ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Наказне провадження. Поняття і сутність судового наказуНаказне провадження. Поняття і сутність судового наказу

Наказне провадження. Поняття і сутність судового наказуРОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Новелізація цивільного процесуального законодавства – явище останнього десятиріччя. Вона стала наслідком глобальних політичних, соціально-економічних, правових трансформацій після прийняття 16 липня 1990 р. Верховною Радою України Декларації про державний суверенітет України, постанови від 24 серпня 1991 р. "Про проголошення незалежності України" та Закону України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України". Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Наказне провадження. Поняття і сутність судового наказу.

У правовій системі України за цей час відбулися зміни, в тому числі й ті, котрі безпосередньо чи опосередковано пов'язані з новелізацією цивільного процесуального законодавства. Вони здійснювалися у контексті Концепції судово-правової реформи в Україні, затвердженої постановою Верховної Ради України 28 квітня 1992 р. "Про Концепцію правової реформи в Україні", яка передбачила основні принципи судово-правової реформи при формуванні незалежної судової влади, перебудову судової системи, створення нового процесуального законодавства та вдосконалення форм судочинства.

У зв'язку з тим, що в цей період розроблялася нова Конституція України, процес здійснення судово-правової реформи мав не системний, а фрагментарний характер. Законодавець обмежувався окремими доповненнями та змінами до Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК). Прийняття нового ЦПК ставилося в залежність від реформи судової системи, а новий Закон України "Про судоустрій" було прийнято лише 7 лютого 2002 р. Придбати курсову на тему - Наказне провадження. Поняття і сутність судового наказу, можна вже сьогодні!.

У період з 1991 по 1996 р. до ЦПК було внесено низку істотних змін, що в цілому свідчать про спроби новелізації цивільного процесу [14, с. 467].

Аналіз положень Цивільного процесуального кодексу України 2004 року свідчить про запровадження таких правових інститутів як заходи процесуального примусу, наказне провадження, заочний розгляд справи, розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної діяльності, розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність, розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, розгляд судом справ про розкриття банками інформації, котра містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, судовий контроль за виконанням судових рішень.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Наказне провадження. Поняття і сутність судового наказу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Наказне провадження. Поняття і сутність судового наказу


Класифікація та облік загально виробничих витрат, порядок їх розподілу й списання


План до курсової роботи:

Класифікація та облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу й списання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Класифікація та облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу й списання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Економічна суть загально-виробничих витрат

Найбільша кількість господарських операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язана з виникненням витрат.

Економічна сутність загально-виробничих витрат полягає в тому, що вони пов`язані з сукупним результатом виробництва, тобто зі всією масою продукції, виробленої за певний період.

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) [12].

Щодо визначення накладних витрат як економічної категорії серед вчених загалом вже склалася єдина думка [24,c.30]. Визнано, що накладні витрати - це витрати, не пов’язані безпосередньо з процесом виробництва продукції чи її елементів, які є додатковими до основних. Деякі автори визначають накладні витрати у більш вузькому контексті як адміністративно- господарські, пов’язані з організацією та виконанням робіт, інші розглядають їх як витрати, пов’язані з організацією та управлінням виробництва [16,c.93]. Інші автори, навпаки, називають накладними витратами „витрати на обслуговування виробництва та управління ними” [38,c.4].

Нам імпонує визначення, згідно з яким під накладними витратами розуміють витрати на організацію, управління, обслуговування виробництва та збут продукції.

