ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Необоротні активи. Класифікація і оцінка необоротних активівНеоборотні активи. Класифікація і оцінка необоротних активів

Необоротні активи. Класифікація і оцінка необоротних активів1.1. Економічна характеристика необоротних активів

Необоротні активи – сукупність майнових цінностей підприємства, які неодноразово беруть участь у процесі господарської діяльності та поступово переносять свою вартість на продукцію [8, с. 132].

Необоротні (або фіксовані) активи менш ліквідні, ніж оборотні (поточні), призначені для використання протягом тривалого періоду часу. Вони важко реалізуються, тому що необхідний певний час та додаткові витрати. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Необоротні активи. Класифікація і оцінка необоротних активів.

Необоротні активи включають в себе:
- Нематеріальні активи - придбані права користування природними ресурсами, майном і об’єктами інтелектуальної власності.
- Основні засоби являють собою засоби праці, що багаторазово використовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому свою матеріально-натуральну форму.
- Інші необоротні активи, до яких належать:
— незавершене будівництво;
— довгострокові фінансові інвестиції, інші фінансові інвестиції;
— довгострокова фінансова заборгованість;
— відстрочені податкові кредити;
— інші необоротні активи.

Нематеріальні активи представляють вкладення коштів підприємства (його витрати) у нематеріальні об'єкти, що використовуються протягом довгострокового періоду в господарській діяльності та приносять прибуток.

До нематеріальних активів відносяться права користування земельними ділянками, природними ресурсами, патенти, ліцензії, «ноу-хау», програмне забезпечення, авторські права, монопольні права і привілеї (включаючи права на винаходи, патент, ліцензію на визначені види діяльності, промислові зразки, моделі, використання художньо-конструкторських рішень), організаційні витрати (включаючи плату за державну реєстрацію підприємства, брокерське місце і т.ін.), торговельні марки, товарні і фірмові знаки, ціна фірми.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Необоротні активи. Класифікація і оцінка необоротних активів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Необоротні активи. Класифікація і оцінка необоротних активів


Вдосконалення системи управління організації

1.1. Загальна характеристика організації

Сакське районне споживче товариство - організація громадян, які проживають або працюють у м. Саки і Сакському районі АР Крим, які на підставі добровільного членства і взаємодопомоги об'єдналися для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального становища.

Основними цілями і завданнями споживчого товариства є:
- Задоволення потреб своїх членів в товарах і послугах;
- Захист прав та інтересів членів споживчого товариства і обслуговуваного населення, як споживачів, щодо забезпечення їх якісними товарами та послугами;
- Збереження власності споживчої кооперації, захист її соціальних, економічних та майнових інтересів;
- Співпраця з органами виконавчої влади та сільськогосподарське співпрацю з товаровиробниками в створенні інфраструктури аграрного ринку;
- Забезпечення ефективності господарської діяльності, підвищення продуктивності праці працівників, їх соціальний захист шляхом збереження старих та створення нових робочих місць;
- Впровадження нових технологій і передового досвіду, розвиток трудового суперництва, підготовка і перепідготовка кадрів;
- Впровадження самоврядування і кооперативної демократії, активне залучення населення у члени споживчого товариства.

Для виконання поставлених цілей і завдань споживчим товариством на підставі Статуту здійснюються такі види діяльності: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вдосконалення системи управління організації.
- Роздрібна та оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, в тому числі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, сільськогосподарської продукцією, отрутохімікатами, сировиною, ліками та медичними препаратами, обладнанням, транспортними засобами, торгівля нерухомістю та ін;
- Нерухомість;
- Організація роботи кооперативних ринків;
- Виробництво хлібобулочних, кондитерських, ковбасних виробів, консервів м'ясних, рибних, овочевих, риби копченої, солоної, в'яленої та ін продовольчих товарів;
- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вдосконалення системи управління організації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вдосконалення системи управління організації


Звіт з проходження практики у Аптеці

1.1. Загальна характеристика статусу підприємства

ТОВ Аптека № 5 є установою охорони здоров'я з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, інших установ, підприємств та організацій.

Аптека у своїй діяльності керується чинним законодавством України і своїм Статутом. Діє на принципах господарського розрахунку, має відокремлене майно, основні та оборотні фонди.

1.2. Характеристика господарської діяльності

Є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити.

Місцезнаходження аптеки: Київська область, Білоцерківській район, м.Узін, вул. Ворошилова 1. ФОП Голубенко А.Л.

