ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Національне виховання в початковій школіНаціональне виховання в початковій школі

Національне виховання в початковій школі1.1. Національні основи системи виховання

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі формування особистості, а отже, й підростаючого покоління, найефективніші шляхи пізнання – від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до міжнаціонального, світового. Національна система виховання, яка ґрунтується на міцних підвалинах культури рідного народу минулих епох і сучасності, найбільшою мірою сприяє соціальному престижу інтелектуальності, освіченості та інтелігентності як складових духовності людини. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Національне виховання в початковій школі.

Національна система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, модальний та інтелектуальний компоненти свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації та держави.

Корені національної системи виховання заглиблюються в далеку історію, яка є свідком появи перших принципів, підходів, форм і методів виховної роботи, утвердження пріоритетності етнопедагогіки і народознавства, родинного виховання і сімейних духовних цінностей, формування національної свідомості і духовності [10, с.143].

Українська національна система виховання завжди виступала і виступає як самобутнє культурно-історичне явище, але воднораз є складовою світового і західноєвропейського процесу, що донедавна вкрай заперечувалося радянською педагогічною теорією.

Українську народну педагогіку умовно поділяють на педагогіку народного календаря, педагогіку народознавства, козацьку педагогіку, українську національну систему виховання. Кожна з цих складових має свою власну концепцію, яка дає змогу розробляти різноманітні програми, посібники, підручники з проблем навчання виховання. Відтак забезпечуються сприятливі умови для розвитку особистості, формування підростаючих поколінь у дусі вірності заповітам батьків, українського патріотизму, загальнолюдських цінностей.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Національне виховання в початковій школі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Національне виховання в початковій школі


Мерчандайзинг в системі фешн-маркетингу


План до курсової роботи:

Мерчандайзинг в системі фешн-маркетингу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Мерчандайзинг в системі фешн-маркетингу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття мерчандайзингу


Мерчандайзинг набув активного розвитку в останні двадцять років. Відбулося це внаслідок удосконалення та насичення ринку і, зрозуміло, загострення конкурентної боротьби. Мерчандайзинг сьогодні — це напрямок у просуванні продажів, що швидко розвивається. Можна, звичайно, визначити його як маркетингову діяльність у торговому місці з метою оптимально презентувати продукт покупцеві. Усе це так, але головне — прийняти таке: за своєю сутністю мерчандайзинг є науковою методикою, що дозволяє, знаючи психологію покупця, значно збільшувати продажі.

Існує багато офіційних визначень поняття «мерчандайзинг». Ось три найбільш поширених:

  1. Мерчандайзинг - система організації продажів товару та управління ними.
  2. Мерчандайзинг - це маркетинг в точці роздрібних продажів, або

«Маркетинг в стінах магазину».

3. Мерчандайзинг - мистецтво (технологія) викладення товару.

Всі три визначення вірні; перше з них є комплексним

і включає в себе два наступних. Ми будемо вважати, що мерчандайзинг - це система заходів, що проводяться в мікросвіті магазину і спрямованих на те, щоб покупцеві було зручно, приємно і вигідно здійснювати покупки [30, с. 168].

Ще одне визначення: мерчандайзинг - це продаж без продавця.

Дане визначення означає, що товар у магазині повинен бути виставлений таким чином, щоб продаж був цілком можлива без участі або з мінімальною участю продавця - консультанта [23, с. 11].

Мерчандайзинг не менш важливий, ніж зовнішня реклама магазину або інструменти стимулювання продажів (по суті, він і є головним інструментом). Мерчандайзинг дає шанс правильно представити
товар і зробити так, щоб покупець купував більше і залишався задоволеним своєю покупкою і магазином.


Метафізика всеєдності, Метафізика П. О. Флоренського


План до курсової роботи:

Метафізика всеєдності, Метафізика П. О. Флоренського

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Метафізика всеєдності, Метафізика П. О. Флоренського,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Періодизація російської метафізики всеєдності

Метафізика всеєдності вабить до себе з особливою силою ті уми, які гостро відчувають не тільки цілісність природного буття, його живе єдність, але і зв'язок космосу з позамежним, абсолютним початком буття. Космологічні ідеї переходять тут у богослов'я, жива строкатість світу з його нескінченним різноманіттям не тільки відчувається у своїй єдності, але виявляється що зберігає в собі таємницю Абсолюту. Це «сходження» від космології до богослов'я, від мінливого буття, підлеглого часу, до буття незмінного, позачасового, зазвичай веде до систем пантеїзму (що і є богословське вираз всеєдності = «паненізма», якщо побудувати такий термін із слів pan kai hen = все і єдине). Починаючи від ранніх стоїків через всю античну філософію до Гребля і Прокла йдуть ці спроби побудови метафізики всеєдності, все ускладнюючи в проблематиці і уточнюючись в основних поняттях.

