ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Оцінка дієвості грошово-кредитної політики УкраїниОцінка дієвості грошово-кредитної політики України

Оцінка дієвості грошово-кредитної політики України1. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні в умовах фінансово-економічної кризи

У вересні 2008 року Україна зазнала впливу світової фінансової кризи, яка загострила внутрішні негаразди, що накопичувалися у вітчизняній економіці останніми десятиріччями. Нині проблема кризової ситуації у країні широко обговорюється на сторінках видань і в засобах масової інформації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оцінка дієвості грошово-кредитної політики України.

У своїх публікаціях численні українські вчені, експерти, фінансисти-практики дають оцінку поточній ситуації, аналізують її причини і наслідки, обґрунтовують окремі антикризові заходи. При цьому вагома роль у подоланні кризи правомірно відводиться Національному банку України як державному регулятору банківської системи. Остання є "кров'яними судинами" економіки будь-якої країни, без очищення й оздоровлення якої вихід із кризи не можливий [6, с. 12].

Водночас у публікаціях не приділено належної уваги питанню сучасного середовища реалізації монетарної політики. Проте саме від урахування особливостей його впливу значною мірою залежить ефективність заходів монетарної політики щодо досягнення намічених цілей. Сучасне середовище проведення грошово-кредитної політики формується під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Найнегативніший вплив, на нашу думку, має зовнішній чинник — поширення світової фінансової кризи. Точкою відліку фази кризи, що спричинила глобальне економічне "охолодження" вважають 15 вересня 2008 року — день банкрутства одного з найбільших інвестиційних банків США — "Lehman Brothers". Світова криза виявилася насамперед у погіршенні глобальної ліквідності, яка зумовила обмеження доступу до ринків капіталу для суб'єктів фінансового та нефінансового секторів вітчизняної економіки, зниження інтересу інвесторів до України та відплив іноземного капіталу. Іншим проявом цієї кризи було зниження попиту й цін на експортну продукцію українських виробн
иків через рецесію у країнах-споживачах, що призвело до втрати ринків збуту, зменшення обсягів експортної виручки та падіння промислового виробництва більше як на третину. Придбати курсову на тему - Оцінка дієвості грошово-кредитної політики України, можна вже сьогодні!.

Внаслідок дії цих чинників з вересня 2008 року зведений платіжний баланс України став від'ємним, а його фінансування відбулося за рахунок резервних активів НБУ. Якщо до осені 2008 року динаміка платіжного балансу була такою, що давала можливість НБУ головним чином викуповувати іноземну валюту, поповнюючи золотовалютні резерви країни, то з вересня ситуація змінилася на протилежну.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оцінка дієвості грошово-кредитної політики України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оцінка дієвості грошово-кредитної політики України


Інфраструктурне забезпечення маркетингової діяльності в Україні


План до курсової роботи:

Інфраструктурне забезпечення маркетингової діяльності в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інфраструктурне забезпечення маркетингової діяльності в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність маркетингової діяльності

Успіху на ринку досягають підприємства, які найліпше пристосовуються до умов зовнішнього середовища, активно впроваджують маркетинг у систему виробництва. Сьогодні виробникам потрібні новітні розробки та технології у сфері маркетингу для налагодження процесу виробництва і розробки економічної політики, що його захищатиме. Часом виникає конфлікт вподобань підприємства, споживачів і суспільства. Тому, в основу формування маркетингу слід покласти ретельно продуману філософію ефективної та соціально відповідальної діяльності у межах певної єдиної концепції.

Маркетинг - це процес планування виробничо-збутової діяльності підприємства на основі вивчення ринку з метою реалізації товарів і послуг та отримання прибутку в умовах конкуренції [2, с. 85].

Маркетинг необхідний за таких умов:
— насичення ринку товарами, тобто перевищення пропозиції над попитом ("ринок покупця");
— гостра конкуренція, посилення боротьби за покупця;
— вільні ринкові відносини, тобто можливість без адміністративних обмежень вибирати ринки збуту і постачання, встановлювати ціни, вести комерційну політику тощо;
— o повна самостійність підприємств.

При складанні плану маркетингу слід опиратися на такі принципи:
а) принцип розуміння споживача, заснований на врахуванні потреб і динаміки ринкової кон'юнктури. Бізнес неможливий, якщо фірма орієнтована лише на прибуток, а не на врахування запитів споживача;
б) принцип боротьби за споживача (клієнта). Суть цього принципу - боротьба за споживача, а не збут товарів. Товари і послуги в цьому випадку є лише засобом для досягнення мети, а не самою метою;
в) принцип максимального пристосування виробництва до вимог ринку ставить виробництво товарів і надання послуг у функціональну залежність від запитів ринку та потребує виробляти товари в асортименті й обсязі, необхідних для споживача [5, с. 115].