Головною метою діяльності аптеки є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я та інших установ, підприємств, організацій продукцією медико-фармацевтичного призначення (лікарські засоби - ліки, лікарські речовини, лікарська рослинна сировина, мінеральні води лікувальні, імунобіологічні препарати, вироби медичного призначення - перев'язочні матеріали і лейкопластирі , гумові вироби санітарії та гігієни, переливання крові та кровозамінників, аптечний посуд і рецептурну скло, дезінфекційні засоби, інші медичні товари, хімреактиви). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з проходження практики у Аптеці.

Для виконання зазначеної мети аптека здійснює:

  • Виготовлення, контроль та відпуск ліків за рецептами і вимогами, оформленими відповідно до встановлених правил;
  • Реалізацію населенню лікарських засобів, дозволених до відпуску без рецептів, а також виробів медичного призначення;
  • Належне зберігання продукції медико-фармацевтичного призначення у відповідності до затверджених правилами, нормами, вимогами;
  • Визначення поточної і перспективної потреби у продукції медико-фармацевтичного призначення для формування замовлень при укладанні договорів з постачальниками продукції;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з проходження практики у Аптеці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики у Аптеці


Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Автотехнікс

1.1. Загальна характеристика статусу підприємства

Місцем проходження практики є ТОВ «Автотехнікс».

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автотехнікс" засноване в 1994 р. З моменту створення компанія орієнтована на розвиток оптових продажів і побудову довгострокових стосунків зі своїми клієнтами.

Форма власності – приватна.

1.2. Характеристика господарської діяльності

Спеціалізація ТОВ "Автотехнікс" - один з найбільших виробників і трейдерів автозапчастин в Україні, який спеціалізується на оптових постачаннях автомобільних запчастин магазинам, СТО, партнерам і дилерам в регіонах.

Головні переваги підприємства на автомобільному ринку України:
- високий відсоток (більше 90%) виконання замовлень покупців;
- сучасна логістика;
- індивідуальний і якісний сервіс для партнерів;
- розвиток і підтримка мережі Дилерів і партнерських автосервісів;
- маркетингова підтримка;
- навчання персоналу партнерів;
- гарантійна, інформаційна і технічна підтримка;
- робота з партнерами в режимі On - line (B2C)

Дилерська мережа підприємства представлена в усіх регіонах України

Управління запасами ТОВ “Автотехнікс” передбачає організацію контролю за їх фактичним станом. Необхідність організації служби контролю за станом запасів обумовлена підвищенням витрат в разі виходу фактичного розміру запасу за рамки, передбачені нормами запасу.

Контроль за станом запасів і формування замовлення може здійснюватися періодично, по одній з представлених систем: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Автотехнікс.

Система оперативного управління - через певний проміжок часу приймається оперативне рішення: «замовляти» або «не замовляти», якщо замовляти, то яку кількість одиниць товару.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Автотехнікс,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Автотехнікс


Оподаткування податком на прибуток банківської та страхової діяльності, підприємств з іноземними інвестиціями

1.1. Законодавча база, платники і об'єкти оподаткування

Податок на прибуток підприємств в Україні був введений у 1991 році. З 1992 по 1994 рік стягувався на податок на дохід підприємств, а з 1995 року знову перейшли до оподаткування прибутку. Зміна традиційного об’єкта оподаткування прибутковим податком у підприємств – з прибутку на дохід (який крім прибутку включав ще і фонд заробітної плати) була спричинена нерозвиненістю ринкових відносин в Україні, а саме – переважанням підприємств державної та колективної форм власності. В цих умовах не існувало чіткого поділу між прибутком та фондом споживання, підприємства намагались максимально збільшити саме фонд оплати праці за рахунок прибутку, в результаті чого база оподаткування для податку на прибуток мінімізувалась, а держава втрачала не лише бюджетні надходження, але й можливість впливати на фонд нагромадження і фонд споживання.

Розвиток податку на прибуток в Україні характеризується не лише частою зміною об’єкта оподаткування, але й зміною складу платників, пільг, ставок, строків сплати, механізму стягнення. В 1997 році відбулось чергова дуже суттєва зміна умов оподаткування цим податком які є діючими (з незначними змінами) і дотепер.

Зараз податок на прибуток підприємств — загальнодержавний податок, порядок оподаткування доходів яким викладено у розділі III Податкового кодексу України, який набирав чинність з 1 квітня 2011 року. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оподаткування податком на прибуток банківської та страхової діяльності, підприємств з іноземними інвестиціями.