Але вже у Філона система всеєдності (у тій формі, в якій вона існувала в часи Філона) зустрічається з поняттям, яке характерно для Біблії, яке перейшло з Біблії в християнство, ставши основою християнської метафізики, - з поняттям творіння. Незважаючи на надзвичайний вплив неоплатонізму на розвиток християнської метафізики, це поняття творіння зберігає своє основне значення для всієї християнської філософії, принаймні, номінально. Правда, вже в системі Фоми Аквината ми знаходимо розкладання поняття творіння, наскільки воно виявляється цілком пов'язаним лише з вимогами віри та Одкровення і філософськи виявляється не мають за собою підстав. Але зате у Скотт Еріугена, і особливо у геніального Миколи Кузанського, вся гострота теми творіння (на тлі метафізики всеєдності) оголюється з повною силою. Микола Кузанський, однак, так і не впорався із завданням вмістити ідею творіння (в її справжньому значенні) в систему всеєдності, - і все подальший розвиток метафізики в Західній Європі йшло і йде в бік розвитку тих чи і
нших окремих моментів проблеми, накренився то в бік плюралізму (Лейбніц), то в бік імманентізма (Гегель та ін.)


Методи організації системи страхового захисту майна фізичних осіб


План до курсової роботи:

Методи організації системи страхового захисту майна фізичних осіб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методи організації системи страхового захисту майна фізичних осіб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зміст, структура та принципи майнового страхування

Майнове страхування (страхування майна) - це галузь страхування, предметом якої є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном [5, c. 69].

Значення даного страхування зумовлене тим, що майно служить обов’язковим елементом господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових відносин [2, c. 98].

До майна відносять:

  1. матеріальні цінності, речі, що перебувають у володінні, користуванні чи розпорядженні юридичних та фізичних осіб. Речове майно поділяють на дві групи: нерухоме (земля та прикріплені до неї об'єкти) і рухоме (транспортні засоби та інші речі, що можуть переміщуватись у просторі);
  2. майнові права і зобов'язання фізичних і юридичних осіб щодо користування землею, водою, корисними копалинами, іншими природними ресурсами, а також будівлями, спорудами, обладнанням і т. ін., товарними знаками, правами, торговельними марками тощо.

Характерним для страхування майна є виділення ризиків, що не пов’язані між собою ієрархічно, тобто страхування майна від вогню, страхування сільськогосподарських культур від засухи та стихійних лих; страхування тварин від падежу та вимушеного забою; страхування транспортних засобів від аварій, викрадення та інших небезпек [14, c. 84].

Об'єктами страхування майна страхувальника можуть бути споруди, будівлі, наявні елементи оформлення приміщень, інженерні комунікації, госпінвентарь, оздоблення, меблі, торгове, виробниче та холодильне обладнання; офісна та побутова техніка; складські запаси і так далі, що знаходяться в користуванні або на балансі.


Методи продажу товарів та їх ефективність


План до курсової роботи:

Методи продажу товарів та їх ефективність

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методи продажу товарів та їх ефективність,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Під торговельним підприємством традиційно розуміють основну ланку сфери товарного обігу, яка володіє господарською та юридичною самостійністю, здійснюючи просування товарів від виробників до споживачів шляхом купівлі-продажу та реалізуючи власні інтереси на основі задоволення потреб людей, представлених на ринку. Основною ознакою торговельного підприємства є статус юридичної особи, здійснення закінченого циклу торгового процесу, починаючи від закупівлі і закінчуючи продажем товарів із метою одержання прибутків.

Деякі автори вважають, що торговельне підприємство – це самостійний господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, котрий на основі використання майнового комплексу та специфічної організаційної структури з метою задоволення потреб ринку, отримання прибутку здійснює закупівлі, зберігання та реалізацію покупцям товарів, котрі відповідають їх різноманітним потребам [3, с. 54].

Роздрібна торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг [9, с. 79].

Роздрібна торгівля є сферою підприємницької діяльності з продажу товарів та послуг на підставі усного чи письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного споживання. До торговельних підприємств у сфері роздрібної торгівлі належать різноманітні за масштабами торговельної діяльності (за обсягами товарообороту і територіального охоплення) підприємства, комерційні структури, засновані на приватній, державній або колективній власності, великі універсальні і спеціалізовані магазини, які перебувають на повному господарському розрахунку, а також споживчі товариства, роздрібні торгові об’єднання, дрібні торговельні об’єкти зі статусом юридичної особи і т.п.