Історія розвитку дипломатичних відносин України з державами східного середномор'я


План до курсової роботи:

Історія розвитку дипломатичних відносин України з державами східного середномор'я

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Історія розвитку дипломатичних відносин України з державами східного середномор'я,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Загальна характеристику країн Східного Середземномор’я

Середземноморському регіону належить визначна роль в історії людства. Неодноразово цей регіон був центром виникнення, розвитку та падіння цивілізацій, що залишили в історії непересічне значення. Він є важливим як в економічному, енергетичному та транспортному аспекті, так і з точки зору етнічної та релігійної різноманітності. Значення Середземномор’я протягом усієї історії людства знайшло відображення в численних працях істориків, політологів, геополітиків тощо. На сьогодні географічно Середземномор’я визначено як природну країну, яка включає басейн Середземного моря з його островами та прилеглими територіями Європи, Азії та Африки. Загальна площа складає близько 4 млн. км2 . Однак серединою регіону безперечно є Середземне море, яке омиває береги Іспанії, Франції, Італії, Монако, Мальти та інших країн. Середземним морем проходять важливі шляхи, що поєднують Європу з Африкою, Південною та Східною Азією тощо [22, с. 205].

Східне Середземномор’я - вільне визначення східної приблизно половини або третини Середземного моря (його найнижчий спільний знаменник — Левантинське море). Як правило, це визначення охоплює всі прибережні зони цього моря, маючи на увазі спільноти, пов'язані з морем і сушею, що зазнали значного кліматичного впливу, у Південно-Східній Європі, північному Єгипті та далекій Західній Азії. Включає південну половину головного регіону Туреччини Анатолію, меншу провінцію Хатай, острів Кіпр, грецькі острови Додеканес, регіон Сирії (в Леванті), Ліван, Газу та Ізраїль.

Найширше використання може охопити Лівійське море, таким чином Лівію; Егейське море, таким чином, Європейська Туреччина (Східна Фракія), материк та острови Греції; і центральна частина Середземного моря, Іонічне море, таким чином, південна Албанія в Південно-Східній Європі сягає, на захід, до найдальших південно-східних узбережжя Італії. Йорданія є частиною регіону як кліматично, так і економічно [33, с. 78].


Касаційне провадження в кримінальному процесі із судовою практикою


План до курсової роботи:

Касаційне провадження в кримінальному процесі із судовою практикою

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Касаційне провадження в кримінальному процесі із судовою практикою,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суд касаційної інстанції України

Відповідно до частини 2 статті 125 Конституції України, Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України . Відповідно до статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції від 10 грудня 2020 року, Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Верховний Суд (далі – ВС):

  1. здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції;
  2. здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;
  3. надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;
  4. надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
  5. звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;
  6. забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;
  7. забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань правозастосування;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.


Клас комахи Insecta, будова та життєві функції, різноманітність видів


План до курсової роботи:

Клас комахи Insecta, будова та життєві функції, різноманітність видів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Клас комахи Insecta, будова та життєві функції, різноманітність видів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ, БУДОВА ТА ФІЗІОЛОГІЯ КОМАХ

Комахи ( Insecta ) - найрізноманітніші з усіх груп тварин. Існує більше видів комах, ніж видів усіх інших тварин разом узятих. Їх чисельність є нічим не менш вражаючою - як з точки зору того, скільки окремих комах є, так і скільки видів комах існує. Насправді комах так багато, що ніхто не знає, як їх усіх порахувати - найкраще, що ми можемо зробити, - це робити оцінки.

Вчені вважають, що на сьогоднішній день існує близько 30 мільйонів видів комах. На сьогодні встановлено понад мільйон. У будь-який час кількість окремих комах, що живуть на нашій планеті, вражає - деякі вчені підраховують, що на кожну людину, яка живе сьогодні, припадає 200 мільйонів комах.

Успіх комах як групи також відображається різноманітністю середовищ існування, в якому вони живуть. Найбільш чисельні комахи в наземних середовищах, таких як пустелі, ліси та луки. Їх також багато в прісноводних середовищах існування, таких як ставки, озера, струмки та заболочені землі. У морських середовищах існування комах відносно мало, але вони частіше зустрічаються в солоноватих водах, таких як солончаки та мангри [7, с. 25].