У Податковому кодексі податок на прибуток підприємств зазнав «революційних» змін, які пов'язані, насамперед, із необхідністю усунення багатьох розбіжностей між правилами податкового обліку та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання й оцінки доходів та витрат.

Розглянемо діючий механізм стягнення податку на прибуток в Україні.

Платниками податку на прибуток є:
- з числа резидентів - суб'єкти і не суб’єкти господарської діяльності (бюджетні установи, громадські організації тощо), а також їх філії, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами. Резиденти – це особи, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території ;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оподаткування податком на прибуток банківської та страхової діяльності, підприємств з іноземними інвестиціями,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оподаткування податком на прибуток банківської та страхової діяльності, підприємств з іноземними інвестиціями


Складська інфраструктура та її характеристика

1.1 Роль і місце складу в логістичних системах

Під складом розуміються будівлі, споруди і різноманітні пристрої, оснащені спеціальним технологічним устаткуванням, для здійснення усього комплексу операцій по прийманню, зберіганню, розміщенню і розподілу товарів, що поступили на них.

Основне призначення складу - концентрація запасів, зберігання їх і забезпечення безперебійного і ритмічного постачання замовлень споживачів [25, с. 118].

Склад або сукупність складів разом з обслуговуючою інфраструктурою утворює складське господарство. Основні завдання складського господарства на промисловому підприємстві полягають в організації нормального живлення виробництва відповідними матеріальними ресурсами, в забезпеченні їх збереження і максимальному скороченні витрат, пов'язаних із здійсненням складських операцій. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Складська інфраструктура та її характеристика.

Склади утворюють одну з основних підсистем логістичного ланцюга. Логістична система формує організаційні і техніко-економічні вимоги до складів, встановлює цілі і критерії оптимального функціонування складської системи, визначає умови переробки вантажів. У свою чергу, організація складування матеріалів (вибір місця розташування складів, спосіб зберігання матеріалів та ін.) чинить істотний вплив на витрати звернення, розмір і рух запасів на різних ділянках логістичного ланцюга [7, с. 59].

Складські об'єкти є одними з найважливіших елементів логістичної системи, які мають місце на будь-якому етапі руху матеріального потоку. Переміщення потоків у логістичному ланцюзі неможливе без концентрації товарно-матеріальних цінностей у визначених місцях збереження. Складський об'єкт можна визначити як організаційно-функціональну структуру, що здійснює складування товарно-матеріальних цінностей, володіє певними площами та технічними засобами, які призначені для їх руху, обслуговування, утримання. Основною метою створення складських об’єктів є не збереження товарно-матеріальних цінностей, а перетворення параметрів матеріальних потоків для їх найбільш ефективного використання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Складська інфраструктура та її характеристика,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Складська інфраструктура та її характеристика


Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві

1.1. Сутність, завдання та основні принципи управління персоналом

Створення виробництва світового класу завжди зв'язано з людьми, що працюють на підприємстві. Правильні принципи організації виробництва, оптимальні системи і процедури грають звичайно ж важливу роль, але реалізація всіх можливостей, закладених у нових методах управління, залежить вже від конкретних людей, від їхніх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання.

Компетентність потрібна працівнику, що займається розробкою нових виробів чи устаткування, хоча б тому, що створення нової гарної техніки вимагає, як мінімум, знання того, як працюють старі машини й устаткування. Але для підприємства, що вирішило сьогодні процвітати в конкурентній боротьбі, необхідно, щоб кожен працівник мав великі знання.

Формування в працівників потрібної компетенції починається при підборі кадрів і прийомі на роботу. Люди, що прийдуть в організацію, повинні прагнути максимально опанувати аспектами даного бізнесу. Часто це більше питання бажання самих працівників, ніж їхнього попереднього досвіду трудової діяльності чи базового утворення [18, c. 25].

Не менш важливим є довгострокове планування кадрової політики фірми. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві.

У більшості компаній відділи кадрів чи служби управління людськими ресурсами більше звикли займатися плануванням чисельності працівників на підприємствах. Їхня головна задача - домогтися щоб на підприємстві чи в організації було стільки працівників, скільки повинно бути у відповідності зі штатними розкладам.