Загально-виробничі витрати мають такі ознаки:

- вони є витратами звичайної діяльності, накладними в залежності;
- від економічної ролі в процесі виробництва;
- комплексними за своїм складом;


Класичні традиції в сучасному музичному мистецтві


План до курсової роботи:

Класичні традиції в сучасному музичному мистецтві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Класичні традиції в сучасному музичному мистецтві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Критерії оцінки сучасної музичної культури

Не існувало епохи, в якій сучасне мистецтво не було б об’єктом гострих суперечок, незгод і конфліктів. Історія музики пройнята ними від перших зафіксованих фактів у музичній теорії та естетиці - у протистоянні між каноніками й гармоніками у стародавній Греції. З найбільших зіткнень поглядів на сучасну музику далі виділяють рівночасно існуючі пізньоготичний стиль з його церковною ідеологією і виникаючий ренесансний - носій нового часу. Подібно, тільки у щораз тісніших і складніших переплетеннях суперечності виявляються у накладенні різних стилів аж до сьогоднішнього дня.

У загальному погляді на сучасне мистецтво може здатись, що його надзвичайна пістрявість і змінність - це вияви форм самого мистецтва, не обов’язково спричинених суспільними умовами. Якщо деякі течії дійсно набувають вигляду гри форм, то й вони відображають ідеологічне спрямування. Тому що нейтральне мистецтво неможливе у наш час поділу світу на безліч національних відгалужень різного ступеня розвитку, і поглядів - від граничної ізольованості до інтернаціональних, як, зокрема, намагаються вирішити у музиці проблему зв’язку Сходу і Заходу: нарешті, в епоху існування не просто двох ворожих шкіл, як бувало раніше, а гострих сутичок поміж нескінченною кількістю напрямів і їхнього перенесення не тільки на творчість одного композитора, а й в один твір [3, с. 19].

Незвичайна складність і швидкість змін, що відбулися в мистецтві XX століття тільки частково мають адекватне відображення в естетичних узагальненнях і в теорії. Це не дивно, тому що в минулому мистецтвознавча думка, за винятком окремих "геніальних передбачень" також звичайно запізнювалась з оцінками явищ мистецтва, особливо з об’єктивними і правильними судженнями. Стосовно сучасного мистецтва це незрівнянно складніше і рівночасно потрібніше.


Конкуренція та конкурентоспроможність, фактори що її визначають


План до курсової роботи:

Конкуренція та конкурентоспроможність, фактори що її визначають

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конкуренція та конкурентоспроможність, фактори що її визначають,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

2.1. Загальна характеристика підприємства

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Київхліб» – визнаний лідер хлібопекарського ринку України. До складу компанії входить 6 хлібокомбінатів у столиці, а також 6 виробничих майданчиків в Київській області, – в містах Бровари, Васильків, Макаров, Сквира, Біла Церква і Фастів. На підприємствах ПАТ «Київхліб» працює близько 6 тисяч робітників і фахівців. У 1996 році на базі державного підприємства ПАТ «Київхліб» створено відкрите акціонерне товариство ПАТ «Київхліб».

Зробивши ставку на досвід і професіоналізм фахівців, зберігши кращі традиції, використовуючи вироблені впродовж багатьох років технології виробництва та рецептури, компанія взяла курс на завоювання лідируючих позицій на вітчизняному ринку.

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 83. Зареєстрований: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація, 12.07.1995. Діяльність: виробництво хліба та хлібобулочних виробів (Фінансовий звіт ПАТ «Київхліб». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://escrin.nssmc.gov.ua/rpt1731_sect0.aspx#p3).

Потужність ПАТ «Київхліб» становить понад 1700 т на добу хлібобулочних і 12,6 тис. т. на рік кондитерських виробів, асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 найменувань кондитерських виробів, більшість з яких розроблені спеціалістами акціонерного товариства. Тільки протягом 2002 року розроблено та затверджено документацію на 248 найменувань нових видів продукції, з яких 172 вже впроваджено у виробництво. На хлібозаводах виготовляють дієтичні та діабетичні вироби (Фінансовий звіт ПАТ «Київхліб». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://escrin.nssmc.gov.ua/rpt1731_sect0.aspx#p3).


Конкуренція у ринковій економіці, Аналіз розвитку конкуренції


План до курсової роботи:

Конкуренція у ринковій економіці, Аналіз розвитку конкуренції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конкуренція у ринковій економіці, Аналіз розвитку конкуренції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність конкуренції та її види

Розвиток ринкових відносин зумовило виникнення конкурентного середовища в різних галузях економіки.