Комахи опанували майже всі середовища мешкання: наземно-повітряне, ґрунт, прісні водойми, організми інших живих істот. Досить різноманітні розміри цих тварин. Серед них відомі «карлики» завдовжки частки міліметра (деякі їздці та жуки) і «велетні». Наприклад, тропічні жук-слон (Південна Америка) та жук-голіаф (Африка) сягають до 15 см завдовжки, а нічний метелик агріпіна (Південна Америка) - до 25 см у розмаху крил. В Україні найбільші комахи - жук-олень (до 7,5 см завдовжки) та метелик велике нічне павичеве око (до 15 см у розмаху крил).

Тіло комах чітко поділене на три відділи: голову, груди та черевце (рис. 1.1).


Класифікація кримінальних правопорушень. Відмежування від суміжних кримінальних порушень


План до курсової роботи:

Класифікація кримінальних правопорушень. Відмежування від суміжних кримінальних порушень

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Класифікація кримінальних правопорушень. Відмежування від суміжних кримінальних порушень,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Кримінальне правопорушення - це соціальне та правове явище, тому категорія «кримінальне правопорушення» має два значення: 1) як вчинюване в реальній дійсності суспільно небезпечне діяння, тобто як вольовий вчинок людини; 2) як загальне визначення кримінального правопорушення, що існує в законі про кримінальну відповідальність.

Кримінальне правопорушення як будь-яке вчинюване в реальній дійсності суспільно небезпечне діяння є завжди вольовим вчинком людини, якому притаманні об’єктивні та суб’єктивні властивості. Об’єктивно кримінальне правопорушення завжди на щось посягає шляхом вчинення дії або бездіяльності та спричиняє істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. Суб’єктивно кримінальне правопорушення є проявом свідомості й волі, мотивації та цілеспрямованості поведінки людини, здатної нести кримінальну відповідальність. За своєю суттю реально вчинюване кримінальне правопорушення - це фактична сторона матеріального аспекту єдиної підстави кримінальної відповідальності, тому в науковій літературі кримінальним правопорушенням визнається конкретний акт вольової суспільно небезпечної поведінки людини, вчинений під контролем її свідомості.

У зв'язку з цим досить продуктивним може бути використання в науці кримінального права визначеного О. М. Костенком так званого принципу соціального натуралізму, згідно з яким злочин (кримінальне правопорушення) має розглядатись як феномен соціальної реальності, що суперечить законам природи та є виявом комплексу сваволі й ілюзій особи, яка вчиняє протиприродне й тому небезпечне діяння. Тобто, відповідно до принципу соціального натуралізму, злочин (кримінальне правопорушення) - це явище реальне, але протиприродне, як і, наприклад, хвороба.

Загальне визначення кримінального правопорушення - це його визначення, надане в частині 1 ст. 11 КК України: «кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення». За своєю суттю - це наукова абстракція, яка дає загальну характеристику кримінального правопорушення в законі про кримінальну відповідальність.


Класифікація основних засобів підприємства, облік їх використання та вибуття


План до курсової роботи:

Класифікація основних засобів підприємства, облік їх використання та вибуття

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Класифікація основних засобів підприємства, облік їх використання та вибуття,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Розглядаючи історичний аспект формування основних засобів, можемо відзначити, що вперше хто виділив поняття «основні засоби» став А. Сміт. Автор ввів у науку поняття основного та оборотного капіталу та бачив різниць у даних категоріях.

Що стосується саме основного капіталу, то, на його думку, основний капітал – це капітал, направлений на поліпшення землі, купівлю машин та устаткування, інструментів та інших предметів, які приносять дохід, залишаючись у одній і тій же натурально-речовій формі у одного власника.

Однією з складових основного капіталу, вважав А. Сміт, є наявність придбаних і корисних здібностей усіх жителів або членів суспільства. Придбання таких здібностей, враховуючи також утримання їхнього володаря протягом його виховання, навчання й учнівства, завжди потребує дійсних витрат, що являють собою основний капітал, що ніби то реалізується в його особистості. Ці здібності, які є частиною майна такої особи, водночас стають частиною багатства всього суспільства, до якого вони належать. Велику спритність і уміння робітника можна розглядати з тієї ж точки зору, як і машини і знаряддя виробництва, що скорочують або полегшують працю і які, хоча і потребують певних витрат, але відшкодовують ці витрати разом із прибутком [36, с. 150].