Але сьогодні відділам кадрів важливо домагатися не просто своєчасного заповнення вакансій, щоб підтримувати на належному рівні обсяг виробництва. Система роботи з кадрами повинна бути спланована таким чином, щоб постійно домагатися збільшення в складі робочої сили підприємства тих людей, хто має гарні знання, і стежити за тим, щоб таких працівників ставало усе більше в кожнім підрозділі [22, c. 51].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві


Стратегія удосконалення організації послуг гостинності в засобах розміщення на прикладі готелю Русь

1.1. Виникнення та розвиток готельної індустрії

Створення готелів пов'язане з історією виникнення потреби в подорожах і поїздках, які здійснювалися людьми. Люди, які опинилися далеко від місць свого постійного проживання, мали піклуватися про забезпечення себе харчуванням, притулком і відпочинком.

Подорожі були пов'язані з ризиком, мандрівники йшли на нього не заради власного задоволення: купці розраховували дістати прибуток, прочан кликало в дорогу релігійне натхнення, учених-дослідників-пізнання світу, розширення свого кругозору тощо. Туризм завжди впливав на розвиток готельної справи і, навпаки, від рівня готельної справи завжди залежав розвиток туризму [38, с. 6].

Найдавніші згадки про місця для розміщення подорожніх можна знайти в писемних джерелах Стародавнього Єгипту.

У Стародавній Греції зв'язок між містами підтримувався «гемеродромами» (денними гінцями). На відстані, що міг подолати кінь без відпочинку, існували спеціальні станції, де можна було одержати їжу та свіжих коней. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Стратегія удосконалення організації послуг гостинності в засобах розміщення на прикладі готелю Русь.

У період розквіту грецької цивілізації у містах і на шляхах, що вели до них, з'являються заїжджі двори, готелі. Найдавніший заїжджий двір, що згадується в джерелах, знаходився на острові Кріт (близько 1500 р. до н. е.). Готелі, як місця відпочинку посланців уряду, з'явилися значно пізніше. Так, у давньогрецькому місті Епідаврі (культурному центрі бога зцілення) був готель на 160 кімнат з прилеглими галереями зі скульптурами, стадіоном і театром на 17 тис. місць.

У Греції з'являється розгалужена мережа громадських і приватних готелів, пунктів обміну грошових знаків, посередників-організаторів подорожей.

Подорожі особливо активізувалися після завоювання Греції римлянами. Причому, подорожі римлян почали набувати оздоровчого, пізнавального, розважального характеру (відвідування лікувальних мінеральних джерел, визначних архітектурних пам'яток, відомих закладів освіти, театрів та ін.). Ці подорожі потребували організації готельної справи. Ще у І ст. до н. е. у Римській імперії виникли державні заїжджі двори, що знаходилися один від одного на відстані денного кінного переходу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Стратегія удосконалення організації послуг гостинності в засобах розміщення на прикладі готелю Русь,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Стратегія  удосконалення організації послуг гостинності в засобах розміщення на прикладі готелю Русь


Роль права для організації й діяльності спецслужб

1.1 Поняття права

Термін «право» у всіх мовах світу досить багатозначний, тому так чи інакше відображає різноманітні прояви цього багатостороннього і, можна сказати, багатоликого феномена суспільного життя. Складна внутрішня структура правової матерії дає нам підставу говорити про багатогранність кожного окремого елемента правового простору і показати різні аспекти та значення цього соціального явища.

Різноманіття «правозначень» і складний склад правових об'єктів соціального регулювання, які підлягають усвідомленню і закріпленню в правосвідомості і правової культури, дозволяють вести мову про право в загальносоціальному і юридичному сенсах, про право суб'єкта (суб'єктивне право) і об'єктивному праві, про приватний і публічному праві, «матеріальному» і процесуальному праві, про право народу і право нації і, нарешті, дає можливість проводити галузеві відмінності окремих гілок правової субстанції - виділяти самостійну предметно-методичну природу цивільної, адміністративної, кримінальної, конституційної, фінансової, судової галузей права і властивих їм окремих специфічних інститутів.

Під загальносоціальним правом зазвичай розуміють право, яке не виражено в законах чи інших актах держави, в той час як юридичним вважають законодавче, офіційно визнане право. Суб'єктивне право - це те, що належить суб'єкту - індивіду, установі, організації, а об'єктивне право - це загальні, абстрактні норми. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль права для організації й діяльності спецслужб.