У загальному випадку термін «конкуренція» визначається як активний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби виробників і постачальників, що має місце в ході реалізації на ринку продукції, ресурсів, а також економічне суперництво між відокремленими товаровиробниками або постачальниками товарів (послуг) за найбільш вигідні умови збуту. Для розкриття економічної сутності поняття «конкуренція» в таблиці 1 наведено огляд визначень різних авторів.

Основним недоліком наведених визначень поняття «конкуренція», є те, що в них не відображені одночасно такі важливі принципи як динамічність і безперервність перебігу процесу.

З урахуванням виявлених ознак і недоліків найбільш повним буде наступне поняття «конкуренції». Конкуренція - це динамічний і безперервно поновлюваний процес суперництва, здійснюваний між економічно незалежними (відокремленими) товаровиробниками в умовах обмежених ресурсів з метою найбільш повного задоволення різноманітних потреб (маються на увазі споживчі властивості) за прийнятною для них ціною [22].

Суть конкуренції - постійний пошук, пропозиції кращих умов для покупця і продавця. Бути конкурентоспроможним значить випереджати своїх суперників у привабливості пропозиції, прагнення бути попереду.

Предметом конкуренції є товар (послуга), а об'єктом - споживач (покупець, замовник).

Основним недоліком наведених визначень поняття «конкуренція», є те, що в них не відображені одночасно такі важливі принципи як динамічність і безперервність перебігу процесу.


Конкуренція у ринковій економіці, Характеристика видів та форм конкуренції


План до курсової роботи:

Конкуренція у ринковій економіці, Характеристика видів та форм конкуренції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конкуренція у ринковій економіці, Характеристика видів та форм конкуренції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть та функції конкуренції

Щоб повніше зрозуміти сутність конкуренції, наведемо її визначення, сформульовані деякими авторами. К.Р.Макконнелл і С.Л.Брю вважають, що конкуренція - це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців та продавців, можливість для покупців та продавців вільно входити на ринок і виходити з нього [1, с. 79].

Й.Шумпетер визначав конкуренцію як суперництво старого з новим, з інноваціями [2, с. 160]. Нобелівський лауреат з економіки 1974 р., австрійський вчений Фридрих А. фон Хайєк відзначає, що конкуренція - це процес, за допомогою якого люди отримують і передають знання. На його думку на ринку тільки дякуючи конкуренції приховане стає явним [3].

У своїй книзі “Міжнародна конкуренція” М.Портер зазначає, що конкуренція - це динамічний процес, який розвивається, це ландшафт, який безперервно змінюється, на якому з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси та нові ринкові сегменти [4]. Г.Л.Азоєв під конкуренцією розуміє суперництво у будь - якій сфері діяльності між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), зацікавленими у досягненні однієї мети [5, с. 5].

А.Ю.Юданов стверджує, що ринкова конкуренція - це боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, яка ведеться ними на доступних сегментах ринку [6, с. 12]. Разом з тим, А.Ю.Юданов вважає, що і досі у світі відсутнє єдине поняття “конкуренція”. Науковці притримуються однієї із трьох трактовок конкуренції: поведінкової; структурної; функціональної.

Трактовка конкуренції з боку поведінки - боротьба за гроші покупця шляхом задоволення його потреб. Структурна трактовка конкуренції - аналіз структури ринку з метою визначення ступеню свободи продавця та покупця на ринку (форми ринку) і способу виходу з нього. Функціональна трактовка конкуренції - суперництво старого з новим, з інноваціями, коли приховане стає явним.


Конституційно правовий статус органів Верховної Ради України


План до курсової роботи:

Конституційно правовий статус органів Верховної Ради України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конституційно правовий статус органів Верховної Ради України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Верховна Рада України: конституційний склад, структура та принципи діяльності

За чинною Конституцією Верховна Рада України є однопалатним парламентом, який складається з 450 народних депутатів, що обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 4 роки.

