворюється на непевність щодо своєї доцільності в суспільстві. Такий конфлікт між особистістю та соціальним може проявлятися в гіперактивності у вигляді непокори та агресії. Діти з неадекватною самооцінкою схильні знаходити непереборні перешкоди майже в кожному випадку, реагуючи на них неадекватною поведінкою. Високий рівень внутрішньої тривожності не дозволяє їм адаптуватися спочатку до дитячої групи, потім до шкільного життя, і така сама проблема переходить у доросле життя.


Розрахунки з покупцями і замовниками їх облік та документальне оформлення


План до курсової роботи:

Розрахунки з покупцями і замовниками їх облік та документальне оформлення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розрахунки з покупцями і замовниками їх облік та документальне оформлення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

Сучасна економіка побудована так, що підприємець мусить безперервно вести розрахунки і із фізичними та юридичними особами. Підприємство виготовляє продукцію, котра потрібна не лише йому самому, а й комусь іншому. Готова продукція, отримана з виробництва, реалізовується покупцям, з котрими виникають розрахунки. В процесі реалізації своєї продукції підприємство виступає у ролі дебітора.

Дебіторська заборгованість – це елемент оборотного капіталу, сума боргів, котра належить підприємству від фізичних або юридичних осіб. Зростання заборгованості розуміє під собою вилучення засобів із обороту. Невчасне погашення заборгованості стає причиною безперервної кризи: збільшення заборгованості по комерційному кредиту спричиняє зростання попиту на короткострокові позики, скорочення їх пропозицій збільшення їх вартості. Відповідний процес відбувається із непрямими втратами доходу організації, а саме: - чим довготриваліший період погашення заборгованості, тим менший дохід від засобів, вкладених у неї, що має вплив на оборотність; - підтримання відповідного рівня дебіторської заборгованості пов’язане із витратами, отже дебіторська заборгованість є одним із активів підприємства, для котрого необхідне відповідне джерело.

В економічному тлумаченні дебіторська заборгованість - це активи, із юридичної сторони до дебіторської заборгованості необхідно підходити як до права постачальника отримати оплату за надану продукцію. Для забезпечення необхідних умов керування майном організації потрібно поєднати економічний підхід із юридичним до розуміння дебіторської заборгованості. Але разом із цим увагу слід звертати не на класифікацію заборгованості як на ту, котра належить економіці, а вміти розрізняти в господарській операції економічний та юридичний зміст.

Дослідниця констатує, що поняття «замовник» є значно ширшим від поняття «покупець». З точки зору бухгалтерського обліку відмінність також полягає у визначені отриманого доходу від операцій з покупцями і замовниками, а також понесених витратах, які супроводжують вказані операції.


Розробка плану маркетингу будівельного підприємства


План до курсової роботи:

Розробка плану маркетингу будівельного підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розробка плану маркетингу будівельного підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, задачі та принципи маркетингового планування

Планування бізнесу тісно пов'язане з розумінням важливості зовнішніх змін. Щоб зрозуміти сучасне планування бізнес-діяльності, необхідно звернутися до досвіду, наприклад 1950 р., коли планування в країнах з ринковою економікою було тільки фінансовим і базувалося на річному бюджетному циклі. Головним вважалося ефективне управління витратами.

У 1960-ті роки менеджмент приділяє більше уваги зовнішнім факторам, а також прогнозуванню сприятливих можливостей у майбутньому. Це епоха перспективного планування за п'ятирічними періодами з певним коригуванням щорічно.

Енергетична криза 70-х років відкрила еру ризику і непередбаченості. З'являється стратегічне планування, яке, враховуючи ринкові ситуації, давало змогу підприємствам прогнозувати їх зміни й адекватно на них реагувати. Причому нові підходи не виключали використання інших методів планування, а доповнювали їх [1, с. 201].

У такий спосіб бюджетні та перспективні плани інтегрувалися в нові методи стратегічного планування. Це відбувалося так, що перспективні плани коригувались у першій половині року, а потім вже на їх основі розроблялися перспективні плани і бюджети окремих спрямувань і ринків.

Маркетингове планування має відповідати на такі запитання.

На якому сегменті ринку необхідно сконцентрувати свої зусилля?

Яка допустима частка ринку в кожному регіоні?

Як розподілити кошти між функціями маркетингу?