А. Сміт вважав, що основний капітал в обігу взагалі не знаходиться тому, що весь час знаходиться у одного власника, а прибуток він приносить лише за допомогою оборотного капіталу. Це була помилка Сміта, тому що у обігу беруть участь обидві частини капіталу. Він невірно трактував обіг як рух речей та передачу права власності з рук у руки. Дійсно, елементи основного капіталу можуть не рухатись, але в обігу буде перебувати їх вартість. Не можна погодитись, виходячи з уречевленої форми основного капіталу, з віднесенням А. Смітом до нього придбаних корисних здібностей усіх жителів або членів суспільства. Але ж основний капітал, а отже, і основні засоби – це в першу чергу активи. Тобто необхідно виходити як з функції капіталу у процесі виробництва, так і з його натуральної форми [36, с. 150].


Комплексна характеристика готельно-ресторанних закладів Сокільницької ОТГ


План до курсової роботи:

Комплексна характеристика готельно-ресторанних закладів Сокільницької ОТГ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Комплексна характеристика готельно-ресторанних закладів Сокільницької ОТГ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Питання розвитку туризму і сфери гостинності в новоутворених територіальних громадах

Одним із ключових напрямів системних суспільних трансформацій в Україні є реформування територіальної організації влади на засадах децентралізації. Реформа децентралізації розпочалася в Україні у 2014 р. з прийняттям Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Ключовою складовою даної реформи є оптимізація адміністративно-територіального устрою держави як просторової основи функціонування органів влади шляхом формування спроможних об’єднаних територіальних громад. Метою такої оптимізації є створення ефективної системи публічної влади, здатної забезпечити сприятливі умови для життєдіяльності людей та можливості для соціально-економічного розвитку усіх регіонів шляхом раціонального використання їхнього потенціалу.

Згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» спроможна територіальна громада – це така громада, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення її органами місцевого самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах жителів громади [2].

Сьогодні в Україні сформувались та успішно функціонують 838 об’єднаних територіальних громад. Запорізька область є одним з лідерів по об’єднанню громад. За 4 роки реформи децентралізації в області створено 51 об’єднану територіальну громаду. Територія ОТГ покриває 62,7% загальної площі Запорізької області. Всього об’єдналося 184 територіальні громади, що складає 61,5% загальної кількості населених пунктів області. 22,4% населення регіону проживає в об’єднаних територіальних громадах.

Процес децентралізації продовжується, адже Перспективний план формування територій громад Запорізької області передбачає створення 76 спроможних ОТГ та повністю покрити територію області.


Конкурентні переваги підприємства та шляхи їх розвитку


План до курсової роботи:

Конкурентні переваги підприємства та шляхи їх розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конкурентні переваги підприємства та шляхи їх розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність конкурентних переваг та їх взаємозв’язок із конкурентоспроможністю підприємства

Розробка і реалізація налагодження довірчих відносин із цінними для підприємства клієнтами, створення стійких відмінних переваг перед конкурентами на ринку для максимізації доходів акціонерів, саме в цьому і полягає мета маркетингу, який розглядається як процес управління [1, с. 175].

Тому конкуренція в підприємницькій діяльності перетворюється на процес створення і використання підприємством власних конкурентних переваг та управління ними з метою досягнення конкретних цілей на конкретному ринку в конкретний проміжок часу. І не менш важливим є те, що це відбувається в рамках діючого законодавства. У спеціальній маркетинговій літературі, як правило, наводять такі три вимоги, яким повинні відповідати конкурентні переваги, щоб вважатись стратегічними факторами успіху:
– базуватись на можливостях і ресурсах підприємства, які повинні бути оригінальнішими у порівнянні з конкурентами і які важко чи неможливо імітувати;
– забезпечувати протягом тривалого часу унікальність торгової марки у порівнянні з конкурентами;
– задовольняти специфічні потреби клієнтів, тобто давати релевантну вигоду для даної цільової групи споживачів.

Конкурентна перевага – це особливості чи властивості (атрибути) товару чи торгової марки, які забезпечують підприємству перевагу над прямими конкурентами. Така перевага визначається порівнянням із найкращими (найбільш небезпечними, пріоритетними) конкурентами, відзначає Жан-Жак Ламбен [1, с. 175].