Народним депутатом може бути тільки громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Не може бути обраний до Верховної Ради України громадянин, що має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Верховна Рада України є повноважною у випадку обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу.

Повноваження народних депутатів починаються з моменту принесення присяги. Чинно Конституція, Регламент Верховної Ради не містять чіткої процедури її складання, тому ці питання були вирішені Підготовчою депутатською групою і розроблена нею процедура вперше відбулася перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради ХІV скликання.

Структура Верховної Ради України обумовлена її представницьким, колегіальним характером, функціями та компетенцією. Кількісний склад Українського парламенту ускладнює процес вироблення і прийняття рішень, вимагає розподілу народних депутатів по структурних ланках для вироблення колективних позицій і поєднання спеціалізації цих ланок із спільною роботою всіх парламентарів [12].

Очолює Верховну Раду України Голова, який обирається на строк повноважень парламенту з числа народних депутатів таємним голосуванням. Обирається також 1-й заступник і заступник Голови Верховної Ради України. Органами Верховної Ради України є депутатські групи, фракції, Погоджувальна рада фракцій (груп), комітети Верховної Ради України, Рада голів комітетів, тимчасові спеціальні та слідчі комісії, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Комітети зі свого складу можуть створювати підкомісії й робочі групи. Рахункова палата є самостійним органом і до складу Верховної Ради не входить [12].


Конструювання таблиць в СУБД MS Access


План до курсової роботи:

Конструювання таблиць в СУБД MS Access

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конструювання таблиць в СУБД MS Access,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та структура бази даних

База даних – це масив спеціальним чином організованої інформації, поданої у вигляді впорядкованого набору елементів однакової структури.

СУБД – це спеціальний пакет програм, що забезпечує створення, супроводження і використання баз даних багатьма користувачами.

Перед тим як створювати таблиці, форми та інші об’єкти, потрібно задати структуру бази даних. Добра структура бази даних є основою для створення адекватної вимогам, ефективної бази даних. Сам процес проектування бази даних являє собою складний процес проектування відображення опису предметної області у схему внутрішньої моделі даних. Перебіг цього процесу є послідовністю більш простих процесів проектування менш складних відображень. Ця послідовність у процесі проектування весь час уточнюється, вдосконалюється таким чином, щоб були визначені об’єкти, їх властивості та зв’язки, які будуть потрібні майбутнім користувачам системи.

Існує два підходи, два варіанти проектування баз даних. Перший варіант широко відомий, бо він запропонований фірмою Microsoft, другий варіант відображає практичний досвід проектування.

Нижче наведені основні етапи проектування бази даних:

  1. Визначення мети створення бази даних.
  2. Визначення таблиць, що їх повинна містити база даних.
  3. Визначення необхідних у таблиці полів.
  4. Завдання індивідуального значення кожному полю.
  5. Визначення зв’язків між таблицями.
  6. Відновлення структури бази даних.
  7. Додавання даних і створення запитів, форм, звітів та інших об’єктів бази даних.

8. Використання засобів аналізу в СУБД.


Контроль и анализ маркетинговой деятельности предприятия


План до курсової роботи:

Контроль и анализ маркетинговой деятельности предприятия

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Контроль и анализ маркетинговой деятельности предприятия,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Экономическая сущность маркетинга

Сущность маркетинга как управленческой деятельности состоит в том, что эта деятельность направлена на ориентацию производства, создание видов продукции, отражает требования рынка. Под ней понимают, прежде всего, изучение текущего и перспективного спроса на продукцию на определенном рынке и требований потребителей к таким характеристикам товара, как качество, новизна, технико-экономические и эстетические показатели, цена.