Методи та принципи оцінювання персоналу в системі мотивації праці


План до курсової роботи:

Методи та принципи оцінювання персоналу в системі мотивації праці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методи та принципи оцінювання персоналу в системі мотивації праці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення мотивації працівників в системі управління персоналом підприємства

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, бо вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Знання мотивації дозволяє розробити способи досягнення максимальної віддачі від підлеглих на основі чіткої уяви про їх поведінку, про мотиви, що зумовлюють їх працювати. На жаль, велика кількість визначень поняття «мотивація» не спрощує, а, навпаки, ускладнює сприйняття сенсу цієї категорії.

Проведене дослідження свідчить, що поняття «мотивація» увібрало в себе різні концепції: це сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів; стан особи; внутрішні та зовнішні рушійні сили; процес спонукання; управлінська діяльність; сукупність мотивів тощо. Узагальнення наведених визначень дозволяє зробити висновок, що мотивація являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, визначають тип її поведінки, орієнтують на досягнення поставлених цілей.

Якщо мотивацію розглядати як процес впливу на поведінку людини факторів, то її можна розподілити на шість послідовних стадій.

Перша стадія – виникнення потреби. Потреба виявляється як відчуття людиною нестачі чогось. Ця нестача дає про себе знати і «вимагає» свого задоволення.


Методи управління персоналом ТОВ РІВЕНЬ ЛТД


План до курсової роботи:

Методи управління персоналом ТОВ РІВЕНЬ ЛТД

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методи управління персоналом ТОВ РІВЕНЬ ЛТД,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та основні принципи управління персоналом підприємства

Керівники будь-якого підприємства постійно змушені вирішувати проблему – як сформувати відповідну систему управління, щоб забезпечити співпрацю працівників і успішно розв'язувати можливі конфлікти між ними в організаційному середовищі. Проблема “конфлікт – співпраця” – основна суперечність організаційної поведінки, яка або розв'язується, або загострюється з плином часу. Ступінь розв'язання суперечностей є основним показником ефективності управління персоналом.

Зміни в економічній і політичній системах у нашій країні надають широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, сталості її існування, вносять суттєвий рівень невизначеності в життя практично кожної людини.

Менеджмент персоналу в такій ситуації набуває особливого значення, оскільки дає змогу реалізувати, узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов.

Стратегію управління персоналом В. Г. Щербак визначає як пріоритетний якісно і кількісно визначений напрям дій у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, необхідний для досягнення довгострокових цілей зі створення високопрофесійного, відповідального і згуртованого колективу з урахуванням стратегічних цілей розвитку підприємства і його ресурсних можливостей [39].

Стратегічна мета системи управління персоналом полягає в забезпеченні розвитку підприємств за рахунок ефективного використання людського капіталу. При формуванні стратегії управління персоналом основним завданням стає визначення й облік майбутніх змін і тенденцій, обґрунтування змін, що сприяють стійкому розвитку.


Методи, прийоми та моделі фінансового аналізу


План до курсової роботи:

Методи, прийоми та моделі фінансового аналізу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методи, прийоми та моделі фінансового аналізу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність фінансового аналізу

Аналіз фінансового стану підприємства є одним з найважливіших для розуміння вихідної точки змін та прорахунку можливих варіантів дій, спрямованих на покращення ефективності функціонування підприємства. Адже фінансова система є чимось на зразок кровоносної системи організму для підприємства. Будь-який недолік в прорахунках та недостача засобів в одній сфері діяльності підприємства може порушити ефективність всієї системи діяльності підприємства та не тільки призвести до недоотримання прибутку, а й до збитковості діяльності організації.

Таким чином, перш за все слід зрозуміти, що являє собою фінансовий стан підприємства в усій його багатосторонності та вивчити підходи до його аналізу та оцінки. Адже саме на результатах його аналізу і буде базуватися прийняття рішень по покращенню ефективності діяльності підприємства.

У своїй статті «Сутність фінансового стану підприємства» це питання розглядає Т.А. Обущак. Автор запропонував таке трактування цього поняття: фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатності ефективно здійснювати цю діяльність у майбутньому [8].

З іншого боку, Поддєрьогін А.М. визначає це поняття більш широко: фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства [21].


Методика допрофільної підготовки учнів з математики


План до курсової роботи:

Методика допрофільної підготовки учнів з математики

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методика допрофільної підготовки учнів з математики,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Психолого-педагогічні обґрунтування допрофільної підготовки з математики

Допрофільна підготовка - система педагогічної, психолого-педагогічної, інформаційної та організаційної діяльності, яка допомагає визначенню учнів старших класів основної школи у вибранні ними профільних напрямів майбутнього навчання та широкої сфери наступної професійної діяльності (у тому числі у відношенні вибору профілю та конкретного місця навчання на старшому ступені школи або інших шляхів продовження освіти). Поняття «допрофільна освіта» є новим для вітчизняної педагогічної науки та практики. Уперше воно з'явилось і «набуло права» в Концепції профільного навчання у старшій школі [32, с. 35].