Автор виділяє три групи факторів, які забезпечують конкурентну перевагу. До них належать:
– відмінна якість, що являє собою підвищену цінність для покупців за рахунок зменшення їх затрат або за рахунок підвищення ефективності товару. Така зовнішня конкурентна перевага забезпечує підвищену ринкову владу, тобто може змусити ринок платити вищу ціну;


Конкурентні позиції українських підприємств на світових ринках


План до курсової роботи:

Конкурентні позиції українських підприємств на світових ринках

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конкурентні позиції українських підприємств на світових ринках,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність конкурентних переваг та їх взаємозв’язок із конкурентоспроможністю підприємства

Розробка і реалізація налагодження довірчих відносин із цінними для підприємства клієнтами, створення стійких відмінних переваг перед конкурентами на ринку для максимізації доходів акціонерів, саме в цьому і полягає мета маркетингу, який розглядається як процес управління [1, с. 175].

Тому конкуренція в підприємницькій діяльності перетворюється на процес створення і використання підприємством власних конкурентних переваг та управління ними з метою досягнення конкретних цілей на конкретному ринку в конкретний проміжок часу. І не менш важливим є те, що це відбувається в рамках діючого законодавства. У спеціальній маркетинговій літературі, як правило, наводять такі три вимоги, яким повинні відповідати конкурентні переваги, щоб вважатись стратегічними факторами успіху: – базуватись на можливостях і ресурсах підприємства, які повинні бути оригінальнішими у порівнянні з конкурентами і які важко чи неможливо імітувати; – забезпечувати протягом тривалого часу унікальність торгової марки у порівнянні з конкурентами; – задовольняти специфічні потреби клієнтів, тобто давати релевантну вигоду для даної цільової групи споживачів.

Конкурентоспроможність - це властивість об'єкту, що характеризується ступеню задоволення ним конкретної боротьби у порівнянні з аналогічними об'єктами, що оперують на даному ринку; вона визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку.

Конкурентна перевага - це ті характеристики, властивості товару або марки, які створюють для фірми певні переваги над своїми безпосередніми перевагами. Ці характеристики можуть належати до самої продукції, або до додаткових послуг, до форм виробництва, збуту або продаж, специфічних для фірми або продукції. (Ж. Ж. Ламбен).

Конкурентна перевага е "зовнішньою", якщо вона базується на відмінних якостях товару, що утворюють цінність для споживача або за рахунок зниження витрат, або за рахунок підвищення ефективності.


Конкурентоспроможність України на світовому ринку


План до курсової роботи:

Конкурентоспроможність України на світовому ринку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конкурентоспроможність України на світовому ринку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та структура міжнародної конкуренції

Міжнародна конкуренція історично і логічно виникла внаслідок розвитку та інтенсифікації міжнародного економічного обміну і формування світового ринку. Причинами того, що конкуренція підприємств набуває дедалі більше міжнародний характер називають глобалізацію економічних зв’язків, що відбувається внаслідок стрімкого розвитку міжнародної торгівлі, іноземного інвестування, крупних транснаціональних злиттів і розширення діяльності транснаціональних корпорацій [4, с. 35].

Конкуренція є основним інструментом регулювання ринкової економіки і важливою частиною ринкового середовища діяльності промислового підприємства. Наслідком конкуренції є, з одного боку, загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого — підвищення ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. Конкуренція відноситься до неконтрольованих факторів, які впливають на діяльність організацій і які не можуть управлятися організацією. Ринковий механізм конкуренції має основостворююче значення для підприємницької діяльності, що визначає як неминуче системне значення умов конкуренції для концептуального обґрунтування підприємницької етики [9, с. 60].

Поняття «конкуренція» пов’язане з такими поняттями як «ринок» і «товарне виробництво». Конкурентні відносини виникли одночасно з ринковими, проте перші теоретичні положення конкурентної боротьби були сформульовані лише в XVIII ст. прихильниками класичної політичної економії.

Міжнapоднa конкуpeнтоспpоможність кpaїни – цe здaтність кpaїни зaймaти й утpимувaти стійкі позиції нaпeвних сeгмeнтaх світового pинку пpинaявності потужного eкономічного потeнціaлу, який зaбeзпeчує динaмічнe зpостaння eкономіки нa інновaційній основі, pозвинутої систeми pинкових інститутів; володінні знaчним інтeлeктуaльним кaпітaлом тa інвeстиційними peсуpсaми, здaтністю гнучко peaгувaти нa зміни світової кон’юнктуpи тa, відповідно до цього, дивepсифікувaти своє виpобництво, мaксимaльно зaбeзпeчуючи peaлізaцію нaціонaльних інтepeсів зapaди eкономічної бeзпeкитa високих стaндapтів життя нaсeлeння.