Маркетинг как управленческая деятельность предполагает принятие решений на базе многовариантных экономических расчетов, предусматривает создание организационных, экономических и юридических условий для эффективного развития предприятия. Поэтому так важно производить и принимать обоснованные решения во всех видах маркетинговой деятельности (целесообразность разработки, освоения и выпуск новой продукции, ориентированной на конкретный рынок или потребителя, в установленных объемах с учетом жизненного цикла продукции; целесообразность самостоятельного проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок или закупок патентов и лицензий, источники обеспечения сырьем, материалами, оборудованием, основные направления кадровой политики; целесообразность проведения коммерческих операций по сбыту продукции и т.д.).

Маркетинг включает в себя определение каналов и методов сбыта по каждому конкретному виду товара и рынка, проведение расчетов затрат на организацию сбыта, на рекламу и транспортировку изделий.


Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади


План до курсової роботи:

Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Загальний огляд джерел у сфері контролю щодо органів виконавчої влади

Конституційні засади формування і функціонування системи державного управління сформульовані в нормах-принципах конституції України (розділ І), а організаційні - в розділі VI. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади [1].

Конституція України від 28 червня 1996 року розмежувала Президента України і Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади у різних розділах. Однак, це не свідчить про усунення Президента України від її здійснення.

До функцій Президента України щодо органів виконавчої влади (державного управління) слід віднести: стратегічного планування, установчу, кадрову, контрольну і регулятивну. Функція стратегічного планування Президентом України реалізується через послання глави держави до Верховної Ради України, статус яких визначений Указом Президента України “Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України” № 314/97 від 9 квітня 1997 року. Другий напрямок реалізації цієї функції - це затвердження указами Президента України стратегій та концепцій розвитку і реформування інститутів і інституцій державного управління.

Серед відповідних нормативно-правових актів, що регулюють тим чи іншим чином питання президентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, слід назвати такі:

- Указ Президента України «Про склад Кабінету Міністрів України» № 1574/99 від 15.12.1999 року із наступними змінами і доповненнями. // Урядовий кур’єр від 17.12.1999 р. - № 237;
- Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади № 1572/99 від 15.12.1999 року із наступними змінами і доповненнями // Урядовий кур’єр від 17.12.1999 р. - № 237


Кон'юнктура на ринку племінного конярства в Україні та перспективи виходу на зовнішній ринок


План до курсової роботи:

Кон'юнктура на ринку племінного конярства в Україні та перспективи виходу на зовнішній ринок

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Кон'юнктура на ринку племінного конярства в Україні та перспективи виходу на зовнішній ринок,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Кон’юнктура на ринку конярства як економічна категорія

Конярство - галузь тваринництва, яка займається розведенням та використовуванням коней. Конярство використовує відкриття та набутки гіпології, науки про коней.

Конярство в Україні завжди було галуззю загальнодержавного значення, функціональна спрямованість якої змінювалась в залежності від розвитку соціально-економічних відносин.

В умовах реформування агропромислового комплексу та з переходом до ринкової економіки, розвиток конярства сприятиме вирішенню важливих виробничих, економічних і соціальних питань [36].

Нині роль і значення коней у народному господарстві держави має комплексний характер. Племінних коней використовують для поліпшення існуючих та створення нових, більш досконалих порід, які б відповідали вимогам європейських і світових стандартів. Використовують як тяглову силу у колективних, приватних і фермерських господарствах, для перевезень вантажів під час заготівлі кормів, обслуговуванні тваринницьких ферм, роз’їздів, по догляду за масивами лісів та інше. Обгрунтоване співвідношення механічної і живої тяглової сили якісно сприяє ефективному використанню енергетичних ресурсів.

Коней широко використовують в особистих підсобних господарствах громадян, фермерських та реформованих колективних господарствах, що в свою чергу забезпечує здешевлення виконання комплексу господарських робіт. Пара робочих коней повністю замінює у роботі трактор типу Т-16, а економія при цьому складає 3-3,5 тонн палива за рік.

Крім того, коней використовують для виробництва продуктів харчування (м’ясо, кумис) та для виготовлення біопрепаратів. Значна кількість коней необхідна для проведення спортивних змагань у класичних видах кінного спорту.