На основі аналізу ситуації проблеми допрофільної підготовки підростаючого покоління Н.Гужавіна констатує: «в сучасному освітньому закладі відсутня ефективна робота підготовки підростаючого покоління до ефективної поведінки в умовах сучасного ринку праці» [9, c.27]. Відповідно, зауважує вона, явною стає необхідність розробки моделі профорієнтаційної, допрофільної підготовки підростаючого покоління у сучасному освітньому закладі (ОЗ) в умовах масової школи. [9, c.27].

П.Лернер, підкреслює, що розвиток здатностей до життєвого та професійного самовизначення стає ядром змісту загальної середньої освіти, [29, c.88], які, на його погляд, слабо орієнтовані на вирішення цих проблем [29, c. 89]. Тому в педагогічній літературі допрофільна підготовка не випадково пов’язується не тільки з проблемою попереднього самовизначення по відношенню до майбутнього профілю навчання, вона є не тільки підсистемою профільного навчання [47, c.15], але й виконує підготовчу функцію професійної освіти. Допрофільна підготовка, підкреслює Т.Деміна, – це система роботи освітнього закладу, яка забезпечує учням основної школи об’єктивний вибір попереднього самовизначення по відношенню майбутньої профілюючої діяльності. Її необхідність в значній мірі зумовлюється тим, що профіль багато в чому визначає вибір майбутнього навчального закладу, отримання професії, професійне та соціальне самовизначення [10, c.45]


Методика і організація обліку наявності та надходження основних засобів


План до курсової роботи:

Методика і організація обліку наявності та надходження основних засобів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методика і організація обліку наявності та надходження основних засобів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

2.1. Організація обліку основних засобів


Повне та скорочене найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА» (ПрАТ «ГАНЗА»).

Місцезнаходження юридичної особи: 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 8, корпус 1, кімната 211

Місцезнаходження реєстраційної справи: Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, дата державної реєстрації юридичної особи: 23.09.1991

Дані про державну реєстрацію юридичної особи: Виписка (Додаток А).

Згідно з Довідці ЕДРПОУ підприємства (Додаток Б) Види діяльності:

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами (основний);
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Товариство є юридичною особою, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов'язки, укладає договори, виступає в суді від свого імені, має відокремлене майно, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки з власним найменуванням, штампи, затверджені у встановленому порядку.


Методика і організація обліку праці та її оплати


План до курсової роботи:

Методика і організація обліку праці та її оплати

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методика і організація обліку праці та її оплати,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Економічна сутність оплати праці на підприємстві

Переважна більшість людей одержує винагороду, працюючи на підприємствах - цю винагороду прийнято називати заробітною платою.

Терміни «оплата праці» і «заробітна плата» у багатьох наукових працях
вживаються як синоніми, тим більше, що у трудовому законодавстві вони розглядаються як тотожні. Закон України називається “Про оплату праці”[3], глава 7 КЗпП – «Оплата праці», але і ст. 1 Закону, і ст. 94 КЗпП [1] дає визначення заробітної плати, а визначення оплати праці відсутнє.

В історичному контексті заробітну плату відокремлювали від «жалування та гонорару». Від першого її відрізняла короткостроковість пов’язаних із нею договірних відносин та залежність від конкуренції, тобто від умов попиту та пропозиції. Від гонорару заробітну плату відрізняла більша безособовість, масовий характер та сталість.

За концепцією В. Петті, Д. Рікардо, зарплата є грошовим виразом «мінімуму засобів існування». За А.Смітом, заробітна плата включає в себе вартість життєвих засобів людини, щоб вона могла «працювати». А.Маршал в «життєво необхідні засоби» включає вже засоби «щоб працювати» і «щоб жити». В.Петті в XVII ст. вважав, що зарплата — це ціна праці [10, c. 19].

К.Маркс розробив теорію заробітної плати як грошового виразу вартості і ціни робочої сили, тобто робітник продає не працю, а робочу силу (здатність до праці). На початку XIX століття була поширена теорія заробітної плати, що ґрунтується на теорії «трьох факторів» Ж. Б. Сея [27, c. 12].

М.Туган-Барановський вважав заробітну плату часткою робітничого класу в суспільному продукті, яка залежить від продуктивності суспільної праці і соціальної сили робітничого класу. Е.Бем-Баверк звертав увагу на можливість поступок підприємців у частині підвищення розміру заробітної плати під загрозою страйків, організованих профспілками, але відзначав наступний відтік капіталу з галузей з підвищеною зарплатою, заміну живої праці машинною, що в кінцевому підсумку неминуче призведе до зниження зарплати.