Якими мають бути товарна, цінова, комунікаційна та розподільча політики?

Планування в маркетингу виконує такі основні функції:
­ визначає цілі, основні принципи та критерії оцінки самого процесу планування (наприклад, диференціація товарів залежно від обраних сегментів ринку, комплексне планування ринкової стратегії, визначення обсягів і строків фінансування залежно від маркетингових цілей);


Розшукова діяльність слідчого, Поняття слідчих (розшукових) дій


План до курсової роботи:

Розшукова діяльність слідчого, Поняття слідчих (розшукових) дій

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розшукова діяльність слідчого, Поняття слідчих (розшукових) дій,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття слідчих (розшукових) дій

Основним змістом процесуальної діяльності є встановлення об’єктивної істини, а основним засобом отримання та перевірки доказів є слідчі дії. В теорії кримінального процесу існують різні визначення поняття слідчих дій. Наприклад, за словами Н.А. Громова, слідчі дії - це заходи, передбачені кримінально-процесуальним законом, що проводяться з метою збору та перевірки доказів, що складаються з безлічі пошукових, пізнавальних та засвідчувальних прийомів, які спричинені особливою комбінацією в кожного із загальнонаукових методів пізнання, що відповідають ознакам слідів злочину і пристосовані для ефективного виявлення, сприйняття та консолідації доказової інформації.

Слідчі дії регулюються нормами процесуального права і здійснюються в рамках кримінального провадження уповноваженою особою, а також забезпечуються заходами державного примусу та супроводжуються необхідним документуванням процесуальних дій, які являють собою сукупність пізнавальних операцій, спрямованих на отриманні, розслідуванні та перевірці доказів [4, c. 73].

Іншими словами, слідчі дії - це процесуальні дії, що здійснюються з метою отримання доказової інформації, збору, розслідування та перевірки доказів, мають пізнавальний характер та процесуально-правовий характер.

На основі аналізу наукової літератури можна зробити висновок, що існує два основних підходи до визначення поняття слідчих дій. Перший характеризується широким розумінням цього поняття. Прихильники цього підходу вважають, що слідчі дії - це будь-які процесуальні дії слідчого.

З урахуванням кримінально-процесуальних завдань, що виконуються шляхом їх провадження, прибічники широкого підходу до розуміння слідчих дій класифікують їх на такі, що:
- визначають походження та спрямування кримінальної справи (прийняття рішень про порушення кримінальної справи, про передачу справи під слідство, про розподіл, злиття або припинення справи, про направлення справи до суду з обвинувальний акт або припинення примусових заходів тощо);


Роль домогосподраства в економіці України


План до курсової роботи:

Роль домогосподраства в економіці України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль домогосподраства в економіці України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ДОМОГОСПОДАРСТВО ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Домогосподарство - це особа або група осіб, об'єднаних з метою забезпечення всього необхідного для життя, тобто об'єднаних спільним веденням господарства. Домогосподарство і сім'я - поняття близькі, але різні. Сім'я - це сукупність осіб, які проживають разом, об'єднані родинними зв'язками і загальним бюджетом. Домогосподарство жорсткіше прив'язане до територіальних меж і включає членів, які не є родичами. Однак сім'я - це не група індивідів, об'єднаних колом контрольних обов'язків. Це - тісна над індивідуальна спільність, зв'язана вузлами соціальних Норм і скріплена родинними зв'язками. Шлюбні контракти існують далеко не всюди і виступають лише однією із форм регулювання сімейних стосунків. Сім'я - соціальна основа домогосподарства [9, с. 36].

Спільне господарство, сімейний бюджет, спільні рішення - важливі економічні ознаки домогосподарства. Навіть якщо подружжя має окремі рахунки в банку чи окремі права власності, чи якщо в сім'ї один годувальник - стосунки рідко будуються на базі індивідуальних рішень. Домашнє господарство - це цілісна одиниця, яка приймає раціональні рішення про виробництво благ, народження дітей, міграцію, планування, залишення батьківського дому тощо.

Сучасна економічна теорія розглядає домогосподарство як один із суб'єктів ринкової системи, що виконує виробничі і відтворювальні функції.

Домогосподарство виконує чотири основні функції у національній економіці (рис. 1.1):
- постачальника ресурсів;
- споживача ресурсів;
- заощадника доходів;
- інвестора доходів.