Під приватним правом розуміють такі правовідносини, в яких беруть участь громадяни і недержавні організації, власною волею реалізують обсяг встановлених законом прав, тим часом як публічне право передбачає право, в якому виражений державний інтерес, правовідносини, в яких бере участь держава або її органи. До «матеріального» права відносять всі галузі, що регулюють суспільні відносини, за винятком тих, які складаються в ході судової діяльності, а до процесуального - судове право, тобто право забезпечення гарантій цивільної захищеності при здійсненні примусово-регламентованої реалізації прав в спірних і порушених відносинах із застосуванням особливими компетентними органами судових та адміністративних юрисдикційних та інших специфічних процедур [14,с.65].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль права для організації й діяльності спецслужб,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль  права для організації й діяльності спецслужб


Шляхи формування національної свідомості школярів

Розділ І. Мета національного виховання в Україні

Розвиток будь-якої людини відбувається в процесі виховання покоління, що передає накопичений досвід наступному, яке його збільшує й збагачує [10, с. 71].

Досягти досить високих вершин особистісної й професійної зрілості, мабуть, може кожна психічно здоровіша людина. При цьому важливо, щоб людина прожила своє дитинство і юність повноцінно з погляду психічного розвитку. Це значить, що від дня народження слід організувати життя дитини таким чином, щоб у неї були умови для повноцінної реалізації можливостей розвитку на кожному віковому етапі. Це припускає пробудження інтересу до пізнання навколишнього світу й власну активність дитини, включення її в провідну для даного віку спільну з дорослим діяльність, формування психологічних новотворів, для яких даний вік є сенситивним і які стануть основою, плацдармом її подальшого позитивного індивідуального розвитку [9, с. 44].

Патріотизм і культура міжнаціональних відносин мають величезне значення в соціальному й духовному розвитку людини. Вони виступають як складені елементи її світогляду й відносини до рідної країни, іншим націй і народам. Тільки на основі почуттів, що піднімають, патріотизму й національних святинь зміцнюється любов до батьківщини, з'являється почуття відповідальності за її могутність і незалежність, збереження матеріальних і духовних цінностей, розвивається шляхетність і гідність особистості [12, с. 206]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Шляхи формування національної свідомості школярів.

Важливо враховувати те, що національний інтерес, з певною політичною і моральною цінністю, що передбачає також національний обов’язок особи, колективу, народу, які мають входити до загальної системи соціальних цінностей. Національне виховання з цієї точки зору має перетворити національні цінності з ідеалу мислителів і поглядів української інтелігенції на ідейні та моральні норми всіх членів суспільства, тобто перевести національне зі сфери теоретичної свідомості у практичну площину, в один із важливих орієнтирів у виробленні громадської думки, колективних суджень і оцінок різних явищ у національній та міжнаціональній сферах.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Шляхи формування національної свідомості школярів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Шляхи формування національної свідомості школярів


Характеристика фондового ринку України

1.1. Функціонування фондового ринку та його структурні елементи

Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки. На ринку функціонують два основних види суб’єктів господарювання приватні господарства, основним учасником яких є фізична особа, акціонерні підприємства та організації, а також державні (юридичні особи) [15, с. 23].

Ринок умовно можна поділити на три головних сектора:
- ринок товарів (у тому числі і засобів виробництва), а також робіт і послуг, які виконують підприємства чи організації;
- ринок праці, який має односторонній рух від приватного господарства до підприємства;
- ринок фінансових ресурсів або фондовий ринок.

Фондовий ринок – це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. Структура фондового ринку об’єднує чотири головні складові:
- ринок позикового капіталу;
- валютний ринок;
- ринок рідкоземельних і дорогоцінних металів;
- ринок цінних паперів [22, с. 57].

В свою чергу кожна з цих складових взаємопов’язана з іншими в рамках загальної системи фінансових ресурсів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Характеристика фондового ринку України.

Ринок цінних паперів і позикового капіталу призначені для мобілізації тимчасово вільних коштів населення, підприємств та організацій і спрямування їх у виробництво.

Ринок цінних паперів є багато перспективною соціально-економічною складовою ринкової економіки. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій в економіку шляхом придбання, володіння і вільного розпорядження цінними паперами. Ринок цінних паперів є важливим сектором фінансового ринку ,цінний папір виступає специфічним товаром, який вільно обертається на біржовому та позабіржовому ринку між фізичними та юридичними особами, але їх випуск здійснюється лише підприємствами та організаціями (в тому числі і державними) при майновому забезпеченні емісії з метою залучення тимчасово вільних коштів інвесторів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Характеристика фондового ринку України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Характеристика фондового ринку України